Донецький національний університет економіки


НазваДонецький національний університет економіки
Сторінка8/9
Дата07.04.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Варіант 22

Проектна організація вирішила проінвестувати дворічний проект, який потребує первинних вкладень в обсязі 100 000 ум. од. Згідно з експертними оцінками надходження грошових коштів від реалізації проекту в першому році складе:

210 000 ум. од. з імовірністю 0,2

230 000 ум. од. з імовірністю 0,3

250 000 ум. од. з імовірністю 0,4

270 000 ум. од. з імовірністю 0,1

Надходження грошових коштів у другому році залежать від результатів, отриманих в першому році (таблиця. 1). Норма дисконту дорівнює 13%.

Побудувати дерево рішень для оцінки ризиків проекту.

Таблиця 1. Розподіл імовірності потоку платежів

CF11=210 000,

Р11 = 0,2

CF11=230 000,

Р11 = 0,3

CF11=250 000,

Р11 = 0,4

CF11=270 000, Р11 = 0,1

CF2i

P2i

CF2i

P2i

CF2i

P2i

CF2i

P2i

250 000

0,1

250 000

0,1

340 000

0,1

290 000

0,2

320 000

0,3

340 000

0,5

380 000

0,2

310 000

0,2

430 000

0,5

450 000

0,1

410 000

0,5

330 000

0,4

510 000

0,1

560 000

0,3

490 000

0,2

360 000

0,5


Варіант 23

У торговельного підприємства є можливість проінвестувати дворічний проект, який потребує первинних вкладень в обсязі 120 000 ум. од. Згідно з експертними оцінками надходження грошових коштів від реалізації проекту в першому році складе:

150 000 ум. од. з імовірністю 0,3

190 000 ум. од. з імовірністю 0,7

Надходження грошових коштів у другому році залежать від результатів, отриманих в першому році (таблиця. 1). Норма дисконту дорівнює 14 %.

Побудувати дерево рішень для оцінки ризиків проекту.

Таблиця 1. Розподіл імовірності потоку платежів

CF11=150 000, Р11 = 0,3

CF11=190 000, Р11 = 0,7

CF2i

P2i

CF2i

P2i

172 000

0,1

210 000

0,1

185 000

0,2

260 000

0,2

210 000

0,2

320 000

0,5

240 000

0,4

450 000

0,1

300 000

0,1

550 000

0,1Варіант 24

Проектна організація вирішила проінвестувати дворічний проект, який потребує первинних вкладень в обсязі 425 000 ум. од. Згідно з експертними оцінками надходження грошових коштів від реалізації проекту в першому році складе:

200 000 ум. од. з імовірністю 0,7

300 000 ум. од. з імовірністю 0,2

450 000 ум. од. з імовірністю 0,1

Надходження грошових коштів у другому році залежать від результатів, отриманих в першому році (таблиця. 1). Норма дисконту дорівнює 18%.

Побудувати дерево рішень для оцінки ризиків проекту.

Таблиця 1. Розподіл імовірності потоку платежів

CF11=200 000, Р11 = 0,7

CF11=300 000, Р11 = 0,2

CF11=450 000, Р11 = 0,1

CF2i

P2i

CF2i

P2i

CF2i

P2i

250 000

0,5

310 000

0,2

500 000

0,3

350 000

0,1

360 000

0,5

600 000

0,2

450 000

0,3

410 000

0,1

700 000

0,3

550 000

0,1

460 000

0,2

800 000

0,2Варіант 25

У торговельного підприємства є можливість проінвестувати дворічний проект, який потребує первинних вкладень в обсязі 560 000 ум. од. Згідно з експертними оцінками надходження грошових коштів від реалізації проекту в першому році складе:

600 000 ум. од. з імовірністю 0,6

750 000 ум. од. з імовірністю 0,1

900 000 ум. од. з імовірністю 0,3

Надходження грошових коштів у другому році залежать від результатів, отриманих в першому році (таблиця. 1). Норма дисконту дорівнює 25 %.

Побудувати дерево рішень для оцінки ризиків проекту.

Таблиця 1. Розподіл імовірності потоку платежів

CF11=600 000, Р11 = 0,6

CF11=750 000, Р11 = 0,1

CF11=900 000, Р11 = 0,3

CF2i

P2i

CF2i

P2i

CF2i

P2i

620 000

0,1

790 000

0,1

950 000

0,6

690 000

0,2

830 000

0,5

1 200 000

0,2

720 000

0,6

870 000

0,3

1 500 000

0,1

850 000

0,1

950 000

0,1

1 700 000

0,1Варіант 26

Проектна організація вирішила проінвестувати дворічний проект, який потребує первинних вкладень в обсязі 300 000 ум. од. Згідно з експертними оцінками надходження грошових коштів від реалізації проекту в першому році складе:

310 000 ум. од. з імовірністю 0,1

330 000 ум. од. з імовірністю 0,5

350 000 ум. од. з імовірністю 0,2

370 000 ум. од. з імовірністю 0,2

Надходження грошових коштів у другому році залежать від результатів, отриманих в першому році (таблиця. 1). Норма дисконту дорівнює 13%.

Побудувати дерево рішень для оцінки ризиків проекту.

Таблиця 1. Розподіл імовірності потоку платежів

CF11=310 000, Р11 = 0,1

CF11=330 000, Р11 = 0,5

CF11=350 000, Р11 = 0,2

CF11=370 000, Р11 = 0,2

CF2i

P2i

CF2i

P2i

CF2i

P2i

CF2i

P2i

350 000

0,5

460 000

0,3

200 000

0,4

250 000

0,5

450 000

0,2

510 000

0,6

450 000

0,3

430 000

0,4

550 000

0,3

750 000

0,1

600 000

0,3

570 000

0,1


Тест за змістовим модулем 1

«Інформаційні системи і технології для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері фінансів»


 1. Сукупність тим чи іншим способом структурованих даних (бази даних) і комплексу апаратно-програмних засобів для збереження даних і маніпулювання ними – це

  1. клас програмних продуктів;

  2. інформаційні системи;

  3. інформаційні технології;

 2. Сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворювання, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних – це:

  1. обробка інформації;

  2. зберігання інформації;

  3. і є сама інформація.

 3. Який методичний підхід до побудови автоматизованої інформаційної системи (АІС) передбачає впровадження спочатку автоматизації окремих задач і робочих місць, а потім побудову загальної системи підприємства?

  1. Метод «знизу – нагору»;

  2. Метод «зверху – униз»;

  3. Метод багатокомпонентності.

 4. Система, що здійснює автоматизовану обробку даних і до складу якої входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв’язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення – це:

  1. автоматизована система;

  2. автоматизована інформаційна система;

  3. автоматизована інформаційна технологія.

 5. АІС можна класифікувати за наступними параметрами:

  1. за характером функціональності, за цільовим призначенням, за масштабом реалізації доступу;

  2. за рівнем безпеки, за вартістю використання, за державною приналежністю;

  3. за характером функціональності; за рівнем безпеки, за характером використання.

 6. На глобальні, локальні та регіональні ІС системи класифікують:

  1. за цільовим призначенням;

  2. за масштабом реалізації доступу;

  3. за рівнем безпеки.

 7. Канали зв’язку та інформаційні вузли є

  1. технологічними особливостями інформаційної системи;

  2. рівнями інформаційної системи;

  3. елементами інформаційної системи.

 8. Імітація – це:

  1. процес проведення на комп'ютері експериментів зі статистичними моделями складних систем реального світу;

  2. процес проведення на комп'ютері експериментів з математичними моделями складних систем реального світу;

  3. процес проведення на комп'ютері експериментів з аналітичними моделями складних систем реального світу.

 9. Першим етапом імітаційного моделювання слід вважати:

  1. задання законів розподілу ймовірностей для ключових параметрів моделі;

  2. встановлення взаємозв'язку між вихідними і вихідними показниками у виді математичного рівняння;

  3. розрахунок основні характеристики розподілів вхідних і вихідних показників.

 10. Що представляють собою вершини дерева рішень?

  1. наслідки наступу ситуації;

  2. ключові ситуації, у яких виникає необхідність вибору;

  3. імовірності наступу визначених подій.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Андрейчиков А.В. Интеллектуальные информационные системы / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 424 с.

 2. Брусакова И.А. Информационные системы и технологии в экономике / И.А. Брусакова, В.Д. Чертовский. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 352 с.

 3. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2006. – 432 с.

 4. Информационные системы в экономике: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и специальностям экономики и управления (060000) / Под ред. Г.А. Титоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 463 с.

 5. Информационные системы и технологии финансово-кредитных учреждений: учеб. пособ. для вузов / М. И. Румянцев ; Западнодонбас. ин-т экономики и упр. ─ Днепропетровск : ИМА-пресс, 2006 . ─ 482 с.

 6. Информационные технологии и управление предприятием / В.В. Баронов, Г.Н. Калянов, Ю.Н. Попов, И.Н. Титовский. – М.: Компания АйТи, 2006. – 328 с. : ил. (Серия «БизнесПРО»).

 7. Ковалева А.М. Финансы и фирмы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 496 с.

 8. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений: Учебн. пособие для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.

 9. Мэй Маргарет Трансформирование функции финансов: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2009. 232 с.

 10. Піроженко О. Як заповнити первинну документацію / Кузнєцов В., Андрусь О. – 4-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2009. – 256 с.

 11. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Системы управления базами данных.– М.:Финансы и статистика, 2005. – 112 с.

 12. Хан Д. ПиК. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга / Дитгер Хан, Харальд Хунгенберг. – М: Финансы и статистика, 2005. – 928 с.

ДОДАТОК
ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» ДО 20-річчя Дніпропетровського...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки
Навіть в США дослідженням цієї проблеми почали займатися лише в 80-90-х роках, а в Україні і того пізніше. Про інтерес до цієї проблеми...
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет...
Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах
Цієї курсової роботи не є новою в українській літературі, окремими...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІНАУКИУКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ІСТОРІЇУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ...
ДОНЕЦЬКИЙ
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 6 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 232
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Рецензенти: Валюх З. О., д філол н., проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Григор’єва О. О., к філол н., доц....
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Три ВНЗ Львівщини : Львівський державний університет фізичної культури...
Підведені підсумки XXVII літньої Всесвітньої універсіади, яка проходила з 6 по 17 липня 2013 року в російському місті Казані та Х1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка