ХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


НазваХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Сторінка8/12
Дата13.06.2013
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Керівник – проф. Заполовський М.Й., декан факультету комп’ютерних та

інформаційних технологій


Секретар проф. Леонов С.Ю.
1. Артамонова Н.О., Бровко О.С., м. Харків, Україна

Особливості проведення маркетингових досліджень інноваційної продукції

2. Артюхов А.Є., м. Суми, Україна

Комп'ютерне моделювання гідродинаміки руху потоків в масообмінно-сепараційних контактних секціях

3. Ахметшин А.М., Степаненко А.А., г. Днепропетровск, г. Запорожье, Украина

Интерференционный метод анализа радиологических изображений в пространстве признаков преобразования Радона

4. Баленко А.И., Пивоваров И.С., г. Харьков, Украина

Об использовании нейронных сетей в системах управления сложными объектами

5. Бекасов Л.С. Салимов Ш.Р., г. Самара, Россия

Адаптация среды "MATHCAD" к нелинейному спектральному преобразованию

6. Біляєва К.О., м. Херсон, Україна

Порівняння результатів роботи MPL та RBF мереж при прогнозуванні ефективності інвестування в інноваційні проекти

7. Бугаря Я.Р., Червонний С.Й., м. Харків, Україна

Системи фазового автопідстроювання частоти. Випадки моделювання ФАПЧ та їх цілі

8. Бугаря Я.Р., Червонний С.Й., Ґейко Г.В., м. Харків, Україна

Початкове підстроювання ФАПЧ в широкому діапазоні частот дослідження на моделі

9. Ведмедера О.В., Братушка О.С., Шендрик В.В., м. Суми, Україна

Комп‘ютерне моделювання роботи верстата кругло-шліфувальної групи

10. Великая Я.Г., г. Белгород, Россия

Проблема эквивалентности в структурированных моделях вычислений

11. Ганэ В.А., Дияб Абдаллах Санд Али Омар, г. Минск, Белоруссия

Моделирование эффективности управления автотранспортным средством по каналу управления скоростью движения

12. Гладких Т.В., Василенко Г.В., м. Харків, Україна

Дослідження засобів інформаційних технологій для представлення та збереження неявних знань

13. Глушенкова І.С., Зарицький О.В., м. Харків, Україна

Модифікація геодезичної опорної мережі регіону засобами ГІС

14. Гофман Є.О., Олійник А.О., Субботін С.О., м. Запоріжжя, Україна

Синтез дерев рішень на основі агентного підходу

15. Даниленко А.Ф., Смоленский В.Ю., г. Харьков, Украина

К вопросу модернизации ЯМР-спектрометра для исследования пищевых продуктов

16. Дмитриенко В.Д., Заковоротный А.Ю., г. Харьков, Украина

Линеаризация математической модели дизель-поезда с тяговым асинхронным приводом

17. Дмитрієнко В.Д., Заковоротний О.Ю., Нестеренко А.О., м. Харків, Україна

Моделювання коливань повздовжньо-динамічних сил, що виникають між вагонами дизель-потяга з тяговим асинхронним двигуном

18. Дмитриенко В.Д., Заполовский Н.И., Мезенцев Н.В., г. Харьков, Украина

Синтез оптимальных регуляторов методом АКОР для дизель-поезда c системой векторного управления тяговым приводом

19. Дмитрієнко В.Д., Петрушанський М.В., м. Харків, Україна

Розпізнавання K-значних сигналів за допомогою нейронної мережі адаптивної резонансної теорії

20. Дмитрієнко В.Д., Потлатов В.В., м. Харків, Україна

Оптимізація системи керування підприємством та автоматизація процесів керування доступом у системі

21. Дмитриенко В.Д., Хавина И.П., г. Харьков, Украина

Дискретные нейронные сети АРТ для работы с зашумленными входными данными

22. Дударь В.В., Липчанский М.В., Хавина И.П., г. Харьков, Украина

Модель мобильного робота

23. Єльчанінов Д.Б., Косіло М.С., м. Харків, м. Київ, Україна

Консолідація вербальної інформації

24. Жиляков Е.Г., Болдышев А.В., Курлов А.В., Фирсова А.А., Эсауленко А.В., г. Белгород, Россия

Об избирательном преобразовании частотных компонент речевых сигналов в задаче сжатия

25. Жиляков Е.Г., Прохоренко Е.И., Болдышев А.В., Фирсова А.А., Фатова М.В., г. Белгород, Россия

Сегментация речевых сигналов на основе анализа особенностей распределения долей энергии по частотным интервалам

26. Жихаревич В.В., м. Чернівці, Україна

Дослідження клітинно-автоматного алгоритму оптимізації розкладів учбового процесу

27. Жихаревич В.В., Миронів І.В., м. Чернівці, Україна

Алгоритм розпізнавання символів тексту на основі конкуруючих клітинних автоматів

28. Замула А.О., м. Донецьк, Україна

Системно-динамічна модель інноваційного розвитку комерційного банку

29. Зуєв А.В., Максюта Н.В., Домнін Ф.А., м. Харків, Україна

Імітаційна модель планувальника задач

30. Иванов Д.Е., г. Донецк, Украина

Применение алгоритмов симуляции отжига в задачах идентификации цифровых схем

31. Иванов В.Г., Ломоносов Ю.В., Любарский М.Г., Кошевая Н.А., Гвозденко М.В., Мазниченко Н.И., г. Харьков, Украина

Сжатие данных в системе Хаара с учетом объема первичной дискретизации

32. Іванов В.Г., Мазниченко Н.І., м. Харків, Україна

Інформативні параметри клавіатурного почерку

33. Карчевский В.П., г. Стаханов, Украина

Диверсификация схемных решений для функционального диагностирования цифровых устройств

34. Клименко А.М., Вахновський А.І, Любченко Н.Ю., м. Харків, Україна

Управління установкою для пастеризації молока

35. Коваленко М.О., м. Харків, Україна

Автоматизація роботи куратора академічної групи вищого навчального закладу

36. Коломійцев О.В., м. Харків, Україна

Передача інформації на несучих частотах лазерною інформаційно-вимірювальною системою

37.  Коломійцев О.В., Болюбаш О.О., Васильєв Д.Г., Ворошилов С.В., Кітов В.С., Клівець С.І., Коваленко С.П., Лєвагін Г.А., Чеканов А.В., м. Харків, Україна

Моделі автоматизованих робочих місць посадових осіб для перспективних командних пунктів і пунктів управління

38. Козина О.А., Лаптенко С.В., г. Харьков, Украина

Аналитическая разработка алгоритмов ранжирования страниц и фунции релевантности

39. Кольченко М.В., г. Харьков, Украина

Исследование методов повышения релевантности результатов поисковых запросов

40. Кутя М.В., Межерицький С.Г., м. Харків, Україна

Дослідження диспетчерів процесорного часу

41. Леонов С.Ю., Заковоротный А.Ю., Гаврилюк Д.В., г. Харьков, Украина

Методы и алгоритмы распознания маркера и определение его положения в трёхмерном пространстве при проектировании приложения дополненной реальности

42. Леонов С.Ю., Заковоротный А.Ю., Горенко С.Ю., г. Харьков, Украина

Ассоциативные нейронные сети адаптивной резонансной теории

43. Литвинов А.І., м. Харків, Україна

Порівняльний аналіз механізмів авторського та патентного права, використовуваних для захисту прав на комп’ютерні програми

44. Ліщинська Л.Б., Рожкова Я.С., Барабан М.В., Філинюк М.А., м. Вінниця, Україна

Синтез багатопараметричних радіочастотних сенсорів на основі таблиць перетворення іммітансу

45. Лобатый А.А., Икуас Ю.Ф., г. Минск, Белоруссия

Оценка надёжности системы с помощью топологических уравнений

46. Лобода Е.А., г. Харьков, Украина

Повышение точности временных замеров в современных операционных системах

47. Лимаренко В.В., Гугнін В.М., м. Харків, Україна

Проблеми захисту інформації дистанційних курсів, яка знаходиться в монопольному користуванні за межами довіреної зони

48. Лимаренко В.В., Гугнін В.М., м. Харків, Україна

Створення матеріалів та засобів тестування для дистанційного навчання на базі технології FLASH

49. Лысенко А.Н., Романов А.Ю., г. Киев, Украина

Ресурсоэффективный роутер для многопроцессорной сети на чипе

50. Лыках Б.В., Козина О.А., г. Харьков, Украина

Представление алгебраических типов данных

51. Медведєв С.В., м. Харків, Україна

Розробка еволюційного методу з урахуванням особливостей перебігу аналогічних процесів у природі

52. Любченко В.В., Шинкарюк О.С., м. Одеса, Україна

Метод будування навчальної траєкторії в умовах мобільного навчання

53. Марончук И.Е., Марончук И.И., Петраш А.Н., г. Севастополь, Украина

NANO-S: пакет для расчета энергетических спектров электронов в наногетероструктурах с квантовыми точками

54. Мишин Д.В., Монахова М.М., г. Владимир, Россия

Математическая модель приоритетов функциональных элементов корпоративных сетей передачи данных

55. Мишин Д.В., Щербин П.В., г. Владимир, Россия

Экспериментальная установка для исследования функциональных характеристик корпоративных сетей передачи данных

56. Молчанов Г.И., г. Харьков, Украина

Оптимизация генетических алгоритмов трассировки соединений с учетом возможности задействования графических ускорителей для распараллеливания вычислений

57. Мороз Б.І., Коноваленко С.М., м. Дніпропетровськ, Україна

Інтелектуальні методи обробки інформації як засіб здійснення митного контролю

58. Ніконов О.Я., Мнушка О.В., Савченко В.М., м. Харків, Україна

Оцінка швидкодії алгоритмів обчислення функції похибок у програмах комп’ютерного математичного моделювання

59. Носков В.І., Бліндюк В.С., м. Харків, Україна

Оцінка стану рухомого складу за допомогою таксономічного показника і нейронних мереж

60. Ольховая Ю.А., Сапцин В.М., Глебов А.А., г. Кременчуг, Украина

Коррекция неоднородности чувствительности в сканирующих матричных фотоприемных устройствах

61. Плюта Н.В., м. Запоріжжя, Україна

Модель координаційної взаємодії в складній ієрархічно впорядкованій системі

62. Поддубный Н.Ф., Зыков И.С., г. Харьков, Украина

Выделение индивидуальных особенностей рукописного текста

63. Прадун Д.В., г. Минск, Белоруссия

Алгоритмы предварительной обработки мультиспектральных изображений и их реализация с помощью библиотеки intel threading building blocks

64. Ризун Н.О., г. Днепропетровск, Украина

Многоуровневая экспертная система управления качеством учебного процесса в вузе

65. Романов С.Ю., г. Харьков, Украина

Методы тестирования и контроля знаний, методы адаптации обучающих систем

66. Рисований О.М., м. Харків, Україна

Засоби синтезу матричних з‘єднань на основі застосування нелінійних сигнатурних аналізаторів

67. Серажим Е.С., Черных Е.П., г. Харьков, Украина

Моделирование темновых вольт-амперных характеристик солнечных элементов на основе CuGaSe2

68. Соловей О.С., Рисований О.М., м. Харків, Україна

Застосування потокових SIMD-розширеннь процесора в генерації псевдовипадкових чисел

69. Смелая А.Д., Черных Е.П., г. Харьков, Украина

Компьютерное моделирование фотоэлектрических процессов в солнечных элементах на основе CuGaSe2

70. Сур О.О, Семенов С.Г., м. Харків, Україна

Вибір систем захисту електронних повідомлень, що базуються на криптографічних процедурах

71. Рысованый А.Н., Зыков Д.В., Хмеленко Д.Ю., г. Харьков, Украина

Повышение защищенности информации с использованием нелинейных генераторов псевдослучайной последовательности

72. Рычка О.В., г. Донецк, Украина

Методы обработки данных для повышения качества прогнозирования при использовании регрессионных моделей

73. Ряполов П.Н., Хавина И.П., Липчанский М.В., г. Харьков, Украина

Иерархическая система управления мобильным роботом

74. Самигулина Г.А., Чебейко С.В., Казахстан

Разработка технологии иммунносетевого моделирования для компьютерного молекулярного дизайна лекарственных препаратов

75. Семенов С.Г., Босько В.В., Березюк И.А., г. Харьков, г. Кировоград, Украина

Выбор критерия параметрической идентификации информационной системы

76. Семенов С.Г., Тронько С.Т., м. Харків, Україна

Визначення коефіцієнту структурності інформаційного трафіку

77. Скороделов В.В., г. Харьков, Украина

Виртуальные лаборатории по проектированию микроконтроллерных устройств и систем на базе стандартных программно-отладочных стендов

78 Скороделов В.В., г. Харьков, Украина

Измерительные комплексы для виртуальных лабораторий по проектированию микроконтроллерных устройств и систем на базе стандартных программно-отладочных стендов

79. Судаков Б.Н., Полякова М.Ю., г. Харьков, Украина

Разработка подхода к созданию алгоритма синтаксического анализа естественно-языкового текста информационно-поисковых систем

80. Товстая Е.Ю., Черных Е.П., г. Харьков, Украина

Компьютерное моделирование влияния диодных параметров на выходные параметры солнечных элементов

81. Треш Абдунасер Мохаммед, г. Минск, Белоруссия

Интегрированная система электрообеспечения автономных объектов, на основе возобновляемых источников энергии

82. Федосенко Ю.С., Куимова А.С., г. Нижний Новгород, Россия

Синтез ограниченных по структуре оптимально-компромиссных стратегий обслуживания потока объектов

83. Хавина И.П., Липчанский М.В., Легуенко А.В., г. Харьков, Украина

Формирование оптимального расписания производственного технологического процесса

84. Цветков А.И., г. Нижний Новгород, Россия

Бикритериальная модель обслуживания потока объектов в разветвленной рабочей зоне обслуживающего процессора

85. Чабаненко А.М., м. Черкаси, Україна

Моделювання нелінійних багатоагентних систем з відношеннями конкуренції, кооперації та домінування

86. Шевцов С.А., Зыков И.С., г. Харьков, Украина

Оценка эффективности методов поисковой оптимизации сайта

87. Яцко В.А., г. Новосибирск, Россия

Анализ себестоимости с использованием нечетких моделей

88. Балухтин С.В., г. Мелитополь, Украина

Уменьшение трудоемкости выполнения быстродействующих сортировок

89. Ліщинська Л. Б., Рожкова Я. С., Барабан М. В., Філинюк М. А.,

м. Вінниця, Україна

Синтез багатопараметричних радіочастотних сенсорів на основі перетворення іммітансу

Дискусія

СЕКЦІЯ 22. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СТІЙКІСТЬ

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
Березіна Л. Ю. Графи і їх застосування: Посібник для вчителя
В. В. Войтко, Л. М. Круподьорова, А. В. Денисюк, О. В. Гавенко. Використання засобів теорії графів у процесі пошуку оптимальних рішень/...
Інформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції “Інформаційні технології...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України // Комп’ютерно-інформаційні і комунікаційні...
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Наукове видання Тези доповідей ХVIII МіжнароднОЇ Науково-практичнОЇ...
...
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка