ХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


НазваХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Сторінка10/12
Дата13.06.2013
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Передача даних по електромережах


56. Дорохін І.С., Гацкалов Г.К.

Аналіз методів забезпечення якості обслуговування в телекомунікаційних мережах

57. Іванов М.А., Керемжанов К.Д., Виноградова Е.Ю.

Аналіз всередині мережевої електромагнітної сумісності в когнітивних радіосистемах

58. Лисечко В.П., Корнілова С.Ю., Ментій А.В.

Метод моніторінгу спектру в радіомережах з використанням критерію акайте

59. Лисечко В.П., Твердохліб О.О

Розробка моделі солітонової системи передачі на основі STM-4096

60. Поштаренко В.М., Андрєєв О.Ю.

Оцінка характеристик QOS регіональної мережі стандарту IEEE 802.22

61.Поштаренко В.М., Костенко Р.В.

Підвищення ефективності систем безпроводового доступу на основі технології когнітивного радіо.

62. Поштаренко В.М., Макаренко С.В.

Оптимізація використання радіоресурсів в мережі когнітивного радіо

Дискусія

СЕКЦІЯ 23. МЕНЕДЖМЕНТ, ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРОМИСЛОВОСТІ ТА НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Керівник – проф. Гаврись О.М., декан факультету бізнесу і фінансів

Секретар – доц. Шевченко М.М.
1. Absalyamova Y.G., Kulyk A.N.,Ukraine, Kharkov

The cost of waste utilization in Ukraine

2. Акіньшин С.М., Україна, Стаханов

Концепція керування вартісттю виробничого підприємства

3.Андрякова Т.В., Бринь П.В., Україна, Харків

Розробка класифікації аутсорсингу

4. Антоненко М.А., Україна, Харків

Принципи формування моделі оцінки технологічного оновлення

5. Бабіч І.Є., Кобець В.М., Україна, Харків

Актуальні питання урегулювання збитків

6. Белоцерковский А.Б., Ширяева Н.В., Игумнова В.А., Игумнова В.А.,

Украина, Харьков

Тенденции и перспективы развития мирового рынка биотоплива

7. Бескоровайний С.О., Україна, Харків

Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства

8. Бондаренко О.О , Пахтєєва Д.О., Україна, Харків

Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні

9. Бридко О. В., Україна, Сімферополь

Прогнозування і управління фінансовою стійкістю рекреаційних об’єктів

10. Брінь П.В. Дягілєва Г.В., Україна, Харків

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України

11. Брінь П.В., Михайліченко А.М., Україна, Харків

Інвестицінйни клімат України

12. Гаврикова А.О., Україна, Харків

Аналіз тарифної політики в регіональній системі теплових мереж

13. Гаврись М.О., Україна, Харків

Реформа амортизаційного законодавства України в податковому обліку

14. Гаврись П.О., Україна, Харків

Проблеми застосування комп’ютеризованих систем обліку та контролю витрат

15. Ганжела Д.С., Україна, Харків

Тенденції розвитку депозитного ринку України

16. Геворкян А.Ю., Головко В.В., Україна, Харків

Використання нових шляхів залучення споживачів в сучасних умовах

17. Гречко Т.А., Україна, Стаханов

Особливості ризику інвестиційного проекту

18. Гуріненко Н.В., Україна, Харків

Визначення фінансової стійкості підприємства

19. Данько Т.В., Бєломитцева А.А., Україна, Харків

Сучасні підходи до використання логістичних моделей при діагностиці каналу розподілу

20. Дітковська О.А., Україна, Харків

Особливості банківського кредитування фізичних осіб в сучасних умовах

21. Долинская Р.Г., Курбатова Ю.Л., Украина, Харьков

Методы упреждающего корпоративного управления

22. Другова О.С., Клименко Г.В., Україна, Харків

Забезпечення фінансової стійкості підприємства-суб’єкта ЗЕД

23. Єльнікова Л.В., Брінь П.В., Україна, Харків

Методичні засади розробки класифікації бізнес-процесів

24. Загребальна О.В., Україна, Харків

Проблеми застосування методу загального управління якістю на українських підприємствах

25. Заславская Е.М., Решетняк Е.В., Украина, Харьков

Трудности внедрения системы сбалансированных показателей на предприятиях Украины

26. Захарченков С.П., Украина, Харьков

Финансовая система

27. Зеленська А.С., Україна, Харків

Стан та перспективи розвитку активних операцій комерційних банків на валютному ринку

28. Зубкова А.Б., Україна, Харків

Розвиток маркетингових компетенцій для підвищення конкурентоспроможності підприємства

29. Ziubanova D.M., Kovshik V.I., Ukraine, Kharkiv

Modern methods of market size estimation

30. Іванченко А.В., Україна, Харків

Особливості формування товарної стратегії підприємства

31. Івахненко А.В., Україна, Харків

Трансфер технологій як фактор підвищення інноваційного рівня промисловості

32. Іменинник А.М., Україна, Харків

Перспективи розвитку концепції контролінгу на підприємстві

33. Кабанець І.А., Україна, Харків

Аналіз інноваційних процесів, як чинника підвищення продуктивності праці

34. Клименко О.В., Україна, Харків

Виробництво унікальної продукції як ефективний метод покращення інноваційного розвитку

35. Ключко І.О., Україна, Харків

Напрямки підвищення ефективності інвестиційної політики в регіоні

36. Коваленко В.В., Степаненко Т.А., Україна, Харків

Процедура визначення фінансового стану зовнішньоекономічної діяльності підприємства

37. Козенко Н.В., Україна, Харків

Інтернаціоналізація як один зі стратегічних приоритетів для ВНЗ

38. Кондращенко О.М., Україна, Харків

Аналіз світлотехнічної промисловості України

39. Корецька О.В., Україна, Харків

Вплив організаціно-економічних факторів на конкурентоспроможність підприємства

40. Коробков Д.В., Україна, Харків

Сучасні проблеми розвитку ринку деривативів в Україні

41. Котуха І.А., Україна, Харків

Основні напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств

42. Кочетова Т. І., Котлярова А.В., Україна, Харків

Використання моделі Блека-Шоулза при визначенні інвестиційної привабливості підприємства

43. Кочетова Т.І., Сафонік Н. Є., Україна, Харків

Підвищення конкурентоспроможності товару шляхом застосування маркетингових комунікацій

44. Кратченко А.С., Україна, Харків

Управління дебіторською заборгованістю як фактор фінансової безпеки підприємства

45. Курятник Н.О., Україна, Харків

Економіко-математичні методи та моделі в системі прийняття управлінських рішень на українському підприємстві

46. Лелюк Д.В., Україна, Харків

Залучення потенційних користувачів до розробки моделі компетенцій як фактор підвищення її ефективності

47. Лернер Ю.І., Богач О. С., Україна, Харків

Оцінка вартості та аналіз діяльності банківського бізнесу в умовах кризи

48. Линник И.В., Соколенко В.А., Украина, Харьков

Корпоративная социальная ответственность как ключевой аспект корпоративного управления

49. Лінькова О.Ю., Україна, Харків

Ефективне використання науково-технічного потенціалу України

50. Мамедов А., Иваницкий В.Д., Украина, Харьков

Совершенствование стратегии вэд при реализации уникальной продукции машиностроительных предприятий на внешних рынках

51. Матвєєнко О.В., Україна, Первомайськ

Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств в Україні

52. Мейта В.І., Україна, Харків

Управління експортним потенціалом підприємства

53. Микитенко В.Ю., Україна, Харків

Застосування концепції «ощадливого виробництва» на підприємствах машинобудування України

54. Мищенко В.В., Украина, Харьков

Методические подходы к оценке конкурентоспособности продукции

55. Мищенко В.А., Бондаренко Д.А., Украина, Харьков

Роль малых и средних предприятий в социально-экономическом развитии

56. Мусієнко Ю.В., Лернер Ю.І., Україна, Харків

Забезпечення фінансової стійкості підприємства

57. Неговська О.А., Чекмасова І.А., Україна, Харків

Розробка моделі управління валютними ризиками на підприємстві-суб’єкті ЗЕД

58. Носирєв О.О., Україна, Харків

Перспективи економічної та геополітичної інтеграції України до світового простору

59. Осипова С.К., Украина, Харьков

Экономическая эффективность внедрения энергосберегающих мероприятий

60. Павловська А.А., Клепікова С.В., Україна, Харків

Операційний ризик банку в умовах фінансової кризи

61. Петренко М.В., Україна, Харків

Використання стратегічних карт для оцінки ефективності діяльності підприємства

62. Подхалюзін А.Ю., Україна, Харків

Проблеми енергетичної безпеки України

63. Полтавский Г.Я., Щеглова И.Н., Украина, Харьков

Полис сотрудничества – финансовый аспект

64. Прохоренко О.В., Україна, Харків

Вплив зовнішнього фактору на вибір методу управління бізнес-процесами організації

65. Решетняк Е.В., Глущенко И.В., Шимпф Карин, Украина, Харьков, Германия, Магдебург

Управленческие роли финансового директора в современных условиях

66. Савичева Н., Иваницкий В.Д., Украина, Харьков

Формирование профессиональных компетенций студентов- экономистов как способ повышения их конкурентоспособности на рынке труда

67. Семенюк О.Л., Україна, Харків

Переваги вдосконаленої класифікації трансферу технологій

68. Сітак І.Л., Україна, Харків

Елементи ефективного управління стійким розвитком підприємства

69. Скрипнік К.Ю., Україна, Харків

Об’єднання малих підприємств у кластери як метод підвищення конкурентоспроможності підприємств

70. Соколенко В.А., Гололобова О.М., Рибицька Ю.Л., Україна, Харків

Корпоративна культура при реорганізації підприємств

71. Сотніков А.В., Україна, Харків

Необхідність застосування сучасних підходів до управління підприємствами

72. Стрижак О.О., Україна, Харків

Особливості концепції людського розвитку

73. Сухорукова Н.В., Украина, Харьков

Формирование агрегированного портфеля инвестиций

74. Тимошенков І.В., Нащекіна О.М., Україна, Харків

Про стан і необхідність вдосконалення освітньої статистики в Україні

75. Турменко Д.В., Україна, Харків

Міжнародні стандарти якості – основа забезпечення конкурентних переваг підприємств легкої промисловості

76. Удовенко М.С., Украина, Харьков

Почему фирме стоит идти на зарубежные рынки?

77. Ульянченко К.М., Ураїна, Харків

Напрямки забезпечення ефективності людського капіталу в умовах економіки України

78. Усманова М.З., Україна, Харків

Інвестиційний клімат і розвиток інвестиційної привабливості України

79. Філатов В.М., Україна, Харків

Основні напрямки інституціональної перебудови сфери охорони здоров’я

80. Харченко В.П., Україна, Харків

Розробка моделі прогнозування кризи на підприємстві

81. Хасанова М.С., Украина, Харьков

Планирование и управление товародвижением в торговой компани

82.Шапірко В. Г., Луценко Д. В., Україна, Харків

Проблема захисту іноземного капіталу на території України та шляхи її вирішення

83.Шевченко М.М., Україна, Харків

Роль бюджетної політики у забезпеченні економічного зростання в Україні

84.Шишкіна Є.К., Україна, Харків

Сучасні методологічні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Дискусія

СЕКЦІЯ 24. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ (м. Ялта)

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
Березіна Л. Ю. Графи і їх застосування: Посібник для вчителя
В. В. Войтко, Л. М. Круподьорова, А. В. Денисюк, О. В. Гавенко. Використання засобів теорії графів у процесі пошуку оптимальних рішень/...
Інформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції “Інформаційні технології...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України // Комп’ютерно-інформаційні і комунікаційні...
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Наукове видання Тези доповідей ХVIII МіжнароднОЇ Науково-практичнОЇ...
...
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка