Мацько Л.І. Українська мова. Навчальний по- Якщо ви прагнете оволодіти скарбами рідного сло- сібник для ПТНЗ


Скачати 129.26 Kb.
НазваМацько Л.І. Українська мова. Навчальний по- Якщо ви прагнете оволодіти скарбами рідного сло- сібник для ПТНЗ
Дата22.12.2013
Розмір129.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Військова справа > Документи


Тестовий тренажер
pubovalcallout
Викладач – Ладиженська С.В.

Поради учням

Рекомендована література

«Заговори, щоб я тебе побачив»

Сократ

1. Загнітко А.П. Українська практична морфологія.

Щоб уміти грамотно розмовляти, слід насамперед Навчальний посібник для самостійної роботи.-

знати основні вимоги до культури мовлення. Нагадаю, Донецьк.2006.

що це логічність і послідовність, точність і ясність, вираз-

ність і різноманітність, чистота і правильність. 2. Мацько Л.І. Українська мова. Навчальний по-

Якщо ви прагнете оволодіти скарбами рідного сло- сібник для ПТНЗ.- К.: Либідь, 1998.

ва, опануйте спочатку елементарні істини граматики: час-

тини мови, словозміни, сполучуваність слів, будова речень. 3. Ющук І. Практикум з правопису української

Без цих знань неможливо рухатися вперед при вивченні мо- мови.- К., 2000.

ви.

Раджу вам працювати над собою, поглиблювати

свої знання з української мови, адже мова є одним із основ-

них засобів професійної підготовки, майстерності майбут-

ніх фахівців.

За допомогою тестових завдань, укладених у цьому

збірнику, ви зможете перевірити свої досягнення з теми

«Морфологія».

Бажаю успіхів!

Розглянуто на засіданні

методичної секції

гуманітарних дисциплін
Рекомендовано до використання

в навчальному процесіЗайменник
1. 1. Займенник – це…

А) Самостійна частина мови, що вказує на

предмет і відповідає на питання хто? що?

Б) Самостійна частина мови, що вказує на

ознаки, кількість, але не називає їх.

В) Самостійна частина мови, що вказує на ознаки.

Г) Службова частина мови, що вказує на

предмет, ознаки, кількість, але не називає їх.
2. Які займенники утворилися з часткою ні?

А) Питальні

Б) Заперечні

В) Неозначені

Г) Особові
3.У реченні займенник виступає:

А) Підметом

Б) Іменним складеним присудком

В) Підметом, присудком, другорядними членами речення

Г) Додатком та означенням
4.У котрому рядку всі займенники одного розряду?

А) Така, ця, стількох, той;

Б) Ця, оця, ти, отой;

В) Собі, тобою, такий, ніхто;

Г) Дехто, хто, якогось, абиякий.

5.Скільки займенників у поданому реченні?

Я стрічаю тебе ранком, слово котиться в розмову,

дорога моя слов’янко, кароока, чорноброва.

А) 3

Б) 4

В) 5

Г) 2
6.Який розряд виділеного займенника?

Стоїть тепер над воротами, і когось так печально жде.

А) Відносний;

Б) Неозначений;

В) Особовий;

Г) Присвійний.

о,


Прикметник


 1. Прикметник – це…

А) самостійна частина мови, яка називає ознаку предмета

і відповідає на питання хто? що?

Б) самостійна частина мови, яка називає ознаку предмета

і відповідає на питання який? чий? котрий?

В) службова частина мови

Г) самостійна частина мови, яка називає предмет і

відповідає на питання який? чий? котрий?


 1. Прикметники змінюються за…

А) за родами і числами

Б) за родами і відмінками

В) за родами, числами і відмінками

Г) за родами, числами і особами


 1. У котрому рядку всі слова є прикметниками?

А) великий, велич, здоровий

Б) вузький, широкий, веселий

В) заздрісний, гарний, побілений

Г) сільський, глибокий, глибоко.


 1. На які розряди поділяються прикметники?

А) якісні, відносні, вказівні

Б) якісні, неозначені, присвійні

В) якісні, відносні, присвійні

Г) особові, відносні, присвійні


 1. У котрому рядку всі прикметники якісні?

А) швидкий, короткий, веселий, дорогий

Б) батьківський, дружній, красивий, мавпячий

В) великий, шкіряний, високий, осінній

Г) цікавий, повільний, материн, літній


 1. Які прикметники мають ступені порівняння?

А) тільки відносні

Б) тільки якісні

В) тільки присвійні

Г) якісні та присвійні

Дієслово


 1. У якому рядку всі слова – дієслова?

А) клекотати, сутеніти, веселий, веселитися,

Б) розгляд, забавляти, потроїти, збільшити

В) синити, зимувати, почорніти, знесиліти

Г) терти, ойкання, змарніти, спорядити
2.Які особливі форми має дієслово?

А) дієприкметник і прислівник

Б) дієприкметник і дієприслівник

В) дієприслівник і прикметник

Г) прислівник та інфінітив


 1. У якому рядку всі дієслова мають граматичні значення 2-ої

особи множини?

А) завітаєш, будеш готувати, відповідай, говоритимеш

Б) чорнітимете, будете, сполохаєте, зрозумієте

В) зачекаєте, заснете, будете скакати, наздоженуть

Г) терпів, сплять, розтопчете, співайте


 1. У котрому рядку усі дієслова доконаного виду?

А) рубати, збити, ходити

Б) обговорити, відремонтувати, налагодити

В) нагороджувати, означати, запропонувати

Г) фотографувати, підглянути, вийти


 1. У котрому рядку усі дієслова другої дієвідміни?

А) стояти, порадимо, дозволимо, тратимо

Б) робимо, бачити, садимо, іржати

В) благословляємо, перегонимо, караємо, погрожує

Г) казати, працює, жовтіє, миємо


 1. У котрому рядку всі дієслова наказового способу?

А) поїж, розкажіть, слухайте, вимовляйте

Б) читайте, говорити, вийдіть, розказуйте

В) поважай, поспішай, зацвітуть, заходьте

Г) робитиме, налийте, сходіть, забудьмо

Прийменник
1.У котрому рядку всі слова – прийменники?

А) у, на, перед, від

Б) і, на, під, за

В) як, під, на, від

Г) ой, для, перед, за.


 1. За якими ознаками прийменники поділяються

на похідні та непохідні?

А) за значенням

Б) за синтаксичною роллю

В) за походженням

Г) за морфологічними ознаками


 1. У котрому рядку всі прийменники непохідні?

А) вздовж, об, з, по

Б) піді, об, при, під

В) на, від, поза, по

Г) з-поміж, над від, в.


 1. Скільки прийменників у поданому реченні?

Сама не помітила, як опинилась за хатою, на стежці до виноградника.

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4


 1. У котрому рядку прийменники вірно вжиті з відмінковими

формами іменників?

А) у честь свята, загруз по кісточки

Б) піклується за інших, звернутися по адресу

В) йти по вулиці, по закону

Г) по замовленню, по ініціативі


 1. У котрому рядку всі прийменники пишуться через дефіс?

А) в/наслідок, до/вкола, в/здовж

Б) з/метою, на/перед, по/руч

В) із/за, з/поміж, з/під

Г) в/продовж, під/кінець, за/допомогою.


Частка
1.Частка – це частина мови, яка…

А) служить для зв’язку слів у реченні

Б) служить для поєднання частин складного речення

В) для зв’язку однорідних членів

Г) надає реченню або певним його членам певних відтінків

значення, служить для утворення граматичних форм.
2. Які ознаки притаманні частці?

А) буває членом речення

Б) не має лексичного значення

В) змінюється за родами

Г) членом речення не буває, лексичного значення не має, не змінюється.
3. На які групи поділяються частки?

А) формотворчі, модальні, заперечні

Б) єднальні, протиставні, розділові

В) прості, складні, ускладнені

Г) сурядні, підрядні, сурядно-підрядні.
4. У котрому рядку всі слова є частками?

А) хіба, від, бодай, ще

Б) чи, на, усе, давай

В) же, аж, ось, але

Г) хай, ні, небудь, таки.
5. У котрому рядку всі частки модальні (спонукальні)?

А) хай, ну, бодай, давай

Б) б, -ся, казна, не

В) хіба, -ся, невже, ні

Г) ані, лише, нехай, -таки.
6.У котрому рядку всі частки пишуться разом?

А) аби/куди, все/таки, не/мов

Б) аяк/же, чи/малий, аби/хто

В) не/наче, де/небудь, коли/небудь

Г) як/найбільше, хтозна/чий, ні/коли.Числівник

 1. За значенням та морфологічними ознаками

числівники діляться на:

А) порядкові та особові

Б) кількісні й присвійні

В) кількісні й порядкові

Г) власні та загальні.


 1. Кількісні числівники означають:

А) число

Б) число або кількість

В) ознаку предмета

Г) порядок при лічбі.


 1. За будовою числівники діляться на :

А) прості та складні

Б) прості, складні та складені

В) кількісні і порядкові

Г) прості і кількісні.
4. У котрому рядку всі слова є числівниками?

А) двоє, нуль, мільйон, сорокаріччя

Б) трійка, семеро, одиниця, десять

В) п’ятеро, подвоїти, двадцять три

Г) восьмий, дві п’ятих, обидва.


 1. Кількісні числівники діляться на:

А) власне кількісні, неозначено кількісні, дробові, збірні

Б) неозначені, дробові, порядкові

В) порядкові, кількісні, дробові

Г) власне кількісні, дробові, особові.
6. У котрому рядку всі числівники прості?

А) троє, півтора, чотириста, півтораста

Б) двадцять, шістнадцять, п’ятсот

В) мільярд, сім, шість, сто

Г) сорок, чотири, сімсот, п'ятнадцять

Іменник


 1. Іменник – це…

А) самостійна частина мови, яка вказує на предмети,

але не називає їх

Б) самостійна частина мови, яка називає ім’я предмета чи особи

і відповідає на питання хто? що?

В) службова частина мови, що називає предмети

Г) самостійна частина мови, що називає кількість предметів.


 1. Іменник у реченні виступає:

А) тільки підметом

Б) тільки другорядним членом речення

В) будь-яким членом речення

Г) додатком


 1. Який рід мають іменники?

А) чоловічий та жіночий

Б) чоловічий, жіночий та спільний

В) чоловічий, жіночий , середній, спільний

Г) жіночий та середній


 1. У котрому рядку всі іменники у кличному відмінку мають

однакове закінчення?

А) брат, син, Андрій

Б) Віталій, тато, Ольга

В) хлопець, чумак, сокіл

Г) Шевченко, батько, сестра


 1. У котрому рядку всі іменники першої відміни?

А) музей, гарбузиння, посада, радість

Б) мова, межа, пісня, машина

В) дорога, газета, Сибір, Англія

Г) промінчик, вогнище, динамо, піч


 1. У котрому рядку всі іменники закінчуються на –ою?

А) мрі..ю, зим..ю, хімі..ю

Б) ход..ю, плакс…ю, Микол..ю

В) зор..ю, листонош..ю, дзвіниц..ю

Г) груш..ю, дорог..ю, кімнат..ю

Прислівник


 1. Прислівник – це…

А) невідмінювана частина мови, що виражає дію і стан предмета

і відповідає на питання як? який? чий?

Б) самостійна невідмінювана частина мови, яка виражає ознаку

дії, стану, або ступінь і міру вияву ознаки.

В) службова частина мови

Г) незмінна частина мови, що виражає ознаку предмета.


 1. Яким членом речення виступає прислівник?

А) присудком

Б) обставиною

В) означенням

Г) додатком.


 1. У якому рядку всі прислівники вказують на час дії?

А) щодня, взимку, напередодні, вчора

Б) опівночі, навесні, нізвідки, зозла

В) восени, відмінно, навшпиньки, спідлоба

Г)внічию, зрідка, анітрохи, вдвоє
4.У якому рядку всі прислівники вищого ступеня?

А) миліше, трохи легше, повільніше, розумніше

Б) частіше, трохи прозоріше, найніжніше, нижче

В) найвеселіше, яскравіше, куди тепліше, важче

Г) дзвінкіше, найзручніше, голосніше, краще.
5.У якому рядку всі прислівники написані правильно?

А) по-перше, віч-на-віч, набік, день у день

Б) по вік, праворуч, хтозна де, все-таки

В) часто-густо, де таки, рік-у-рік, любо-дорого

Г) будь як, мимохіть, сило міць, по козацькому
6.У якому рядку всі прислівники треба писати разом?

А) по/середині, в/горі, мовби/то, в/досвіта

Б) на/щастя, на/гора, по/латині, в/середині

В) мимо/волі, під/силу, до/щенту, по/тихеньку

Г) в/право, хтозна/як, до/дому, на/ пам'ять

Сполучник


 1. Якою частиною мови є сполучник?

А) самостійною, незмінною

Б) службовою, незмінною

В) самостійною, змінною

Г) службовою, змінною.
2.У котрому рядку всі слова – сполучники?

А) аби, якби, якщо, тому що

Б) аніж, по, замість, би

В) як же, над, коло, не

Г) отже, із-за, ні, серед.
3.За значенням сполучники сурядності поділяються на…

А) формотворчі, модальні, ускладнені

Б) заперечні, складені, прості

В) єднальні, протиставні, розділові

Г) прості, складні, складені.


 1. У котрому рядку всі сполучники сурядності?

А) і, та, або, проте

Б) хоч, але, і, коли

В) якщо, чи, також, й

Г) хоча, через те що, або, щоб.
5.Скільки сполучників у поданому реченні?

Гора панувала над містом та морем і її називали горою всіх вітрів,

які живуть на морі, а сюди прилітають на ніч.

А)1

Б) 2

В) 3

Г) 4
6.У котрому рядку правильно написані сполучники?

А) при тому, ніби то, наче б, адже

Б) немовбито, тільки-но, тому що

В) немовби, не зважаючи на те що, для того-щоб

Г) неначеб-то, ніби-то, отож, зате.

Вигук


 1. Якою частиною мови є вигук?

А) службовою

Б) самостійною

В) додатковою

Г) особливою службовою.


 1. До якої групи належать слова: бом-бом, ку-ку, ха-ха?

А) звуконаслідувальні слова

Б) формотворчі частки

В) похідні прийменники

Г) підрядні сполучники


 1. У котрому рядку всі слова – вигуки?

А) овва, будь ласка, певне

Б) няв-няв, ой-ой, нявкати

В) леле, ухкати, день

Г) ну-ну, фе, ух, ой-ой.


 1. Якою частиною мови є виділене слово?

Тепер нехай через вогонь пройдуть звичаєм стародавнім молоді.

А) сполучником

Б) вигуком

В) часткою

Г) прийменником
5.У котрому рядку допущено помилку в правописі вигуків?

А) ой-ой, їй-Богу, їй-бо, вйо, допобачення

Б) ку-ку, овва, добридень, ш-ш-ш, агов

В) ну-ну, алло, му-у-у, їй-право, будь ласка

Г) ках-ках-ках, цабе, ха-ха, а-а-а, тарах.


 1. Якою частиною мови є виділене слово?

Хто ж не любить свій край?

А) сполучник

Б) вигук

В) частка

Г) прийменник.


Ключі до тестів
Іменник

1б 2 в 3в 4в 5б 6б
Прикметник

1б 2в 3б 4б 5а 6б
Займенник

1г 2б 3в 4а 5а 6б
Числівник

1в 2б 3б 4г 5а 6в
Дієслово

1в 2б 3б 4б 5а 6а
Прислівник

1б 2б 3а 4а 5а 6а
Прийменник

1а 2в 3б 4в 5в 6в
Сполучник

1б 2а 3в 4а 5г 6б
Частка

1г 2г 3а 4г 5а 6б
Вигук

1в 2а 3г 4в 5а 6в

Схожі:

Особливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор...
Віту, вирішення життєво важливих завдань)» (Програма, с. 10), уможливлює зміст навчально-методичного комплекту, до якого входять:...
УКРАЇНСЬКА МОВА
Українська мова: навч посіб для студ ф-ту післядипломн освіти / Нар укр акад., [каф українознав.; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х....
15 мотиваційних порад студентам НАУ Якщо Ви хочете бути успішними,...
Якщо Ви спите на парі, то Вам, звичайно, може приснитися Ваша мрія, але якщо замість сну Ви оберете навчання, то втілите свою мрію...
15 мотиваційних порад студентам НАУ Якщо Ви хочете бути успішними,...
Якщо Ви спите на парі, то Вам, звичайно, може приснитися Ваша мрія, але якщо замість сну Ви оберете навчання, то втілите свою мрію...
ББК Ш 141. 14 9
...
Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)
Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте...
Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує
Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»
Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів....
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт....
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 12 класи
Календарне планування для 8 класів складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка