Інформаційне повідомлення


Скачати 62.62 Kb.
НазваІнформаційне повідомлення
Дата21.06.2013
Розмір62.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Інформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”.
Основні напрямки роботи

Секція 1. Інформаційні технології в технічних системах.

Секція 2. Захист інформації в інформа-ційно-телекомунікаційних системах.

Секція 3. Технології паралельної обробки інформації.

Секція 4. Моделювання комп’ютерних систем та компонентів.

Секція 5. Відмовостійкі комп’ютерні системи та компоненти.

Секція 6. Інформаційні технології в медицині, економіці та екології.
Час і місце проведення

26 - 27 травня 2011 року

Харківський національний економічний університет, м. Харків, Україна.
Основні дати

до 25.04.2011 – Представлення тез доповідей (статей) і заявок встановленого зразка.

до 29.04.2011 Підтвердження включення в програму конференції. до 29.04.2011 – Реєстраційні внески.

до 16.05. 2011 – Розсилання програми

конференції та запрошення.
Робочі мови конференції

українська, російська, англійська

Співголови конференції

Пономаренко В.С., ректор ХНЕУ,

д.е.н., професор (Україна, Харків)

Грабко В.В., ректор ВНТУ,

д.т.н., професор (Україна, Вінниця)
Програмний комітет конференції

Jerome Darmont – Professeur des

Université Lumière Lyon 2 (Франція)

Mimo Draskovic – PhD University of Crna Gora, Kotor, Montenegro

Моракова І.І. – д.т.н., професор Вища національна телекомунікаційна школа, Брест, (Франція)

Азаров О.Д., д.т.н., професор (Україна)

Трофімов В.В., д.т.н., професор (Росія)

Белецький А.Я., д.т.н., професор (Україна)

Moisil. І., професор (Румунія)

Travica B., професор (Канада)

Борисенко О.А., д.т.н., професор (Україна)

Чернов В.Г., д.е.н., професор (Росія)

Дербунович Л.В., д.т.н., професор (Україна)

Самаруха В.І., д.е.н., професор (Росія)

Дубовой В.М., д.т.н., професор (Україна)

Simian D., професор (Румунія)

Дуда Я.Т., д.т.н., професор (Польща )

Мінаков В.Ф., д.е.н., професор (Росія)

Злепко С.М., д.т.н., професор (Україна)

Квєтний Р.Н., д.т.н., професор (Україна)

Кичак В.М., д.т.н., професор (Україна)

Кожемяко В.П., д.т.н., професор (Україна)

Корченко О.Г., д.т.н., професор (Україна)

Кузьмін І.В., д.т.н., професор (Україна)

Петришин Л.Б. д.т.н., професор (Польща)

Романов В.О., д.т.н., професор (Україна)

Тарасенко В.П., д.т.н., професор (Україна)

Гуляєва Л.В., к.е.н., доцент (Росія)

Бєлов С.П., к.т.н., с.н.с. (Росія)

Організаційний комітет конференції

Співголови

Грачов В.І. – декан факультету економічної інформатики ХНЕУ;

Золотарьова І.О. – в.о. зав. кафедри ІС ХНЕУ.
Члени оргкомітету

Хорошко В.О., проф., директор інституту захисту інформації ДУІКТ, Київ

Дудикевич В.Б., проф., зав. кафедри ЗІ Національний університет “Львівська політехніка”, Львів

Кузнецов О.О, проф. кафедри ІС ХНЕУ, Харків

Лужецкий В.А., проф., зав. кафедрі ЗІ ВНТУ, Вінниця

Мінухін С.В., проф. кафедри ІС ХНЕУ, Харків

Безмалий В.Ф., незалежний експерт в галузі

інформаційної безпеки, MVP, Київ
Відповідальні секретарі

Семеренко В.П., доц. кафедри ОТ ВНТУ

Євсеєв С.П., доц. кафедри ІС ХНЕУ
Секретар

Секретар: Дорохіна Ганна Леонідівна,

057-702-18-31, дод. 3-47.

Планується

До початку конференції – видання тез доповідей та статей у фаховому збірнику “Системи обробки інформації”.

Після закінчення конференції - видання доповідей, які будуть рекомендовані на секційних засіданнях, у спеціалізованих виданнях ВАК (“Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія” та “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”)

Фінансові питання

Іногородні учасники забезпечуються житлом на час проведення конференції в готелі ХHEУ (за рахунок учасників). Оргкомітет залишає за собою право рішення, що до включення доповідей у програму конференції.

Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 грн.

Учасники, які бажають отримати публікацію статей в фаховому виданні представляють матеріал у вигляді статті (не менш 4 стр.) та додатково до оргвнеску 22 грн. за кожну сторінку. Вимоги щодо оформлення статті додаються з інформаційним повідомленням.

Кошти слід перерахувати за ре квізитами: м. Харків, Банк «Базис» р/р 2600901517578 МФО 351760. Код 2161210120 ФОП Лібуркіна Л.М. Призначення платежу: Оргвнесок за публікацію матеріалів конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (без ПДВ).
Заявка на участь у конференції

Прізвище.....................................................................

Ім’я..............................................................................

По-батькові.................................................................

Назва тез доповіді………..........................................

Місце роботи..............................................................

Посада….....................................................................

Учені ступінь і звання…...........................................

Поштова адреса ..........................................................

Телефони ..………………………………………….

E-mail.........................................................................

Вимоги до оформлення тез доповідей та статей

Текст тез друкується українською (або російською, англійською) мовою у форматі редактора MS Word. На першій сторінці зверху праворуч слід вказати ініціали і прізвище автора(ів) та e-mail автора(ів). Зверху ліворуч вказується УДК. Нижче по центру – назва доповіді великими літерами. Назва і зміст доповіді повинні відповідати напрямкам роботи конференції. Обсяг тез доповідей – до 2-х сторінок, включаючи список літератури, таблиці та рисунки. Формат аркуша А4 (210x297), шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,2. Розміри полів: ліве, верхнє, праве і нижнє – по 20 мм. Список літератури та e-mail автора(ів) обов’язкові (приклад оформлення тез доповідей додається).

Матеріали, які висилаються на адресу оргкомітету

1. Заявка-анкета на участь (в електронній формі).

2. Тези доповіді (стаття) (в електронній формі).

3. Копія квитанції (електронний варіант) про сплату оргвнеску.

Адреси електронної пошти:

для секцій 1, 2, 6: evseev_serg@hneu.edu.ua

science_is_2010@ksue.edu.ua;

для секцій 3, 4, 5: epsi09@mail.ru

Після підтвердження включення доповіді в програму конференції висилаються в паперовому вигляді:

 1. експертний висновок на тези доповіді (від учасників із України);

 2. документи про сплату оргвнеску,

за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а, Харківський національний економічний університет, кафедра інформаційних систем, оргкомітет.

Для довідок:

у Харкові Тел.: (057) 702-18-31, дод. 3-47,

095-36-066-13 Євсеєв С.П.

у Вінниці Тел.: (0432) 59-83-80

(0432) 59-83-86 Лужецький В.А.

 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1. Університет Ліон2 ім. Люм’єра, Франція

 2. Гданський університет, Польща

 3. Сібіуський університет, Румунія

 4. Університет Чорногорії, Чорногорія

 5. Представництво «Microsoft Україна»

 6. Асоціація «Інформаційні технології України»

 7. АО «СПАЭРО плюс»

   1. ІІ Міжнародна

науково-практична конференція

Інформаційні технології

та комп’ютерна інженерія

26-27 травня 2011 року


Харків

Схожі:

Інформаційне повідомлення
Наукові статті (за бажанням) будуть надруковані у науковому часописі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова....
ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
«Біомедична інженерія та технологія. Актуальні проблеми біомедичної інженерії в охороні здоров’я» та круглий стіл «Малоінвазивні...
Перше інформаційне повідомлення
Національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» за підтримки Національної академії наук України, Міністерства...
Тема: Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою Мета
Логічний підхід до структуризації дає змогу встанови­ти структурні елементи залежно від функціонального призначення інформації та...
1. Інформація і повідомлення
Повідомлення- інформація вирадена за допомогою літер, чисел, математичних символів, природної мови
Урок 5 Тема. Миттєві повідомлення, принципи функціонування служб
...
Для тих, хто не зможе особисто бути присутнім на конференції, але...
Та перерахувати 120 (сто двадцять) гривень без ПДВ за кожну доповідь (сторінку реклами) на р/р Оргкомітету), Р/Р 26005301154 в ОПСРВ...
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Тема: Налагодження мережевих протоколів
Фактично TCP/IP представляє цей базовий набір протоколів, відповідальний за розбивання вихідного повідомлення на пакети (TCP), доставку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка