ДОНЕЦЬКИЙ


НазваДОНЕЦЬКИЙ
Сторінка1/19
Дата26.08.2013
Розмір2.85 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY


ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА


Філософія, психологія, політика,

Культура, педагогіка


т. 6

Донецьк

Східний видавничий дім

2005
Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.6 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 232

У т. 6 Вісника вміщені матеріали пленарного засідання і секцій філософії, політики, психології, культурології та педагогіки березневої 2005 року наукової сесії Донецького відділення Наукового товариства ім. Шевченка. Секції працювали у Донецьку, окремі доповіді зроблені у Слов’янську.

Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

к.ф.н., проф. І.Пасько (головний редактор т.6),

к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор);

Члени редакційної колегії: д.ф.н., проф. І.Бойченко, д.ф.н., проф. О.Кривуля, д.ф.н., проф. В.Рижко, д.ф.н., д.ф.н., проф. М.Кисельов; д.ф.н., проф. А.Федь

© Донецьке відділення НТШ, 2005


Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.6)
Набір та комп’ютерна верстка І. Білецька, Г.Педик

Коректори Л.Болонова, Г. Сімченко

Підп. до друку 10.03.2005. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 13,5

Обл.-вид. арк. 11,3 Тираж 200 прим. Зам. 1-05.

«Східний видавничий дім»

Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників та

розповсюджувачів видавничої продукції № 697 від 30.11.2001 р.

м. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45

ЗМІСТ
Переднє слово 5

Володимир Білецький

Донецьке відділення наукового

товариства ім.Шевченка у 2004 році 6

1. Філософія, психологія, політика

Ігор Пасько


УКРАЇНСЬКА ідея: пошуки концепту 23

Олександр Кобзар

Духовно-світоглядні джерела

формування громадянського

суспільства (європейський контекст) 33

Валентина Стародубцева

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ

ЦІННІСНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ 55

Ярослав Пасько


Правові виміри свободи і несвободи

в європейській традиції 71

Михайло Сушинський, Михайло Жилін


Історіософський метод

Дмитра Донцова 84

Яна Полякова

Концепції ноосфери В.І. Вернадського

і П.Тейяра де Шардена як основа


екологічної освіти 97

Галина Сімченко

Значення вербальних і візуальних

практик у формуванні ідеологічного дискурсу 103

Ігор Тодоров

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧІ МОТИВИ

В ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ

У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

НА ВИБОРАХ 2004 РОКУ 110


Оксана Чугріна

Право на самовизначення як один з

головних принципів міжнародного

права та можливості його реалізації

після ІІ світової війни 123

Ігор Козловський

Проблема гармонізації і толерантності

релігійного життя на Донеччині 141


Володимир Максимович, Максим Максимович

СИМЕТРІЯ В ПСИХІЦІ 149

Аліна Білоус

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ "громадянського

суспільства" 157
ПОВІДОМЛЕННЯ

Марцін Марищак

ВИБОРИ В УКРАЇНІ – ПОГЛЯД

СПОСТЕРІГАЧА 163


Віталій Білецький

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО

ПСИХОЛОГА 174

2. Культура, педагогіка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Донецький професійний ліцей
Тісторозкачувальна машина «Єкомат» призначена для розкачування дріжджового та шарового тіста
Донецький національний університет економіки
Змістовий модуль 1 "Засоби для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері фінансів"
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» ДО 20-річчя Дніпропетровського...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет...
Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах
Донецький національний університет економіки
Навіть в США дослідженням цієї проблеми почали займатися лише в 80-90-х роках, а в Україні і того пізніше. Про інтерес до цієї проблеми...
Цієї курсової роботи не є новою в українській літературі, окремими...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІНАУКИУКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ІСТОРІЇУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ...
Творчий проект Формування дослідницької культури учнів при вивченні мови та літератури
Федоренко Г. М. Формування дослідницької культури учнів при вивченні мови та літератури: Курсова робота. – Донецький облІППО, 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка