ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


НазваХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Сторінка1/9
Дата27.08.2013
Розмір1.37 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»
Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України


Програма

ХX Міжнародної
Науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


(MicroCAD-2012)

15-17 травня


Харків 2012

Шановний колега!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ХX міжнародної науково-практичної конференції
Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Конференція проводиться 15-17 травня 2012 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»
Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»
Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

Заїзд учасників - 14 травня, понеділок

Реєстрація - 15 травня, вівторок, з 9-30

Пленарне засідання - 15 травня, вівторок, з 10-00

Робота секцій - 15 травня, вівторок, з 14-30

- 16 травня, середа, з 10-00

- 17 травня, четвер, з 10-00

Від’їзд учасників - 17 травня, четвер
Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька
Адреса організаційного комітету конференції:

Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Відділ науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи

Телефон: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-68-89

Факс: (057) 706-32-12; (057) 700-40-34

E-mail: krivobok@kpi.kharkov.ua

W


eb-site: http://blogs.kpi.kharkov.ua/science

Співголови конференції

ТОВАЖНЯНСьКИЙ Л.Л. – ректор НТУ «ХПІ», Україна

ПАТКО Д. – ректор Мішкольцького університету,

Угорщина

ПОП Е. – ректор Петрошанського університету,

Румунія

Клаус Е. – ректор Магдебурзького університету
ім. Отто фон Геріке, Німеччина

ХАМРОЛ А. – ректор Познанської політехніки,
Польща

ІЛЧЕВ І. – ректор Софійського університету,
Болгарія
ПРОГРАМНиЙ КОМіТЕТ

Марченко А.П. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Весткемпер Е. - професор Штутгартського університету

Внуков Ю.М. - проректор Запорізького національного
технічного університету

Бела І. - декан машинобудівного факультету

Мішкольцького університету

Кавалець М. - завідувач кафедри Познанської політехніки

Карпушевський Б. - директор інституту техніки виготовлення та

забезпечення якості Магдебурзького університету

Клепіков В.Б. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Ковач Ф. - професор Мішкольцького університету

Мамаліс А.Г. - завідувач кафедри Афінського національного
технічного університету

Мовшович О.Я. - заступник директора по науковій роботі

Харківського науково-промислового
підприємства «Техоснастка»

Романовський О.Г. - проректор НТУ “ХПІ”

Сокол Є.І. - проректор НТУ “ХПІ”

Турманідзе Р.С. - проректор Грузинського технічного

університету

Шнайдер Д. - професор Клагенфуртського університету

організаційний комітет

Кравець В.О. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Марченко А.П. - проректор НТУ «ХПІ»

Сокол Є.І. - проректор НТУ «ХПІ»

Гринь Г.І. - проректор НТУ «ХПІ»

Сакара Ю.Д. - проректор НТУ «ХПІ»

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заступник голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Білявцев М.І. - генеральний директор ЗАТ «Укрверстатінпром»

Березуцький В.В. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Буденний М.М. - генеральний директор ДП «Харківський регіональний

науково-виробничий центр стандартизації, метрології

і сертифікації»

Бреславський Д.В. - декан інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ»

Воінов В.В. - декан електромашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Гаврись О.М. - декан факультету бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ»

Гамаюн І.П. - декан факультету інформатики і управління

НТУ «ХПІ»

Гапон А.І. - декан факультету автоматики та приладобудування

НТУ «ХПІ»

Грішин І.Ю. - завідувач кафедри інформатики та інформаційних

технологій РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»

Домнін Ф.А. - директор НДІ Іоносфери

Домнін Ф.А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Дюбнер Л. - доцент Магдебурзького університету

Єпіфанов В.В. - декан факультету транспортного машинобудування

НТУ «ХПІ»

Зайцев Ю.І. - вчений секретар НТУ «ХПІ»

Заполовський М.І. - декан факультету комп’ютерних та інформаційних

технологій НТУ «ХПІ»

Землянська С.П. - редактор газети «Політехнік»

Заруба В.Я. - декан факультету економічної інформатики та

менеджменту

Кіпенський А.В. - декан факультету інтегрованої підготовки

Космачов С.М. - декан фізико-технічного факультету НТУ «ХПІ»

Кравченко В.І. - директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

Кундрак Я. - професор Мішкольцького університету

Лазуренко О.П. - декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ»

Ларіна Р.Р. - директор інституту економіки та

управління РВНЗ «Кримський гуманітарний

університет»

Лещенко С.А. - декан факультету технології неорганічних речовин

НТУ «ХПІ»

Любієв А.Г. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Некрасов О.П. - декан факультету технології органічних речовин

НТУ «ХПІ»

Николаєнко В.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Перерва П.Г. - декан економічного факультету НТУ «ХПІ»

Погребний М.А. - декан механіко-технологічного факультету

Приходько В.М. - директор НДІ мікрографії

Пуляєв В.О. - заступник директора з наукової роботи

НДІ Іоносфери НТУ «ХПІ»

Раскін Л.Г. - завідувач кафедри;

Рассоха О.М. - декан факультету інтегрованих технологій і хімічної

техніки НТУ «ХПІ»

Русанов В.В. - доцент НТУ «ХПІ»

Сєрков О. А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Соболь О. М. - завідувач кафедри Національного університету

цивільного захисту України

Степанов М.С. - декан машинобудівного факультету НТУ «ХПІ»

Тарасенко М.О. - декан енергомашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Тижненко Л.П. - начальник відділу НТІ НТУ «ХПІ»

Гончаров О.А. - начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРіАТ

Кривобок Р.В. - заступник завідувача НДЧ НТУ «ХПІ»,
відповідальний секретар

Гуцаленко Ю.Г. - старший науковий співробітник НТУ «ХПІ»

Кубрак Е.М. - інженер НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

15 травня 2012 р., вівторок

10.00 – 13.00

Керівник – проф. Товажнянський Л.Л., ректор Національного технічного

університету «Харківський

політехнічний інститут»
Вступне слово та привітання учасників конференції ректора НТУ «ХПІ»

проф. Товажнянського Л.Л.
Доповіді1. Товажнянський Л.Л., Україна, Харків

Інформаційні технології в освіті і науці: досвід НТУ «ХПІ»

2. Іллеш Бела, Угорщина, Мішкольц

Роль логістики в Угорщині

3. Клепіков В.Б., Україна, Харків

Про проблему енергоресурсозбереження в Україні засобами автоматизованого електроприводу
4. Хрипунов Г.С., Україна, Харків

Економічні та ефективні фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії
СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ
Керівник – проф. Гамаюн І.П., декан факультету інформатики і управління

Секретар – ст. викл. Лютенко І.В.
1. Аркатов Д.Б., Украина, Харьков

Разработка системы связи и передачи данных автоматизированной системы «навигация и управление для железнодорожного транспорта Украины

2. Борисова Н.В., Кочуєва З.А., Україна, Харків

Моделювання інформаційних об’єктів у бібліотечних системах

3. Векшин О.В., Ткачук М.В., Косенко В.В., Україна, Харків

Алгоритмічна адаптація програмного забезпечення мобільних інформаційних систем

4. Голоскоков А.Е., Гаврусь Е.С., Украина, Харьков

Построение процедуры управления процессом нагрева заготовок в индукционной печи

5. Грачова І.А., Стратієнко Н.К., Україна, Харків

Розробка програмного забезпечення для вирішення задачі планування діяльності на підприємстві, що займається виробництвом підйомно-транспортного устаткування

6. Гужва В.О., Ракутуарілала А.Х., Україна, Харків

Моделювання системи управлiння багатопродуктовими запасами при обмеженнях на прийом продукції

7. Гужва В.А., Селезнева Ю.Н., Украина, Харьков

Прогнозирование жизненного уровня населения Украины и исследование влияния различных факторов на уровень жизни

8. Гужва В.О., Старіков Д.В., Цись І.А., Україна, Харків

Алгоритм розвязку задачі розподілу наявної сільськогосподарської техніки агрохолдингу в умовах збору урожаю

9. Емченко А.И., Москаленко В.В., Украина, Харьков

Система поддержки принятия решений по формированию портфеля инвестиционных проектов

10. Залога В.О., Івченко О.В., Погоржельська Ю.О., Україна, м. Суми

Марківські процеси управління витратами на якість інструментальної підготовки виробництва

11. Игнатьев А.М., Украина, Харьков

Правила формирования псевдослучайных слов для психолингвистического эксперимента

12. Канищева О.В., Украина, Харьков

Модели представления лингвистических данных

13. Кирпач Д. І., Україна, м. Київ

Удосконалення обладнання метеостанцій

14. Кухта Ю.Б., Егорова Л.Г., Россия,  Магнитогорск

Алгоритм функционирования системы управления качеством при производстве тонколистового проката

15. Лобач Е.В., Чабанов К.О., Украина, Харьков

Проведение технологического аудита проекта с использованием функционально-стоимостного анализа

16. Маршала В.А., Нога В.В., Гужва В.О., Україна, Харків

Розв'язання системи нелінійних алгебраїчних рівнянь при дослідженні термодинаміки реакцій утилізації формальдегіду

17. Мацко И.И., Логунова О.С., Россия, Магнитогорск

Интеграция эргатического модуля оценки качества непрерывно-литой заготовки в АСУТП металлургического производства

18. Мельник К.В., Украина, Харьков

Предпосылки автоматизации процесса скрининга в медицинских учреждениях

19. Мельник М.В., Україна, Харків

Використання дискретно подієвого імітаційного моделювання для моделювання та аналізу виробничих технологічних процесів з метою виявлення недоліків на етапі їх проектування та модернізації

20. Нагорный К.А., Украина, Харьков

Процедура экспертной оценки эффективности применения пост объектно-ориентированных технологий разработки программных систем

21. Орєхов С.В., Шепелев А.В., Україна, Харків

Розробка програмного забезпечення для проведення маркетингового дослідження ринку нафти України

22. Подгаєцький О.О., Україна, Харків

Розвиток засобів оптичного запису інформації в СРСР

23. Різник Є.О., Стратієнко Н.К., Україна, Харків

Розробка програмного забезпечення для комплексної оцінки фінансово-господарчої діяльності та дослідження перспектив підприємства (на прикладі підприємства, яке займається виробництвом технологічного обладнання для харчової промисловості)

24. Скорик А.Б., Доска О.М., Скорик О.А., Україна, Харків

Мережеві кластер-системи. Формування понятійного апарату

25. Славінська Ю.О., Лютенко І.В., Україна, Харків

Вибір архітектури програмних рішень для кваліметричної оцінки оргтехніки, яка використовується в учбовому процесі

26. Ткачук Н.В., Сокол В.Е., Сокол В.Е., Украина, Харьков

Об использовании модифицированного метода анализа прецедентов в системах управления ИТ-ресурсами предприятий

27. Ткачук Н.В., Гнатенко М.Г., Гамзаев Р.А., Украина, Харьков

Процедура построения динамического каталога требований при разработке программного обеспечения по методологии SCRUM

28. Флоров О.Д., Дудуш А.С., Україна, Харків

Принципи побудови перспективних систем інформаційного забезпечення військ

29. Чередниченко О.Ю., Кукленко Д.В., Ершова С.И., Писклова О.А., Украина, Харьков

Разработка информационной системы для выбора стратегии развития ВУЗа

30. Шевченко С.В., Манева Р.И., Украина, Харьков

Применение нечетких продукционных правил и нейронных сетей для прогнозирования потребления электроэнергии в регионе

31. Ямшанов І.С., Україна, Харків

Застосування стеганографії при вирішенні задачі аутентифікації в системі контролю і управління доступом на підприємство

32. Ямшанов І.С., Україна, Харків

Порівняння методів формування сполучень елементів об’єктів складального процесу при обмеженнях

Дискусія

СЕКЦІЯ 2. Математичне моделювання В механіці

і системах управління
Керівник – проф. Бреславський Д.В., декан інженерно-фізичного

факультету

Секретар – доц. Грищенко В.М.
1. 1Арефин Ю.В., 2Ларин А.А., Украина, 1Донецк, 2Харьков
Диагностирование остаточного усталостного ресурса шины по изменению ее момента сопротивления качению

2. Movaghghar A., Lvov G. I., Ukraine, Kharkov
Simulation of fatigue failure in a v-22 osprey helicopter composite proprotor yoke

3. Адашевський В. М., Україна, Харків
Вплив біомеханічних факторів на результативність стрибка у довжину з розбігу

4. Андрєєв А. Г., Белостоцький В. О., Звонарьова А. П., Щепкін О. В., Україна, Харків
Вплив параметрів з’єднань з натягом на втомлисну міцність

5. Аніщенко Г.О., Україна, Харків
Повзучість та руйнування пластин з надрізами в умовах статичного та циклічного навантажень

6. Артемов С.Л., Степченко А.С., Ларин А.А., Украина, Харьков
Исследование влияния различных типов промежуточной бандажной связи на динамические характеристики лопаточного аппарата( лопаток сверхбольшой длины)

7. Бєломитцев А.С., Дружинін Є.І.,Україна, Харків
Аналіз біфуркацій періодичних коливань в дискретних нелінійних системах

8. Брагин А.А., Кедровская О.В., Украина, Харьков
Колеса циркуляционного насоса и анализ влияния их на НДС конструкции

9. Бреславський Д.В., Счастливець К.Ю., Погорілов С.Ю., Марусенко С.І., Україна, Харків
Моделювання теплового режиму волоконно-оптичного гіроскопа

10. Бурлаєнко В.М., Морачковський О.К.,Україна, Харків
Нелінійна динаміка тіла з тріщиною

11. Вакуленко С.В., Украина, Харьков
Обоснование методики расчета долговечности продольных стыков панелей крыла

12. Водка А.А., Степченко А.С., Трубаев А.И., Украина, Харьков
Методика определения напряженного состояния болтового соединения рабочего колеса гидротурбины

13. Гризун М.М., Єршов С.В., Україна, Харків
Модифікований метод Ньютона в різницевій схемі для двовимірних рівнянь газової динаміки

14. Дарязаде С, Львов Г.И. , Україна, Харків
Исследование микроконцентрации напряжений вокруг отверстия в пластинах из однонаправленных композитов

15. Дудкина Е.Н., Степченко А.С., Украина, Харьков
Сравнительная оценка расчетных вибрационных характеристик ЦНД турбины и результатов натурного эксперимента

16. Єрмошин М.О., Шулежко В.В., Україна, Харків
Математична модель області допустимих варіантів структури системи зенітного ракетного прикриття воєнних об’єктів

17. Ибрагимова Т.А., Украина, Харьков
Анализ градиента напряжений в полосе с круговым отверстием

18. Игумнова М.И., Сукиасов В.Г., Украина, Харьков
Автоматизированное моделирование физиологического нагружения нижней конечности

19. Ісаков С.М., Україна, Харків
Дослідження уз структурно-зв’язаних систем

20. Калиновський А.Я., Соколовський С.А., Україна, Харків
До питання вибору конструкції другої ступені ресорного підвішування несамохідного візка для транспортування небезпечних вантажів

21. Коханенко В.Б., Яковлев А.М., Украина, Харьков
Влияние работы трения в контакте шины на расход топлива пожарного автомобиля

22. Красніков С.В., Водка О.О., Україна, Харків
Вібродіагностика фундаменту енергоблоку 200 МВт

23. Кривошей Б.І., Чигрин В.В., Україна, Харків
Методи діагностування відцентрових пожежних насосів

24. Курпа Л.В., Мазур О.С., Ткаченко В.В., Украина, Харьков
Исследование динамической устойчивости многослойных пластин сложной формы

25. Курпа Л.В., Тимченко Г.М., Будніков М.А., Україна, Харків
Метод R-функцій для дослідження нелінійних вимушених коливань багатошарових оболонок

26. Лавінський Д.В., Україна, Харків
Постановка задачі пружно-пластичного деформування при дії електромагнітного поля

27. Ларін О.М., Чернобай Г.О., Україна, Харків
Побудова математичної моделі плоских вертикальних коливань візка для транспортування небезпечних вантажів

28. Любицька К.І., Морачковська І.О., Україна, Харків
Розв’язання задач нелінійного згину оболонок при взаємодії з пружною основою

29. Львов Г.І., Костромицька О.А., Україна, Харків
Вплив механооброблення на залишкові напруження автофретованих циліндричних труб

30. Львов Г.І., Лисенко С.В., Перін Р.П., Україна, Харків
Дослідження довготривалої міцності енергетичного устаткування на прикладі шиберного клапану з урахуванням неоднорідного розподілу температури

31. Мартиненко Г.Ю., Байкін М.І., Україна, Харків
Уточнення спектру власних частот і критичних швидкостей обертання ротора дка за рахунок використання 3d-моделей

32. Міхлін Ю.В., Плаксій К.Ю., Україна, Харків
Дослідження перехідних процесів та руху пружинно-масової системи в околі внутрішнього резонансу

33. Морачковський О.К., Україна, Харків
Термодинамічне обґрунтування рівнянь стану повзучості з пошкодженням

34. Назаренко С.О., Україна, Харків
Розробка математичних моделей аналізу чутливості і оптимізації елементів структурно зв’язаних систем при ударному та високошвидкісному навантаженні

35. Наумов І.В., Україна, Харків
Дослідження руйнування пластини накопичувача на жорстких магнітних дисках при ударному навантажуванні

36. Огородник О.О., Україна, Харків
Особливості прогнозування властивостей металів при високошвидкісному навантаженні

37. Осетров А. О., Україна, Харків
Використання класичної та уточненої теорії для розрахунку динамічних характеристик багарошарових пологих оболонок за умови некласичної геометрії оболонки в плані

38. Плаксій Ю.А., Україна, Харків
Двошагові модифікації степеневих алгоритмів визначення орієнтації по приростам вектора позірного повороту

39. Подгорский С.Ю., Украина, Харьков
Способ учёта влияния средних напряжений на долговечность гладких образцов при регулярном нагружении

40. Решетникова Р.Ю., Украина, Харьков
Анализ напряженного состояния болтовых соединений и их долговечности при регулярном нагружении

41. Ромашов Ю.В.,Україна, Харків
Оцінка показників довговічності конструкцій, що експлуатуються в умовах повзучості на основі розв’язання початково-крайових задач

42. Соболь В.М.,Україна, Харків
Змішаний варіаційний функціонал в задачах динамічної повзучості початково-анізотропних тіл

43. Сталинский Д.В., Пирогов А.Ю., Украина, Харьков
Моделирование колебаний глубины обдирочного шлифования самоосциллирующим кругом

44. Сталинский Д.В., Романченко П.В., Украина, Харьков
Разработка предложений по уменьшению неуравновешенности шлифовальных кругов для ручных шлифовальных машин и проверка их на математических моделях

45. Степук О.В, Автономова Л.В., Україна, Харків
Момент обертання аксіально-кінетичної турбіни

46. Тарсис Ю.Л., Украина, Харьков
Идентификация упругих характеристик коленчатого вала для построения адекватной динамической модели

47. Ульянов Ю.Н., Кедровская О.В., Украина, Харьков
Улучшение прочностных характеристик и акустической экологичности содарных антенн городского размещения

48. Шелковый С. К., Украина, Харьков
Численные исследования эффективности различных конденсационных алгоритмов при реализации конечно-элементной процедуры частотного анализа

49. Шиман О.В., Грищенко В.Н., Украина, Харьков
Суперэлементный (СЭ) подход моделирования колебаний турбомашин средствами pc ANSYS

50. Шматко Т.В., Україна, Харків
Статична стійкість ортотропних пологих оболонок

51. Узлов Д.Ю., Хайрова Н.Ф., Україна, Харків

Розробка інформаційно-лінгвистичного забезпечення системи пошуку кримінально значущої інформації на основі антіціпаційного алгоритму

Дискусія
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

ХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
Березіна Л. Ю. Графи і їх застосування: Посібник для вчителя
В. В. Войтко, Л. М. Круподьорова, А. В. Денисюк, О. В. Гавенко. Використання засобів теорії графів у процесі пошуку оптимальних рішень/...
Інформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції “Інформаційні технології...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України // Комп’ютерно-інформаційні і комунікаційні...
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Наукове видання Тези доповідей ХVIII МіжнароднОЇ Науково-практичнОЇ...
...
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка