ПОЛОЖЕННЯ про Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради


Скачати 88.72 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
Дата25.03.2013
Розмір88.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток №3

до рішенням міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/51
ПОЛОЖЕННЯ

про Управління стратегічного розвитку міста

Тернопільської міської ради
І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Управління стратегічного розвитку міста (далі – Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, утворюється міською радою, та підпорядковане виконавчому комітету та міському голові.

1.2.У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
ІІ.МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1.Метою Управління є розробка і впровадження стратегічного плану розвитку міста Тернополя а також реалізація зовнішньої політики і міжнародного співробітництва територіальної громади міста.

2.2.Основними завданнями Управління є:

2.2.1.розробка стратегічного плану розвитку міста Тернополя на тривалий період, узгодження річних планів зі стратегічним планом,

2.2.2.контроль впровадження стратегічного плану розвитку Тернополя,

2.2.3.сприяння у здійсненні планової діяльності управлінь, відділів, служб та інших виконавчих органів міської ради, суб'єктів комунальної власності, надання їм методичної та організаційної допомоги у плануванні,

2.2.4.реалізація єдиної політики у сфері співробітництва міста із зарубіжними містами-партнерами, міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами господарювання та гуманітарного співробітництва.

2.2.5.сприяння у здійсненні міжнародної діяльності управлінь, відділів, служб та інших виконавчих органів міської ради, суб'єктів комунальної власності, надання їм методичної та організаційної допомоги у здійсненні міждержавних зв'язків, а також по розробці, написанню та втіленню грантових програм, проектів для участі в конкурсах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами з метою виділення коштів на місцеві ініціативи.

2.2.6.підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку міста, відстеження основних показників зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку міста;

2.2.7.підготовка пропозицій до планів роботи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із зовнішньоекономічним та інвестиційним розвитком міста;

2.2.8.сприяння зовнішньоекономічним та інвестиційним зв'язкам підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності;

2.2.9.розробка умов залучення в економіку м. Тернополя іноземних та внутрішніх інвестицій; сприяння суб'єктам підприємництва міста у створенні спільних з іноземними партнерами підприємств;

2.2.10.формування позитивного сприйняття м. Тернополя, популяризація міста, поширення позитивних знань про Тернопіль в Україні та за кордоном.

2.3.У межах своєї компетенції, Управління виконує завдання, які випливають з мети діяльності, здійснюючи ряд функцій та повноважень:

2.3.1.Розробляє стратегічний план розвитку Тернополя, бере участь у розробці всіх міських програм з метою їх узгодження з метою, цілями, завданнями і основними положеннями стратегічного плану розвитку міста.

2.3.2.Розробляє методичні рекомендації у галузі маркетингу міста для управлінь та інших структурних підрозділів, пов’язаних з питаннями містобудування та архітектури.

2.3.3.Бере участь у погодженні архітектурних та інших проектів на предмет відповідності основним завданням позиціонування міста як неповторного і самобутнього, з власною історією, традиціями і баченням майбутнього.

2.3.4.Сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування.

2.3.5.Сприяння реалізації стратегії територіальної громади м. Тернополя та України з питань європейської інтеграції.

2.3.6.Представляє, у межах наданих йому доручень,рішень, розпоряджень, інтереси міської ради, її виконавчих органів та міського голови у зносинах з відповідними органами суб'єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, а також з міжнародними організаціями.

2.3.7.Реалізовує, в межах своїх повноважень, міжнародні (міжрегіональні) зв'язки, діяльність виконавчих органів міської ради у сфері зовнішніх зносин.

2.3.8.Ініціює встановлення та постійну підтримку партнерських зв'язків з містами зарубіжних країн та сприяння розвитку інформаційного, економічного, культурного співробітництва; обміну делегаціями у галузі освіти, науки, спорту, туризму, та ін.

2.3.9.Здійснює, за дорученням ради та міського голови, роботу з підготовки проектів угод, договорів, меморандумів і протоколів про наміри з питань зовнішніх зносин міської ради.

2.3.10.Готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань міжнародних зв'язків та співфінансувння проектів та програм.

2.3.11.Забезпечує офіційне листування, підтримання на належному рівні інформаційних, ділових контактів між міською радою та їх іноземними партнерами в Україні і за кордоном.

2.3.12.Бере участь у розробці програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується міста Тернополя, їх супроводженні, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей із міським головою, посадовими особами місцевого самоврядування.

2.3.13.Вносить подання міському голові з питань формування офіційних делегацій, робочих груп, що виїжджають за кордон.

2.3.14.Забезпечує підготовку офіційних візитів міського голови та працівників виконавчих органів міської ради за кордон, вирішення організаційних питань, пов'язаних із візитами та складання і узгодження програм перебування;

2.3.15.Розробляє плани співробітництва Тернополя з містами-побратимами та іншими адміністративними одиницями.

2.3.16.За дорученням міського голови бере участь у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до його компетенції.

2.3.17.З питань, що стосуються міжнародного співробітництва міста, готує матеріали до засідань робочих груп експертів, для делегацій міста, що відряджаються за кордон.

2.3.18.Здійснення постійних контактів з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), дипломатичними та консульськими установами з метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва та участі у міжнародних програмах.

2.3.19.Сприяє видачі та оформленню необхідних документів особам, що виїжджають у службові відрядження за кордон по лінії міської ради та її виконавчих органів, для чого взаємодіє з МЗС України, консульськими відділами посольств іноземних держав в Україні.

2.3.20.Аналізує практику поточних міжнародних зв'язків міської ради та її виконавчих органів і на підставі цього розробляє плани їх розвитку, а також вносить їх, зі своїми рекомендаціями по удосконаленню, на розгляд міського голови в межах наданих повноважень.

2.3.21.Забезпечує реалізацію партнерських проектів та програм.

2.3.22.Забезпечує підготовку та проведення міжнародних семінарів, конференцій, тощо.

2.3.23.Здійснює переклад та аналізує інформацію, що надходить міському голові.

2.3.24.Надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу департаментам, управлінням, відділам, комунальним підприємствам та координує роботу по підготовці та написанню програм, проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів, зокрема, в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу; здійснює контроль по втіленню таких проектів;

2.3.25.Готує репрезентативні інформаційно-довідкові матеріали про м. Тернопіль та його можливості, їх переклад і розповсюдження серед потенційних іноземних партнерів.

2.3.26.В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правих актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

2.3.27.Виконує інші функції, що випливають з покладених на Управління завдань.
ІІІ.ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1.Управління має право:

-одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій;

-вимагати обов'язкового виконання документів, виданих у межах своїх повноважень та в порядку і на підставах, визначених чинним законодавством;

-взаємодіяти в межах своїх повноважень з органами та установами іноземних держав, міжнародними організаціями;

-залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

-вимагати від керівників офіційних делегацій, робочих груп та стажистів за міжнародними програмами своєчасного звітування про результати закордонних відряджень;

-брати участь у засіданнях виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених виконавчим комітетом, міською радою і міським головою, з питань міжнародного співробітництва;

-брати участь у проведенні тендерів і конкурсів з питань, що належать до сфери міжнародної діяльності.
ІV.СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, КЕРІВНИЦТВО

4.1.До складу Управління входять два відділи:

-Відділ міжнародного співробітництва

-Відділ стратегічного планування та маркетингу міста.

4.2.Відділ міжнародного співробітництва створений для реалізації мети, завдань і функцій Управління у сфері міжнародного співробітництва.

4.3.Відділ стратегічного планування та маркетингу міста створений для реалізації мети, завдань і функцій Управління у сферах аналізу, планування, розробки програм, методичних рекомендації, узагальнення передового досвіду міського розвитку в Україні та за кордоном.

4.4.Управління очолює начальник Управління.

4.5.На посади начальника управління, начальників відділів, що входять в управління та спеціалістів управління призначаються особи, що мають вищу освіту і досвід роботи за фахом. Усі працівники Управління приймаються і звільняються з посад міським головою.

4.6.Начальник Управління:

-здійснює керівництво діяльністю Управління;

-несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на управління завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

-видає окремі доручення, накази працівникам Управління щодо стратегічного планування розвитку міста, міжнародних зв'язків та інших напрямків, що відповідають завданням управління та контролює їх виконання;

-представляє, без доручення, Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

-здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

4.7.В підпорядкуванні начальника Управління перебувають працівники Управління, а саме: начальник відділу міжнародного співробітництва – заступник начальника Управління, працівники відділу міжнародного співробітництва, начальник відділу стратегічного планування та маркетингу міста, працівники відділу. Заступник начальника Управління здійснює керівництво Управлінням за відсутності начальника Управління.

4.8.Начальник відділу:

-організує виконання доручень начальника Управління;

-здійснює безпосередньо керівництво працівниками відділу;

-забезпечує реалізацію мети, завдань і функцій Управління що відносяться до напрямків діяльності відділу.

4.9.Працівники Управління діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.10.Утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління здійснюється за рахунок міського бюджету та інших коштів, передбачених чинним законодавством.

4.11.На посаду начальника управління, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.
V.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.Статус посадових осіб управління визначається Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та посадовими інструкціями, що затверджуються начальником управління.

5.2.Посадова особа управління несе персональну відповідальність за свої дії, а також за відповідність чинному законодавству підписаних, завізованих нею проектів актів та інших документів.

5.3.Посадова особа управління, яка не вжила передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів Тернопільської міської ради та її виконавчих органів, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

5.4.Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
VІ.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Секретар ради І.В. Турський

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ про Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради
Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради (далі – «Управління») є виконавчим органом Тернопільської...
До рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підконтрольним та підзвітним Тернопільській...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними...
Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської...
ПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ...
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму (далі управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради,...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради. Управління утворюється міською радою, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету,...
ПОЛОЖЕHHЯ про управління соціальної політики Тернопільської міської ради
Тернопільської міської ради. Управління підконтрольне і підзвітне міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, Тернопільському...
І. Загальні результати виконання бюджету міста
Соціально-економічний розвиток міста здійснюється згідно розробленого та затвердженого рішенням міської ради в червні 2002р стратегічного...
Законності знесення зелених насаджень
Управління муніципальної міліції Тернопільської міської ради (далі управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка