ХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


НазваХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Сторінка11/12
Дата13.06.2013
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Керівник – с.н.с. Грішин І.Ю.


Секретарі доц. Гладких Т.В.

1. Алиев А.И., г. Симферополь, Украина, Крым

Температурное состояние контактной зоны при свободном точении с СОТС

2. Боднар А.А., г. Ялта, Украина, Крым

Разработка математической модели школьного расписания

3. Боднар Д.А., г. Ялта, Украина, Крым

Оптимизация параметров электрических цепей постоянного тока с использованием генетических алгоритмов

4. Бочкова Е.Б., г. Ялта, Украина, Крым

Проблемы инфраструктурного обеспечения эффективной деятельности курортно-рекреационного региона

5Герасин М.Л., Боднар А.А., Бердов В.В., г. Ялта, Украина, Крым

Применение систем автоматизированного проектирования при разработке модели оружия АК-47 для виртуального школьного тира

6. Гришин И.Ю., г. Ялта, Украина, Крым

Новый алгоритм решения прикладной матричной задачи нелинейного бинарного программирования

7. Журавльов С.С., м. Ялта, Україна, Крим

Сучасні маркетингові стратегії підприємства галузі інформаційних технологій

8. Зелинская Ю.Н., г. Ялта, Украина, Крым

Информационное обеспечение устойчивого развития международного туризма

9. Zanevskyy I., Radom, Poland

Computer model of the archery arrow internal ballistics

10. Кириленко Г.О., м. Вінниця, Україна

Розробка методу автоматичної класифікації випадкових процесів засобами нечіткої логіки

11. Ларіна Р.Р., Азаров О.В., м. Ялта, Україна, Крим

Організація інформаційно-логістичних технологій пасажирських перевезень

12. Ларіна Р.Р., Грішин І.Ю., м. Ялта, Україна, Крим

Інфраструктура систем класу ERP в оптимізації логістичної діяльності підприємств

13. Ларина Р.Р., Гришин И.Ю., г. Ялта, Украина, Крым

Анализ рынка программных продуктов информационно-логистического обеспечения деятельности предприятий

14. Ларіна Р.Р., Грішин І.Ю., Герасін М.Л., м. Ялта, Україна, Крим

Простий підхід до застосування дистанційних освітніх технологій

15. Льовкін В.М., м. Запоріжжя, Україна

Розробка інформаційної технології управління інвестиціями

16. Олейников Н.Н., г. Ялта, Украина, Крым

Современные информационные технологии для преподавателей в системе дистанционного образования

17. Парфенова А.А., г. Ялта, Украина, Крым

Разработка алгоритма оценки точностных параметров многопозиционных информационных измерительных систем

18. Плохотнюк І.А., м. Ялта, Україна, Крим

Формування стратегії розвитку підприємства в галузі інформаційних технологій

19. Секрет А.Д., м. Ялта, Україна, Крим

Захист WEB-ресурсів, заснованих на системах CMS від злому і мережних атак

20. Шостак М.А., г. Ялта, Украина, Крым

Использование нечетких методов и моделей в процессе прогнозирования качества внутреннего маркетинга

Дискусія

СЕКЦІЯ 25. Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні

Керівник – проф. Кіпенський А.В., декан факультету інтегральної підготовки


Секретар – інж. Пухаренко А.І.
1. Аврамова О.Є., Україна, Харків

Роль правової культури в формуванні інформаційного суспільства в Україні

2. Антошкін П.І., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Особливості правової охорони винаходу за законодавством Євросоюзу

3. Басюк А.С., Кузьменко Л.В., Україна, Харків

Проблема використання методу експертних оцінок для аналізу господарської діяльності підприємтсва

4. Башко І.І., Замула О.О., Україна, Харків

Стан удосконалення діяльності комерційних банків України та світу в області споживчого кредитування

5. Безверхня І.В., Перевалова Л.В., Україна, Харків

Поняття інформаційних правовідносин

6. Верещака І.С., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Правова охорона літературних творів

7. Верютіна А.О., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Промисловий зразок як об’єкт інтелектуальної власності

8. Вишневський О.О., Бєлоцерковський О.Б., Україна, Харків

Аналіз методів підвищення прибутковості підприємств в контексті розвитку інформаційного суспільства

9. Власенко Н.М., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Право людини на інформацію

10. Годзь Н.Б., Україна, Харків

Екофілософія: середовище людини, або людина у середовищі природи.
До питання моделювання та передбачення глобальних та локальних екологічних перспектив

11. Головань Г.Г, Клєтчикова А.С., Перевалова Л.В., Україна, Харків

Інформаційне забезпечення споживачів правової інформації в Україні

12. Голубко Є.В., Стрижак О.О., Україна, Харків

Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах економіки України

13. Городиська О.М., Україна, Харків

Проблема сучасної культури та інформаційне суспільство

14. Данилевич В. І., Україна, Харків

Розвиток інформаційного суспільства – розвиток економіки України

15. Дзьобань О.П., Україна, Харків

Інформаційна безпека в умовах інформаційного суспільства

16. Драмарецкая И.Г., Бринь П.В., Україна, Харків

Эффект синергии при диверсификации хозяйственной деятельности предприятия

17. Дудіна Г.А., Перевалова Л.В., Україна, Харків

Роль і місце інтелектуальної власності в розвитку інформаційного суспільства

18. Дятлова І.В., Україна, Харків

Особистісні виміри становлення інформаційного суспільства

19. Єгоричева Н.С., Погорелов І.М., Україна, Харків

Зворотній зв'язок як новаторський інструмент інформаційного забезпечення управління економічною стійкістю

20. Жадан ФВ., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Поняття та види інновацій

21. Зиміна Ю.В., Кузьменко Л.В., Україна, Харків

Сучасні методи управління дебіторською забаргованністю

22. Калиновський Ю.Ю., Україна, Харків

Інтернет як фактор розвитку правосвідомості в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні

23. Кальницький Е.А., Україна, Харків

Вплив нанотехнологій на феномен тероризму

24. Капінос М.М., Лерантович Е.Т., Україна, Харків

Проблеми комерціалізації науково-технічних розробок та трансферу технологій у наукових установах України

25. Карпович Д.М., Погорєлов І.М., Україна, Харків

Проблеми використання комп’ютерних технологій у бюджетних організаціях, інформаційні системи обліку коштів

26. А.В. Кіпенський, Україна, Україна, Харків

Комплексний підхід та інформаційні технології як засіб забезпечення якості медичної техніки

27. Кіян М.Ш., Україна, Україна, Харків

Право на охорону та захист інформації в Україні

28. Ковтун Д.О., Лерантович Е.Т., Україна, Харків

Вивчення методів конкурентної розвідки на підприємстві.

29. Куцманд А.А., Мазнєв Г.Є., Україна, Харків

Шляхи підвищення собівартості продукції на підприємствах виробничої галузі в Україні

30. Кушнарьова О.В., Перевалова Л.В., Україна, Харків

Умови правової охорони прав виконавця

31. Леонова К.В., Аврамова О.Є., Україна, Харків

До концепції розвитку інформаційного суспільства в Україні

32. Лерантович Е.Т., Капінос М.М., Україна, Харків

Джерела патентно- кон`юктурної інформації

33. Мазур Л.С., Перевалова Л.В., Україна, Харків

Поняття інформації як об’єкта інтелектуальної власності

34. Мануйлов Є.М., Україна, Україна, Харків

Етико-правове виховання студентів

35. Матвієнко А.О., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Правовий статус патентовласника

36. Молчанов О.О., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Суб’єкти права інтелектуальної власності на ноу-хау

37. Нежид Є.О., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Формування інформаційного суспільства в Україні

38. Незбрицький С.В., Перевалова Л.В., Україна, Харків

Особливості облікування об’єктів інтелектуальної власності на підприємстві

39. Окладная М.Г., Україна, Харків

Особенности функционирования информационного общества на современном этапе

40. Оленич О.Г., Соколенко В.А., Україна, Харків

Проблемы и подходы повышения рентабельности предприятия жилищно-коммунальной отрасли

 1. Павлюк О.А., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Правовий статус технопарків

42. Перевалова Л.В., Україна, Харків

Проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні

43. Петутина Е.А., Зверева Т.И., Україна, Харків

Ценностные ориентации студентов в условиях развития информационного общества

44. Піскунова О.М., Соколенко В.А., Україна, Харків

Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка. Информационные системы

45. Семелит Н., Лерантович Е.Т., Україна, Харків

Дослідження практики визнання знака добре відомим

46. Смоляга М.В., Україна, Україна, Харків

Антиэлементаристское понимание феномена целостности как одно из оснований современной мировоззренческой парадигмы

47. Тітов В.О., Побережна Н.М., Україна, Харків

Оптимізація процесу управління персоналом

48. Толмачев Р.В., Мазнєв Г.Є., Україна, Харків

Управління ризиком комерційного банку

49. Томазов С.А., Кузьменко Л.В., Україна, Харків

Аналіз ефективності управління грошовими засобами підприємства

50. Хайруліна В.М., Лінькова О.Ю., Україна, Харків

Кредитування юридичних осіб-складова основа успішного кредитного портфелю

51. Червяков С.Ю., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Особливості правового регулювання використання майнових прав на комп’ютерні програми

52. Черкасова Є.П., Тимофеєв В.М., Україна, Харків

Методика аналізу фінансового стану банківської установи

53. Шевченко А.В., Скотникова Л.П., Україна, Харків

Стратегия и практика углеперерабатывающей отрасли Украины в современных условиях

54. Шмiдько А.Ю., Аврамова О.Є., Україна, Харків

До проблеми правової охорони торгівельних марок в Україні

55. Щербакова Г.В., Погорєлов І.М, Україна, Харків

Шляхи визначення ефективності інвестицій

Дискусія

СЕКЦІЯ 26. Страховий фонд документації: актуальні Проблеми та методи обробки і зберігання інформації
Керівники: проф. Сєрков О. А., завідувач кафедри

доц. Приходько В. М., директор НДІ мікрографії

Секретар с.н.с. Костенко Г. С., начальник відділу НДІ мікрографії
1. Кривулькін І. М., Україна, Харків

Страховий фонд документації як елемент національної безпеки України

2. Приходько В. М., Україна, Харків

Проблеми автоматизації державної системи страхового фонду документації

3. Холод Є. Л., Україна, Харків

Організація ефективної системи зберігання даних страхового фонду документації України

4. Ткаченко В. П., Україна, Харків

Захист мікрофільмів від пошкоджень, викликаних електростатичними зарядами та біологічними факторами

5. Тімров О. О., Україна, Харків

Вплив «Хладону 125» на стан мікрофільмів СФД

6. Самойленко Л. І., Миронов В. М., Україна, Харків

Визначення достатнього складу проектної та виконавчої документації для будівництва, яка підлягає закладанню до СФД

7. Прядкін А. С., Україна, Харків

Застосування пошукових алгоритмів нечіткого пошуку у програмному забезпеченні СФД

8. Подорожний В. І., Козирев В. М., Україна, Харків

Проблеми забезпечення якісної оцінки та розпізнавання бінарних зображень

9. Діков Є. М., Україна, Харків

Методи оцінювання якості прикладного програмного забезпечення Державного реєстру страхового фонду документації України

10. Гриценко М. О., Ларін О. Г., Федоров М. О., Україна, Харків

Формування страхового фонду документації на потенційно небезпечні об’єкти Міністерства оборони України

11. Баранцев А. Ю., Україна, Харків

Проблемні питання використання реєстрових номерів у повсякденній діяльності страхового фонду документації

12. Борзенко Н. В., Україна, Харків

Використання системи масового обслуговування як математичної моделі супроводу Державного реєстру документів СФД України та автоматизованого робочого місця регіонального центру СФД

13. Гаврилин А.П., Клещарь С.Н., Данилова Т.Н., Завалишин П.Е., Россия, Тула

Проблема оценки качества сканирования бумажных оригиналов в России и за рубежом

14. Єнін В. В., Україна, Харків

Ведення Державного реєстру ПНО

15. Ільїн С. В., Україна, Харків

Створення автоматизованих систем з оперативного прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій: проблеми, задачі, перспективи

16. Меленець А. В., Україна, Харків

Використання моделі Hybrid Cloud технології Cloud Computing для ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів

17. Подойницын В. А., Украина, Харьков

О методологических основах оценки риска ЧС на потенциально опасных объектах

18. Рева І. А., Україна, Харків

Документообіг та архівне зберігання документів, пов’язаних з веденням Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів

19. Сідченко С. О., Бараннік В. В., Ларін В. В., Україна, Харків

Метод маскування відеоінформації на основі систем компресії

20. Сорбат И. В., Кавун С. В., Украина, Харьков

MeRDaS – метод надежного хранения данных

21. Стогній Н. С., Україна, Харків

Розроблення методики атестації виробничих приміщень, робочих місць та виконавців

22. Третяк В. Ф., Місюра О. М., Тристан А. В., Власов А. В., Україна, Харків

Використання технології аналітичної обробки даних для страхового фонду документації

23. Шишенко Н. П., Сурков Ю. О., Україна, Харків

Розроблення технічних умов України «Тара картонна для довгострокового зберігання документів страхового фонду документації. Технічні умови»

24. Авраменко В. П., Турчинова Г. І. , Чібірєв А. Д., Україна, Харків

Стеганографічні методи захисту інформації цифрових графічних середовищ

25. Баранник В. В., Ширяев А. В., Украина, Харьков

Оценка квадратурного сжатия трансформант вейвлет-преобразования в двумерном полиадическом пространстве

26. Дуденко С. В., Малюга В. Г., Лучанінова В. В., Україна, Харків

Використання технології реплікації даних в розподилених системах обробки інформації в системі страхового фонду документації

27. Калачева В. В., Севідов О. М., Приходько В. М., Україна, Харків

Засоби та методи інтеграції даних в системі страхового фонду документації

28. Лазебник С. В., Колмиков М. М., Прокоф¢єв С. Г., Україна, Харків

Протиріччя в розробці корпоративних інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Дискусія

СЕКЦІЯ 27. Математичні моделі і інформаційні технології в економіці
Керівник – проф. Заруба В.Я., факультету економічної інформатики та менеджменту

Секретар – ст. викл. Сокол К.М.


 1. Абрамова О.М., Харків

Математичне моделювання впливу реклами на фінансову діяльність підприємства

 1. Антонець О.О., Харків

Адаптивне управління операційними витратами підприємства

 1. Гармаш А.О., Харків

Маркетингові дослідження в мережі інтернет

 1. Гитис В.Б., Кононенко М.О., Краматорск

Применение нейронных сетей для оценки объемов временной нетрудоспособности персонала предприятий

 1. Гитис В.Б., Невская С.А., Краматорск

Применение нейронных сетей для оценки квалификации станочников предприятий

 1. Дреєва.М.В., Харків

Переваги розробки веб сайту організації

 1. Дрозд О.С., Харків

Ефективність використання сучасних інформаційних систем в управлінні

 1. Клименко Вісс. Гр., Харків

Багатокритеріальна задача мінімізації по максимуму на орграфах

 1. Конохова З.П., Харьков

Асимметрия информации в информационной модели экономической власти

 1. Мельников А.Ю., Бобух А.Н., Краматорск

Информационная система для интеллектуального анализа данных службы такси

 1. Мельников А.Ю., Морозова А.Г., Краматорск

Разработка модуля информационной системы для учета и хранения результатов механических испытаний на метизном заводе

 1. Мельников А.Ю., Руденко А.Е., Краматорск

Кластеризация оборудования механосборочного цеха

 1. Мельников А.Ю., Шаламов К.С., Краматорск

Моделирование оптимальных параметров ведения сельскохозяйственной деятельности

 1. Мельников О.С., Горуха Є.І., Харьков

Технології автоматизованого обліку економічної інформації

 1. Мельников О.С., Калюжна Д.О., Харьков

Моделювання доцільності проведення конкурсних торгів при проведенні державних закупівель

 1. Мельников О.С., Усик А.Ю., Харьков

Підвищення конкурентоспроможності на прикладі сільськогосподарської галузі шляхом впровадження інформаційних технологій

 1. Мельников О.С., Циганенко І.С., Харьков

Удосконалення управління українськими організаціями і їх діяльності шляхом застосування сучасних інформаційних технологій

 1. Романчик Т.В., Харків

Використання таксономічного підходу в оцінці конкурентоспроможності продукції

 1. Сіренко О.М, Харьков

Структура та джерела фінансових ресурсів ВНЗ

 1. Шалаєва А.І, Харьков

Проблеми прогнозування багатофакторних моделей

Дискусія
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
Березіна Л. Ю. Графи і їх застосування: Посібник для вчителя
В. В. Войтко, Л. М. Круподьорова, А. В. Денисюк, О. В. Гавенко. Використання засобів теорії графів у процесі пошуку оптимальних рішень/...
Інформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції “Інформаційні технології...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України // Комп’ютерно-інформаційні і комунікаційні...
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Наукове видання Тези доповідей ХVIII МіжнароднОЇ Науково-практичнОЇ...
...
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка