ПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради


Скачати 108.45 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради
Дата08.05.2013
Розмір108.45 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток №13

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/51
ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань містобудування та архітектури

Тернопільської міської ради
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Управління з питань містобудування та архітектури (надалі управління) реорганізовано шляхом перетворення управління містобудівного та архітектурного комплексу на підставі рішення міської ради від 04.12.2010 р. № 6/1/17 «Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій у сфері організації роботи виконавчих органів міської ради і є правонаступником управління містобудівного та архітектурного комплексу.

1.2.Управління у межах своїх повноважень здійснює організаційно-функціональні повноваження виконавчих органів міської ради з метою забезпечення виконання вимог законодавства та для задоволення потреб і запитів громади міста у сфері, визначеній міською радою, виконавчим комітетом та міським головою.

1.3.Управління керується у своїй роботі Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, прийнятими уповноваженими на це органами державної влади та місцевого самоврядування і цим Положенням.

1.4.Управління у своїй роботі підконтрольне і підзвітне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету, міському голові.
2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ.

2.1.Основними завданнями управління є:

-виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

-реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури;

-аналіз стану містобудування, організація розроблення, експертизи та подання на затвердження у встановленому порядку генерального плану, правил використання та забудови території міста, іншої містобудівної документації;

-координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду, раціонального використання територій міста, координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного планування і сталого розвитку міста;

-дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, генерального плану, правил використання та забудови територій міста, затвердженої містобудівної документації;

-реалізація міських програм у сфері містобудування;

-взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування і самоорганізації населення.

2.2.Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

-бере участь у реалізації державної політики, політики міської ради та її виконавчих органів як в цілому, так і за відповідними напрямами, розробляє механізми її реалізації;

-організовує розробку міських містобудівних програм, генерального плану забудови міста, правил використання забудови територій міста та іншої містобудівної документації, подає їх на розгляд виконавчого комітету та затвердження міської ради у встановленому порядку;

-готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста для розгляду міською радою, подає до відповідних органів виконавчої влади пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території міста, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об'єктів архітектури, готує висновки з цих питань для міської ради і замовників;

-розглядає пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, приватизації, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до міської ради висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

-визначає та проводить вибір у встановленому законом порядку і надання відповідно до рішень ради землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією, вилучення (викуп) за рішенням ради цих земель;

-розглядає пропозиції щодо встановлення та зміни меж міста, готує висновки щодо затвердження у встановленому законом порядку меж міста, координує діяльність суб’єктів містобудування щодо узгодження територіального розвитку міста, комплексного планування і сталого розвитку приміської агломерації;

-вирішує відповідно до законодавства спори у сфері містобудування;

-готує містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок на будівництво, розширення, реконструкцію важливих об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, інженерної та транспортної інфраструктури;

-розробляє пропозиції та готує висновки щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об'єктів, розглядає і погоджує проекти конкретних об'єктів, складає та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

-координує виконання науково-дослідних робіт і вишукувальних робіт у сфері містобудування;

-погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції;

-організовує розроблення та затвердження локальних схем розміщення малих архітектурних форм для підприємницької діяльності, розглядає пропозиції юридичних і фізичних осіб;
-сприяє впровадженню у проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень;

-надає дозволи на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань, організує реєстрацію, збереження, систематизацію, створення і оновлення топо-графо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель та споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг;

-організовує ведення містобудівного кадастру міста, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок територій та виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

-створює та веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру:

-організує та проводить у встановленому порядку архітектурні і містобудівні конкурси, громадське обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови;

-інформує через засоби масової інформації населення про містобудівні програми розвитку міста, розміщення важливих об'єктів;

-сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

-веде прийом громадян, розглядає в межах повноважень звернення громадян, підприємств, установ та організацій і приймає відповідні рішення;

-координує у межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

-розробляє проекти нормативно-правових актів.

2.3.У складі управління є наступні структурні підрозділи:

-відділ діловодства;

-відділ містобудівного планування;

-відділ нагляду за об’єктами містобудування.

2.4.Основними завданнями і функціями відділу діловодства є:

-ведення діловодства відповідно до вимог Державних стандартів, законодавчих актів, інструкцій з діловодства;

-контроль за дотриманням строків діловодства, встановлених законодавчими актами;

-вжиття необхідних заходів до скорочення службового листування;

-організація навчання працівників управління з питань діловодства;

-дотримання вимог щодо складання, оформлення документів та організація діловодних процесів;

-надання юридичних консультацій з питань містобудування;

-представлення у встановленому законом порядку інтересів управління у судах;

-вжиття заходів за протестами та поданнями правоохоронних органів.

2.5.Основними завданнями і функціями відділу містобудівного планування є:

-забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, заступника міського голови з питань містобудування, начальника управління з питань планування і забудови територій;

-розгляд містобудівної документації на предмет дотримання законодавства у сфері містобудування з підготовкою висновків про її погодження;

-підготовка містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, об’єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення;

-розгляд в межах повноважень звернень громадян, підприємств, установ та організацій;

-розгляд пропозицій суб’єктів містобудування по визначенню території для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією та підготовка висновків з цих питань;

-ведення містобудівного кадастру;

-контроль за проведенням геолого-геодезичних робіт та інших видів розвідувань, їх реєстрація, збереження та систематизація;

-підготовка дозволів на виконання топографо-геодезичних робіт і надання вихідних геодезичних даних;

-організація забезпечення містобудівних потреб міста в топографічних планах масштабів 1:500, 1:2000, 1:5000.

2.6.Основними завданнями і функціями відділу нагляду за об’єктами містобудування є:

-здійснення в установленому порядку в межах повноважень контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудування, затвердженої містобудівної документації, дозвільних рішень міської ради та виконавчого комітету при плануванні, проектуванні та будівництві об’єктів містобудування на території міста;

-розгляд звернень з питань, пов’язаних з дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у сфері містобудування, правил використання та забудови території міста, затвердженої містобудівної документації на об’єкти будівництва;

-виявлення та вжиття заходів в межах повноважень по фактах самочинного будівництва та тих, що будуються з відхиленням проектних рішень;

-опрацювання, аналіз та моніторинг об’єктів містобудування, наявність дозвільних документів, термінів будівництва;

-розгляд та опрацювання матеріалів по готовності до експлуатації закінчених будівництвом об′єктів;

-опрацювання, аналіз та контроль за паспортизацією малих архітектурних форм, елементів зовнішньої реклами, архітектурно-художнього оформлення фасадів будинків і споруд;

-розгляд звернень, пропозицій по спорудженню пам’ятників, меморіальних дощок, елементів зовнішньої реклами, благоустрою території з наданням відповідних висновків та заключень.
3.ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:

-залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій в тому числі спеціалізованих проектних і будівельних, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань у сфері містобудування та архітектури;

-одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від міських органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на управління завдань;

-одержувати від замовників (забудовників), проектних і будівельних організацій, підприємств, які виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, нормативно технічну, проектну та іншу документацію, а також звітних даних про введення в дію основних фондів, реалізацію готової продукції, що необхідно для виконання покладених на управління функцій;

-скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції;

-подавати відповідним органам пропозиції щодо зупинення проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які ведуться з порушенням державних стандартів, норм і правил.
4.КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

4.1.Керівництво діяльністю управління здійснює начальник управління. Начальник управління за посадою є головним архітектором міста. Начальник управління має заступників, які є начальниками відділів містобудівного планування та нагляду за об’єктами містобудування.

4.2.Начальник управління:

-представляє управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями, громадянами й іншими особами як в Україні, так і за її межами;

-інформує громадськість міста про стан виконання повноважень, покладених на управління;

-утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні робочі групи і комісії, визначає їх завдання, функції та персональний склад;

-видає довіреності для представлення інтересів управління у судах та правоохоронних органах;

-у встановленому законом порядку приймає рішення в межах повноважень делегованих управлінню міською радою;

-здійснює оперативне управління функціонально підпорядкованими комунальними підприємствами;

-подає у встановленому порядку на затвердження структуру та штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

-затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників;

-у відповідності з Законодавством України та цим положенням розпоряджається майном управління;

-здійснює інші функції, передбачені Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України;

-накази начальник управління видає одноособово і несе за них відповідальність згідно із законодавством. Накази начальника управління, прийняті у межах його повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлений інший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а при потребі оприлюднюються у засобах масової інформації

4.3.Начальник управління, заступники начальника управління призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням заступника міського голови з питань містобудування у встановленому законодавством порядку.

4.4.Начальник управління підзвітний та підконтрольний міському голові та заступнику міського голови з питань містобудування.

4.5.У разі відсутності начальника управління виконання його функцій та обов’язків покладаються на заступника начальника управління за його пропозицією, згідно розпорядження міського голови.

4.6.Для розгляду містобудівної і проектно-кошторисної документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності та вирішення інших питань при управлінні створюється архітектурно-містобудівна рада. При необхідності можуть бути створені також й інші ради у межах компетенції управління. Склад цих рад та положення про них затверджує виконавчий комітет міської ради за поданням начальника управління.

4.7.На посаду начальника управління, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.
5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.Начальник управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, організацію діловодства, прийняті рішення в межах наданих повноважень.

5.2.Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає міський голова в межах затвердженого бюджету.

6.2.Управління має печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити. Управління користується майном, переданим йому міською радою

6.3.Місце знаходження управління:

м. Тернопіль, вул. Коперника, 1.

6.4.Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на основі діючого законодавства.

Секретар ради І.В.Турський

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ про управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради
Управління містобудування та архітектури (далі Управління) є виконавчим органом Нікопольської міської ради та спеціально уповноваженим...
ПОЛОЖЕННЯ про Службу містобудівного кадастру відділу архітектури...
Створити Службу містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради чисельністю 2 штатних...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Створити Службу містобудівного кадастру у складі відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради (далі служба...
ПОЛОЖЕНН Я про відділ містобудівного кадастру управління містобудування...
Відділ містобудівного кадастру (далі відділ) є структурним підрозділом Нікопольської міської ради у складі управління містобудування...
ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
ПОЛОЖЕННЯ про Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради
Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради (далі – «Управління») є виконавчим органом Тернопільської...
До рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підконтрольним та підзвітним Тернопільській...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради. Управління утворюється міською радою, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету,...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними...
Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської...
ПОЛОЖЕHHЯ про управління соціальної політики Тернопільської міської ради
Тернопільської міської ради. Управління підконтрольне і підзвітне міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, Тернопільському...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка