Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник


НазваЯцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Сторінка1/62
Дата26.08.2013
Розмір7.35 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Національний транспортний університетЛ.Ю.Яцківський, Д. В. Зеркалов
транспортне забезпечення
виробництва


Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів за напрямом
“Транспортні технології”Видавництво Арістей  2007


ББК 000


К00
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Р-1048 від 09.11.06 )
Р е ц е н з е н т и: Кулаєв Ю.Ф. – проф., докт. екон.наук, Національний авіаційний університет, Маяк М.М. – проф., докт. техн. наук, Державне господарське об”єднання Концерн “Авіавоєнремонт”, Рудзінський В.В.– проф., докт. техн. наук, ДержавтотрансНДІпроект


Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В.

З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник – К.: Арістей, 2007.  456с. (Представлена авторами як друга частина навчального посібника “Загальний курс транспорту)

ISBN 00000

У навчальному посібнику викладено окремі теми дисциплін: «Взаємодія видів транспорту», «Загальний курс транспорту», «Транспортно-експедиторська робота», “Комерційна робота на транспорті”, “Організація перевезень та управління на транспорті”, “Вантажні перевезення”, “Логістика”. Розглянуто транспортні системи світу і України, технологічна, технічна, економічна, правова та інформаційна взаємодія видів транспорту при перевезенні вантажів, особливості перевезення вантажів залізничним, автомобільним, водним і авіаційним транспортом. Придилено увагу елементам логістики і транспортно-експедиторської діяльності.

Навчальний посібник відображає сучасний стан транспортного забезпечення національної економіки, він грунтується на міжнародної і національної нормативно-правової базі щодо перевезень вантажів.

Для студентів вищих навчальних закладів транспорту за напрямом 1004 “Транспортні технології” для спеціальностей “Транспортні системи”, “Організація перевезень і управління на транспорті”, “Організація та регулювання дорожнього руху”, працівників транспортних та екпедиторських підприємств.

ISBN 0000

Від авторівВходження України до європейського економічного, політичного, правового, наукового та культурного простору, інтеграція у транспортні структури Європи, сучасні інтеграційні європейськи процеси в галузі освіти (“Сорбонсько-Болонський процес”) і заняття там місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави, потребує удосконалення підготовки фахивців відповідних галузей.

Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на всі сфери життя держави, не оминув він і вищої освіти. Відтак, Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.

Болонська угода – це процес розпізнавання однієї освітньої системи іншою на Європейському просторі. Якщо майбутнє України пов'язане з Європою, то не можна надалі стверджувати, що Болонський процес має лише просвітнє та пізнавальне значення. Надання високої оцінки національній системі освіти не має стримувати глибинне її реформування.

Шукати шляхи підвищення ефективності вищої освіти можна лише на основі глибокого аналізу взаємодії таких взаємопов'язаних факторів, які проявляються у трикутнику – ринок освітніх послуг, ринок праці та якість підготовки.

Навчальні плани вищих закладів України нараховують біля 80 дисциплін, які в обсязі 10–12 вивчаються одночасно щосеместрово. Одночасне викладання такої кількості дисциплін не сприяє систематичній роботі студентів, розпилює увагу, знецінює мотивацію та відповідальність. В західних університетах протягом року вивчається 3–4 базові дисципліни.

Книга “Транспортне забезпечення виробництва” є логічним продовженням і умовно представлена автором як друга частина навчального посібника “Загальний курс транспорту”. З урахуванням вимог різних вузів у рамках Болонської угоди друга книга містить основну інформацію з окремих практичних питань дисциплін “Взаємодія видів транспорту”, «Загальний курс транспорту», «Транспортно-експедиторська робота», “Комерційна робота на транспорті”, “Вантажні перевезення” і “Логістика”. Ця інформація включена в програми спеціалізованих і окремих факультетів різних вузів,

Таким чином, у посібнику представлена систематизована інформація з шести дисциплін, яка максимально наближена до практичної діяльності майбутнього фахівця. Він об’єднує широко коло питань і дає змогу більш усвідомлено зрозуміти напрям підготовки “Транспортні технології” для спеціальностей “Транспортні системи”, “Організація перевезень і управління на транспорті”, “Організація та регулювання дорожнього руху”.

Посібник може бути використаний також працівниками транспортних і експедиторських підприємств, місцевих органів виконавчої влади, структур Мінтрансу, користувачів послуг усіх видів транспорту, власників транспортних засобів.

При підготовці посібника використано міжнародні конвенції й угоди, закони і постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Уряду України та інші нормативно-правові акти, наведено анотації і коментарі з урахованням вимог до знань та умінь спеціалістів з напряму підготовки “Транспортні технології”.

Нормативно-правові, інформаційні та методичні матеріали, які викладені у посібнику, направлені на формування у викладачів та студентів навчальних закладів відповідного профілю основи знань з організації міжнародних і внутрішніх вантажних перевезень в умовах взаємодії різних видів транспорту. Приділено увагу практичним питанням перевезень пасажирів.

В окремих главах посібника автором використаний частково відредагований оригінальний текст джерел, зокрема 2, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27.
Бажаєм Вам щастя, здоров'я, успіхів в навчанні і роботі, нових ідей і здобутків.

З повагою,

Автори

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Схожі:

Зеркалов Д. В. З-57 Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник
Рецензенти: Лисюк М. О. – заступник директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та...
КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
ТЕОРІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Навчальний посібник
Куц В. М. Теорія кримінальної відповідальності. Навчальний посібник – К.: НАПУ, 2011. 307 с
Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством...
Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО Навчальний посібник (для студентів напрямку 1201 „Архітектура”)
...
ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Мацько Л.І. Українська мова. Навчальний по- Якщо ви прагнете оволодіти...
Щоб уміти грамотно розмовляти, слід насамперед Навчальний посібник для самостійної роботи
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка