ПОЛОЖЕННЯ про відділ автоматизованих систем управління Тернопільської міської ради


Скачати 53.03 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про відділ автоматизованих систем управління Тернопільської міської ради
Дата27.04.2013
Розмір53.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Додаток №32

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. № 6/4/51
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ автоматизованих систем управління Тернопільської міської ради
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відділ автоматизованих систем управління (надалі - відділ) є підрозділом міської ради, який утворюється для забезпечення найбільш ефективного використання програмних засобів, інформаційних ресурсів та комп'ютерної техніки, підтримання їх працездатності.

1.2.Відділ є підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, Тернопільському міському голові.

1.3.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами держави, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями тернопільського міського голови, Державним стандартом України ISO 9001-2001 та цим Положенням.

1.4.Посадові особи, що працюють у відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.
2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Завданнями відділу є:

2.1.Використання та впровадження у виконавчих органах Тернопільської міської ради програмного забезпечення і комп’ютерної техніки.

2.2.Визначення методів та способів збереження, обробки та передачі інформації.

2.3.Визначення напрямку подальшого розвитку, модернізації та сприяння реалізації комп’ютерно-технічного та комп’ютерно-інформаційного забезпечення в діяльності міської ради та її виконавчих органів.

2.4.Проведення заходів з підвищення рівня знань комп’ютерної техніки користувачами та програмістами.

2.5.Забезпечення інформаційного насичення комп’ютерної мережі та окремих комп’ютерів.

2.6.Розробка і супровід специфічних програмних продуктів для потреб міської ради та виконавчих органів.

2.7.Проведення поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки у виконавчих органах Тернопільської міської ради.

Функціями відділу є:

2.8.Апаратно та програмно об’єднувати комп’ютери в мережі.

2.9.Контролювати надходження необхідної інформації з інших локальних мереж та окремих комп’ютерів на сервер.

2.10.Забезпечення обміну інформації з іншими локальними та глобальними мережами.

2.11.Обслуговування роботи серверів міської ради та слідкування за дотриманням порядку обміну інформацією.

2.12.Надання пропозицій керівництву міської ради щодо встановлення, модернізації комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

2.13.Розроблення та впровадження програмного забезпечення для обробки, збереження, пошуку, передачі інформації згідно з потребами міської ради та виконавчого комітету.

2.14.Супроводження та поновлення існуючого програмного забезпечення.

2.15.Слідкування за дотриманням вимог до експлуатації офісної техніки.

2.16.Розробка відповідних документів системи управління якістю відділу.

2.17.Здійснення виконання коригуючих і попереджувальних заходів у відділі в ході роботи, а також за наслідками проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів.

2.18.Здійснення моніторингу процесу «Управління комп‘ютерною технікою, оргтехнікою та інформаційними ресурсами», аналізування його функціонування та виконання поставлених перед відділом завдань.

2.19.Проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки.
3.ПРАВА ВІДДІЛУ

Для виконання покладених на нього завдань та функцій відділ має право:

3.1.Перевіряти і контролювати у встановленому порядку дотримання вимог до експлуатації офісної комп'ютерної техніки.

3.2.Одержувати від посадових осіб міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ і організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

3.3.Залучати у встановленому порядку посадових осіб інших виконавчих органів ради, підприємств, організацій та установ міста до вирішення питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.4.Вносити керівництву міської ради пропозиції щодо встановлення, модернізації комп’ютерів та комп’ютерних мереж, внесення змін та доповнень в документацію системи управління якістю.

3.5.Готувати проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та інші документи з питань, що відносяться до компетенції відділу, брати участь в проведенні вищим керівництвом аналізу системи управління якістю.
4.КЕРІВНИЦТВО (СТРУКТУРА) ВІДДІЛУ

4.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови.

4.2.На посаду начальника відділу призначається в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, знанням комп’ютерної техніки, питань, що стосуються роботи відділу, документів системи управління якістю міської ради стосовно сфери діяльності відділу, за результатами конкурсного відбору або з кадрового резерву.

4.3.Начальник відділу:

4.3.1.Здійснює керівництво відділом, подає пропозиції секретарю міської ради та виконавчого комітету щодо встановлення комп'ютерів та комп'ютерної техніки.

4.3.2.Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також наданні згідно з окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

4.3.3.Здійснює збір і аналіз пропозицій щодо підвищення якості, змін в процесі, що стосується діяльності відділу, узагальнення їх та передача керівництву міської ради для прийняття рішення.

4.3.4.Сприяє внутрішнім аудиторам в проведенні перевірок функціонування системи управління якістю.

4.4.Працівники управління приймаються і звільняються з посад відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.5.Працівники несуть відповідальність за своєчасне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.
5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

5.1.1.Виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним визначених цим Положенням повноважень.

5.1.2.Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

5.1.3.Виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, що відносяться до компетенції відділу.

5.1.4.Проведення навчань з питань системи управління якістю у відділі.

5.1.5.Своєчасне інформування керівництва міської ради щодо стану функціонування процесу «Управління комп‘ютерною технікою, оргтехнікою та інформаційними ресурсами» та досягнення встановленої процесом мети.

5.1.6.Дотримання і виконання вимог Державного стандарту України ISO 9001-2001.

5.1.7.Своєчасне затвердження і коригування матриці відповідальності за виконання функцій відділу.

5.2.Начальник та працівники відділу, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Оплата праці працівників відділу здійснюється згідно з чинним законодавством. Структуру, загальну чисельність та штатний розпис відділу затверджує міський голова.

6.2.Міський голова створює умови для нормальної роботи відділу і підвищення кваліфікації працівників.

6.3.Місце знаходження управління: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5.

6.4.Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Секретар ради І.В.Турський

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними...
Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської...
Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення (далі відділ) є структурним підрозділом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
ПОЛОЖЕННЯ про Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради
Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради (далі – «Управління») є виконавчим органом Тернопільської...
До рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підконтрольним та підзвітним Тернопільській...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Архівний відділ Тернопільської міської ради (далі відділ) є виконавчим органом міської ради
ПОЛОЖЕННЯ про Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
Управління стратегічного розвитку міста (далі – Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, утворюється міською...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом...
ПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ...
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму (далі управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка