Уроку


Скачати 213.96 Kb.
НазваУроку
Сторінка2/3
Дата23.02.2016
Розмір213.96 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3
Тема уроку: Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд

числа.

Мета уроку: Формувати уміння перетворювати вирази із степенями з цілим показником , дати уявлення про стандартний вигляд числа . Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення. Виховувати наполегливість, взаємоповагу, любов до предмета.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: таблиці, підручники, реферати.

Учні повинні:

  • знати правила виконання дій над степенями з цілим показником;

- уміти записувати числа в стандартному вигляді, знаходити порядок числа.

ХІД УРОКУ:

1.Організація класу.

2. Перевірка домашньої роботи.

1.Наявність письмового домашнього завдання перевіряють контролери або чергові .

2.Два учні за записами на дошці пояснюють виконання вправ з підручника А.М.Капіносова „Алгебра 8 клас”.

3.Фронтальне опитування:

- сформулюйте означення степеня з цілим показником;

- знайдіть числове значення виразів:

(-5); (0,5); 0; 1(1/3);

- назвіть властивості степеня з цілим показником;

- назвіть основну властивість степеня ;

- спростіть вираз:

(-х); (ас);(3 х).

У разі необхідності учні можуть використовувати таблицю №2 попереднього уроку.

Математична вікторина ( робота в групах)

Дошка розділена на три частини за числом груп в класі. Кожній групі вчитель на дошці виставляє бали за правильні відповіді.

Завдання диференційовані.

Зразок завдань:

1 група 2 група 3 група

Обчислити:

3;

();

2* 3- 5;

.

Запишіть у вигляді дробів, які не містять від”ємних показників:

;

(а+в).

Запишіть дроби в у вигляді добутку або степеня:

;

.


Виконайте дії:

2*2;

5: 5;

(3);

()*2.

Спростіть вирази:

*3а;

)*х: х.

Знайдіть значення виразів:

9 * 3;

32: 16.

Подайте у вигляді дробу вираз:

а.

Обчисліть:

(2*4) : 8;

( 25* 5):( (-125)*

*(-5)).

Виконайте дії:

1 1

- ;

-: -

т т.

4.Пояснення нового матеріалу.

Виступ учнів лекторської групи (2 учні) по темі :”Стандартний вигляд числа. Числа „ліліпути” та числа „ велетні „”.

Доповідь: ”Стандартний вигляд числа”

Особливо часто використовують степені з цілими показниками, коли мають справу з дуже великими або дуже малими числами. Ці числа зручно записувати у стандартному вигляді, тобто у вигляді а*10,

де 1 а <10 і число п – ціле. Наприклад , масу Землі, яка дорівнює 6 000 000 000 000 000 000 000 000 кг, у стандартному вигляді записують: 6*10 кг. А маса атома водню 0,0000000000000000000000017 кг у стандартному вигляді записують так:1,7*10 кг. Порядок маси Землі дорівнює 24, а маси атома водню-24.

Над числами, записаними у стандартному вигляді, математичні дії можна виконувати подібно до того, як їх виконують над одночленами. Наприклад, якщоЩоб проілюструвати користь від запису чисел стандартному вигляді , спробуємо виконати за допомогою калькулятора таку дію:324000000000 * 0,000002345.

Очевидно, ми не зможемо вивести ці числа на дисплей калькулятора, бо він розрахований на 8 знаків. Ось тут і знадобиться стандартний вигляд числа:

324000000000 * 0,000002345= 3,24*10*2,345*10=7,5978* *10*10=7,5978*10=75978.

Доповідь: ” Числа „ ліліпути „ та числа „ велетні”.

Зараз на Землі живе приблизно 6*10 людей. Чи можна вважати точним це число? Ні, це наближене значення, округлене до мільярдів. Усі нулі в числі 6 000 000 000-цифри не точні, а отримані внаслідок округлення. У ньому тільки одна значуща цифра – це 6. Усі інші не значущі.

Інший приклад, маса Місяця дорівнює 7,35 *10 кг, тобто 73 500 000 000 000 000 000 000 кг. Чи є значення точним? Ні, у ньому значущими є тільки три перші цифри: 7,3, 5. А всі нулі поставлено замість невідомих нам точних цифр.

Взагалі, коли значення величин записують у стандартному вигляді, а * 10, то а –точне , всі його цифри значущі. А всі нулі, які одержують від множення а на 10, є результатом округлення. Число 2,7*10, тобто 0,000000027 має тільки дві значущі цифри: 2

і 7.

В таблиці №1 наведено числа „ліліпути „ і числа „ велетні”.

Числа „ліліпути „ і числа „ велетні”.


ліліпути”

велетні”

0,00000000028 м – діаметр молекули води

0,0000000006 м – товщина плівки мильного пузиря

0,00000375 м – радіус еритроцита

0,000000000000000000000001 с- час існування атома надважкого водню

299 792 458 м/с- швидкість світла у вакуумі

696 000 000 м – радіус Сонця

510 083 000 км- площа поверхні Землі.

384 400 000 м – відстань від Землі до Місяця

149 600 000 000 м – відстань від Землі до Сонця.

В таблиці № 2 наведено маси і радіуси семи планет Сонячної системи.

планета

М, кг

R, м

Меркурій

Венера

Марс

Юпітер

Сатурн

Уран

Нептун

3,26*10

4,88*10

6,43*10

1,90*10

5,69*10

8,69*10

1,04*10

2,42*10

6,10*10

3,38*10

7,13*10

6,04*10

2,38*10

2,22*10


5.Закріплення вивченого матеріалу.

Учні роблять висновок з доповідей лекторської групи:

1.Коли значення величин записують у стандартному вигляді, а * 10, то а –точне , всі його цифри значущі. А всі нулі, які одержують від множення а на 10, є результатом округлення.

2. Тема, що вивчається необхідна для практичного застосування у фізиці, хімії, астрономії.

Учні розв”язують вправи на основі даних таблиці №1:

- запишіть подані значення величин у стандартному вигляді;

- округліть значення швидкості світла у вакуумі так, щоб воно мало тільки одну значущу цифру;

порівняйте приблизно радіус Сонця і відстань від землі до Місяця;

- обчисліть, на скільки порядків відстань від Землі до Сонця більша за відстань від Землі до Місяця;

- обчисліть, на скільки порядків діаметр еритроцита більший чи менший за діаметр молекули води.

Учні розв”язують вправи на основі даних таблиці№2:

- виразіть діаметри названих планет у кілометрах;

- знайдіть маси планет у тоннах;

- перелічіть планети у порядку зростання їх мас;

- порівняйте радіуси Урана і Марса. Який із них більший?

Обчисліть, на скільки метрів.

6.Підведення підсумків уроку.

Вчитель ще раз підкреслює важливість теми, що вивчається, для практичного застосування у фізиці, хімії, астрономії.

Оцінювання навчальних досягнень учнів коментоване в кінці уроку.

7.Домашнє завдання.

Диференційоване вправи 1-3 та 4*

4)*

8 клас алгебра

Тема уроку: Тотожні перетворення раціональних виразів.

Мета уроку: Повторити матеріали про раціональні вирази. Продовжити формування навичок і вмінь виконувати тотожні перетворення раціональних виразів. Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення. Виховувати самостійність, наполегливість, культуру математичної мови, любов до предмета.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: картка №1, таблиця№ 3, підручники.

Учні повинні:

- уміти виконувати тотожні перетворення раціональних виразів, самостійно застосовувати набуті знання.

ХІД УРОКУ:

1.Організація класу.

2Перевірка домашнього завдання.

Наявність письмового домашнього завдання перевіряється взаємоперевіркою.( робота в парах).

Теоретична розминка. Два або три учні виходять до дошки. Клас ставить їм запитання за вивченим матеріалом.

Орієнтовні запитання:

Які дії можна виконувати з дробовими виразами?

Який порядок виконання дій?

Як додати (відняти ) два дроби?

Як знайти частку двох дробів?

Як піднести дріб до степеня?

Сформулювати означення степеня з натуральним показником.

Сформулювати означення степеня з цілим показником.

Що означає записати число у стандартному вигляді?

Як виконуються дії над числами, записаними в стандартному вигляді? Математичний диктант по темі „Стандартний вигляд числа”:

1.Подайте в стандартному вигляді числа 3200; 35,7; 0, 0042.

2.Запишить числа, подані в стандартному вигляді: 2,7*10; 1,08*10.

3.Виконайте дії:

2,31*10*1,2*10;

6,6*10( 1, 1*10).

4.Порівняйте числа:

3,28*10 і 3,27*10;

1,2*10 і 1,2 *10.

5.Виразіть в кілометрах, використовуючи стандартний вигляд числа 3333483 м; 63,8 м.

3.Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя за планом.

1.Означення раціонального виразу. Талиця №3”Види виразів”.Приклади.

2.Спрощення (перетворення ) раціональних виразів. Приклади.

3.Що треба знати, щоб навчитися перетворювати раціональні вирази?(формули скороченого множення, властивості степеня з цілим показником, основну властивість дробу, порядок дій та інше).

4.Розв”язування вправ під керівництвом вчителя на дошці з коментуванням.

Учні розв”язують вправи:

письмово з коментарем( на дошці) - № 137, 141 аналізуючи умову, встановлюючи порядок дій, пригадуючи правила додавання та віднімання цілого виразу та дробу.

157 а) – аналізуючи умову, повторюють, що означає довести тотожність.

5.Самостійна робота.

( робота з підручником)

1 варіант 2 варіант

вправа № 137 а) № 137 б)

138 а) № 139 б)

додаткова вправа* №158 а).

6.Підсумок уроку.

Вчитель відповідає на запитання учнів.

Задає питання учням:

1.За допомогою яких правил, властивостей можна перетворювати раціональні вирази?

2.Заповніть пусті клітинки:

=( 6*(х-2а))/(х-2а)*(х+2а) =

3.Знайдіть вираз:

(застосовується технологія опрацювання дискусійних питань –метод „Прес”)

картка №1


?


Відповідь:1ах

Оцінювання навчальних досягнень учнів коментоване протягом уроку.

6.Домашнє завдання.

Вивчити правила.

139 ;

159 а)- б) *

8 клас алгебра

1   2   3

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка