ХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


НазваХIX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Сторінка1/12
Дата13.06.2013
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»
Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України


Програма

ХIX Міжнародної
Науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


(MicroCAD-2011)

01-03 червня


Харків 2011

Шановний колега!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ХIX міжнародної науково-практичної конференції
Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Конференція проводиться 01-03 червня 2011 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»
Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»
Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

Заїзд учасників - 31 травня, вівторок

Реєстрація - 01 червня, середа, з 9-30

Пленарне засідання - 01 червня, середа, з 10-00

Робота секцій - 01 червня, середа, з 14-30

- 02 червня, четвер, з 10-00

- 03 червня, п’ятниця, з 10-00

Від’їзд учасників - 03 червня, п’ятниця
Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька
Адреса організаційного комітету конференції:

Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Відділ науково-технічної та патентно-ліцензійної інформації

Телефон: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-68-89

Факс: (057) 706-32-12; (057) 700-40-34

E-mail: microCAD@kpi.kharkov.ua

W


eb-site: http://users.kpi.kharkov.ua/science

Співголови конференції

ТОВАЖНЯНСьКИЙ Л.Л. – ректор НТУ «ХПІ», Україна

ПАТКО Д. – ректор Мішкольцького університету,

Угорщина

ПОП Е. – ректор Петрошанського університету,

Румунія

Клаус Е. – ректор Магдебурзького університету
ім. Отто фон Геріке, Німеччина

ХАМРОЛ А. – ректор Познанської політехніки,
Польща

ІЛЧЕВ І. – ректор Софійського університету,
Болгарія
ПРОГРАМНиЙ КОМіТЕТ

Марченко А.П. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Весткемпер Е. - професор Штутгартського університету

Внуков Ю.М. - проректор Запорізького національного
технічного університету

Бела І. - декан машинобудівного факультету

Мішкольцького університету

Кавалець М. - завідувач кафедри Познанської політехніки

Карпушевський Б. - директор інституту техніки виготовлення та

забезпечення якості Магдебурзького університету

Клепіков В.Б. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Ковач Ф. - професор Мішкольцького університету

Мамаліс А.Г. - завідувач кафедри Афінського національного
технічного університету

Мовшович О.Я. - заступник директора по науковій роботі

Харківського науково-промислового
підприємства «Техоснастка»

Романовський О.Г. - проректор НТУ “ХПІ”

Сокол Є.І. - проректор НТУ “ХПІ”

Турманідзе Р.С. - проректор Грузинського технічного

університету

Шнайдер Д. - професор Клагенфуртського університету

організаційний комітет

Кравець В.О. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Гринь Г.І. - проректор НТУ «ХПІ»

Сакара Ю.Д. - проректор НТУ «ХПІ»

Чеботарьов О.К. - проректор НТУ «ХПІ»

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заступник голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Білявцев М.І. - генеральний директор ЗАТ «Укрверстатінпром»

Березуцький В.В. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Буденний М.М. - генеральний директор ДП «Харківський регіональний

науково-виробничий центр стандартизації, метрології

і сертифікації»

Бреславський Д.В. - декан інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ»

Воінов В.В. - декан електромашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Гаврись О.М. - декан факультету бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ»

Гамаюн І.П. - декан факультету інформатики і управління

НТУ «ХПІ»

Гапон А.І. - декан факультету автоматики та приладобудування

НТУ «ХПІ»

Грішин І.Ю. - завідувач кафедри інформатики та інформаційних

технологій РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»

Домнін Ф.А. - директор НДІ Іоносфери

Домнін Ф.А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Дюбнер Л. - доцент Магдебурзького університету

Єпіфанов В.В. - декан факультету транспортного машинобудування

НТУ «ХПІ»

Зайцев Ю.І. - вчений секретар НТУ «ХПІ»

Заполовський М.І. - декан факультету комп’ютерних та інформаційних

технологій НТУ «ХПІ»

Землянська С.П. - редактор газети «Політехнік»

Заруба В.Я. - декан факультету економічної інформатики та

менеджменту

Кіпенський А.В. - декан факультету інтегрованої підготовки

Космачов С.М. - декан фізико-технічного факультету НТУ «ХПІ»

Кравченко В.І. - директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

Кундрак Я. - професор Мішкольцького університету

Лазуренко О.П. - декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ»

Ларіна Р.Р. - заступник директора інституту економіки та

управління РВНЗ «Кримський гуманітарний

університет»

Лещенко С.А. - декан факультету технології неорганічних речовин

НТУ «ХПІ»

Любієв А.Г. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Некрасов О.П. - декан факультету технології органічних речовин

НТУ «ХПІ»

Николаєнко В.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Перерва П.Г. - декан економічного факультету НТУ «ХПІ»

Погребний М.А. - декан механіко-технологічного факультету

Приходько В.М. - директор НДІ мікрографії

Пуляєв В.О. - заступник директора з наукової роботи

НДІ Іоносфери НТУ «ХПІ»

Раскін Л.Г. - завідувач кафедри;

Рассоха О.М. - декан факультету інтегрованих технологій і хімічної

техніки НТУ «ХПІ»

Русанов В.В. - доцент НТУ «ХПІ»

Сєрков О. А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Соболь О. М. - завідувач кафедри Національного університету

цивільного захисту України

Степанов М.С. - декан машинобудівного факультету НТУ «ХПІ»

Тарасенко М.О. - декан енергомашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Тижненко Л.П. - начальник відділу НТІ НТУ «ХПІ»

Гончаров О.А. - начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРіАТ

Кривобок Р.В. - заступник завідувача НДЧ НТУ «ХПІ»,
відповідальний секретар

Гуцаленко Ю.Г. - старший науковий співробітник НТУ «ХПІ»

Кубрак Е.М. - інженер НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

01 червня 2011 р., середа

10.00 – 13.00

Керівник – проф. Товажнянський Л.Л., ректор Національного технічного

університету «Харківський

політехнічний інститут»
Вступне слово та привітання учасників конференції ректора НТУ «ХПІ»

проф. Товажнянського Л.Л.
Доповіді1. Товажнянський Л.Л., Україна, Харків

Всесвітній рік хімії. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження вчених університету в хімічній галузі
2. Хамфріс Х., Великобританія, Бермінгем

Програмні продукти фірми Delcam в техніці і медицині
3. Марченко А.П., Україна, Харків

Наукові школи НТУ «ХПІ» в галузі механіки і машинобудування
4. Бела І., Угорщина, Мішкольц

Логістика в Угорщині
5. Любчик Л.М., Україна, Харків

Сучасні проблеми і методи теорії інваріантного управління

СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ
Керівник – проф. Гамаюн І.П., декан факультету інформатики і управління

Секретар – ст. викл. Лютенко І.В.
1. Ali Khalifeh, Olga Cherednichenko, Україна, Харків

Towards the suppliers choice problem for after-sales service center of office equipment

2. Артьомов І.В., Україна, Харків

Розробка програмного забезпечення для вирішення задачі дослідження попиту на побутові послуги

3. Bazhenov N.A., Sokolov B.N., Tomilko Y.A., Litvinchuk N.N., Україна, Харків

Advantages of method engineering approach to software development process in contrast to traditional approaches

4. Бондаренко М.А., Україна, Харків

Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення інформаційної технології діагностичного аналізу поточного стану урбанізованої території

5. Гамаюн І.П., Голоскокова А.О., Україна, Харків

Розробка структури системи управління в нечітких умовах

6. Глушко В.М., Голоскоков О.Є., Україна, Харків

Ідентифікація штатних режимів технологічного процесу випалу клінкера

7. Голоскоков А. Е., Бродский М. А., Україна, Харків

Моделирование движения воздушного судна с учетом влияния случайных возмущений

8. Горбач Т.В., Україна, Харків

Модели интеграции ресурсов информационных систем

9. Грачова І.А., Стратієнко Н.К., Україна, Харків

Планування діяльності та дослідження перспектив виробничого підприємства

10. Ескрібано О.Д., Стратієнко Н.К., Україна, Харків

Планування закупівель та формування замовлень на підприємстві

11. Єршова С.І., Запорожець Т.М., Україна, Харків

Про деякі підходи до оцінки надійності тестів

12. Кононова Г.О., Україна, Харків

Підготовка фахівців з іт на основі професійних та освітніх стандартів

13. Лютенко И.В., Фади Тажер, Україна, Харків

Использование информационных технологий для обработки экспертной информации при оценке инвестиционных проектов в сфере высшего образования

14. Мельник К.В., Голоскоков О.Є., Україна, Харків

Підвищення ефективності профілактики здоров’я на основі вирішення задачі медичної діагностики

15. Орєхов С.В., Лемеха Р.О., Україна, Харків

Основі вирішення задачі медичної діагностики

Розробка програмного забезпечення для побудови та дослідження моделі ринку нафти України

16. Орєхов С.В., Черенков І.А., Україна, Харків

Використання машинного навчання для видобутку даних з інтернет потоку новин для ринкового прогнозування

17. Подгаєцький О. О., Україна, Харків

Автоматизована система керування підприємством «Львів»

18. Різник Є.О., Стратієнко Н.К., Україна, Харків

Комплексна оцінка фінансово-господарської діяльності та дослідження перспектив виробничого підприємства

19. Рябко О. В., Україна, Харків

Розробка програмного забезпечення для вирішення задачі дослідження розвитку виробництва будівельних матеріалів у регіоні

20. Северіна Н.І., Україна, Харків

Розробка інформаційної системи для управління потоками товарів та ресурсів на торгово-виробничому підприємстві

21. Тарловський В.О., Україна,  Херсон

Інформаційна технологія видобування знань з документаційних потоків корпоративних інформаційних систем

22. Тєрєхов О.В., Пилипчук О.І., Гужва В.О., Слабун І.О.

Розробка інформаційного та програмного забезпечення визначення невідомих кінетичного рівняння конверсії оксиду вуглецю (II)

23. Timchenko M., Cherednichenko O., Україна, Харків

Towards a quality assessment procedure: qualimetry based approach

24. Ткачук М.В., Векшин О.В., Косенко В.В., Україна, Харків

Аналіз вимог для розробки програмного забезпечення мобільних інформаційних систем

25. Ткачук М.В., Гамзаєв Р.О., Большуткін В.О., Україна, Харків

Концепція та архітектурні рішення для інтеграції систем управління вимогами та засобів підтримки процесу розробки програмного забезпечення

26. Ткачук М.В., Нагорний К.А, Ананьєв В.О., Україна, Харків

Розробка архітектури case-засобу для дослідження пост об‘єктно-орієнтованих технологій

27. Успаленко В.І., Лєсковська Н.С., Україна, Харків

Раціональне управління проектами та оптимізація плану залучення будівельної техніки

28. Федянина К. Б., Северин В. П., Україна, Харків

многоцелевой синтез систем управления паровой турбиной энергоблока АЭС

29. Филиппенко И.В., Хаханова И.В., Україна, Харків

SoC инфраструктура радиочастотной идентификации с кодовым разделением каналов

30. Ямшанов І.С., Україна, Харків

Інформаційна технологія опрацювання на технологічність структури об’єктів складального процесу

31. Fadel Jomaa, Olga Cherednichenko, Україна, Харків

Issues of after-sales service quality assessment

32. Gamil Ramadan, Olga Cherednichenko, Україна, Харків

Simulation model of after-sales service process of office equipment

Дискусія

СЕКЦІЯ 2. Математичне моделювання В механіці

і системах управління
Керівник – проф. Бреславський Д.В., декан інженерно-фізичного

факультету

Секретар – доц. Грищенко В.М.
1. Автономова Л.В., Бондар С.В., Марусенко С.І., Україна, Харків
Моделювання пружньо-пластичної деформації при високошвидкісному навантаженні

2. Адашевський В. М., Україна, Харків
Моделювання та визначення силових характеристик у змінних біомеханічних системах

3. Арефин Ю.Л., Украина, Донецк, Ларин А.А., Харьков, Субочев А.И., Донецк
Исследование формирования момента сопротивления качению пневматических шин при свободном выбеге автомобиля

4. Артьомов С.Л., Степченко О.С., Україна, Харків
Исследование контакта в разъемных соединениях лопаток при разных формах бандажа

5. Бєломитцев А.С., Дружинін Є.І., Україна, Харків
Дослідження траєкторій мультиплікаторів рівняння у варіаціях нелінійної системи

6. Бондарь С.В., Україна, Харків
Моделювання процесів деформування тонких пластин при магнітно-імпульсному впливі

7.Борисюк О.В., Аврамов К.В., Україна, Харків
Скінченно-елементний розрахунок розподілу тиску в підшипниках ковзання

8.Будніков М.А., Україна, Харків
Дослідження нелінійних вимушених коливань багатошарових пластин за допомогою теорії R-функцій

9.Ведь Е.В., Толчинский Ю. А., Украина, Харьков
Модели гидравлических сопротивлений некоторых классов пористых сред

10.Водка А.А., Степченко А.С., Трубаев А.И., Украина, Харьков
Методика эксперимента по определению напряженного состояния болтового соединения рабочего колеса гидротурбины

11. Гризун М.М., Єршов С.В., Дерев’янко А.І., Україна, Харків
Неявна ітераційна схема для розв’язання рівнянь газової динаміки

12.Демидов П.Н, Козлов С.А., Трубаев А.И., Украина, Харьков
Определение вибрационных характеристик трубопроводов 2-го контура АЭС

13.Деньщиков О.Ю., Україна, Краматорськ
Визначення значень залишкових напружень після вібраційної обробки у вісесимметричних тілах

14.Ісаков С.М., Україна, Харків
Дослідження динамічних нелінійних процесів високочастотних стуктурно-зв’язаних механічних систем

15. Кочуров Р.Є., Аврамов К.В., Україна, Харків
Чисельний аналіз складних нелінійних коливань циліндричних оболонок з початковими недосконалостями

16.Красніков С.В., Україна, Харків
Засоби підвищення надійності електровозів ЧС2

17.Кузнецов Ю.А., Мартиян М.В., Олейник С.В., Багмут И.А., Успенский В.Б., Украина, Харьков
Построение математической модели температурного дрейфа волоконно-оптического гироскопа типа ОИУС 501

18.Курпа Л.В., Тимченко Г.Н., Шматко Т.В., Украина, Харьков
Метод R–функций для исследования нелинейных колебаний ортотропных оболочек переменной толщины

19.Лавінський Д.В., Україна, Харків
Розрахунки НДС при створенні технологічної операції „заповнення кутів”

20.Львов Г.І., Костромицька О.А., Україна, Харків
Вплив пошкоджуваності матеріалу на автофретування товстостінних циліндрів

21.Львов Г.І., Лисенко С.В., Перін Р.П., Україна, Харків
Застосування моделей неізотермічної повзучості та анізотропної пошкоджуваності в розрахунках довготривалої міцності турбінних компонентів

22.Мазур О.С., Ткаченко В.В., Україна, Харків
Дослідження стійкості багатошарових пластин складної форми під дією періодичного навантаження

23.Мартиненко Г.Ю., Брунер М.В., Україна, Харків
Інтегрований програмний засіб скінченно-елементного моделювання динаміки ротора турбодетандера на пружних опорах

24.Миненко А.Л., Украина, Харьков
Решение контактной задачи для цилиндрической оболочки с накладкой

25.Мисюра C.Ю., Украина, Харьков
Оптимизация контуров отверстий при моделировании механических конструкций

26.Movaghghar A., Lvov G. I., Ukraine, Kharkov
Аn anisotropic fatigue damage model for fiberglass composite

27.Морачковський О.К., Аніщенко Г.О., Ромашов Ю.В., Соболь В.М., Україна, Харків
Наближені розв’язки початково-крайових задач теорії повзучості твердого тіла, що деформується

28.Морачковський О.К., Соболь В.М., Україна, Харків
Чисельні дослідження динамічної повзучості на базі змішаного варіаційного принципу

29.Назаренко С.О., Україна, Харків
Розробка методів аналізу чутливості елементів структурно зв’язаних систем

30.Осетров А.О., Україна, Харків
Отримання власних частот і форм коливань багатошарових пологих оболонок за допомогою теорії R-функцій та сплайн-апроксимації на основі класичної та уточненої теорій

31.Остерник Э.С., Украина, Харьков
О механических параметрах для оценки надёжности турбогенераторов разъёмной конструкции

32.Пакки Г.В., Ульев Л.М., Украина, Харьков
Гидродинамическое фильтрование закрученного потока жидкости

33.Плаксій Ю.А., Гурін Д.Ю., Україна, Харків
Еталонна модель обертання твердого тіла на основі апроксимації кватерніона орієнтації кубічними сплайнами

34.Русанов А.В., Косьянов Д.Ю., Україна, Харків
Чисельне моделювання течії ідеального стисливого газу на неструктурованих сітках

35.Сімсон Е.А, Овчаренко В.В., Шевчук Ю.А., Україна, Харків
Моделювання елементів підшипникових вузлів залізничих екіпажів

36.Солохин М. А., Украина, Харьков
Оценка динамической прочности конструкций в аварийных ситуациях

37.Степук О.В, Автономова Л.В., Україна, Харків
Визначення неявно заданих крайових умов в задачах гідродинаміки

38.Сукач С.О., Бесчетніков Д.А., Грищенко В.М., Україна, Харків
Розробка комп′ютерних технологій побудови динамічних моделей складних конструкцій трансмісійних та енергетичних машин

39.Сукиасов В. Г., Украина, Харьков, Чаплинский В.П., Украина, Самбор
Моделирование и анализ последствий фиксации переломов большой берцовой кости

40.Тарсис Ю.Л., Украина, Харьков
О применении эмпирических формул для определения крутильной податливости колена коленчатого вала

41.Ульянов Ю.М., Кедровська О.В., Україна, Харків
Оцінка вітрового впливу на характеристики міцності напрямної системи содарної антени

42.Федоров В.А., Радіонова С.В., Україна, Харків
Чисельне дослідження жорсткості системи диференціальних рівнянь несталої повзучості стрижневих систем

43.Федорова С. В., Львов Г. І., Україна, Харків
Чисельне визначення констант пружності композита та дослідження умов початку пластичності

44.Хавін В.Л., Огородник О.О., Україна, Харків
Розробка моделі стану матеріалу з використанням штучної нейронної мережі

45.Хацько Н.Є., Україна, Харків
Побудова замкненої системи керування рухом літального апарату в зазначену точку простору

46. Тахерзадех .Х , Львов Г.І.

Дослідження динамічних напружень в перфорованій оболонці

Дискусія
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

ХX Міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології:...
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
Березіна Л. Ю. Графи і їх застосування: Посібник для вчителя
В. В. Войтко, Л. М. Круподьорова, А. В. Денисюк, О. В. Гавенко. Використання засобів теорії графів у процесі пошуку оптимальних рішень/...
Інформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції “Інформаційні технології...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх...
Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України // Комп’ютерно-інформаційні і комунікаційні...
ЗАЯВКА АНКЕТА
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Наукове видання Тези доповідей ХVIII МіжнароднОЇ Науково-практичнОЇ...
...
ЗАЯВКА – АНКЕТА учасника Міжнародної науково-практичної конференції...

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка