ХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


НазваХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Сторінка2/12
Дата13.06.2013
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Секція 3. Технологія та автоматизоване

проектування в машинобудуванні
Керівник – проф. Степанов М. С., декан машинобудівного

факультету

Секретар – асс. Гречка І.П.

1. Абдулкерімов I.Д., АР Крим, Сімферополь

Технологічне забезпечення герметичності різьбових з’єднань при виготовленні деталей з матеріалів з газо-усадковою пористістю

2. Алефіренко В.Ю., Україна, Харків

Регресійна модель зношування полімерного сепаратора з мастилоутримуючими канавками і їх оптимізація

3. Алієв А.І., АР Крим, Сімферополь

Температурний стан контактної зони при вільному точінні з змащувально-охолоджуючими технологічними засобами

4. Андренко П.М. Лебедєв А.Ю., Україна, Харків

Експериментальний стенд для дослідження лабіритно-гвинтових насосів

5. Андренко П.М., Панамарьова О.Б., Україна, Харків

Удосконалений малогабаритний гідроагрегат живлення

6. Апалькова С.М., Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М., Україна, Харків

Проектування та прискорене виготовлення спеціальних різальних інструментів медичного призначення

7. Béla Illés, Угорщина, Мішкольц

Die logistic in ungarn

8. Бабенко Є. О., Україна, Харків

Підвищення ефективності використання алмазних шліфувальних кругів на органічній зв’язці за рахунок вдосконалення їх структури

9. Балака О.В., Україна, Харків

Критерії оцінки технологічності конструкцій виробів у конвенціальних технологіях як база переходу до генеративних технологій

10. Басова Є.В., Добротворський С.С., Україна, Харків

Математична модель формоутворення евольвентного профілю прямозубих циліндричних коліс при високошвидкісній обробці фрезами зі сферичним кінцем

11. Беззубенко М.К., Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

Організація торцевого планетарного шліфування у електрофізичних алмазно-іскрових технологіях

12. Вишневецький Г.В., Коваленко В.О., Сидоренко С.Ю., Україна, Харків

Оптимальні проектні параметри головних балок мостових кранів

13. Гайдамака А.В., Україна, Харків

Метод підвищення контактної витривалості роликопідшипників

14. Гапонов В.С., Гайдамака А.В., Гладищева Є.Ю., Бондаренко О.В., Україна, Харків

Застосування оптимізаційного методу ЛП-пошуку у дослідженні пружних опор підшипників кочення високошвидкісних роторних машин

15. Гладкий П. М., Україна, Харків

Багатокритеріальна оптимізація рульового електрогідравлічного приводу

16. Грабченко А.І., Доброскок В.Л., Чернишов С.І., Гаращенко Я.М., Україна, Харків

Показники технологічності моделей виробів при матеріалізації інтегрованими ресурсозберігаючими технологіями

17. Гречка І.П., Україна, Харків

Підвищення ефективності гідроагрегатів намотувальних верстатів

18. Григоров О. В., Губський С. О., Україна, Харків

Вплив параметрів механізму пересування мостового крана на напружено-деформований стан його металоконструкції

19. Григоров О.В., Губський С.О., Окунь А.О., Україна, Харків

Питання модернізації електроприводів і систем керування кранів

20. Григоров О.В., Свіргун В.П., Стрижак В.В., Україна, Харків

Аналіз динамічних процесів в приводах вантажопідйомних машин з частотним керуванням

21. Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

Досвід створення електронного архіву річної наукової та науково-технічної діяльності кафедри

22. Гуцаленко Ю.Г., Зубкова Н.В., Мироненко О.Л., Третяк Т.Є., Україна, Харків

Уніфікована багатопараметрична інформація підтримки спеціальних кінематико-геометричних постпроцесорів прискореного прототипування

23. Джемілов Е.Ш., АР Крим, Сімферополь

Формування шорсткості обробленої поверхні конічного отвору алмазним хонінгуванням

24. Дмитрієнко О.В., Україна, Харків

Особливості роботи торцевого ущільнення в гідравлічному захисті занурювального електродвигуна

25. Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М., Воронков В.І., Наконечний М.Ф., Україна, Харків

Система морфологічного аналізу тріангуляційних моделей

  26. Доброскок В.Л., Чернишов С.І., Гаращенко Я.М., Абдурайімов Л.Н.,

  Україна, Харків

Топологічний і морфометричний аналіз 3D моделей промислових виробів

27. Дудукалов Ю.В., Україна, Харків, Єременко Т.П., Росія, Бєлгород

Ідентифікація об’єктів технічного обслуговування й ремонту методами нечіткої логіки

28. Зубар В.П., Тимчук А.Г., Чопенко М.В., Україна, Харків

Роботоздатність ріжучого інструменту з покриттям

29. Зубкова Н.В., Україна, Харків

Структуризація 3D-обєктів з використанням уніфікованих відсіків у задачах моделювання пошарового формоутворення й прогнозування його трудомісткості

30. Карпусь В.Є., Іванова М.С., Україна, Харків

Система модульного комбінованого осьового інструменту

31. Котляр О.В., Карпусь В.Е., Україна, Харків

Багатокритеріальна оптимізація технологічних процесів механічної обробки деталей типу тіл обертання

32. Козакова Н.В., Україна, Харків

Алгоритм експертної системи визначення раціональних характеристик алмазних кругів

33. Лавриненко С.М., Якименко Р.О., Вакуленко І.Я., Україна, Харків

Особливості формоутворення поверхонь дентальних імплантатів, що сполучаються за допомогою конічних елементів

34. Mamalis A.G., Греція, Афіни, Lavrynenko S.N., Україна, Харків

Methodical approaches to the creation of the technological process of precision diamond machining of optical polymers

35. Меметов С. Р., АР Крим, Сімферополь

До питання підвищення працездатності мітчиків при різьбоутворенні

36. Менумеров Є.Р., АР Крим, Сімферополь

Вплив антиоксидантних присадок на в’язкістно-температурні властивості СОТС рослинної природи

37. Мироненко О.Л., Третяк Т.Є., Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

Комплекс програмних модулів для моделювання спеціальних зубчастих коліс

38. Немчік В.В., Україна, Харків

Дослідження впливу геомодифікаторів тертя в пластичному мастилі роликових підшипників

39. Онищенко А.М., Україна, Харків

Визначення гідродинамічної сили в гідравлічних підсилювачах типу «сопло-заслінка»

40. Пижов І.М., Україна, Харків

Перспективи застосування комбінованих процесів шліфування для обробки металів з нано- і субмікрокристалічною структурою

41. Піпкін Ю.В., Україна, Краматорськ

Умови самонастроювання силового замикання верстатного пристосування на точність лезової механічної обробки

42. Ромашов Д.В., Україна, Харків

Розроблення методології 3D моделювання процесів надшвидкого шліфування

43. Севидова О.К., Симонова А.А., Тітаренко О.В., Україна, Харків

Нанопокриття для медицини: перспективи та проблеми

44. Седач В.В., Нагорний А.В., Україна, Харків

Проектування проточної частини регульованого конфузорного кільцевого сопла

45. Седач В.В., Пєвнєв І.О., Україна, Харків

Особливості проектування малогабаритних газових ежекторів для техніки та медицини

46. Стрижак М. Г., Крутіков Г. А., Україна, Харків

Методика дослідження лінійної моделі електропневматичних перетворювачів

47. Третяк Т.Є., Мироненко О.Л., Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

Технології, інструмент і рекомендації для нарізання спеціальних зубчастих коліс

48. Федоренко Д.О., Україна, Харків

Моделювання процесу шліфування алмазно-абразивним інструментом в режимі самозаточування

49. Фесенко А.В., Любимий Ю.М., Україна, Харків

Системи кавітаційної обробки рідких мастильно-охолоджених технологічних засобів при шліфуванні

50. Чаплигін О.О., Україна, Суми

Криві вищих порядків у проектуванні проточних частин робочих коліс гідравлічних машин

51. Черниш В.М., Україна, Харків

Опис дискретних процесів із застосуванням мережі Петрі

52. Ягьяєв Є.Е., АР Крим, Сімферополь

Підвищення ефективності чистового шліфування на основі діагностики і управлінні станом технологічної системи

53. Агу Колінз Агу, Україна, Харків

Шліфування твердих сплавів з використанням технології мінімальної зв’язки

Дискусія

СЕКЦІЯ 4. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Керівник – проф. Єпіфанов В.В., декан факультету транспортного
машинобудування

Секретар – ст. викл. Бондаренко А.І.


 1. Абляскін О.І., Бондаренко І.В., Україна, Харків

Дослідження впливу геометричних параметрів зубчастої передачі на її експлуатаційні характеристики

 1. Абрамчук Ф.І., Кабанов О.М., Кузьменко А.П., Україна, Харків

Вибір параметрів роботи малолітражного двигуна, що працює на суміші природного газу та водню

 1. Абрамчук Ф.І., Кабанов О.М., Кузьменко А.П., Липинський М.С., Україна, Харків

Моделювання процесу детонації в газовому двигуні з високоенергетичною системою запалювання

 1. Абрамчук Ф.І., Кабанов О.М., Кузьменко А.П., Липинський М.С., Муратов В.М., Україна, Харків

Двозонна модель процесу згоряння малолітражного газового двигуна з іскровим запалюванням

 1. Авраменко А.М., Україна, Харків

Покращення екологічних показників швидкохідного дизеля за рахунок багатостадійгого впорскування палива

 1. Бондаренко А.І., Україна, Харків

Експериментальне дослідження роботи модулятора тиску зі змінними прохідними перетинами при широтно-імпульсній модуляції

 1. Бондаренко О.В., Устиненко О.В., Україна, Харків

Комбінований алгоритм оптимізації тривальних коробок передач за масогабаритними характеристиками

 1. Братченко О.В., Логвіненко О.А., Чубикало М.Б., Україна, Харків

особливості динамічного дослідження механічної системи біроторного шиберного компресора

 1. Братченко О.В., Тіщенко В.С., Україна, Харків

Розрахункові дослідження експлуатаційних навантажень та зносів колінчатих валів локомотивної енергетичної установки

 1. Бруль С.Т., Мазнін В.М., Ткачук М.А., Україна, Київ, Харків

Конструктивно-технологічне забезпечення міцності бронекорпусів легкоброньованих машин

 1. Бруль С.Т., Ткачук М.А., Карапейчик І.М., Україна, Київ, Харків, Маріуполь

Ударний резонанс у бронекорпусах легкоброньованих машин: моделі, джерела, процеси

 1. Васильєв А.Ю., Кохановська О.В., Васильєва Т.О., Україна, Харків Дія ударної хвилі на бронекорпус легкоброньованої машини

 2. Васильєв А.Ю., Ткачук М.А., Легостаєв Р.О., Халченко С.О., Україна, Харків

Інтегровані програмно-апаратні комплекси на базі SIEMENS NX у навчально-наукових дослідженнях у центрі «ТЕНЗОР»

 1. Веретельник О.В., Веретельник В.В., Україна, Харків

Дослідження напружено-деформованого стану різних конструкцій корпусів гідроциліндрів

 1. Веретельник О.В., Веретельник Ю.В., Радченко В.О., Тимченко І.Б., Україна, Харків

експериментальне дослідження біомеханічної системи шийного відділу хребта з ортезом

 1. Волонцевич Д.О., Богач В.С., Україна, Харків

Вибір раціональної датчикової апаратури для системи стабілізації курсової стійкості військових колісних машин

 1. Волонцевич Д.О., Веретенніков Є.О., Україна, Харків

Вибір раціональної розбивки передаточних чисел коробки передач з точки зору найкращої динаміки розгону військових машин в різних дорожніх умовах

 1. Галкін С.Г., Парсаданов І.В., Україна, Харків

Оцінка та удосконалення показників паливної економічності дизеля для привода генератора наземної транспортної машини

 1. Глинін Г.П., Ткачук М.А., Україна, Маріуполь, Харків

Напружено-деформований стан цистерн паливозаправників при різних режимах експлуатації

 1. Грабовський А.В., Костенко Ю.В., Барчан Є.М., Артьомов І.В., Україна, Харків, Маріуполь

Модель віброударної системи з нелінійними елементами

 1. Данильченко О.В., Манзюк В.Н., Малютин П.В., Швец И.А., Литвин С.Н., Украина, Первомайськ

Влияние назначения газового двигателя на выбор вида его рабочего процесса

 1. Демидов О. В., Україна, Харків

Модель для визначення електромагнітних та геометричних параметрів тягового приводу на базі синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів

 1. Дущенко В.В., Груньов С.Г., Україна, Харків

дослідження поздовжньо кутових коливань колісної машини зі застосуванням системи керування пружними елементами підвіски

 1. Дущенко В.В., Кумосін М.І., Україна, Харків

Питання застосування електромагнітних полів для керування характеристиками вузлів систем підресорювання транспортних засобів

 1. Епифанов В.В., Писарская Н.В., Украина, Харьков

Гордость и слава НТУ "ХПИ" (к 100-летию со дня рождения Н.А. Соболя)

 1. Єлістратов В.О., Україна, Кременчук

Підвищення стабільності тиску впорскування палива комбінованою паливною системою дизеля

 1. Єрощенков С.А., Корогодський В.А., Василенко О.В., Хандримайлов А.О., Україна, Харків

Визначення коефіцієнта залишкових газів у двотактному двигуні тривимірним моделюванням газодинамічних процесів

 1. Завгородній А.М., Україна, Харків

Дослідження багатодискової гідравлічної міжосьової муфти

 1. Зеленський В.Б., Зарубіна А.О., Храмцова І.Я., Сафонова З.С., Україна, Харків

Оцінка динамічних похибок важільного механізму

 1. Зінченко О.І., Україна, Харків

Задача синтезу для різних видів механізмів

 1. Кавецький С.М., Україна, Харків

  Синтез планетарного механізму з врахуванням кутів зачеплення зубчастих коліс першої та другої ступеней

 1. Карапейчик І.М., Литвиненко О.В., Ткачук М.А., Бруль С.Т., Україна, Маріуполь, Харків, Київ

Бронекорпус легкоброньованої машини: аналіз динамічних властивостей та синтез параметрів

 1. Кондратенко О. М., Україна, Харків

Визначення основних конструктивних параметрів та попередня оцінка гідравлічного опору модуля фільтра твердих частинок дизеля

 1. Коноваленко О.Є., Брусенцев В.О., Україна, Харків

Використання багатоагентних систем управління в дистанційному навчанні

 1. Кузьменко Л.В., Сергієнко А.М., Сергієнко М.Є., Україна, Харків

Проблеми застосування ФВА при створенні нової техніки

 1. Куртов Д.А., Тринев О.В., Україна, Харків

Уточнення нестаціонарної математичної моделі теплонапруженого стану клапанного вузла швидкохідного дизеля

 1. Лєвтєров А.М., Україна, Харків

Методологія дослідження основних показників транспортних ДВЗ

 1. Ліньков О.Ю., Україна, Харків

Проблеми та перспективи практичної реалізації двигуна з розділеним циклом

 1. Литвин С.Н., Украина, Первомайськ

Совершенствование пары седло-клапан двигателя 6ЧН25/34 при работе на газообразных топливах

 1. Любарський Б.Г., Україна, Харків

Вибір типу тягового приводу сучасного рухомого складу

 1. Макаренко Ю.В., Маслієв А.О., Україна, Харків

Результати експериментального дослідження системи керування пневматичним підвішуванням транспортного засобу в умовах стенду

 1. Мамонтов А.Г., Україна, Харків

Експериментальне дослідження плавності руху та навантаженності ходової системи колісного трактору оснащеного пневморесорною підвіскою

 1. Матвєєнко В.В., Пильов В.О., Україна, Харків

Синтез стаціонарних та нестаціонарних теоретичних моделей експлуатації тракторних дизелів

 1. Мороз В.І., Братченко О.В., Астахова К.В., Україна, Харків

Уточнена методика розрахунку кінематичних характеристик клапанів тепловозного дизеля Д49

 1. Мороз В.І., Братченко О.В., Бобрицький С.В., Україна, Харків

Аналіз особливостей конструкції тягових приводів рухомого складу залізниць

 1. Мороз В.І., Фомін О.В., Бурлуцький О.В., Україна, Харків

Модернізація елементів каркасу стіни бокової універсальних напіввагонів вітчизняного виробництва за критерієм мінімальної матеріалоємності

 1. Мороз В.І, Фомін О.В., Фомін В.В., Україна, Харків, Донецьк

Оцінювання питомої матеріалоємності складових конструкції окатишевозів виробництва ДП «УКРСПЕЦВАГОН»

 1. Негробова Н.Б., Україна, Харків

Параметричні моделі механізму нахилу плавильної печі: контактна взаємодія і напружено-деформований стан при різних кутах нахилу

 1. Нечволод П.Ю., Україна, Харків

Використання домішки водню, як компонента сумішевого палива на екологічні показники когенераційної установки з поршневим ДВЗ

 1. Овер’янова Л. В. , Україна, Харків

Накопичувачі енергії для електрорухомого складу залізниць

 1. Осетров О.О., Кравченко С.С., Україна, Харків

Теплофізичні властивості продуктів згоряння альтернативних палив

 1. Осетров О.О., Латишев О.О., Україна, Харків

дизельний двигун, що працює на ріпаковій олії

 1. Павшенко А.В., Україна, Харків

Особливості проведення розрахунково-експериментальних досліджень з визначення основних характеристик нового струмознімального пристрою

 1. Парсаданов И.В., Веретельник О.В., Белик С.Ю., Украина, Харьков

Исследования элементов цилиндро-поршневой группы, содержащих материалы с отличающимися свойствами

 1. Пойда А.М., Сівих Д.Г., Карсекін Р.М., Україна, Харків

Вплив та урахування параметрів електромагнітної форсунки в системі управління безпосереднього впорскування бензину автомобільного двигуна

 1. Полив'янчук А.П., Гречишкіна К.О., Холкіна О.О., Свистун І.М., Україна, Луганськ

нові методи контролю масових викидів твердих частинок з відпрацьованими газами дизелів

 1. Пономарьов Є.П., Ткачук М.А., Васильєв А.Ю., Пелешко Є.В., Україна, Харків

  Розрахунково-експериментальне дослідження динамічних процесів у бронекорпусах гусеничних машин

 1. Протасов Р.В., Устиненко О.В., Україна, Харків

Зіставлення геометричних характеристик, контактної та згинної міцності еволютних передач з одно- та двостороннім зачепленням

 1. Редченко О.С., Україна, Харків

Визначення центробіжної сили при русі рухомого складу у кривій ділянці колії

 1. Самойленко Д.Є., Прохоренко А.О., Косулін А.Г., Зінченко О.І., Україна, Харків

Сучасні тенденції в удосконаленні сучасних систем регульованого турбонаддуву

 1. Самородов В.Б., Сергиенко А.Н., Украина, Харьков

Усовершенствование методики построения многопараметровой характеристики автомобильного двигателя

 1. Сергиенко А.Н., Украина, Харьков

Анализ основных работ и направлений исследований по повышению технико-экономических показателей автомобилей

 1. Сергиенко А.Н., Маренич А.Н., Сергиенко Н.Е., Украина, Харьков

Алгоритмы управления энергией автомобиля

 1. Сергиенко А.Н., Сергиенко Н.Е., Самородов В.Б., Украина, Харьков

Пространственно-топологическое представление результатов расчета тягово-скоростных и топливно-экономических показателей автомобилей

 1. Сергиенко Н.Е., Маренич А.Н., Украина, Харьков

Определение влияния системы «автомобиль – дорога – окружающая среда» на состояние водителя

 1. Сергиенко Н.Е., Маренич А.Н., Украина, Харьков

Функциональное взаимодействие систем контроля состояния водителя и управления транспортным средством

 1. Сергиенко Н.Е., Маренич А.Н., Сергиенко А.Н., Малакей С.А., Украина, Харьков

Экспресс анализ состояния автомобильного генератора

 1. Сердюк Ю.Д., Дьоміна Н.А, Ткачук М.А., Мухін Д.С., Україна, Маріуполь, Мелітополь, Харків

Скінченно-елементне моделювання контактної взаємодії елементів при виконанні технологічної операції штампування

 1. Сєриков В.І., Україна, Харків

Автоматизація процесу проектування і аналізу комплексу, що складається з декількох механізмів

 1. Танченко А.Ю., Україна, Харків

Зв'язана задача стоншування і напружено-деформованого стану елементів машинобудівних конструкцій

 1. Терлич С.В., Україна, Херсон

Оцінка рівня якості формування приміщень несамохідних плавучих споруд

 1. Ткачов О.Ю., Україна, Харків

Дослідження доцільності обладнання автомобіля ЗАЗ - 1102 електричним двигуном

 1. Ткачук Г.В., Мартиненко О.В., Бондаренко Л.М., Міхєєнко О.К., Україна, Харків

Дослідження впливу різних силових чинників на напружено-деформований стан елементів гідропередачі

 1. Ткачук М.А., Миргородський Ю.Я., Малакей А.М., Україна, Харків

Параметричні моделі динамічних процесів при дії неперіодичних динамічних та періодичних імпульсних сил

 1. Ткачук А.М., Ткачук М.М., Україна, Харків

Взаємодія плоского штампу з напівпростором: моделі та результати

 1. Устиненко О.В., Україна, Харків

Щодо уточнення допустимих напружень при розрахунку евольвентних зубців на згинну витривалість

 1. Федосов В.Є., Степанов М.М., Ткачук М.А., Україна, Харків

Проектне обґрунтування параметрів універсальних бойових броньованих платформ

 1. Чепурний А.Д., Ткачук М.А., Кохановський В.І., Україна, Маріуполь, Харків

Сучасні програмно-апаратні комплекси для моделювання процесів і станів у складних машинобудівних конструкціях

 1. Швець І.А., Литвин С.М., Україна, Первомайськ
  Вплив місцевого звуження в каналі газозмішувального пристрою на його параметри

 2. Шеремет В.М., Ткачук М.А., Курпіль І.І., Гончаров В.Г., Україна, Харків

Напружено-деформований стан елементів машин з дискретно зміцненим поверхневим шаром

 1. Шкода В.А., Головченко В.І., Поліщук Т.В., Полєтун Л.Ю., Україна, Маріуполь

Числове та аналітичне моделювання напружено-деформованого стану елементів механізму нахилу плавильної печі

 1. Якунін Д.І., Єріцян Б.Х., Україна, Харків

Дослідження роботи електромеханічної системи привода нахилу кузова швидкісного рухомого складу на базі лінійного двигуна

 1. Яловол І.В., Самородов В.Б., Україна, Харків

Дослідження динамічних характеристик гібридного автомобіля

Дискусія
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
Березіна Л. Ю. Графи і їх застосування: Посібник для вчителя
В. В. Войтко, Л. М. Круподьорова, А. В. Денисюк, О. В. Гавенко. Використання засобів теорії графів у процесі пошуку оптимальних рішень/...
Інформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції “Інформаційні технології...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України // Комп’ютерно-інформаційні і комунікаційні...
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Наукове видання Тези доповідей ХVIII МіжнароднОЇ Науково-практичнОЇ...
...
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка