ХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


НазваХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Сторінка3/12
Дата13.06.2013
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

СЕКЦІЯ 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному

обладнанні та проблеми енергозбереженняКерівник – проф. Тарасенко М.О., декан енергомашинобудівного

факультету

Секретар – ст. викл. Яковлєва Л.К.
1. Klimenko M.A. , Ukraine, Kharkiv

Energoecological utilization of sewage sludge in cement production

2. Solovey V. V., Kanilo P. M., Vorobjova I. A., Klimenko M.A. , Ukraine, Kharkiv

Plasma hydrogen technology for neutralisation of ecologically-hazardous carcinogenic and mutagenic compounds formed by burning organic fuels

3. Алексахін О.О., Бобловський О.В., Єна С.В., Україна, Харків

Аналіз теплових витрат трубопроводами мережі опалення при утепленні будівель мікрорайону

4. Альохіна С. В., Скворцова О.С., Україна, Харків

Визначення умов теплообміну на внутрішніх поверхнях вихідного патрубка ЦВТ

5. Барвінок В.С. Шевелев О.О., Україна, Харків

Параметричний аналіз мембранних поверхонь нагріву

6. Бахмутська Ю.О., Голощапов В.М., Альохіна С.В., Україна, Харків

Термічна міцність канавки ступеневого ущільнення циліндра високого тиску теплофікаційної турбіни Т-250/300-240-3

7. Бекназарян Д.В., Кошельник В.М., Хавін Є.В., Україна, Харків

Прогнозування терміну служби вогнетривкого брусу у розплаві листового й тарного скла

8. Бойко А.В., Бурлака М.В., Бараннік В.С., Україна, Харків

Вдосконалення турбінних профілів з допомогою CFD програм

9. Бойко А.В., Говорущенко Ю.М., Усатий О.П., Руденко О.С., Україна, Харків

Оптимізація проточних частини газових турбін та її вплив на інтегральні характеристики установки

10. Бойко А.В., Усатий О.П., Авдєєва О.П., Україна, Харків

Вплив підрізки вихідних кромок на еффективність турбінних решіток

11. Бойко А.В., Бурлака М.В., Максюта Д.І., Україна, Харків

Підвищення точності розрахунку в'язкої течії в турбінній решітці

12. Бойко А.В., Улько А., Україна, Харків

Створення високоефективних профілів робочих лопаток осьових турбін із застосуванням поліномів високих порядків

13. Бондаренко А.В., Гришин О.М., Волков А.В., Україна, Харків

Автоматизація обробки результатів зондових випробувань гідромашин

14. Боровок С.В., Братута Е.Г., Україна, Харків

Нова методика експериментального визначення ефективності пластинчастих краплевловлювачів

15. Братова Т.П., Пустовалов В.М., Черевик Д.П., Україна, Харків

Альтернативний водоохолоджувальний газоохолодник електротопної печі

16. Братута Е.Г., Круглякова О.В., Чубарова В.В., Україна, Харків

Інтенсифікація тепломасообміну в контактних апаратах з взаємодіючими полідисперсними газорідинними потоками

17. Братута Е.Г., Семеней А.Р. , Украина, Харьков

Автономное тепло- и электроснабжение на базе теплогенератора пиролизного типа

18. Братута Е.Г., Шерстюк А.В., Україна, Харків

Підвищення ефективності холодильних машин за рахунок використання композиційних хладагентів

19. Братута Е.Г., Ушенко М.А., Україна, Харків

Визначення теплофізичних характеристик ізоляційних матеріалів на основі математичного моделювання

20. Булгаков В.А., Украина, Харьков

О исследовании пространственного потока модельной гидротурбины РО 310 с целью получения высокой эффективности использования гидроэнергии на ГЭС

21. Воробйов В.М., Рильский О.М., Рильский Р.О., Тарасенко М.О., Угольніков С.В., Україна, Харків

Використання полікарбонату в геліоколекторах

22. Воробйов В.М., Діхтярь А.А., Тарасенко М.О., Угольніков С.В., Україна, Харків

Підвищення ефективності теплонасосних установок

23. Воробйов В.М., Іглін Ю.С., Україна, Харків

Визначення еквівалентного диаметру насадки регенеративного теплообмінник

24. Гончаренко Л.В., Єсипенко Т.О., Україна, Харків

Застосування теплообмінних апаратів, розроблених на основі термосифонів, для утилізації теплоти відхідних газів котельних установок

25. Єфімов О.В., Каверцев В.Л., Потаніна Т.В., Гаркуша Т.А.,

Єсипенко Т.О., Гончаров В.А., Україна, Харків

Принципи побудови системи автоматизованої діагностики устаткування енергоблоків електростанцій і планування ремонтів

26. Єфімов О.В., Гончаренко О.Л., Україна, Харків

Розробка математичної моделі теплоутилізаційної системи «котел – обертовий повітропідігрівач – конденсаційний теплообмінний апарат»

27. Єфімов О.В., Тютюник Л.І., Іванова Л.А., Налізко О.В., Україна, Харків

Міжнародна та національна стандартизація системи забезпечення якістю енергомашинобудівної продукції

28. Зав´ялов П.С., Кухтенков Ю.М., Україна, Харків

Розрахунок втрат від вихрового джгута у відсмоктуючій трубі гідротурбіни

29. Іваніцька О.П., Україна, Харків

Про типізацію гідравлічних та пневматичних приводів

30. Іглін Ю.С., Україна, Харків

Критерій для порівняння еффективності теплообмінників з насипною насадкою

31. Канило П.М., Соловей В.В., Внукова Н.В., Кошельнік О.В., Україна, Харків

Еколого-економічний аналіз ефективності використання альтернативних палив в автомобільному транспорті

32. Канівець Г. Є., Кошельнік О. В., Алтухова О. В., Суіма С. Д., Україна, Харків

Розробка алгоритму та написання програми оптимізації пластинчастих теплообмінників

33. Колычев В.А., Тыньянова И.И., Миронов К.А., Украина, Харьков

Влияние гидродинамических параметров элементов проточной части радиально-осевой гидротурбины на формирование ее энергетических характеристик

34. Кошельник В.М., Вусик О.М., Украина, Харьков

Підвищення ефективності нагрівання доменного дуття шляхом утилізації відхідних газів повітронагрівачів

35. Кошельнік О.В., Чорна Н.А., Україна, Харків

Розробка інтегрованих металогідридних систем для утилізації низькопотенційної теплоти промислових теплотехнологічних комплексів

36. Кошельнік О.В., Шапранова М.М., Україна, Харків

Аналіз ефективності використання теплоутилізаційного обладнання печей скловарного виробництва

37. Кузнецов В. В., Кухаренко В. Н., Україна, Харків

Анализ теплофизических и гидродинамических параметров низкотемпературных охладителей на пульсационной трубке

38. Лапузин А.В., Лим Ч.С., Субботович В.П., Юдин Ю.А., Украина, Харьков

КПД высокооборотной газовой турбины: расчет и эксперимент

39. Левченко Б.О., Тарасенко О.М., Україна, Харків

Динамiка теплообмінного апарату с перехресно-прямоточною схемою руху теплоносіїв

40. Лурье З. Я., Цента Е. Н. Украина, Харьков

Динамика гидроагрегата навесного оборудования трактора в режиме положения при подъеме и опускании

41. Лурье З.Я, Федоренко И.М., Украина, Харьков

Учет динамической составляющей механической характеристики узла электродвигатель-насос

42. Меньшиков С.О., Україна, Харків

Жароміцні сплави у енергомашинобудуванні

43. Морозов О.Є., Україна, Харків

Контактні погружні парогазові генератори для утилізації тепла відходящих газів скловарної печі

44. Нерубацький В.П., Україна, Харків

До питання електромагнітної сумісності системи «електровоз - контактна мережа»

45. Підкопай В.М., Ганжа А.М., Україна, Харків

Вибір раціональної схеми теплопостачання мікрорайонів міста та обладнання теплопунктів

46. Попок О.В., Україна, Харків

Ексергетична ефективність воднезріджувальної установки на базі ТСК

47. Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Крупа Є.С., Вахрушева О.С., Україна, Харків

Гідродинамічні методи розробки сучасних підводячих органів гідротурбін на основі рівнянь, що описують закони збереження маси, імпульсу і моменту імпульсу

48. Потетенко О.В., Крупа Є.С., Дранковський В.Е., Україна, Харків

Розробка високонапірних здвоєних прямоточних поворотно-лопатевих гідроагрегатів осьового типу

49. Пряхіна О. В., Альохіна С. В., Україна, Харків

Визначення теплового стану відпрацьованої тепловиділяючої збірки при відсутності водяного охолодження

50. Руденко О. С., Теплинська О.І., Україна, Харків

Практичне порівняння традиційних та сучасних методів проектування проточних частин осьвих турбін

51. Руденко О. С., Шаповалова Н. С., Україна, Харків

Дослідження впливу закрутки соплових та робочих решіток на розподіл параметрів потоку по висоті ступеня

52. Русанов А.В., Косьянов Д.Ю., Сухоребрий П.М., Хорєв О.М., Городецький Ю.В., Україна, Харків

Чисельне дослідження просторової течії в’язкої рідини в підводі та відводі осьової поворотно-лопатевої гідротурбіни

53. Русанов А.В., Городецький Ю.В., Косьянов Д.Ю., Сухоребрий П.М., Хорєв О.М., Фесенко В.С., Україна, Харків

Вдосконалення лопатевої системи робочого колеса осьової гідротурбіни ПЛ-20 на основі чисельного дослідження течії рідини в проточній частині

54. Соболь К.І., Україна, Харків

Методи отримання нанопорошків Оксидів діспрозію і гафнію

55. Суботович В.П., Юдин О.Ю., Темченко С.О., Україна, Харків

Постановка аєродинамічних задач для вісерадиального каналу

56. Тарасов О.І., Литвиненко О.О., Україна, Харків

Перспектива використання теплових труб в системах охолодження лопаток газових турбін

57. Умеренкова К.Р., Україна, Харків

Методика розрахунку параметрів металогідридів охолоджувальних пристроїв

58. Фатєєва Н. М., Фатєєв О. М., Україна, Харків

Алгоритм розрахунку кількісних показників безвідмовності в системах гідропневмоагрегатів на етапі їх синтеза

59. Фокін В.С., Павлова В.Г., Данилов Д.Ю., Україна, Харків

Теоретичні основи процесу випарювання розчинів

60. Фокін В.С., Ушенко П.А., Глинько А.І.

Вивчення зони кипіння у трубі скипання випарного апарату

61. Черкашенко М.В., Полушкін К.О. , Україна, Харків

Гідропривід навісного обладнання сільгоспмашин

62. Черкашенко М.В., Варибрус Р.С., Україна, Харків

Синтез пневмопривода промислового робота М1

63. Чорна Н.А., Україна, Харків

Методика створення математичної моделі інтегрованих водневих металогідридних систем для утилізації низькопотенційної теплоти

64. Шевелев О. О., Абдулін С. Ю., Україна, Харків

Вплив термічного опору на параметри динаміки пластинчастого теплообмінника

65. Шевелев О. О., Зингерман Ю. Ю., Кунгурцева К.С, Україна, Харків

Комбінований спосіб гасіння коксу

66. Шевченко А. А., Котенко А Л., Україна, Харків

Електрохімічне отримання водню з використанням газопоглинаючих електродів

67. Ярошенко Т.І., Україна, Харків

Особливості проектування систем кондиціонування повітря для підземних приміщень метрополітену

68. Зав´ялов П.С., Кухтенков Ю.М., Подвойський Ю.А., Україна, Харків

Прогнозування низькочастотних пульсацій тиску від вихрових джгутів у конічній частині відсмоктуючої труби гідротурбін

69. Парфененко Ю.В., Неня В.Г., Україна, Суми

Методика розрахунку параметрів теплових мереж

Дискусія

СЕКЦІЯ 6. НОВІ МАТЕРІАЛИ, КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ
Керівник – проф. Погрібний М.А., декан механіко-технологічного

факультету

Секретар – доц. Лябук С.І.
1. Альохін В.І., Акімов О.В., Україна, Харків

Исследование НДС поршня ВАЗ 21083 в местах дислокации литейных дефектов при комплексном многоцикловом термомеханическом нагружении

2. Бармін О.Є., Україна, Харків

Тонка структура вакуумних конденсатів Fe-W

3. Білозеров В.В., Зубков А.І., Субботін О.В., Новицька С.В. Дифрактометричне вивчення структури вакуумних конденсатів системи Cu-W

4.Бондаренко Т. С., Васильева Е. И., Пономаренко О. И. Україна, Харків

Повышение живучести суспензии на основе этилсиликата

5. Волков О. А., Князев С. А., Україна, Харків

Исследование структурных неоднородностей в сером чугуне

6. Вуєць О.Є., Погрібний М.А., Україна, Харків

Створення адекватної математичної моделі теплового поля при швидкісному нагріві в процесі відпуску

7. Геворкян Є.С., Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

Композиція та спікання нанодоповнених твердих сплавів

8. Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

Гіпотеза експансії семі карбіду вольфраму в нанодоповнених твердих сплавах гарячого пресування з електроконденсацією

9. Дашкевич А.О., Україна, Харків

Створення бібліотеки MAPLE-функцій для моделювання засобами теорії R-функцій

10. Дмитрик В.В., Миронова А.С., Україна, Харків

Изучение структуры сварных соединений паропроводов из перлитных сталей

11. Дмитрик В.В., Христофоров А.И., Україна, Харків

Повышение надежности сварных соединений паропроводов

12. Дьомін Д. О., Україна, Харків

Отримання математичного опису для задачі оптимального управління процесом електроплавки в умовах невизначенності

13. Євсеєва Ю. В., Глібко О. А., Україна, Харків

Розробка інтерактивного додатку до WEB-сайту «Віртуальний калькулятор»

14. Журило Д. Ю., Журило А.Г., Україна, Харків

Определение раскисляющего эффекта при плавке меди

15. Золотар Л. С., Таран Б.П., Акімов О.В., Україна, Харків

Вивчення взаємодії чавуну і титану в біметалевій вилитій композиції

16. Зубков А.И. Островерх А.А., Україна, Харків

Эффект наследственности в нанокомпозитных псевдо сплавах Сu-Мо

17. Ильинский А.И., Лябук С.И., Україна, Харків

Релаксация напряжений в нанокомпозитах

18. Князєв С. А., Погрібний М. А., Україна, Харків

Уточнення фізико-математичної моделі дифузії бору у дрібнозернисту структуру сталі при швидкісному нагріві

19. Колупаєв І. М., Україна, Харків

Можливості оптичної металографії при дослідженні корозійних процесів

20. Краснокутский Е.А., Савченко Ю.Э., Акимов О.В., Україна, Харків

«Комбинированный поршень»

21. Кобеляцький Д.А., Сорока С. Д., Глібко О. А., Україна, Харків

Створення супровід та просунення web-студії «prosto*»

22. Костик В.О., Літус К.О., Україна, Харків

Відновлення та підвищення стійкості штампів зі сталі 5хнм боруванням по нанотехнології

23. Кохановська Н.В., Якімова О.В., Дашкевич А.О., Україна, Харків

Розробка алгоритму навчання штучної нейронної мережі для вирішення задачі класифікації

24. Кузьменко В.І.,Васильова К.В., Україна, Харків

Технологічні вимоги до деталей, що виготовляються видавлюванням

25. Літус К.О., Костик В.О., Україна, Харків

Борування сталей У8 та У12 в нанодисперсних порошках для підвищення стійкості прес-форм лиття під тиском

26. Лябук С. И., Україна, Харків

Программное нагружение гетерогенных материалов

27. Любимов М.С., Коворотный Т.Л., Україна, Харків

Анализ формоизменения металла при производстве гнутых профилей из алюминиевых сплавов

28. Охотська О.В., Україна, Харків

Порівняння різних методів інтегрування диференціальних рівнянь для розрахунку переміщення точки

29. Плеснецов С.Ю., Україна, Харків

ДеформированноЕ состояние металла в месте изгиба на 180°: экспериментальное исследование

30. Плеснецов Ю.А., Україна, Харків

Особенности технологии производства специальных гнутых профилей для промышленного строительства

31. Пономаренко О.І., Пеліх В.Ф., Бережна Г.В., Україна, Харків

Перспектива отримання синтикому у вагранці

32. Пономаренко О.И., Евтушенко Н.С., Берлизева Т.В., Україна, Харків

Экологические аспекты производства ХТС в литейном производстве

33. Пономаренко О.И., Малый А.В., Каргинов В.Г., Берлизева Т.В.

Исследование влияния разупрочняющих добавок и сравнение параметра их выбиваемости

34. Пономаренко О.І., Пеліх В.Ф., Бережна Г.В., Україна, Харків

Перспектива отримання синтикому у вагранці

35. Протасенко Т.О., Україна, Харків

Вплив хіміко-термічної обробки на структуру і властивості титанового сплаву ВТ-22

36. Савченко Л.М., Воронцова Д.В., Роженко З.М., Україна, Харків

Можливості застосування графічного редактора в створенні та редагуванні комп’ютерної анімації

37. Середа І.В.. Барсук А. С., Горбатенко Д. В., Україна, Харків

Дослідження методів побудов 3D моделей деяких об’єктів

38. Сидоренко О.С., Олефір Я.В., Україна, Харків

Реконструкція тривимірних зображень засобами обчислювальної томографії

39. Синельникова Е.С., Таран Б.П., Україна, Харків

Усовершенствование конструкции и технологи получения литих поршней

40. Соболь О.В., Фильчиков В.Е., Україна, Харків

Структура, субструктура и напряженное состояние высокотвердых нанокристаллических ионно-плазменных покритий на основе W-Ti-C системы

41. Сорока С.Д., Кобеляцький Д.А., Глібко О. А., Україна, Харків

Створення іміджевої продукції з використанням 3D моделей, розміщених в реальному візуальному середовищі

42. Субботіна В.В., Білозеров В.В., Махатілова Г.І., Україна, Харків

Деякі особливості фазового складу МДО-покриттів на алюмінієвих сплавах

43. Таран С.Б., Карпова Е.А., Таран Б.П., Україна, Харків

Высокотемпературная система охлаждения кокиля для поршней

44. Таран С.Б., Акимов О.В., Коваль О.С., Україна, Харків

Оценка структуры алюминиевых поршнем ДВС

45. Хмелівська Ю.О., Костик В.О., Літус К.О., Україна, Харків

Розробка нового перспективного метода нітроцементації, який дозволяє усунути недоліки існуючих процесів хто

46. Христофорова Т.А., Кузьменко О.О., Україна, Харків

Вплив параметрів першого відпуску на властивості інструменту із сталі Р6М5

47. Чибичик О.А., Акимов О.В., Редькина А.В., Україна, Харків

Исследование влияния фильтрационного вопроса на качество заливки пазов роторов асинхронных электродвигателей

48. Шмалій К.С., Максимова М.О., Глібко О.А., Україна, Харків

Створення пакету розробки інформаційного порталу міста «OPEN KHARKOV»

49. Шпак І.С., Князєв С. А., Погрібний М. А., Україна, Харків

Дослідження впливу швидкості нагріву при боруванні сталей

50. Ящеріцин Є.В., Терлецький О.С., Україна, Харків

Зв язок видів діаграм розтягування шаруватих композитів мідь- тантал при кімнатній температурі, отриманих методом дифузійного зварювання, з видами їх руйнування

Дискусія

СЕКЦІЯ 7. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У
ФІЗИКО – ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Голова проф. Космачов С.М., декан фізико-технічного факультету

Секретар доц. Фатьянова Н.Б.
1. Андреєва О.М., Брауде І.С., Мамалуй А.О., Україна, Харків

Фазовий переход, як наслідок впливу вакансій в NbSe2

2. Асєєв А.С., Україна, Харків

Комп’ютерна обробка зображень при вимірюваннях геометричних параметрів плівкових зразків

3. Байбак Д.А., Семенов А.В., Меріуц А.В., Україна, Харків

Електричні властивості нанокристалічних плівок карбіду кремнію та гетероструктур на їх основі

4. Галущак И.В., Кривонос С.С., Рожков А.А. Клочко М.С., Україна, Харків

Роль ненайближчих сусідів у динаміці кристалічної решітки

5. Дорошенко Г.М., Дроздова А.А., Пінегін В.І., Рогачова О.І., Україна, Харків

Рентгенографічне дослідження твердих розчинів вісмут-сурма

6.Живанков К. І., Лютенко Л. А., Михайлов В. М., Україна, Харків

Математична модель дії на провідні оболонки уніполярних «зрізаних» імпульсів зовнішнього магнітного поля

7. Кіндяков С.В., Зайцев Р.В., Копач В.Р., Україна, Харків

Налаштування і апробація світлодіодно-галогенового освітлювача як імітатора сонячного випромінювання для атестації фотоелектричних

8. Клочко Н.П., Копач Г.І., Волкова Н. Д., Любов В. М., Момотенко О.В., Копач А.В., Харченко М.М., Новіков В.О., Україна, Харків

Електроосадження тонких плівок прекурсорів для сонячних батарей на основі CIS

9. Клочко Н.П., Хрипунов Г.С., Волкова Н.Д., Копач В.Р.,
Любов В.М., Клєпікова К.С., Копач А.В., Україна, Харків

Імпульсне електроосадження нановіскерів ZnO

10. Коновалов О.Я., Максимов Д.О., Україна, Харків

Дослідження сталості різницевого рішення задачі Коші для рівняння Лапласа

11. Коновалов О.Я., Максимов Д.О., Україна, Харків

Дослідження збіжності аналітичного розв’язку задачі Коші для одного рівняння еліптичного типу

12. Коновалов О.Я., Петренко М.П., Україна, Харків

Розподіл індукції магнітного поля, що забезпечується металевою петлею зі струмом на співвісному провідному циліндрі

13. Коновалов О. Я., Сергієнко А. В., Україна, Харків

Обґрунтування актуальності дослідження умов ефективної роботи електролізера

14. Корж І.А., Україна, Харків

Про особливості проведення лабораторних робіт з фізики з курсантами інституту танкових військ

15. Крячко С.В., Малихін С.В., Решетняк М. В., Україна, Харків

Рентгенографічний метод вивчення субструктури квазікристалів

16. Куца Н.В., Копач В.Р., Зайцев Р.В., Кіріченко М.В.,

Самофалов В.М., Україна, Харків

Вплив стаціонарного неоднорідного магнітного поля на ефективність роботи монокристалічних кремнієвих фотоелектричних перетворювачів

17. Линник М.О., Хрипунов Г.С., Кудій Д.А., Україна, Харків

Оптичні властивості плівок сульфіду кадмію, отриманих методом гарячої стінки

18. Луб’яний Л.З., Красніков О.І., Оверко М.Є., Чичибаба І.О., Україна, Харків

Вимірювач рівня флуктуацій плівкових концентраторів магнітного потоку

19. Луб’яний Л.З., Овчаренко Ю.С., Чичибаба І.О., Україна, Харків

Вивчення впливу термічної обробки на магнітні та шумові характеристики аморфних стрічок Co68(FeCr)6Si26

20. Lykah V.A., Syrkin E. S., Galuschak I.V., Krivonos S.S., Ukraine, Kharkiv

Carriers spectra of semiconductor cnt with conformation transition in functionalizing molecules

21. Мамалуй А.А., Лебедєва М.В., Лемешевська Е.Т., Пилипенко В.В., Україна, Харків

Лабораторний практикум спецкурсів і формування професійного рівня студентів

22. Мамалуй А.О., Тіхєнко Е.В., Федорченко В.І., Якуша В.К., Україна, Харків

Іноваційні технології в сучасній освіті

23. Мамалуй А.О., Фатьянова Н.Б., Шелест Т.М., Дульфан Г.Я., Барабаш Р.Г. Україна, Харків

Формостійкість старіючих сплавів

24. Оверко М.Є., Котенко К.А., Україна, Харків

Система захисту від аварійного протікання води

25. Олейник Є.Є., Стариков В.В., Україна, Харків

Вплив зовнішніх факторів на стабільність аморфного стану оксидних плівок ніобію

26. Ольховська С.І., Рогачова О.І., Сіпатов О.Ю., Федоров О.Г., Україна, Харків

Температурний коефіцієнт опору тонких плівок селеніду свинцю

27. Орлова Д.С., Рогачова О.І., Україна, Харків

Bi100-XSbX (X=0-15 ат.%) при нагріві та охолодженні

28. Павлюченков М. В., Україна, Харків

Оцінка міцностних якостей вагонів – цистерн в різних експлуатаційних умовах

29. Потовська К.І., Неміровський І.А., Україна, Харків

Забезпечення автономності метеопосту на лінії електропередачі

30. Федорченко В.І., Дьяченко М.В., Крамськой В.В.,
Пономарьов Р.Ю., Україна, Харків

Моделювання електростатичних полів

31. Федорченко В.І., Якуша В.К., Под’яча О.М., Сінельник І.В., Абрамова Т.В., Україна, Харків

Виховання особистості – невід’ємна частина підготовки фахівців

32. Чекригіна Ю.І., Шипкова І.Г., Самофалов В.М., Україна, Харків

Розрахунок розмагнічувальних полів у системах магнітних стрижнів

33. Шишкіна В.В., Булгаков О.О., Україна, Харків

Особливості розповсюдження електромагнітних хвиль в періодичних структурах з екситонними шарами

34. Шляхова Н.Ю., Клочко Н.П., Волкова Н.Д., Україна, Харків

Оптичні властивості і структура плівок кадмій сульфіду, виготовлених методом рідиннофазного хімічного осадження

35. Юшко С.В. Мелентіва М.В., Україна, Харків

Теоретичне дослідження температурного поля насіння соняшника при охолодженні

36. Якуша В.К., Федорченко В.І., Под’яча О.М., Абрамова Т. В., Україна, Харків

«Викладач - студент» форми спілкування

Дискусія

СЕКЦІЯ 8. МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА
В АВТОМАТИЦІ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Керівник – проф. Гапон А.І., декан факультету автоматики та

приладобудування

Секретар – проф. Борисенко А.М.


 1. Балєв В.М., Сєвєріна С.А., Україна, Харків

Аналізатор спектру на базі мікропроцесора AVR

 1. Борисенко А.М., Лавриненко О.В., Сосіна О.В., Кочерга О.І., Україна,

Харків

Побудування математичної моделі дизеля як об’єкту управління та діагностики

 1. Бурдюг А.І., Гунбин М.В., Україна, Харків

Методи та пристрої визначення наявності металу в тілі людини

 1. Гайдаш А.М., Гунбін М.В., Кордюмов А.І., Україна, Харків

Система сушіння сипучих матеріалів і речовин

 1. Гапон А.І., Савицький С.М., Україна, Харків

Математична модель передбачаючего фільтру для систем управління з розподіленими параметрами

 1. Гормакова І.В., Україна, Харків

Синтез універсальних помножувачів в кінцевих полях з послівно-послідовною архітектурою

 1. Гусельников О.В., Україна, Харків

Ваговимірювальний пристрій з дистанційною передачею інформації

 1. Гусельніков В.К., Белікова Т.Б., Дьомін Є.М., Україна, Харків

Прилад для калібрування спідометрів

 1. Гусельніков В. К., Борисенко Є. А., Україна, Харків

До питання застосування тестового методу сумісно з методом зразкової міри при вимірюванні рівня речовин ультразвуковим методом

 1. Гусельніков О.В., Кондрашов С.І., Україна, Харків

Розробка первинних ємкісних перетворювачів малих переміщень

 1. Давиденко О.П., Сулим Л.В., Україна, Харків

Задачі моніторингу енергетичного балансу будинків

 1. Давиденко О.П., Кушнарева Д.С., Україна, Харків

Оцінка адекватності моделі в неоптимальних планах регресійного аналізу

 1. Давиденко О. П., Мангова Я. М., Україна, Харків

Моделювання на ЕОМ перетворювачів опір-напруга

 1. Дербунович Л.В., Герман Е.Є., Україна, Харків

Синтез схем на нечітких логічних елементах

 1. Дорошенко Ю.І., Котелевець Д. В., Україна, Харків

Гібридний пристрій моніторингу і візуалізації сигналів на базі ПЛІС і персонального комп’ютера

 1. Дроздова Т.В., Кондрашов С.І., Україна, Харків

Визначення числа опорних ситуацій для моделі управління «Ситуація-дія»

 1. Евсіна Н.О., Україна, Харків

Аналіз способів сушіння капілярно-пористих матеріалів

 1. Звягінцева Є.А., Дудник О.В., Україна, Харків

Застосування ІНС для ідентифікації параметрів ДПТ

 1. Івашко А.В., Лунін Д.О., Україна, Харків

До вибору структур арифметичних блоків для пристроїв теоретико-числових перетворень

 1. Кайдалов О.Л., Скобліков С.Ю., Україна, Харків

Пристрій «Пульт контролю грибної камери»

 1. Караман Д. Г., Україна, Харків

Самоперевіряючі апаратні криптографічні модулі

 1. Качанов П.О., Коробка В.М., Україна, Харків

Моделювання алгоритмів корекції коефіцієнту потужності

 1. Кондрашов С.І., Україна, Харків

Стан та перспективи розвитку вбудованих систем метрологічного контролю на базі тестових методів підвищення точності

 1. Кондрашов С.І., Григоренко І.В., Денисенко Г.О., Україна, Харків

Корекція динамічної похибки статичних перетворювачів при експоненційній моделі зміни вхідного сигналу

 1. Кондрашов С.І., Чуніхіна Т.В., Україна, Харків

Дослідження динамічної похибки тесто-калібрувального методу контролю метрологічних характеристик ТЕП

 1. Кондрашов С.І., Україна, Харків

Узагальнення існуючих методів корекції систематичних похибок вимірювальних перетворювачів на основі тестового контролю

 1. Крилова В.А., Україна, Харків

Гніздові загортальні коди зі змінною швидкістю

 1. Кубрик Б.І., Борисенко А.М., Коржов І.М. , Лавриненко О.В.,

Обод П.С., Сосіна О.В., Україна, Харків
Синтез багато-параметричної інформаційно-вимірювальної системи для діагностування дизель-генератора

 1. Лисенко В.В., Точковий Д.С., Україна, Харків

Комплекс для експрес-тестування ПЛК

 1. Лобойко А.Г., Давиденко О.П., Україна, Харків

Приладове та методичне забезпечення енергоаудиту

 1. Мараховская М.М., Мігущенко Р.П., Кропачек О.Ю., Україна, Харків

Постановка задачі дослідження геліосистеми

 1. Мігущенко Р.П., Кропачек О.Ю., Печерица Т.В., Україна, Харків

Оптимальний вибір датчика вібрації для діагностики дизельних агрегатів

 1. Нефьодов С.І., Гусельніков В.К., Україна, Харків

Пристрій для навігації приладів автономного керування

 1. Опришкіна М.І., Шоломій Є.В., Україна, Харків

Тестовий контроль вимірювальних перетворювачів з дробово-раціональною функцією перетворення

 1. Опришкіна М.І., Тверитнікова О.Є., Хоменко Д.В., Україна, Харків

Тестові методи підвищення точності вимірювальних перетворювачів з дробово- раціональними функціями перетворення

 1. Острожинський О.О., Трохін М.В. , Україна, Харків

Розрахунок окупності застосування лічильників електроенергії з диференційованим за часом доби тарифом для систем зовнішнього освітлення

 1. Павленко Ю.Ф., Кравченко П.О., Кравченко І.С., Україна, Харків

Забезпечення єдності вимірювань параметрів амплітудної модуляції

 1. Павленко Ю.Ф, Давидов О.А., Україна, Харків

Програмно-апаратний комплекс для вимірювання показників якості електроенергії

 1. Павленко Ю.Ф., Кощій В.М., Україна, Харків

Про метрологічне забезпечення вимірників частотної модуляції нового покоління

 1. Полулях К.С., Медведєва Л.О., Тополов І.І., Україна, Харків

До питання розрахунку параметрів цифрових вольтметрів

 1. Ревуцький В.І., Резинкін О.Л., Яковенко В.М., Україна, Харків

Використання сегнетомагнітного композиту в нелінійних формуючих лініях для отримання ударних електромагнітних хвиль

 1. Славков В.М., Давиденко О.П., Україна, Харків

Цифрова обробка зображень температурних полів об’єктів

 1. Трофименко Є.С., Борисенко А.М., Кругол М.М., Україна, Харків

Використання векторно-топологічного методу еквівалентних джерел (генератора) при розрахунку трифазних кіл

 1. Щапов П.Ф., Камбаєв І.І., Муляров В.В., Україна, Харків

Бездемонтажний контроль змін чутливості перетворювачів температури

Дискусія

СЕКЦІЯ 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії
Керівник – доц. Воїнов В.В., декан електромашинобудівного факультету

Секретар – доц. Марков В.С.
1. Банєв Е.Ф., Клепіков В.Б., Україна, Харків

Оптимізація втрат енергії в системі тиристорний перетворювач напруги – асинхронний двигун з FUZZY регулюванням

2. Болюх В.Ф., Болюх О.Г., Кирпильова Е.Т., Україна, Харків

Концепція електромеханічного ударного пристрою з акумулюванням механічної енергії

3. Болюх В.Ф., Болюх О.Г., Кирпильова Е.Т., Україна, Харків

Математична модель теплового стану індукційно-динамічного двигуна циклічної дії

4. Болюх В.Ф., Болюх О.Г., Кирпильова Е.Т.,Станкевич О.І., Україна, Харків

Концепція надпровідникової енергетичної установки

5. Болюх В.Ф., Вінніченко О.І., Україна, Харків

Удосконалений метод метрологічної атестації гравіметричного пункту

6. Болюх В.Ф., Вінніченко О.І. Болюх О.Г., Кирпильова Е.Т., Україна, Харків

Формування температурного поля в активній зоні балістичного гравіметра

7. Болюх В.Ф., Малєєв А.М., Щукін І.С., Україна, Харків

Концепція хвильового вентильного двигуна

8. Болюх В.Ф., Щукін І.С., Україна, Харків

Автономний електромеханічний перетворювач ударної дії

9. Варшамова І.С., Україна, Харків

Спосіб автоматичної компенсації зовнішнього магнітного поля електротехнічних пристроїв з несинусоїдальними струмами

10. Галайко Л.П., Гаєвська Н.А., Україна, Харків

Тепловий розрахунок вентильно-індукторного двигуна для рудничного електровозу методом кінцевих елементів

11. Галайко Л.П., Чалий О.О., Україна, Харків

Дослідження режиму гальмування вентильно-індукторного двигуна рудничного електровозу на імітаційної моделі

12. Геляровська О.А., Лупіков В.С., Україна, Харків

Комп’ютерне моделювання зовнішнього магнітного поля, що створюється трифазним розподільчим пристроєм на площині поблизу його поверхні

13. Данько В.Г., Гончаров Є.В., Україна, Харків

Надпровідний обмежувач струму короткого замикання з рухомим якорем

14. Данько В.Г., Гончаров Є.В., Україна, Харків

Надпровідний обмежувач струму короткого замикання трансформаторного типу

15. Дунев А.А., Наній В.В., Мірошніченко А.Г., Україна, Харків

Місце двигуна с ротором, що котиться, в загальній еволюції електромеханічних перетворювачів

16. Єгоров А.В., Наній В.В., Юхімчук В.Д., Потоцькій Д.В., Україна, Харків

Вибір оптимальної марки сталі осердя ДКР, з використанням програмного комплексу, який базується на методі кінцевих елементів

17. Єгоров Б.О., Єгорова Г.Г., Україна, Харків

Транспарентність в електричних машинах

18. Єгорова Г.Г., Єгоров Б.О., Україна, Харків

Нанодвигун з фотонним живленням

19. Кипенській А.В., Куліченко В.В., Україна, Харків

Забезпечення оптимальної дози фототерапевтичного впливу

20. Кипенскькій А.В., Сокол Є.І., Гура Ю.Н., Ластовка О.П.,
Тондій Л.Д., Васильєва-Линецька Л.Я., Україна, Харків, Нгуєн Виєт Дунг, Вьєтнам, Ханой

Шляхи підвищення ефективності методу трансцеребральної імпульсної електротротерапії

21. Козорезов А.Е, Єгоров Б.О., Україна, Харків

Розрахунок повітряного проміжку додаткового полюсу між станиною та якорем в навантажених машинах постійного струму

22. Король О.Г., Ревякін С.В., Мац Ю.І., Україна, Харків

Підвищення ефективності компенсації синусоїдального магнітного поля електроустаткування за допомогою електромагнітів-компенсаторів

23. Коротаєв П.А., Клепіков В.Б., Україна, Харків

Підсумки впровадження частотно-керованого електроприводу насосного агрегату на насосної станції пмт Солоніцевка

24. Кругова О.С., Грищук Ю.С., Україна, Харків

Аналіз конструкцій, розрахунок і автоматизація досліджень електроконвекторів

25. Крюкова Н.В., Україна, Харків

Вплив електропровідних елементів конструкції електроустаткування на електромагнітні процеси

26. Кузьменко Р.Ю., Грищук Ю.С., Україна, Харків

Аналіз конструкцій, розрахунок і автоматизація досліджень електро-плит

27. Курило Л.В., Грищук Ю.С., Україна, Харків

Аналіз і дослідження конструкцій мікрохвильових печей

28. Лелюк М.А., Україна, Харків

Комбіноване моделювання процесів відскоку контактів комутаційних електричних апаратів

29. Литвиненко В.В., Антоненко І.В., Україна, Харків

Комп’ютерне моделювання процесів в електромагніті індукційно-динамічного приводу

30. Лупіков В.С., Максименко М.В., Мар’єнко Р.Є., Михайленко А.М., Україна, Харків

Алгоритми управління сучасними електромеханічними системами

31. Лупіков В.С., Подрєзов О.М., Україна, Харків

Розробка конструкції трифазного транспонованого шинопроводу для комплектного розподільчого пристрою

32. Лупіков В.С., Приходько В.Г., Україна, Харків

Методика налагодження електромагніта компенсатора зі складеним феромагнітним осердям

33. Лупіков В.С., Савченко К.О., Україна, Харків

Розрахунок розподілу зовнішнього магнітного поля трифазного розподільчого пристрою

34. Малєєв А.М., Єгоров Б.О., Україна, Харків

Аналіз впливу типу вмикання комутуючих фаз на якості вентильно-індукторного двигуна

35. Марков В.С., Поляков І.В., Україна, Харків

Моделювання вітрогенераторів

36. Масленніков А.М., Наній В.В., Україна, Харків

Дискретне магнітне поле в двигуні з ротором,що котиться

37. Мельнік Н.Ю., Петросян К.Г., Грищук Ю.С., Україна, Харків

Автоматизація досліджень автоматичних вимикачів серії А3700 з пристроєм компенсації магнітного моменту

38. Мілих В.І., Височин О.І., Україна, Харків

Тестовий розрахунок тривимірного магнітного поля турбогенератора за програмою Maxwell 11

39. Мілих В.І., Полякова Н.В., Барильник О.І., Україна, Харків

Математичні основи для визначення чисельно-польовим методом електромагнітних параметрів характеристик турбогенератора

40. Мілих В.І., Ткаченко С.В., Україна, Харків

Порівняння варіантів лінійного імпульсного електродвигуна при послідовному та незалежному вмиканні обмоток

41. Мілих В.І., Шпатенко В.С., Україна, Харків

Експлуатація турбогенераторів в режимі недозбудження

42. Осічєв О.В.,Ткаченко А.А., Україна, Харків

Оцінка ефективності способів виявлення моменту заклинювання робочого органу скребачкового конвеєру СР72

43. Павленко Т.П., Україна, Харків

Електричні контакти для автоматичних вимикачів

44. Петренко А.Н., Осташевський М.О., Петренко Н.Я., Шайда В.П, Україна, Харків

Дослідження процесів нагріву та температурного поля частотно-керованого асинхронного двигуна

45. Петренко Н.Я., Танянський В.П, Україна, Харків

Методика розрахунку намоточних шаблонів для всипних обмоток асинхронних двигунів

46. Сєдова О.О., Ніколенко С.Ю., Пісковий П.В., Самандаров С.В., Україна, Харків

Перспективи розвитку безконтактних методів діагностики стану провідників зі струмом

47. Сокол Є.І., Кипенський А.В., Томашевський Р.С., Україна, Харків

Проблеми калібровки портативних спірометрів з турбінним перетворювачем потоку

48. Тимченко Н.А., Коноплєв І.М., Вержановська М.Р., Україна, Харків

Формування вихідний напруги перетворювача частоти

49. Тимощенко А.В. Клепіков В.Б., Україна, Харків

Фрикційні коливання в електромеханічній системі з розгалуженими пружними зв’язками

50. Токар М.М., Мартинюк Н.П., Грищук Ю.С., Україна, Харків

Застосування мікроконтролерів в системах управління пральними машинами

51. Цуріков О.О., Грищук Ю.С., Україна, Харків

Розробка комплектного розподільчого пристрою серії Я500 та автоматизація досліджень його параметрів

52. Чепелюк О.О., Яковенко О.С., Ткаченко С.В., Україна, Харків

Лабораторний стенд для дослідження побутових електричних приладів та нагрів

53. Шайда В.П., Юр’єва О.Ю., Пацула А.Ф., Україна, Харків

Перевірка адекватності графічного методу визначення кінцевої температури нагріву при випробуваннях сучасних асинхронних двигунів

54. Яковлєв Г.В.,Єгоров Б.О., Єгорова Г.Г., Україна, Харків

Вибір числа пазів ротора короткозамкненого асинхронного двигуна малої потужності

Дискусія

СЕКЦІЯ 10. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
Керівник – проф. Лазуренко О.П., декан електроенергетичного факультету

Секретар – доц. Шутенко О.В.


 1. Артюх С.Ф., Лазуренко А.П., Україна, Харків

Новый курс «Основы энергетической и экологической безопасности и ответственность специалиста»

 1. Баженов В.Н., Україна, Харків

Современные системы релейной защиты и автоматики тяговых подстанций

 1. Барбашов И.В., Ковалёв И.H., Несторова Е.С., Україна, Харків

Проектирование развития электрических сетей: современные тенденции

 1. Безпрозванних Г.В., Гоков О.П., Україна, Харків

Визначення технічного стану захисних полімерних оболонок кабелів за механічними характеристиками

 1. Безпрозванних Г.В., Лактіонов С.В., Україна, Харків

Оцінка напруги початку часткових розрядів в кабельних герметичних проходках

 1. Безпрозванних Г.В., Морозова О.В., Україна, Харків

Моніторинг старіння ізоляції на основі ПВХ-пластикату за результатами
ІК-спектроскопії

 1. Березка С.К., Мінченко А.А., Україна, Харків

Удосконалювання моделювання грозозахисту повітряних ліній електропередавання напругою 110 кВ та вище

 1. Бондаренко В.О., Черкашина В.В., Україна, Харків

Вибір пріоритетного напрямку проектування повітряних ліній змінного струму по методу Т.Сааті

 1. Веприк Ю.Н., Україна, Харків, Лебедка С.Н., Україна, Суми

Эффективность применения средств ограничения емкостных токов и перенапряжений в электрических сетях 6-10 кВ

 1. Гонтарь Ю.Г., Україна, Харків

Вплив структури ізоляційного матеріалу на розподіл грозової перенапруги на поверхні прохідного ізолятора

 1. Гриб О.Г., Довгалюк О.М., Україна, Харків

Дослідження режимів електротехнічних систем з використанням аналізатору якості електроенергії

 1. Гурин А.Г., Голик О.В., Щебенюк Л.А., Україна, Харків

Модель для визначення допустимого струму навантаження високовольтного кабелю із зшитою поліетиленовою ізоляцією в умовах висихання оточуючого ґрунту

 1. Гурин А.Г., Мостовий С.П., Підашов В.В., Ярмак О.М.,
  Україна, Харків

Застосування електродинамічних випромінювачів у технології пошуку та інтенсифікації видобутку нафти

 1. Довгалюк О.М., Україна, Харків

Розробка заходів щодо забезпечення якості електричної енергії на спортивному комплексі «Металіст»

 1. Загайнова О.А., Україна, Харків

Оценка информационной значимости диагностических показателей

изоляции высоковольтного маслонаполненного оборудования

 1. Зорина Н.Ю., Сиротин Ю.А., Україна, Харків

Пульсации мгновенной мощности как критерий качества поставки и потребления при несимметричном напряжении

 1. Карпушенко В.П., Антонець Ю.А., Кутовий В.А., Гурин А.Г., Москвітін Є.С., Україна, Харків

Енергозберігаючий екологічно чистий вакуумний комплекс для сушки та просякнення кабелів з паперовою ізоляцією

 1. Коваленко А.И., Сиротин Ю.А., Україна, Харків

Реализация компенсатора фризе на LC элементах

 1. Костян А.А., Шевченко С.Ю., Україна, Харків

Особливисті формування електромагнітних спектрів поблизу ліній електропередач

 1. Лазуренко А.П., Махотило К.В., Гончарова Е.Е., Україна, Харків

Повышение технико-экономических показателей работы харьковской ТЭЦ–5, путем модернизации и реконструкции основных фондов

 1. Лазуренко А.П., Черкашина Г.И., Україна, Харків

Автоматическая система управления электроснабжением жилых домов

 1. Ложкін Р.С., Україна, Харків

Моделювання процесу імпульсного перемагнічування тороідального феромагнітного сердечника у наносекундному діапазоні
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
Березіна Л. Ю. Графи і їх застосування: Посібник для вчителя
В. В. Войтко, Л. М. Круподьорова, А. В. Денисюк, О. В. Гавенко. Використання засобів теорії графів у процесі пошуку оптимальних рішень/...
Інформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції “Інформаційні технології...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України // Комп’ютерно-інформаційні і комунікаційні...
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Наукове видання Тези доповідей ХVIII МіжнароднОЇ Науково-практичнОЇ...
...
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка