Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


Скачати 87.14 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Дата25.03.2013
Розмір87.14 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи

Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет

ім. М. Горького

Кафедра фтизіатрії та пульмонологіїМетодичні вказівки

для лікарів-інтернів та курсантів спеціалізації зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять

ТЕМА 3.

Профілактика туберкульозу (соціальна, специфічна, санітарна, інфекційний контроль, первинна, вторинна).

Донецьк 2012

Актуальність теми. Головна задача профілактики туберкульозу – це попередження зараження здорової людини, тобто створення умов, які зводять до мінімуму можливість інфікування (зараження).

Для цього необхідна ліквідація джерела розповсюдження інфекції (раннє виявлення і вилікування хворих на туберкульоз людей або припинення у них бактеріовиділення). Сучасні методи лікування забезпечують такий результат у абсолютної більшості пацієнтів. Однак у ряді випадків захворювання приймає хронічний перебіг і бактеріовиділення може продовжуватися роками. Тоді домівка хворого стає вогнищем інфекції.

Інфікованість мікобактеріями туберкульозу (МБТ) серед усього населення складає: у 7–8 років – 8,5%, 14 років – 17–26%, 40 років і більше – приблизно 80%.

При наявності такої високої інфікованості захворіти на туберкульоз може будь-яка здорова людина, що перенесла стресову ситуацію, хірургічне втручання, травму, яка має будь-яке хронічне захворювання.

Тільки сумісні зусилля загальної лікувальної мережі, санітарно-епідеміологічної служби, протитуберкульозних закладів та уряду можуть забезпечити ефективність профілактичних протитуберкульозних заходів і привести до значного зниження інфікованості населення, захворюваності і смертності від туберкульозу.
Враховуючи актуальність знання методів попередження трансмісії інфекції серед населення, запобігання інфікування медичних працівників сімейними лікарями, загальну мету можна сформулювати наступним чином: вміти організовувати профілактичні заходи щодо туберкульозу на дільниці обслуговування, застосовівати заходи інфекційного контролю в перериванні розповсюдження туберкульозу в медичному закладі.

Щоб реалізувати загальну мету, потрібно вміти:

 1. проводити заходи, спрямовані на знищення мікобактерій туберкульозу у вогнищах туберкульозної інфекції;

 2. організувати профілактичні заходи з попередження розповсюдження ТБ інфекції в медичному закладі;

 3. дотримуватися правил індивідуального захисту з метою попередження інфікування МБТ та захворювання на туберкульоз;

 4. проводити відбір дітей, які підлягають вакцинації і ревакцинації БЦЖ;

 5. діагностувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації, ревакцинації, визначити лікувальну тактику при цьому;

 6. організувати проведення хіміопрофілактики туберкульозу належним особам.

Для реалізації цілей навчання необхідні вихідні базисні знання – уміння, отримані Вами раніше. Вам потрібно:

 1. Знати методи захисту організму від інфекційних захворювань.


Щоб Ви могли перевірити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, виконайте ряд завдань. Правильність рішень перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Задача 1

В перші дні життя новонародженим проводиться вакцинація з метою специфічної профілактики туберкульозу.

Що з перерахованого використовується для формування в организмі протитуберкульозного імунітету?

   1. Туберкулін.

   2. Вакцина Е.

   3. Вакцина EV.

   4. Анатоксин.

   5. Вакцина БЦЖ.


Якщо Ви відчували утруднення при відповіді на завдання, інформацію, необхідну для формування початкового рівня знань-умінь, можна знайти в наступних джерелах інформації:

 1. Патологічна фізіологія: Підручник /Зайко М.Н., Биць Ю.В., Атаман О.В. та ін. // За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. - К.: Вища школа, 1995.- 615 с.

 2. Пропедевтика внутрішніх хвороб: навчальне видання / Децик Ю.І., Нейко Є.М., Пиріг Л.А. та ін. // За ред. Ю.І. Децика. - К.: Здоров’я, 1998.- 504 с.

 3. Патологическая физиология / Под ред. А.Д. Адо, В.В. Новицкого.- Томск: Из-во Томского университета, 1994.- 468 с.

 4. Синяченко О.В., Игнатенко Г.А. Пропедевтика внутренних болезней: учебное пособие.- 2-е издание.- Донецк: Донеччина, 2004.- 548 с., ил.


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цілей навчання за темою:

  1. Види профілактики (соціальна, специфічна, санітарна).

  2. Поняття вогнище туберкульозної інфекції.

  3. Заходи які включають в план оздоровлення туберкульозного вогнища.

  4. Поняття поточної та заключної дезінфекції. Основні засоби знезараження під час проведення поточної дезінфекції (механічні, фізичні, хімічні).

  5. Заходи інфекційного контролю.

  6. Вакцинація БЦЖ. Види вакцини БЦЖ.

  7. Показання та протипоказання до вакцинації та ревакцинації вакциною БЦЖ.

  8. Методика проведення вакцинації та ревакцинації вакциною БЦЖ.

  9. Можливі ускладнення, які виникають після вакцинації та ревакцинації вакциною БЦЖ.

  10. Показання до проведення хіміопрофілактики. Методика проведення хіміопрофілактики.


Для покращення засвоєння матеріалу та реалізації конкретних цілей необхідно ознайомитися із таблицями теми (додатки 1,2) Використовуйте також систему дистанційного навчання інтернів і курсантів.

Джерела учбової інформації:

 1. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Турченко Л.В., Лірник С.В. Туберкульоз: організація діагностики, лікування, профілактики та контролю за смертністю. – Київ: Здоров’я. – 2010. – 448 с.

 2. Пульмонологія та фтизіатрія: Підручник: у 2-х т. / За ред. Фещенка Ю.І., Ільницького І.Г., Мельника В.П. – Київ, Львів: Атлас. – 2009. – 1336 с.

 3. Фтизіатрія. Підручник / за ред. В.І. Петренка.- Вінниця: Нова книга.- 2006.- 504 с.

 4. Фещенко Ю.І. Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник // Київ: «Здоров’я». – 2002. – 901 с.

 5. Сучасна стратегія боротьби з туберкульозом в Україні: [виборн. вид.] / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. – К.: Здоров’я, 2007. – 664с.

 6. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Підручник. Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 1999. – 323 с.

 7. Хоменко А.Г. Туберкулез. - М.: Медицина, 1996 – 376с.

 8. Наказ МОЗ України № 26 від 14.02.1996 р. «Про удосконалення протитуберкульозної служби»

 9. Наказ МОЗ України № 233 від 29.07.1996 р. «Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз».

 10. Наказ МОЗ України № 384 від 09.06.2006 р. «Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз».

 11. Наказ МОЗ України № 422/40 від 27.06.2006 р. «Про затвердження Посібника з питань боротьби з туберкульозом на основі міжнародних стандартів з контролю за туберкульозом (методичні вказівки щодо впровадження національної програми контролю за туберкульозом)».

 12. Наказ МОЗ України від 07.07.2008 № 366 "Про затвердження програми переходу до протитуберкульозного щеплення вакциною БЦЖ SSI (Датський штам) в Україні"

 13. Наказ МОЗ України № 684 від 18.08.2010 «Про затвердження стандарту інфекційного контролю за туберкульозом»

 14. Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»

 15. Наказ МОЗ України від 23.12.2011 № 950 «Зміни і доповнення, внесені до наказу МОЗ України від 18.08.2010 № 684 «Про затвердження стандарту інфекційного контролю за туберкульозом»

 16. Сайт кафедры: www.ukrtb.net


Якщо ви засвоїли зміст теми, закріпіть його рішенням задач. Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Задача 1

У родині із трьох осіб проживає хворий на відкриту форму туберкульозу легенів. Родині надані рекомендації з дотримання правил попередження розповсюдження туберкульозної інфекції.

Яке з перерахованих впливів найбільше згубне для збудника туберкульозу?

A. Вологе прибирання приміщень

B. Висушування

C. Заморожування

D. Провітрювання

E. Ультрафіолетове опромінення
Задача 2

Хворого Р., 22 років, протягом 2-х тижнів турбують субфебрильна температура по вечорах, слабкість, кашель із мокротинням. На оглядовій рентгенограмі в 2-му сегменті правої легені визначається ділянка затемнення легеневої тканини малої інтенсивності, 4см у діаметрі, з нечіткими контурами, негомогенна за рахунок просвітління в центрі. У мокротинні виявлені КСБ.

Чи представляє хворий епідеміологічну небезпеку для оточуючих?

A. Не небезпечний для дорослих, але небезпечний для дітей.

B. Епідеміологічно не небезпечний.

C. Небезпечний для дітей.

D. Небезпечний для дорослих і дітей.

E. Не небезпечний для дорослих.
Задача 3
Хворий П., 25 років скаржиться на кашель з мокротинням протягом двох місяців. Сімейним лікарем спрямований до пункту збору мокротиння.

Що з перерахованого використовує медична сестра пункту збору мокротиння для запобігання зараження туберкульозною інфекцією?

A. Хірургічну маску.

B. Респіратор.

C. Спецодяг та хірургічну маску.

D. Спецодяг та респіратор.

E. Спецодяг.
Задача 4
При проведенні діагностичної проби Манту 2 ТО у школярів 1 класу (6-7 років) отримані різні місцеві реакції: уколочна – 3 чол., папула 5мм і більше – 10 чол., гіперемія - 7 чол., у 2 першокласників відзначена везикула на тлі папули, некроз на тлі папули – у 1 дитини.

Яка місцева реакція є показанням для проведення ревакцинації?

A. Уколочна реакція на місці введення туберкуліну.

B. Гіперемія будь-якого розміру.

C. Папула 5мм і більше.

D. Везикула на тлі папули будь-якого розміру.

E. Некроз на тлі папули будь-якого розміру.
Задача 5
Здоровому доношеному немовляті вагою 3200 на 3 день життя внутрішньошкірно введено вакцину БЦЖ-1 у верхньому відділі верхньої третини зовнішньої поверхні плеча (0,05мг в 0,1мл розчину).

Яке післявакцинальне ускладнення варто очікувати?

A. Поверхневу виразку.

B. Холодний абсцес.

C. Келоїдний рубець.

D. Пахвовий лімфаденіт.

E. БЦЖ-остит.
Задача 6
У родині (батько, мати й двоє дітей дошкільного віку). У батька виявлено туберкульоз легенів МБТ+. Після обстеження контактних встановлено: мати здорова, у дітей рентгенологічних змін у легенях не виявлено, реакція Манту з 2 ТО - негативна.

За якою схемою варто проводити хіміопрофилактику дітям?

A. 2 антимікобактеріальнимипрепаратами 6 місяців.

B. 1 антимікобактеріальним препаратом 5 місяців.

C. 1 антимікобактеріальним препаратом 4 місяці.

D. 1 антимікобактеріальним препаратом по 3 місяці 2 рази на рік.

E. 1 антимікобактеріальним препаратом 2 місяці 2 рази на рік
Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті за темою: «Профілактика туберкульозу (соціальна, специфічна, санітарна, інфекційний контроль, первинна, вторинна)»

На початку заняття проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань-умінь інтернів (курсантів) (надаються тестові завдання).

Потім проводиться короткий розбір теоретичних питань згідно теми заняття, після чого кожний інтерн (курсант) одержує завдання за темою практичного заняття, що включає набори ситуаційних задач. На підставі даних, отриманих під час виконання завдання, інтерн (курсант) складає план заходів ІК у відділенні, у вогнищі ТБ інфекції, формує контингент для ревакцинації, план дій при розвитку ускладнень після вакцинації БЦЖ, обгрунтовує свої призначення.

При розборі завдання беруть участь усі інтерни (курсанти). Наприкінці заняття проводиться розгляд результатів роботи інтернів (курсантів). Викладач пояснює типові помилки, відповідає на запитання інтернів (курсантів), оцінює їхню роботу й підводить підсумки заняття.
Еталони відповідей.

Початковий рівень: 1-Е.

Підсумковий рівень: 1–Е; 2–D; 3–D; 4–А; 5–C, 6-D.


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я...
...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Хворий скаржиться на тривалий біль, постійного характеру в ділянці 36 зуба, який посилюється при пережовуванні їжі; неприємний запах...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Хворий скаржиться на пекучий біль, постійного характеру в ділянці слизової оболонки поверхні язика, щік, а також у кутках роту. Біль...
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет...
Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КИЇВ НТУУ "КПІ" 1997 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
Донецький національний університет економіки
Змістовий модуль 1 "Засоби для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері фінансів"
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
Міністерство охорони здоров’я Управління охорони здоров’я Хмельницької...
М. Хмельницький, вул. І. Франка 13 Тел/факс (8-0382) 65-20-17 Е-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка