ХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


НазваХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Сторінка12/12
Дата13.06.2013
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

СЕКЦІЯ 28. Комп’ютерний моніторинг і логістика
Керівник – проф. Раскін Л.Г., завідувач кафедри

Секретар – ст. викл. Фіщукова Н.В.


 1. Азаренков Н.А., Пигнастый О.М., Ходусов В.Д., Харьков

Теория подобия технологических процессов

 1. Бачкир Л.В., Краматорск

Решение стохастических транспортных задач по вероятностному критерию

 1. Брезинский Д.И., Ящук Н.А.

Модификация метода группового учета аргументов

 1. Горбач А.М., Харків

Оцінка дії електромагнітного випромінювання на навколишнє середовище

 1. Дунаевская О.И., Серая О.В., Харьков

Технология решения нечетких нелинейных многоиндексных транспортных задач

 1. Іванчихін Ю.В., Харків

Про перетворення простору станів математичних моделей екологічних систем

 1. Карпенко В.В., Харків

Логістичні технології керування матеріально-технічними ресурсами сільскогосподарського підприємства

 1. Каткова Т.И., Серая О.В., Бердянск, Харьков

Анализ игры двух лиц в условиях нечетких исходных данных

 1. Козуля Т.В., Харків

Оцінка стану екологічної безпеки за концепцією корпораційної екологічної системи (КЕС)

 1. Пигнастый О.М., Харьков

Концептуальные положения статистического моделирования технологических процессов

 1. Пустовойтов П.Е., Харьков

Логистика маршрутизации в компьютерных сетях по критерию максимальная длина очереди

 1. Раскин Л.Г., Кадигроб С.В., Харьков

Регрессионный анализ зависимости интенсивности отказов элементов городской водопроводной сети от условий эксплуатации

 1. Раскин Л.Г., Клименко А.А., Харьков

Обоснование процедуры останова при решении оптимизационных задач с использованием генетического алгоритма

 1. Фищукова Н.В.. Харьков

Кластеризация объектов

 1. Фонта Н.Г., Харьков

Технология обнаружения, диагностики и разрешения проблемных ситуаций в деятельности предприятия

 1. Чумаченко О.О., Вінниця

Проблема формування навчальної вибірки в нейромережевому моделюванні нелінійних часових рядів

Дискусія


ЗМІСТ
Секція 1. Інформаційні та управляючі системи...................................................7

Секція 2. Математичне моделювання в механіці і системах управління..........9

Секція 3. Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні....12

Секція 4. Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного

машинобудування ……………………...………………………………………..16

Секція 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження...……………..…22

Секція 6. Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології

обробки металів………………………….……………………………………....27

Секція 7. Комп’ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях..……...30

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні.…....32

Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії …………...35

Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології

в енергетиці ………………………………………………………………….......39

Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології ……….........42

Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин ……......………....45

Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології ........48

Секція 14. Сучасні технології в освіті.…………………………...…………….50

Секція 15. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення

наукових і соціальних проблем у медицині ….….………………………….....53

Секція 16. Сучасні технології в економіці та менеджменті ………………….56

Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера......60

Секція 18. Нові технології захисту навколишнього середовища

та утилізації відходів………………………………………………………….....61

Секція 19. Сучасні проблеми гуманітарних наук …………….…………….....64

Секція 20. Управління соціальними системами і підготовка кадрів …..….....67

Секція 21. Інформатика і моделювання.……………………………………….70

Секція 22. Електромагнітна стійкість ……………..………………………….....76

Секція 23. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси

у промисловості та народному господарстві…….………………………….....80

Секція 24. Інформаційні технології та математичні методи ………...…….....85

Секція 25. Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні…………………………………………………………………...…….....87

Секція 26. Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації.………................................................…….....90

Секція 27. Математичні моделі і інформаційні технології в економіці………………………...………................................................…….....92

Секція 28. Комп’ютерний моніторинг і логістика………………………........93


Програма

ХIX Міжнародної
Науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


(MicroCAD-2011)
Харків, 01-03 червня 2011 р.

Укладач проф. Лісачук Г.В.
Відповідальний секретар Кривобок Р.В.


Підп. до друку 04.04.11 р. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний.

Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 6

Наклад 300 прим. Зам. № 461.
Надруковано у СПДФО Ізрайлєв Є.М.

Свідотство № 24800170000040432 від 21.03.2001 р.

6


1002, м. Харків, вул. Фрунзе, 16

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
Березіна Л. Ю. Графи і їх застосування: Посібник для вчителя
В. В. Войтко, Л. М. Круподьорова, А. В. Денисюк, О. В. Гавенко. Використання засобів теорії графів у процесі пошуку оптимальних рішень/...
Інформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції “Інформаційні технології...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України // Комп’ютерно-інформаційні і комунікаційні...
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Наукове видання Тези доповідей ХVIII МіжнароднОЇ Науково-практичнОЇ...
...
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка