ПОЛОЖЕННЯ про Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради


Скачати 90.58 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради
Дата24.04.2013
Розмір90.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток №22

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. № 6/4/51
ПОЛОЖЕННЯ

про Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

Тернопільської міської ради
1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради (далі – «Управління») є виконавчим органом Тернопільської міської ради (далі – «Ради»), та створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Управління є правонаступником Управління регуляторної політики у сфері підприємництва, торгівлі і побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради.

1.2.Управління в своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, актами міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, цим Положенням.

1.3.Управління є самостійним виконавчим органом Тернопільської міської ради, має круглу печатку, штамп, бланки, в своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної виконавчої влади, Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови і цим Положенням (далі – «Положення»).

1.4.На Управління може бути покладено Радою, виконавчим комітетом, міським головою виконання частини повноважень, що делегувалися їм органами державної виконавчої влади.

1.5.Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Тернопільської міської ради.

1.6.Місцезнаходження Управління: 46000, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1.
2.ОСНОВНI ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦIЇ УПРАВЛIННЯ

2.1.Здійснення заходів з розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

2.2.Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та гуртової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (ресторанне господарство) і побутового обслуговування населення на основі використання ринкових механізмів господарювання, здійснення технічної політики у сфері торговельної діяльності та побутового обслуговування населення.

2.3.Сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення, а також задоволення його потреб у побутових послугах.

2.4.Забезпечення контролю за дотриманням правил торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, Правил торгівлі на ринках, Правил побутового обслуговування населення.

2.5.Здійснення в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, які належать до комунальної власності.

2.6.Координація роботи підприємств торгівлі та побутового обслуговування, незалежно від форм власності, з метою розвитку всіх форм торговельного і побутового обслуговування населення.

2.7.Розробка та організація виконання спільно з іншими виконавчими органами Ради програм соціально-економічного розвитку міста, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення, визначення потреби у товарах широкого вжитку та побутових послугах для задоволення попиту населення.

2.8.Залучення у порядку, визначеному законодавством, підприємства, установи і організації до участі в розвитку торговельного та побутового обслуговування населення міста.

2.9.Участь в оперативному управлінні об'єктами торговельного та побутового обслуговування комунальної власності територіальної громади, забезпечення їхнього належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

2.10.Вжиття заходів з розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

2.11.Здійснення контролю відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, Правил торгівлі на ринках, Правил побутового обслуговування населення за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

2.12.Реалізація державної політики у сфері захисту прав споживачів на території міста:

2.12.1.Розгляд звернень споживачів, консультування їх з питань захисту прав споживачів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

2.12.2.Виявлення умов договорів між продавцями, виконавцями та надавачами послуг із споживачами, які обмежують права споживачів.

2.12.3.Клопотання перед виконавчим комітетом про вирішення питання щодо призупинення чи дострокового анулювання декларації – дозволу господарюючого суб’єкта на певний вид діяльності в разі систематичного порушення ним прав споживачів.

2.12.4.Повідомлення територіальних органів, що здійснюють контроль і нагляд про виявлення товарів (робіт, послуг) неналежної якості, фальсифікованих, небезпечних для життя, здоров’я, майна споживачів чи/та навколишнього природного середовища при отриманні звернень від споживачів.

2.12.5.Тимчасове призупинення реалізації продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припинення її реалізації у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком

2.13.Реєстрація декларацій/дозволів на експлуатацію об'єктів торгівлі та сфери послуг, підготовка подання про їх скасування.

2.14.Підготовка подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі порушення Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення».

2.15.Сприяння організації оптових, осінньо-весняних, святкових та інших ярмарок на території міста.

2.16.Погодження підприємствам торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, незалежно від форм власності, зручного для населення режиму роботи (у тому числі цілодобового).

2.17.Оформлення та видача відповідно до порядку, встановленому Тернопільською міською радою, дозволів на розміщення (дозволів на торгівлю) об'єктів торгівлі та сфери послуг усіх форм власності та дозволів на розміщення (дозволів на торгівлю) об'єктів на ярмарках, ярмарках-виставках у випадку одноразової торгівлі, у закритих приміщеннях.

2.18.Контроль діяльності роботи ринків, взаємодія з адміністрацією ринків щодо дотримання правил торгівлі на ринках відповідно до рішень міської ради.

2.19.Обстеження ринків та складання актів обстеження з метою визначення соціально-економічної ефективності їх діяльності.

2.20.Співпраця з правоохоронними органами щодо недопущення стихійної торгівлі.

2.21.Здійснення реалізації державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.22.Складання протоколів про адміністративні порушення, в порядку, передбаченому Кодексом України «Про адміністративні правопорушення».

2.23.Надання методичної консультаційної і організаційної допомоги підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення і з інших питань, що належать до компетенції Управління.

2.24.Погодження розміщення об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі.

2.25.Розгляд скарг та заяв, що надходять від громадян.

2.26.Надання звітів, інформації та інших необхідних документів міському голові, виконавчому комітету Тернопільської міської ради, Тернопільській міській раді.

2.27.Здійснення інших повноважень відповідно до рішень міської ради її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

2.28.Надання тимчасових дозволів на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель та споруд побутового, торговельного та іншого призначення.
3.ПРАВА УПРАВЛIННЯ

3.1.Залучення фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції.

3.2.Отримання у встановленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств і організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій.

3.3.Скликання у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.

3.4.Внесення постійній профільній комісії пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання комунальних підприємств у сфері торгівлі та побутового обслуговування, для подальшого внесення проекту рішення на розгляд міській раді.

3.5.У сфері захисту прав споживачів:

3.5.1.Прийом і надання консультації громадянам з питань дії чинного законодавства у сфері захисту прав споживачів.

3.5.2.Повідомлення територіальних органів у справах захисту прав споживачів, інших органів, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції про товари (роботи, послуги):

неналежної якості, фальсифіковані, небезпечні для життя, здоров’я, майна споживачів чи/та навколишнього природного середовища;

на які відсутні документ, що засвідчують їх відповідність вимогам нормативних документів;

на які законодавчими актами або нормативними документами встановлено обов’язкові вимоги щодо безпеки життя, здоров’я, майна споживачів і охорони навколишнього природного середовища;

завезені на територію України без документів, які підтверджують їх належну якість.

3.5.3.Перевірка умов організації продажу та аналіз умов договорів на виконання робіт і послуг на відповідність вимогам чинного законодавства при розгляді отриманих скарг та звернень споживачів.

3.5.4.Вирішення питань про призупинення дії дозволу – декларації на здійснення відповідного виду діяльності чи про дострокове його анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів.

3.6. Складання протоколів про адміністративні правопорушення (ст. 155, 156 КУпАП).
4.КЕРIВНИЦТВО (СТРУКТУРА) УПРАВЛIННЯ

4.1.Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

4.2.Компетенція начальника Управління. Начальник Управління:

4.2.1.Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від його імені без доручення.

4.2.2.Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника Управління, за згодою профільного заступника міського голови.

4.2.3.Надає міському голові розроблений Управлінням проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.

4.2.4.Формує структурні підрозділи Управління відповідно до затвердженого штатного розпису.

4.2.5.Організовує виконання локальних нормативних актів Тернопільської міської ради та рішень виконавчого комітету Тернопільської міської ради, розпоряджень міського голови.

4.2.6.В межах своїх повноважень видає накази і доручення.

4.2.7.В межах своїх повноважень представляє Управління як структурний підрозділ виконавчого комітету Тернопільської міської ради у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

4.2.8.Веде особистий прийом громадян.

4.2.9.Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств у сфері торгівлі та побутового обслуговування, за згодою профільного заступника міського голови.

4.3.Структура Управління:

До складу Управління входять разом з начальником, заступник начальника, головні спеціалісти і структурні підрозділи (відділ торгівлі та побуту, відділ регуляторної політики та підприємництва).

4.4.Структурні підрозділи Управління діють відповідно до положення про них. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління.

4.5.Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступнику встановлюється начальником Управління.

4.6.На посаду начальника управління, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.
5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1.Начальник Управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, організацію діловодства управління, прийняті рішення в межах наданих повноважень.

5.2.Заступник начальника Управління, керівники структурних підрозділів та спеціалісти Управління несуть відповідальність за підготовку проектів рішень Ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, дотримання Закону України «Про звернення громадян», виконання обов’язків, визначених посадовими інструкціями.

5.3.Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1.Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.2.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління у межах виділених асигнувань затверджує міський голова.

6.3.Кошторис та штатний розпис управління затверджується міським головою.

6.4.Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Секретар ради І.В.Турський

Схожі:

Про хід виконання у 2012 році Програми захисту прав споживачів
України "Про захист прав споживачів" у сфері торгівлі, ресторанного господарства і послуг, виконання Програми захисту прав споживачів...
Положення про фінансово-кредитну підтримку вітчизняного виробника та малого підприємництва в
Тернопільської міської ради, постійними комісіями міської ради з питань економіки, зовнішніх зв'язків та залучення інвестицій, з...
Проект рішення міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Тернополя»
України від 26 лютого 2002 року №57/188/84/105 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» (зі змінами), враховуючи висновки постійної...
До рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підконтрольним та підзвітним Тернопільській...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними...
Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської...
ПОЛОЖЕННЯ про Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
Управління стратегічного розвитку міста (далі – Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, утворюється міською...
ПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ...
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму (далі управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради,...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради. Управління утворюється міською радою, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка