ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ І ТУРИЗМУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Скачати 114.36 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ І ТУРИЗМУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Дата08.04.2013
Розмір114.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
Додаток №16

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/51


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ,

СПОРТУ І ТУРИЗМУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Управління у справах сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму (далі - управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітне та підконтрольне, підпорядковане виконавчому комітету та міському голові.

1.2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та даним Положенням.

1.3.Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити.

1.4.Управління є правонаступником усіх прав та обов’язків управління сім'ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради

1.4.Управління користується майном, переданим йому виконавчим комітетом.

1.5.Управління є правонаступником управління сім"ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради у зв’язку із зміною назви.

1.6.Місце знаходження управління: м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка, 1.
2.ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ.

2.1.Управління утворене для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб і інтересів територіальної громади щодо питань сім'ї, молоді, спорту і туризму.

2.2.Основним завданням управління є:

2.2.1.Забезпечення реалізації політики міської ради з питань сім'ї, молоді, спорту і туризму;

2.2.2.Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвиток туристичної індустрії;

2.2.3.здійснення разом з відповідними структурними підрозділами міської ради, спортивними та туристичними організаціями, клубами, об'єднаннями громадян заходів щодо розвитку фізичної культури, спорту і туризму; 

2.2.4.сприяння діяльності молодіжних, дитячих, спортивних, туристичних та інших громадських організацій;

2.2.5.організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя; 

2.2.6.сприяння розвитку олімпійського та паралімпійського руху; 

2.2.7.сприяння міжнародному співробітництву з питань сім'ї, дітей, молоді, спорту та туризму.

2.2.8.забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

2.3.Основні функції управління:

2.3.1.Подає пропозицій до проектів місцевих, галузевих та регіональних програм поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури, спорту та туризму, забезпечує її виконання.

2.3.2.Розробляє та подає на розгляд і затвердження соціальних програм з питань сім'ї та молоді, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді з попереднім погодженням на постійній комісії з питань молодіжної політики, туризму, фізичної культури, спорту та підготовки до Євро-2012.

2.3.3.Розробляє та подає пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді.

2.3.4.Здійснює управління підпорядкованими закладами та підприємствами, організовує їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення, укладає контракти з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств (за дорученням міського голови).

2.3.5.Визначає потребу у закладах відповідного спрямування та подання пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста. 

2.3.6.Сприяє діяльності молодіжних житлових комплексів і наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла і придбання товарів довготермінового користування, розвитку молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва.

2.3.7.Сприяння діяльності жіночих, молодіжних та інших громадських організацій і залучення їх у встановленому порядку до розв'язання проблем сім'ї, жінок та молоді у межах міста.

2.3.8.Проводить державні закупівлі та конкурси з питань, що відносяться до компетенції управління.

2.3.9.Бере участь у роботі координаційних рад, комісій.

2.3.10.Здійснює, відповідно до вимог законодавства, функції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї.

2.3.11.Розробляє та подає на затвердження положення про Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

2.3.12.Бере участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи зі сім'ями, дітьми і молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації.

2.3.13.Координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних програм з питань протидії торгівлі людьми, вносить пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційно-методичну допомогу.

2.3.14.Забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді і молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом.

2.3.15.Залучає громадськість до проведення роботи з сім'ями, дітьми і молоддю, здійснює підтримку та розвиток волонтерського руху.

2.3.16.Координує у межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, здійснює виконання відповідних програм, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

2.3.17.Координує діяльність і контролює за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон.

2.3.18.Удосконалює у межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці.

2.3.19.Організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді; 

2.3.20.Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

2.3.21.Готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність.

2.3.22.Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, в засобах масової інформації з питань, що належать до його компетенції.

2.3.23.Розробляє комплексні програми щодо проблем розвитку фізичної культури, спорту, туризму, прогнозує і забезпечує комплексне вирішення цих питань.

2.3.24.Проводить загальноміські спортивно-масові заходи, навчально-тренувальні збори, забезпечує участь збірних команд міста в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

2.3.25.Координує плани на реалізацію фізкультурно-спортивних заходів.

2.3.26.Сприяє роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту.

2.3.27.Створює умови для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку.

2.3.28.Забезпечує розвиток і вдосконалення мережі фізичної культури, спорту і туризму, визначає потреби та формує замовлення на кадри для цих закладів, укладає договори на підготовку спеціалістів, організовує роботу щодо удосконалення кваліфікації кадрів.

2.3.29.Вирішує питання про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами фізкультури, спорту і туризму.

2.3.30.Здійснює заходи щодо військово-патріотичного виховання населення.

2.3.31.Залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного та туристичного руху громадські, молодіжні об'єднання, добровільні спортивні товариства, федерації з видів спорту.

2.3.32.Координує та контролює виконання комплексних і цільових програм з питань фізичної культури, спорту і туризму.

2.3.33.Здійснює заходи до запровадження системи соціального захисту спортсменів.

2.3.34.Забезпечує запровадження у практику науково – обґрунтованої системи фізичного виховання населення та підготовки спортсменів.

2.3.35.Розробляє і вносить у встановленому порядку до відповідних органів проекти розвитку, пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення.

2.3.36.У встановленому порядку сприяє наданню дотації та субсидії молодіжним, дитячим і громадським спортивним організаціям, фінансує спортивно-масові та туристичні заходи.

2.3.37.Забезпечує дотримання спортивних класифікацій, нормативів з фізичної культури, спорту і туризму, вживає заходів для вдосконалення інформаційного і методичного забезпечення фізичної культури, спорту і туризму.

2.3.38.Веде реєстраційний облік статутів спортивних федерацій та громадських організацій.

2.3.39.Забезпечує широкий розвиток фізкультурно-масової та туристичної роботи серед різних верств населення та оздоровчих послуг для них.

2.3.40.Затверджує єдиний календарний план загальноміських спортивно-масових, туристичних змагань і навчально-тренувальних зборів, контролює його виконання.

2.3.41.Проводить разом із зацікавленими організаціями роботу з підготовки спортивних резервів, координує розвиток мережі спортивних шкіл, контролює організацію у них навчально-тренувального процесу.

2.3.42.Реєструє і затверджує міські рекорди з видів спорту, нагороджує переможців змагань, активістів фізичної культури, спорту, туризму, спортивні клуби, організації, колективи фізкультури.

2.3.43.Здійснює разом із зацікавленими органами державної виконавчої влади, громадськими об'єднаннями координацію наукових досліджень з найважливіших проблем фізичної культури, спорту і туризму, проводить наукові дослідження з проблем фізичної культури, спорту, туризму, сприяє впровадженню їх результатів у практику.

2.3.44.Вивчає попит на фахівців фізичної культури, спорту і туризму, організовує підвищення кваліфікації фізкультурних та спортивних кадрів міста, створення відповідних умов для ефективного оздоровлення населення.

2.3.45.Забезпечує реалізацію урядових і міжнародних угод у галузі фізичної культури , спорту та туризму.

2.3.46.Налагоджує зв'язки із муніципальними органами і спортивними та туристичними організаціями інших країн, надає допомогу у розвитку міжнародних контактів у галузі спорту і туризму.

2.3.47.Управління, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, громадськими об'єднаннями, спортивними та туристичними організаціями.

2.3.48.Сприяє залученню інвестицій у сферу фізичної культури, спорту, туризму, подає консультаційно-методичну допомогу суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої, спортивної та туристичної діяльності.

2.3.49.Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих, спортивних та туристичних об'єктів, що належать до сфери управління міської ради виступає замовником їх будівництва, відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних та туристичних заходів на цих об'єктах.

2.3.50.Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних та туристичних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцненню матеріально-технічної бази.

2.3.51.Здійснює заходи, спрямовані на розвиток туристичних послуг.

2.3.52.Подає в установленому порядку пропозиції щодо спрощення процедури оформлення візових документів для туристів, митних, прикордонних та інших видів контролю

2.3.53.Бере участь у вирішенні питань пов’язаних з залученням інвестицій для розвитку туристичної галузі.

2.3.54.Бере участь у розробленні програм забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє їх виконанню.

2.3.55.Виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.
3.ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Для реалізації наданих повноважень управління має право: 

3.1.Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, управлінь, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2.Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.3.Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.4.Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів.
4.КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

4.1.На посаду начальника управління, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

4.2.Начальник у межах своїх повноважень та на виконання завдань управління видає накази, які є обов'язковими для виконання всіма підпорядкованими структурами та посадовими особами.

4.3.Начальник управління: 

4.3.1.Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.

4.3.2.Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення управління, стан діловодства та обліку.

4.3.3.Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання управління.

4.3.4.Контролює виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

4.3.5.Діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами та іншими особами.

4.3.6.Затверджує посадові інструкції працівників управління, штатний розпис та кошторис видатків структурних підрозділів управління.

4.3.7.Вносить подання про присвоєння працівникам управління рангів посадових осіб органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

4.3.8.Порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління.

4.3.9.Забезпечує співробітництво управління з іншими органами виконавчої влади, радою в процесі виконання завдань, покладених на управління.

4.3.10.Здійснює інші повноваження відповідно до Положення, а також завдань, покладених окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

4.4.Працівники управління приймаються та звільняються з посади міським головою, директори установ, що належать до комунальної власності, приймаються та звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління відповідно до чинного законодавства.

4.5.Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.Начальник управління є посадовою особою органів місцевого самоврядування, його основні права, обов'язки, відповідальність визначаються Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законодавчими актами.

5.2.Начальник управління несе персональну відповідальність за:

5.2.1.виконання покладених на управління завдань і здійснення своїх функціональних обов’язків;

5.2.2.відповідність чинному законодавству проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, положень та інших документів, які готуються або візуються;

5.2.3.виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;

5.2.4.своєчасне затвердження і коригування матриці відповідальності за виконання функцій управління.

5.3.Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

6.2.Структура управління, гранична чисельність, фонд оплати праці затверджуються міським головою.

6.3.Штатний розпис управління затверджується міським головою.

6.4.Управління має свої бланки, грамоти, печатку, штамп.

6.5.Ліквідація та реорганізація Управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.6.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Секретар ради І.В. Турський

Схожі:

ПРОТОКОЛ засідання комісії з розгляду соціальних проектів конкурсу...
Круть М. М. начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму, головуючий
На засіданні колегії управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації...
Під головуванням начальника управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлани Миколаївни Гресь відбулось чергове засідання...
ПОЛОЖЕHHЯ про управління соціальної політики Тернопільської міської ради
Тернопільської міської ради. Управління підконтрольне і підзвітне міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, Тернопільському...
ПОЛОЖЕННЯ про Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради
Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради (далі – «Управління») є виконавчим органом Тернопільської...
До рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підконтрольним та підзвітним Тернопільській...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними...
Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської...
ПОЛОЖЕННЯ про Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
Управління стратегічного розвитку міста (далі – Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, утворюється міською...
ПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради. Управління утворюється міською радою, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка