Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції


НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції
Дата18.05.2013
Розмір55.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Шановні колеги!Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки», яку проводять кафедра обліку і аудиту та кафедра економічної теорії і міжнародної економіки Луцького національного технічного університету.

Метою конференції є дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки та обмін досвідом з організації наукової роботи.

Запрошуються члени професійних організацій, молоді науковці, аспіранти, здобувачі, студенти.
Напрями роботи конференції:

 1. Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки

 2. Теоретико-методичні передумови гармонізації національної системи фінансового обліку з міжнародними стандартами

 3. Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту підприємства

 4. Теорія і методологія аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання

 5. Перспективи розвитку аудиту в період економічної інтеграції

 6. Науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в систему обліку, аналізу та контролю

 7. Проблеми формування показників звітності підприємства.

 8. Проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат

 9. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економікиМісце та час

проведення конференції:

43018, Україна, м. Луцьк, вул. Львівська, 75 Луцький національний технічний університет, ауд. 36 (корпус 2, 2-й поверх)
1 грудня 2012 р.
Умови участі в конференції:

Для участі в роботі конференції Вам необхідно до

1 листопада 2012 року надіслати на електронну адресу:

 • заявку на участь у конференції:

- тези (повних 1-2 сторінки)

 • наукову статтю (повних 5-8 сторінок)

 • копію квитанції про оплату


За результатами конференції будуть видані: збірник наукових праць молодих науковців (фаховий) і студентів, збірник матеріалів конференції (тези)

За розміщення тез оплата - 30 грн. (за 1 повну сторінку)

За розміщення статті оплата:

для студентів – 10 грн. за 1 сторінку

для здобувачів та аспірантів – 25 грн. за 1 сторінку

(для здобувачів та аспірантів стаття друкується у фаховому збірникуЛНТУ «Економічні науки»).

За пересилання збірника тез та /або статтей додаткова оплата – 30 грн.
Реквізити для оплати публікації тез і статей:

ВОГО «Перспективи Волині», код 37572593


р/р № 26006045172001, в ПАТ «Укрінбанк»,

МФО 300142

У призначенні платежу вказати:

«Для організації наукової конференції без ПДВ» та прізвище платника


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:


Текст: в текстовому редакторі MS Word.

Обсяг: тези доповіді 1-2 повні сторінки формату А4, стаття 5-8 сторінок формату А5.

Шрифт: тези - Times New Roman, 12 кегль через 1 інтервал, абзаци – 1 см, поля: зліва 2,5 см., з інших боків по 1,5 см.; стаття - Times New Roman, 11 кегль, через 1 інтервал, абзаци – 1 см., поля: 1.5 см. з усіх боків.

Оформлення тексту: у верхньому лівому куті зазначити прізвище та ініціали автора (авторів), шифр групи, назву вищого навчального закладу, а також прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посаду наукового керівника. Нижче через рядок (великими літерами жирним шрифтом) – назва тез доповіді. Через рядок – основний текст, в кінці якого подається список використаної літератури з підзаголовком “Література”. Список літератури подається з дотриманням бібліографічних вимог. Для статей - прізвище, назва, анотації та ключові слова подаються українською, російською та англійською мовами. Посилання в тексті на літературу подаються в квадратних дужках, наприклад: [3, с.10].

Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

Оргкомітет залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, що не відповідає вимогам.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

українська, російська, англійська, німецька, болгарська, польська.

Організаційний комітет конференції:

Голова організаційного комітету:

Герасимчук З.В. (д.е.н., професор)

Заступники голови організаційного комітету:

Садовська І.Б. (к.е.н., професор)

Савош Л.В. (к.е.н., доцент)

Московчук А.Т. (к.е.н., доцент)

Божидарнік Т.В. (к.е.н., доцент)

Члени організаційного комітету:

Голян В.А. (д.е.н., професор)

Бабіч І.І. (к.е.н., доцент)

Нужна О.А. (к.е.н., доцент

Писаренко Т.М. (к.е.н., доцент)

Чудовець В.В. (к.е.н., доцент)

Тлучкевич Н.В. (к.е.н., доцент)

Жураковська І.В. (к.е.н., доцент)

Ткачук І.М. (к.е.н., доцент)

Талах Т.А. (к.е.н., доцент)

Голячук Н.В. (к.е.н., доцент)

Зеленко С.В. (к.е.н., доцент)

Сидоренко Р.В. (к.е.н., доцент)

Вісина Т.М. (к.е.н., доцент)

Лютак О.М. (к.е.н., доцент)

Кравчук О.Я. (к.е.н., доцент)

Білик А.М. – голова студентського наукового

товариства ФОФ

Програма конференції

1 грудня 2012 року

9.00-10.00 – Реєстрація учасників

10.00-11.30 – Відкриття конференції, пленарне засідання

11.30-11.45 – Кава-брейк

11.45-13.15 – Секційні засідання

13.15-14.00 – Обід

14.00- 15.30 – Секційні засідання

15.45- 16.15 – Підведення підсумків, нагородження учасників конференції

16.30 – Наукові дискусії за круглим столом
За додатковою інформацією звертатись:

Шолом Лілія Олексіївна

063 599 30 86 або (0332)78-99-52

Білик Андрій Михайлович

095 840 50 99

E-mail: konferencia_lntu@ukr.net
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище ______________________________

Ім’я ___________________________________

По батькові ____________________________

ВНЗ __________________________________

Спеціальність __________________________

Курс__________________________________

Інше__________________________________

Науковий керівник______________________

______________________________________

Поштова адреса (для пересилання збірників)

______________________________________

E-mail ________________________________

Тел./факс ______________________________

Назва тез ______________________________

Секція_________________________________

Виступ на конференції (підкреслити):

ТАК НІ

Потреба в технічних засобах (підкреслити):

ТАК НІ

у яких _________________________________
Потреба бронювання місця у готелі (підкреслити):

ТАК НІ
Прим. Всі поля заявки є обов’язковими для заповнення
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ

ВОЛИНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПЕРСПЕКТИВИ ВОЛИНІ»ЗАПРОШЕННЯ
НА ІV МІЖНАРОДНУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИЛуцьк
1 грудня 2012 року

Схожі:

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної конференції
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми фразеології”
Національна академія педагогічних наук України Відділення психології,...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Відділення психології, дефектології та вікової фізіології НАНП України...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Шановний (на) колего!
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний світ і незрячі:...
Шановні колеги, студенти, аспіранти та молоді вчені!
Маємо за честь запросити Вас взяти участь у X Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Інформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції “Інформаційні технології...
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжвузівському засіданні круглого столу, яке проводиться кафедрою математичних методів та системного...
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІV-ї Міжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ
Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у роботі ІV-ї Міжвузівської науково-практичної конференції студентів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка