Архівознавство Навчальний посібник


НазваАрхівознавство Навчальний посібник
Сторінка5/10
Дата10.12.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Історія цього архіву починається з Архіву революції, заснованого 1921 року в Харкові для зберігання документів| з історії революції та документів| вищих органів влади тих років. 1926 року тут же було створено так званий Архів праці, що зберігав документи підприємств і профспілок. 1930 року теж у Харкові відкрили Центральний державний| архів України, що комплектувався органами влади УРСР. 1941 року ці архіви було об'єднано в єдиний Архів Жовтневої революції та соціалістичного будівництва| (ЦДАЖР|) в Києві з|із| філією| в Харкові. Але|та| цьому перешкодила війна і після|потім| евакуації в 1943 р. весь архів опинився в Харкові. 1970 року він був остаточно переведений|перекладений,переказаний| до Києва й 1980 року перейменований у Центральний архів Жовтневої революції, вищих органів державної| влади і державного управління УРСР|УСРР|. 1992 року архів одержав|отримав| сучасну назву.


Зараз він має в своєму складі апарат управління, відділ формування НАФ| і діловодства, відділ забезпечення збереження й обліку|урахування| документів, відділ довідкового апарату, відділ використання документів, відділ організації та впорядкування документів.

Архів спеціалізований –|тому що| туди надходять|надходять| документи тільки|лише| найвищих органів влади й управління, більша ж частина його фондів – історична. Сучасні джерела комплектування ЦДАВО – Адміністрація Президента, кабмін, Верховна Рада та інші вищі органи влади. Найбільша цінність цього архіву в тому, що він зберігає документи всіх режимів, що існували на території України з 1917 р., в тому числі – УНР|, гетьманату Скоропадського, Української Директорії, радянського режиму|загалом| за період з 1917 до 1985 рр.| Саме радянські документи складають основну частину фондів.|

В архіві містяться|утримуватися| унікальні колекції документів епохи революції й першої української державності, а також численні| документи емігрантських урядів УНР| з 1920 до 1992 рр. з Канади, Німеччини|Германії|, Франції, Швейцарії. Радянські документи наведені матеріалами Верховної Ради, урядів України, профспілок, Держплану, Міністерств і державних комітетів УРСР, науково-дослідних організацій, контрольних комісій і т.д. Багато документів| часів Другої світової війни, у тому числі окупаційних нацистських структур, УПА|, ОУН| і т.ін. Останнім часом до архіву надійшло багато українських документів із-за за кордону, а також документів сучасних органів влади. У цілому в ЦДАВО зберігається 3148 фондів, 1963607 справ| 1917–1985 рр|., 18716 од. зб|. науково-технічної документації, 5594 описи|списки,описування|, 3 каталоги, безліч оглядів і публікацій.

Не менш важливим з історичної точки зору є також Центральний державний архів суспільних|громадських| об'єднань України (ЦДАГО|), розташований у Києві на вулиці| Кутузова, 8. Цей архів було створено 1991 р. на основі Архіву ЦК КПУ, він увібрав до себе фонди всіх його попередників. У своєму складі архів має апарат управління, а також відділи формування НАФ| і діловодства, забезпечення збереження та обліку|урахування| документів, використання документів.

Основну частину|частку| фондів складають документи КПУ з 1917 до 1991 р. Вони висвітлюють майже всі сторони життя радянського суспільства|товариства| в Україні. Наприкінці|у кінці,наприкінці| 1991 р. сюди було передано також понад 30 тисяч справ|речей| з|із| архіву КДБ, які стосуються передусім репресій, колективізації та голодомору. В архіві зберігається також багато документів про діяльність українських партій і рухів у 1917–1920 роках, є фонд|фундація| документів Нестора Махна, широко наведено|уявлені| матеріали| про діяльність партизанських рухів в Україні. Більша частина документів висвітлює період 40–80-х років. Докладно репрезентовано діяльність окремих осіб радянського періоду – Сергєєва (Артема |фундація|), Петровського, Хрущова, Брежнєва, Щербицького та ін.| З|із| 1992 р. до ЦДАГО почали|розпочали,зачали| надходити|надходити| документи сучасних партій і рухів, для яких було сформовано спеціальні фонди. У цілому архів містить 154 фонди, 254915 справ| 1918–1999  рр|. та 545 архівних описів|списки,описування|.

|такий| Ще один визначний |велархів – Центральний державний історичний архів у Києві (ЦДІАК|), також розташований в «архівному містечку» по вулиці Солом’янській. Фонди|фундації| цього архіву почали|розпочали,зачали| формуватися ще 1852 року, коли в Києві було створено Архів давніх|древніх| актів для зберігання документів історичного характеру|вдачі|. Іншу частину|частку| фондів|фундацій| склали деякі фонди|фундації| Харківського архіву революції (1918–1921 рр.), а також Київського обласного історичного архіву. На базі цих фондів|фундацій| 1941 року створено Центральний державний історичний архів|| УРСР|УСРР|, 1958 року перейменований у ЦДІА| УРСР у м. Київ, а 1992 р. – у ЦДІА| України у м. Київ.

Структура архіву складається з апарату управління й відділів забезпечення збереження документів, стародавніх|древніх| актів, довідкового апарату та обліку|урахування| фондів|фундацій|, використання інформації документів, інформаційних технологій.

Цей архів спеціалізований, історичний і зберігає найцінніші|коштовні| документи НАФ| – від ХІІІ ст. до 1921 р. Найдавніша|прадавній| пам'ятка архіву – Євангеліє ХІІІ ст. на грецькій мові|язиці|, найдавніший|прадавній| документ – грамота російського старости Отто з|із| Пільне 1369 р. Величезну кількість стародавніх|древніх| матеріалів зібрано|повизбирувана| в колекції Київської археографічної| комісії ХІХ ст. Документи, що зберігаються в архіві, складено сімнадцятьма мовами, у тому числі| арабською|, вірменською, китайською|, норвезькою| |. Більшість документів архіву характеризує історію соціально-економічного й політичного розвитку| України ХІХ – початку| ХХ  ст. у складі Росії, Польщі та Австро-Угорщини. Ціннішими|коштовні| документами архіву є актові книги XVII–XVIII cт|., що містять близько 1 млн документів |утримують| – міських, судових, приватних і т.д. Унікальним історичним джерелом, що зберігається в архіві, є також архів Коша Запорізької Січі. Багато в архіві особистих|особових| фондів|фундації|, у тому числі фонди Грушевського, Антоновича, Багалія, Сумцова. Зберігаються в ЦГІАК і численні стародруки|віку|, а також унікальні картографічні документи|. Колекція ЦГІАК налічує в цілому 1622 фонди|, 1297295 справ та| 4280 описів|списки,описування|.

Другий історичний архів – Центральний державний історичний архів у Львові (ЦДІАЛ|). Він розташований у двох спеціально пристосованих будівлях XVII ст. в історичному центрі Львова – на Соборній площі, 3а.

Архів було створено 1939 року на базі трьох львівських архівів – архіву стародавніх|древніх| актів, земського архіву і державного| архіву, а також низки|лави,низки| відомчих і приватних зібрань|зібрань|. Після|потім| численних|лави,низки| реорганізацій 1992 р. архів одержав сучасний статус. Сьогодні ЦДІАЛ має в своєму складі апарат управління, три відділи (зберігання|, стародавніх|древні| актів і використання), 6 секторів і лабораторію мікрофільмування документів.

ЦДІАЛ – унікальний і специфічний архів, що зберігає найрізноманітніші документи з історії Західної України за період|утримує| з 1233 до 1999 рр. Серед них – матеріали| періоду Галицько-Волинського князівства, фонди| центральних| установ| і організацій польського| (ХІV–ХVІІ ст.), австро-угорського| (1772–1918) та російського (1914­–1915) панування| в Галичині, Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки (1917–1918), Польщі міжвоєнного періоду (1918–1939), а також| невеликі групи| документів радянського| періоду (1939–1941) та німецької окупації (1941–1944). Документи архіву висвітлюють економічний, політичний і культурний| розвиток| Західної України, боротьбу| українського народу за створення| незалежної держави|. Найдавніші документи| архіву наведені колекцією пергаментних| грамот (1176–1800), серед яких є міждержавні угоди|попади|, папські булли|, привілеї королів, князів, воєвод і т. ін. У|в,біля| збірці кореспонденції зберігаються листи| державних|, громадських| і церковних| діячів, зокрема| Б. Хмельницького та| інших українських гетьманів, митрополитів, польських| і шведських| королів, князів, молдавських| господарів, німецького імператора, турецького| султана та ін. В архіві репрезентовано| також один з найповніших корпусів документів міського самоврядування| – акти| міських| і земських| судів Галичині (1382–1800) та фонд|фундація| магістрату Львова. Знаходяться| тут і багаті збірки документів церковних| установ| і конфесій ХІІІ – середини| ХХ ст. Тут є радянські документи й найбільш важливі|поважні| документи незалежної України, що походять зі Львова. Архів складають 762 фонди|фундації| та 1112097 справ, що містять документи |речей|на папері, склі, металі, пергаменті, а також берестяні грамоти.

Дуже специфічним профільним архівом є Центральний |державний кінофотофоноархів| України ім. Г.С. Пшеничного (ЦДКФФА), що також розташований в «архівному містечку» в Києві.|перебуває| Його створено на основі Центрального державного| архіву кінофотофонодокументів УРСР 1992 року і 1998 року названий на ім’я видатного українського архівіста Г.С. Пшеничного.

Цей архів є одним з найбільших сховищ документів на непаперових носіях у СНД. Його колекція налічує 59938 од. зб|. кінодокументів 1896–1996  рр|.; 363289 од. зб|. фотодокументів 1853–1998 рр.; 21245 од. зб|. фонодокументів [1900]–1995  рр|. та 42 од. зб|. відеодокументів 1996–2005  рр|.

Найбільш ранніми фотодокументами, що зберігаються в архіві, є контратипи портретів Т. Г. Шевченка, окремих подій оборони Севастополя під час Кримської війни 1853–1856 рр., альбом світлин з видами Києва другої половини ХІХ ст., Найстарішими кінодокументами архіву є фрагментарний кіносюжет про коронацію Миколи ІІ (1896), кінофільми "200-річний ювілей Полтавської битви" (1909), "Польоти авіатора Уточкіна в Кишиневі" (1911), "Похорони А. Н. Терещенка" (1912). Перші звукозаписи художніх творів на грампластинках виробництва Англії та Голландії датуються 1927–1928 рр., звукозаписи документального характеру на магнітній плівці належать до періоду війни 1941­–1945 рр. Фоно-, фото- та кінодокументи архіву докладно висвітлюють процес радянського будівництва в Україні, різноманітні події часів Другої світової війни. Серед кінодокументів широко наведені хронікальні кіножурнали, документальні фільми, у тому числі авторського виробництва, видатні художні стрічки, численні трофейні німецькі документальні матеріали. Фонодокументи містять записи виступів низки видатних діячів України 40­–80-х рр., а також оригінальні виконання класичних та естрадних творів видатними діячами українського музикального мистецтва. Переважна більшість документів архіву висвітлює історію України з повоєнних часів до сьогодення. З 1998 р. архів започаткував приймання на державне зберігання нового виду документів на відеофонограмах, що значно поповнює документальну інформаційну базу архіву про події сучасного життя незалежної України.

В архіві є постійні джерела комплектування. Це – Українська студія хронікально-документальних фільмів, Національна кінематека України, Українська студія телевізійних фільмів, Національна радіокомпанія України, редакції газет і журналів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
ТЕОРІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Навчальний посібник
Куц В. М. Теорія кримінальної відповідальності. Навчальний посібник – К.: НАПУ, 2011. 307 с
Це видання є логічним продовженням посібника «Архівознавство», що...
Пропонований посібник має частково подолати цю нестачу. Його можна використовувати як для підготовки до практичних занять, так і...
Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством...
Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО Навчальний посібник (для студентів напрямку 1201 „Архітектура”)
...
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Мацько Л.І. Українська мова. Навчальний по- Якщо ви прагнете оволодіти...
Щоб уміти грамотно розмовляти, слід насамперед Навчальний посібник для самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка