ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської міської ради


Скачати 123.49 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської міської ради
Дата21.04.2013
Розмір123.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток №4

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/51
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської міської ради
1.Загальні положення

1.1.Відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом Тернопільської міської ради, підзвітним та підконтрольним Тернопільській міській раді та підпорядкованим Тернопільському міському голові. Відділ утворюється Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління виконавчого комітету Тернопільської міської ради (далі – об'єкт контролю).

1.2.Відділ здійснює свою діяльність на правах самостійного структурного підрозділу Тернопільської міської ради. Користується майном, технічним забезпеченням наданим йому Тернопільською міською радою.

1.3.Місцезнаходження Відділу: 46000, м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка,21.

1.4.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Тернопільської міської ради, розпорядженнями Тернопільського міського голови, рішеннями виконавчого комітету Тернопільської міської ради, цим Положенням та іншими нормами чинного законодавства України.

1.5.Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Тернопільської міської ради, представницькими органами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, правоохоронними органами та органами юстиції.

1.6.Основним напрямком діяльності Відділу є внутрішній фінансовий контроль та аудит.

1.7.Відділ є правонаступником відділу внутрішнього аудиту Тернопільської міської ради.
2.Завдання і функції Відділу

2.1.Внутрішній фінансовий контроль здійснюється як система заходів, спрямованих на забезпечення Тернопільського міського голови, Тернопільської міської ради достовірною інформацією про використання суб'єктами господарювання (об'єктами контролю), які підлягають контролю, фінансових ресурсів, оцінку ефективності їх господарської діяльності, виявлення і запобігання в ній відхиленням, що перешкоджають законному та ефективному використанню комунального майна та коштів.

Об'єктами контролю відповідно до цього Положення є структурні підрозділи Тернопільської міської ради, комунальні підприємства, бюджетні установи та організації комунальної форми власності, які є одержувачами бюджетних коштів.

2.2.Внутрішній аудит, як особлива форма контролю, здійснюється у вигляді незалежної оцінки діяльності керівних органів суб'єктів господарювання для надання Тернопільському міському голові, Тернопільській міській раді достовірної інформації про використання фінансових ресурсів та цільового використання комунального майна міста.

Завданням внутрішнього аудиту є також оцінка ефективності внутрішнього контролю та надання рекомендацій щодо його вдосконалення.

2.3. Відділ здійснює внутрішній фінансовий контроль та аудит у формі перевірок, оцінки, дослідження та вивчення (далі – контрольні заходи) на підставі доручень Тернопільського міського голови.

В залежності від мети контрольні заходи можуть бути:

-поточні, які здійснюються у процесі виконання програм, планів;

-результативні, які здійснюються за результатами діяльності за звітний період;

-тематичні, які здійснюються за конкретними проблемами або напрямами.

2.4.Відділ спрямовує контрольні заходи на виконання таких завдань:

-забезпечення законності формування та використання комунального майна і фінансових ресурсів структурними підрозділами виконавчого комітету Тернопільської міської ради, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності та іншими суб'єктами в частині використання ними комунального майна та коштів територіальної громади;

-дотримання принципів економічності, доцільності та ефективності при плануванні і виконанні бюджетних програм, відповідальними за супроводження яких є розпорядники бюджетних коштів;

-аналіз виконання управлінських рішень, виявлення фактів невиконання (неналежного виконання) управлінських рішень, оцінка їх негативного впливу та можливих наслідків для об'єкта контролю та підготовка відповідних пропозицій щодо вдосконалення управлінських рішень;

-подальший контроль та супроводження заходів за результатами внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

2.5.Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

2.5.1.Планування контрольних заходів.

2.5.1.1.Позапланові контрольні заходи Відділ проводить за окремим дорученням або розпорядженням Тернопільського міського голови, рішеннями Тернопільської міської ради або рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

2.5.2.Організація контрольних заходів.

2.5.2.1.Підготовка до контрольних заходів розпочинається із набуттям посадовими особами Відділу (суб'єкта контролю) права на виконання контрольних заходів на об'єктах контролю в плановому або позаплановому порядку.

2.5.2.2.Перед складанням програми контрольного заходу суб'єкт контролю аналізує:

-інформацію, документацію, нормативно-правову базу, що стосується предмета контрольного заходу, та додаткову інформацію про характеристики предмета і об'єкта контролю;

-отриманий у разі необхідності від управління правового забезпечення міської ради або іншого структурного підрозділу висновок про правовий механізм, який регулює питання, що є предметом контрольного заходу, та діяльності об'єкта контролю щодо використання бюджетних коштів;

-отриману від інших суб'єктів державного фінансового контролю інформацію про раніше проведені контрольні заходи на визначеному об'єкті контролю.

2.5.2.3.Програма контрольного заходу визначає:

-мету проведення контрольного заходу;

-його предмет;

-перелік об'єктів контролю;

-конкретні питання, які підлягають вивченню або перевірці;

-термін проведення контрольного заходу і термін, упродовж якого необхідно скласти звіт про його результати;

-перелік базових нормативно-правових актів, що регулюють предмет контрольного заходу;

-склад контрольної групи.

2.5.2.4.Програму контрольного заходу підписує керівник суб'єкта контролю і затверджує Тернопільський міський голова або уповноважена ним особа.

2.5.2.5.Якщо у ході проведення контрольного заходу виникає потреба у доповненні або скороченні його програми, то внесення таких змін проводиться у встановленому порядку.

2.5.2.6.На підставі програми контрольного заходу Тернопільський міський голова підписує доручення або направлення на право проведення контрольного заходу.

2.5.3.Виконання контрольних заходів.

2.5.3.1.До початку проведення планових контрольних заходів керівництво суб'єкта контролю повідомляє об'єкт контролю про дату початку проведення контрольного заходу.

2.5.3.2.За наявності взаєморозрахунків об'єкта контролю з будь-якими іншими суб'єктами господарювання, посадова особа суб'єкта контролю має право здійснювати контрольні заходи і на цих суб'єктах господарювання у межах визначеної теми контрольного заходу та власних повноважень.

2.5.3.3.Результати контрольного заходу оформлюються довідкою або доповідною запискою.

2.6. Основними завданнями відділу у частині взаємодії з правоохоронними органами є:

-контроль за виконанням на території міста нормативно-правових актів з питань охорони громадської безпеки, громадського порядку;
-сприяння діяльності правоохоронним органам, органів суду, прокуратури, юстиції та адвокатури, іншими органам виконавчої влади;
- розробка програм та заходів щодо протидії і боротьби з корупцією;

- реалізація заходів щодо боротьби з корупцією.

2.7.Відділ, реалізуючи повноваження при взаємодії з правоохоронними органами:

2.7.1.Узагальнює інформацію про стан протидії злочинності, забезпечення законності і правопорядку в місті, додержання прав і свобод громадян, та доповідає посадовим особам міської ради про необхідність прийняття відповідних рішень.

2.7.2.Розробляє проекти міських програм, комплексних заходів і планів скоординованих дій щодо забезпечення законності і правопорядку та здійснює контроль за їх виконанням.

2.7.3.Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.

2.7.4.Контролює в межах наданих повноважень виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань профілактики та боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку.

2.7.5.Надає організаційно-методичну, інформаційно-аналітичну та іншу допомогу відповідним виконавчим органам міської ради, які з цих питань взаємодіють з відділом.

2.7.6.Розглядає за дорученням міського голови звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу.
3.Права Відділу

3.1.Посадові особи Відділу (суб'єкта контролю), уповноважені здійснювати контрольні заходи, мають право:

3.1.1.Отримувати всю інформацію та документацію щодо правових підстав, фінансово-економічних обґрунтувань, підготовки і ухвалення нормативно-правових, розпорядчих, адміністративних, інших актів і відомчих документів, що регулюють організаційно-розпорядчу та фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю.

3.1.2.Отримувати від посадових осіб об'єкта контролю первинні бухгалтерські, фінансові документи, необхідні довідки, інформацію, статистичні відомості, бухгалтерсько-фінансові звіти, іншу документацію та письмові пояснення і заяви з питань, що постають під час проведення контрольного заходу.

3.1.3.Отримувати від посадових осіб об'єкта контролю нормативно-правові, організаційно-розпорядчі акти і відомчі документи (постанови, розпорядження, рішення, накази, положення, інструкції, порядки, стандарти, інструктивні листи тощо).

3.1.4.Робити копії або виписки з документів, які стосуються предмета контролю. Вимагати від посадових осіб об'єкта контролю копії і виписки з документів та інших матеріалів, складати на основі цих документів розрахунки. Достовірність копій, виписок, розрахунків підтверджує своїм підписом посадова особа об'єкта контролю.

3.1.5.Перевіряти виконання планів, кошторисів, правильність оформлення грошових, фінансових, бухгалтерських та інших документів, наявність коштів і цінностей. У разі виявлення ознак підробки чи інших зловживань, вживати заходи щодо збереження необхідних документів до закінчення проведення контрольних заходів.

3.1.6.З'ясовувати правильність проведення закупівель за бюджетні кошти товарів, робіт та послуг, а також придбання, зберігання, використання та списання на витрати сировини, палива, інших матеріальних цінностей, спожитої тепло- та електроенергії, повноту оприбуткування готової продукції. Вимагати від керівника об'єкта контролю здійснення контрольного вимірювання обсягів виконаних робіт.

3.1.7.Вимагати від керівника об'єкта контролю проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, перевірки наявних коштів і розрахунків, у разі потреби опечатувати каси і касові приміщення, склади, комори, сховища, архіви.

3.1.8.Одержувати у встановленому порядку від третіх осіб довідки, копії документів та пояснення, пов'язані з операціями, що перевіряються.

3.1.9.Рекомендувати керівникам та іншим посадовим особам об'єкта контролю невідкладне усунення виявлених порушень, якщо обставини потребують негайного реагування, окремо зазначати про це в довідці контрольного заходу.

3.1.10.У разі потреби, за рішенням керівництва, залучати до контрольного заходу на будь-якому етапі незалежних спеціалістів чи експертів.
4.Керівництво Відділу

4.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у встановленому порядку.

4.2.Начальник відділу:

4.2.1.Здійснює постійне керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2.Вносить пропозиції про призначення чи звільнення посадових осіб відділу, заохочення їх чи про притягнення до матеріальної чи дисциплінарної відповідальності, надання відпусток.

4.2.3.Розподіляє посадові обов’язки між працівниками Відділу, затверджує посадові інструкції.

4.2.4.В межах чинного законодавства дає працівникам відділу доручення, обов’язкові для виконання.

4.2.5.Забезпечує дотримання працівниками трудової, виконавської дисципліни і службової таємниці.

4.3.Начальник Відділу зобов’язаний виконувати завдання та функції передбачені даним Положенням.

4.4.Відділ має заступника, який за поданням начальника відділу призначається на посаду і звільняється з посади Тернопільським міським головою.

4.5.У Відділі можуть утворюватись сектори. Склад цих секторів затверджує міський голова за поданням начальника відділу.
5.Зобов’язання посадових осіб Відділу та об’єкта контролю

5.1.Посадові особи Відділу, уповноважені здійснювати контрольні заходи, зобов'язані:

5.1.1.Дотримуватися принципів законності, конфіденційності, повноти об'єктивності, достовірності та доказовості результатів контрольного заходу.

5.1.2.Проводити контрольні заходи відповідно до затверджених плану та програми контрольного заходу за наявності доручення або направлення на їх проведення.

5.1.3.Не втручатися в оперативну діяльність об'єкта контролю, не оприлюднювати свої висновки до завершення контрольного заходу, відповідного оформлення результатів та їх розгляду Тернопільським міським головою, Тернопільською міською радою.

5.1.4.Виявлені під час контрольного заходу факти порушень, обставини та причини їх скоєння відображати в довідці контрольного заходу з долученням до неї відповідних документів, пояснень посадових осіб об'єкта контролю та інших обґрунтувань виявлених фактів.

5.1.5.В усіх випадках виявлення ознак підробки, зловживань та інших правопорушень отримувати від посадових, матеріально-відповідальних та інших службових осіб об'єкта контролю докладні письмові пояснення обставин, мотивів, причин і умов учинення порушень, долучати їх до матеріалів контрольного заходу.

5.1.6.У разі відмови посадової або матеріально-відповідальної особи об'єкта контролю від надання пояснень фіксувати цей факт в матеріалах контрольного заходу.

5.1.7.На будь-якій стадії контрольного заходу приймати від посадових, матеріально- відповідальних та інших осіб об'єкта контролю подані з їх ініціативи усні та письмові заяви, зауваження, пояснення щодо предмета контрольного заходу.

5.1.8.За результатами контрольного заходу складати довідку або доповідну записку.

5.2.Посадові особи об'єкта контролю зобов'язані:

5.2.1.Допускати посадових осіб, уповноважених проводити контрольний захід, за наявності відповідного доручення або направлення, до проведення контрольного заходу.

5.2.2Створювати необхідні умови для роботи посадових осіб, уповноважених проводити контрольний захід, а саме: своєчасно надавати належну інформацію, матеріали, документи, пояснення; забезпечувати окремими приміщеннями із технічним оснащенням та засобами зв'язку.

5.2.3.На вимогу посадових осіб, уповноважених проводити контрольний захід, надавати, з урахуванням вимог законодавства про державну таємницю, всю без винятку інформацію, документи та матеріали, у тому числі архівні, які стосуються діяльності посадових осіб та колегіальних органів об'єкта перевірки, про підготовку, розгляд, ухвалення та підписання нормативно-правових, організаційно-розпорядчих актів і відомчих документів (постанов, розпоряджень, рішень, наказів, положень, інструкцій, порядків, стандартів, інструктивних листів тощо), а також матеріали з питань виконання цих документів.

5.2.4.Надавати в межах предмета контрольного заходу всю без винятку інформацію, документи і матеріали про фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю щодо використання бюджетних коштів, руху коштів, а також інших бюджетних ресурсів.

5.2.5.Надавати інші інформаційні матеріали-довідки, інформаційні бюлетені, статистичні відомості, бухгалтерсько-фінансові звіти тощо.

5.2.6Надавати копії та виписки із документів, інших матеріалів, завіряти своїм підписом їх достовірність.

5.2.7.Сприяти посадовим особам суб'єкта контролю, уповноваженим проводити контрольний захід, у проведенні в разі потреби обстежень та огляду документів, матеріалів, приміщень, іншого майна об'єкта контролю, підписувати відповідні акти за результатами проведення зазначених дій.

5.2.8.На вимогу посадових осіб, уповноважених проводити контрольний захід, проводити інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, перевірку наявних коштів і розрахунків, не перешкоджати опечатуванню кас і касових приміщень, складів, комор, архівів, інших сховищ, вилученню документів, що вказують на факти або ознаки підробки, зловживання, поновлювати бухгалтерський облік та фінансову звітність за період, що контролюється.

5.2.9.Давати усні пояснення, письмові пояснення з предмета контрольного заходу, підтверджувати своїм підписом.

5.2.10.За рекомендаціями посадових осіб, уповноважених проводити контрольний захід, усувати виявлені порушення.

5.3.Посадові особи об'єкта контролю, у разі невиконання або неналежного виконання законних вимог посадових осіб, уповноважених проводити контрольний захід, порушення вимог цього Положення, інших актів законодавства, притягуються до відповідальності.
6.Відповідальність

6.1.На посаду начальника відділу, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

Начальник та працівники відділу, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.Заключні положення

7.1.Працівники Відділу є посадовими особами міської ради.

7.2.Структура та штатний розпис Відділу затверджуються міським головою.

7.3.Граничну чисельність працівників Відділу встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.

7.4. Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Тернопільської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Секретар ради І.В.Турський

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ про відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської...
Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення (далі відділ) є структурним підрозділом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Архівний відділ Тернопільської міської ради (далі відділ) є виконавчим органом міської ради
ПОЛОЖЕННЯ про відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ автоматизованих систем управління Тернопільської міської ради
Відділ автоматизованих систем управління (надалі відділ) є підрозділом міської ради, який утворюється для забезпечення найбільш ефективного...
„Моніторинг. Взаємодія влади та органів самоорганізації населення....
З метою ефективної взаємодії виконавчого комітету з органами самоорганізації населення успішно функціонують консультативно-дорадчі...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ квартирного обліку та нерухомості
Відділ квартирного обліку та нерухомості (відділ), є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітний...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ земельних ресурсів Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ матеріально-технічного забезпечення
Відділ матеріально-технічного забезпечення ради є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітний...
1. Державна політика щодо використання та охорони земель 37 Тема...
Тема Організаційно-методичні засади взаємодії з контролюючими та правоохоронними органами з питань державного контролю за використанням...
Управління обліку та контролю за використанням комунального майна...
Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка