МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО Навчальний посібник (для студентів напрямку 1201 „Архітектура”)


НазваМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО Навчальний посібник (для студентів напрямку 1201 „Архітектура”)
Сторінка1/19
Дата05.05.2013
Розмір2.31 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАО.В. КОНДРАЩЕНКО

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Навчальний посібник

(для студентів напрямку 1201 - „Архітектура”)


Харків - ХНАМГ – 2007

Матеріалознавство: Навчальний посібник для студентів напрямку 1201 „Архітектура”. Авт. \ Кондращенко О.В. - Харків: ХНАМГ, 2007. 183с.

Укладач д-р техн. наук, проф. О.В. Кондращенко
Рецензент: канд техн. наук, доц. О.В.Вішев (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури)


Друкується за рішенням Вченої Ради Харківської національної академії міського господарства як навчальний посібник, протокол № 8 від 27.04.2007 р.

Рекомендовано кафедрою технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів, протокол № 7 від 2.02.2007 р.
ЗМІСТ
Стор.Вступ………………………………………………………………………………..4

1. Взаємозв'язок архітектури з її матеріально-технічною базою……………….5


2. Властивості будівельних матеріалів…………………………………………...8

3. Природні будівельні матеріали

3.1 Деревина…………………………………………………………………….22

3.2 Гірські породи……………............................................................................36

4. Випалювальні будівельні матеріали

4.1 Керамічні матеріали………………………………………………………..46

4.2 Матеріали на основі мінеральних розплавів……………………………. 59

4.3 Металеві матеріали й вироби ……..........................................................76

5. Мінеральні в’яжучі матеріали:

5.1 Повітряні в’яжучі матеріали……………………………………………….83

5.2 Гідравлічні в’яжучі матеріали……………………………………………. 94

5.3 Безвипалювальні будівельні матеріали………………………………….105

6. Штучні кам’яні матеріали на основі мінеральних в’яжучих

6.1 Бетон та його різновиди………………………………………………….117

6.2 Будівельні розчини……………………………………………………….124

6.3 Залізобетон та вироби на його основі…………………………………...127

7. Органічні в’яжучі і матеріали на їх основі……………………….................134

8. Лакофарбові будівельні матеріали………………………………………….153

9. Полімерні, гідро- і теплоізоляційні будівельні матеріали

9.1 Полімери матеріали………………………………………………………163

9.2 Гідро- і теплоізоляційні матеріали………………………………………176

Список літератури…………………………………………….…………………182
В С Т У П

Лекційний курс „Матеріалознавство” для студентів – архітекторів має за мету підготовку висококваліфікованих фахівців з архітектури і вирішує наступні завдання:

- ознайомити студентів з матеріальною основою сучасної архітектурно-будівельної практики;

- навчити технічно грамотно та економічно доцільно використовувати широку гамму сучасних будівельних матеріалів та виробів при проектуванні житлових, громадських, промислових і сільськогосподарських будівель та споруд, а також при реставрації пам'яток архітектури;

- озброїти майбутніх архітекторів глибокими знаннями номенклатури й властивостей будівельних матеріалів та виробів;

- дати необхідні знання з основ виробництва конструкційних та оздоблювальних матеріалів, їх властивостей та структури;

- навчити користуватися навчальною, науково-технічною літературою та нормативною документацією, держстандартами, технічними умовами на відповідні будівельні матеріали й вироби.

Лекційний курс „Матеріалознавство” базується на взаємозв'язку будови та властивостей матеріалів з максимальною доцільністю їх використання у функціональному, техніко-економічному та естетичному відношенні. Ця дисципліна є основою для подальшого формування фахівця з архітектури при вивченні таких дисциплін, як „Технологія будівельного виробництва”, „ Механізація будівельних робіт”, „Будівельні конструкції”, „ Проектування будівель та споруд” тощо.

Для засвоєння курсу „Матеріалознавство” студент повинен мати підготовку з таких фундаментальних наук, як фізика, хімія, математика. Лекційний курс закріплюється проведенням лабораторних занять і самостійною роботою студентів. Контроль знань здійснюється за допомогою тестування за темами змістовних модулів.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
ББК Ш 141. 14 9
...
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано...
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством...
Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу
Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право: Навчальний посібник...

Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика
НАВЧАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ЗА ПРОГРАМОЮ ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
П. С. Дудик Комунікативно- стилістичні якості мовлення
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка