«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» ДО 20-річчя Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля


Скачати 301.38 Kb.
Назва«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» ДО 20-річчя Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
Сторінка1/2
Дата18.05.2013
Розмір301.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2
Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Вища школа управління охороною праці (Катовіце, Польща)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Одеський національний економічний університет

Полтавський університет економіки і торгівлі


ПРОГРАМА
Третьої Віртуальної сесії Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу

«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи»

ДО 20-річчя

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
18 -19 квітня 2013 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА
Партнер призового фонду

Третьої Віртуальної сесії

Всесвітнього Нобелівського

економічного Конгресу

«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи»
autoshape 2autoshape 2

БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

Дніпропетровське регіональне управління

Інформаційні партнери:
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ТРК «Українсько-польське радіо та телебачення «Співдружність»Порядок роботи:
18 квітня 2013 р.
10.00 – 10.30

Зала Нобелівських лауреатів з економіки
Реєстрація учасників Віртуальної сесії, переможців та учасників Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і аспірантів, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву
10.30 – 11.30
Урочисте відкриття Третьої Віртуальної сесії Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи»
Вітання ректора Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, д.е.н., професора Б.І. Холода
Вітальне слово голови Ради молодих вчених Дніпропетровської області, к.е.н., доцента Безуса Р.М.
Вітальне слово директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації к.філософ.н. Демчика О.І.
Вручення нагород переможцям і лауреатам Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і аспірантів, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву

Ректор Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, д.е.н., професор Б.І. Холод

Керуючий Дніпропетровського регіонального управління банку «Фінанси та кредит» І.А. Олійник
Виступ переможців Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і аспірантів, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву
11.30 – 12.00

Перерва, фотографування біля Меморіального символу «Планета Альфреда Нобеля»

12.00 – 13.40 Зала засідань вченої ради (А305)
Пленарне засідання в режимі відео-конференції
Вступне слово ректора Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, д.е.н., професора Холода Б.І.
Вітання учасників від університетів, які приймають участь у відео-конференції:


  • Звєряков М.І., ректор Одеського національного економічного університету;

  • Шубін О.О., ректор Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

  • Нестуля О.О., ректор Полтавського університету економіки і торгівлі

  • Тромбовські М., ректор Вищої школи управління охороною праці (Катовіце, Польща).

Доповіді:
Відео-виступ із Катовіце

V. Momot, Doctor of economics, full professor of Alfred Nobel University, WSZOP (Польща)

Comparative organizational culture study in Poland and Ukraine
Відео-виступ із Донецька

Косова Т.Д., д.е.н., професор Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)

Фінансові механізми забезпечення стабільного розвитку економіки
Відео-виступ із Полтави

Ніколенко С.С., д.е.н., професор Полтавського університету економіки і торгівлі (Україна)

Дефуркації у міжнародній валютній системі: чи є циклічність у світових валютних відносинах?
Відео-виступ із Одеси

Бабенко А.Є., викладач Одеського національного економічного університету (Україна)

Формування сценаріїв розвитку комунальних підприємств

Відео-виступ із Дніпропетровська

Задоя А.О., д.е.н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (Україна)

Экономическая цикличность: конфликтологическая концепція
Жуков Є.А., д.е.н., професор, ректор Міжнародної академії інноваційного розвитку (Російська Федерація)

Разрушение базовых нравственных ценностей – главная причина экономической нестабильности
Заключне слово ректора Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, д.е.н., професора Холода Б.І.

13.40 – 16.00 Зала Нобелівських лауреатів з економіки
Засідання секції «Нова генерація нобелівських ідей» (до підсумків Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і аспірантів, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву)
Модератор: доктор економічних наук, професор В.А. Павлова
Доповіді:
Кешенкова Н.В., аспірантка Московського державного університету економіки, статистики і інформатики

Банковский бизнес: оценка степени продвижения банковских продуктов
Свідницький Т.І., студент Інституту магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ

Моделювання впливу податкового навантаження на економіку України за допомогою виробничо-інституційної функції
Науменко Г.О., студентка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Прогнозування фінансових показників діяльності банку
Патракеєва О.Ю., аспірантка Південного федерального університету

Информационно-аналитическая система поддержки принятия решений, направленных на развитие региона (на примере Ростовской области)
Терещенко О.О., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Динаміка виробництва та цін: сучасні тенденції та перспективи. Кавова продукція
Палладін А.М., студент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Input-Output Analysis of Ukrainian Economy
Виступи:
Agnieszka Janik, University of Rzezsow

Contribution of wassilfy Leontief’s science to quantitative aspects of ecoutry’s economics growth on example
Андронік В.М., студент Інституту журналістики та масової комунікації Класичного приватного університету

Парадокс та феномен методу В.Леонтьєва «витрати-випуск»: сучасний вимір і проекція в майбутнє
Артеменко Р.Ю., студент Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Інституціональний підхід «принципал - агент» до аналізу функціонування фірми
Архіпова К.С., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Инновационные методы экономических исследований: теория рациональных ожиданий Томаса Сарджента
Аскеев А.Г, студент Карагандинського Державного Університету імені Є.А. Букетова

Практическое применение анализа «затраты-выпуск» для устойчивого развития экономики
Балабан М.О., студентка Тернопільського національного економічного університету

Операції консолідації капіталу на українському ринку
Баран О.П., студентка Тернопільського національного економічного університету

Особливості формування інвестиційної політики в країнах світу
Барщинська В.В., студентка Українського державного хіміко-технологічного університету

Інтелектуальний потенціал сучасного світу
Беззубко Б.І., аспірант Донецького державного університету управління

Сучасні тенденції стратегічного планування міст
Білик І.Ю., студентка Харківського національного економічного університету Передумови виникнення та інструментарій діагностики проявів кризових явищ
Білько О.П., студент Київського Національного торговельно-економічного університету

Інвестиції як основна передумова економічного розвитку країни
Бовконюк Р.Ю., студент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Государственное регулирование экономики как функция государства
Бугаєв Д.С., Галич О.М., Чешко В.В., студенти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Планирование развития проектно-строительной компании на основе маркетингового похода
Буренко О.В., Зозуля І.С., студенти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Підхід В.Леонтьєва «Витрати-випуск» у регіональних умовах
Вакулич М.М., аспірантка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Особливості формування інвестиційної політики в країнах світу
Ватаман А.В., студентка Буковинського державного фінансово-економічного університету

Современная проблематика влияния глобализационных процессов на развитие банковской системы Украины
Возняк С.С., Пуха Д.О., Дегодюк О.Ю., студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Взаємодія економіки та оточуючого середовища
Ворона О.М., студент Чернігівського державного технологічного університету «Пожвавлення інвестиційного клімату в Україні» – державна програма стимулювання іноземного інвестування в галузі економіки України
Головко К.В., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Парадокс Леотьєва та його актуальність в сучасному світі
Гоцелюк А.Ю., здобувач Миколаївського аграрного університету

Залучення іноземного капіталу – перспективна форма зовнішньоекономічної діяльності
Гудим М.В., Гудим П.В., студенти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Застосування моделі Леонтьєва в автоматизованих економічних системах
Драганчук О.В., студент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Глобальные проблемы современности в научном творчестве Василия Леонтьева
Єршов А.Є., Горб Г.А., Гавриш Д.О., студенти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Інтелектуальний потенціал сучасного світу
Жолдак Г.Ф., студент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Кластерний підхід у аналізі динамічних ефектів IT-сфери
Жукевич Х.В., Попівчак М.В., студенти Львівського інституту економіки і туризму

Взаємодія економіки та оточуючого середовища
Зарубін О.А., студент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Оптимізаційні методи та інформаційні технології в моделюванні роботи підприємства
Зелена О.А., Божко О.М., студенти Донбаської національної академії будівництва і архітектури

Глобализация и ее влияние на развитие мирового производства
Івашків В.І., аспірантка Національного університету інституту підприємництва та перспективних технологій «Львівська політехніка»

Використання методології В.Леонтьєва «витрати - випуск» при формуванні логістичної системи управління великоформатним торговельним підприємством
Казьмірчук А.О., студентка Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля

Интеллектуальный потенциал современного мира
Каніщева В.С., Форопонова К.О., студенти Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Шляхи вирішення екологічних проблем економічного розвитку
Капустяк М.І., студентка Львівського Інституту Банківської справи Університету Банківської Справи Національного Банку України

Василь Леонтьєв – «світлий розум» XX століттяю Вплив видатного економіста на науку
Кваша І.О., Трофіменков О.В., студенти Київського національного торговельно- економічного університету

Дослідження секторального впливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на економіку України
Кірієнко Є.О., студентка Українського державного хіміко-технологічного університету «Інтелектуальний потенціал сучасного світу»

Влияние экономической и социальной структуры общества на процесс развития
Кірова А.А., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Глобалізація та її вплив на розвиток світового виробництва
Ковальова О.П., студентка Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Глобалізація та її вплив на розвиток світового виробництва
Коваценко А.О., Фальчук М.Ю., студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Інтелектуальний потенціал сучасного світу
Коротаєва Ю.В., студентка Класичного приватного університету

Формування інвестиційного клімату в Україні
Котова Ю.Ю., Чекрышова И.А., студенти Саратовського соціально-економічного інституту РЕУ ім.Г.В. Плеханова

Идеи В.В.Леонтьева и современное развитие экономики
Крамаренко М.О., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Державне регулювання економіки
Кривобок П.В., студент Національного університету харчових технологій

Взаємодія економіки і навколишнього середовища
Ліпич М.А., студентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Особливості функціонування фінансових систем в посткризових умовах

Левченко А.А., Тихомирова М.В., студенти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Економічна динаміка та інвестиційні процеси в Україні
Максименко К.В., студентка Інституту журналістики та масової комунікації Класичного приватного університету

Сучасний стан та напрями розвитку банківської системи України
Малишевська Я.О., студентка Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Інтелектуальний потенціал сучасного банківського працівника в контексті глобалізації
Малюга М.В., студентка Тернопільського національного економічного університету

Кількісні аспекти економічного розвитку країни
Мельниченко Є.М., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації
Михеева Д.А., студентка Тамбовського філіалу Московського державного університету культури та мистецтв

Парадокс Леотьева и его актуальность в современном мире
Мовчан Ю.І., студентка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Методика оцінки конкурентного потенціалу підприємства готельного бізнесу
Момчев О.М., студент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Роль парадоксу В.Леонтьева та теорії «дизайну ринків» у формуванні ефективного ринку праці
Мороз О.І., студентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Аналіз суперечностей в економічній теорії в контексті дослідження виробничої функції Василя Леонтьєва
Науменко Г.О., студентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Прогнозування фінансових показників діяльності банку
Нізовець В.В., студент Одеського національного економічного університету

Державні програми економічного і соціального розвитку
Оганезова К.В., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Застосування методу Леонтьєва «Витрати-випуск» при вирішенні вагомих проблем в економіці України
Омельяненко В.А., Марочко С.С., студенти Сумського державного університету

Анализ эффективности проекта по совершенствованию системы управления конкурентоспособностью продукции (на примере МУП «Теплоэнерго»)
Пасічник К.О., студентка Тернопільського національного економічного університету

Інтелектуальний потенціал сучасного світу
Підцерковний Б.В., студент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Особливості функціонування фінансових систем в посткризових умовах
Пилипенко К.О., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Взаємодія економіки та оточуючого середовищі

Потоцький В.В., студент Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Обробка вхідних даних для системи моніторингу фінансових ринків на основі нейронних мереж
Пугачова К.І., студентка Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Інтелектуальний потенціал України на сучасному етапі розвитку
Пуповська Ю.О., студентка Тамбовського філіалу Московського державного університету культури та мистецтва

Экономико-математические модели и информационные технологии в исследованиях социально-экономических проблем
Романенко Ю.М., аспірант Білоруського торговельно-економічного університету

Прогнозирование показателей хозяйственной деятельностью райпо
Рудаковский Я.С., студент Білоруського торговельно-економічного університету

Сравнительная характеристика прогнозов экономического развития Василия Леонтьева с реалиями конца 20-ого начала 21-ого веков
Рутковський Р.В., студент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Глобалізація та її вплив на розвиток світового виробництва
Сагалюк А.Г., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Методологія та теорія В.Леонтьєва «Витрати-випуск»
Салєєва К.О., студентка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Інтелектуальний потенціал суспільства
Соболєва О.А., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Методи стабілізації грошей (досягнення нобелівських лауреатів у модернізації монетарної політики)
Соколова О.С., студентка Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля

Изменение структуры мировой экономики под влиянием глобализации
Теплинська С.С., студентка Старооскольського філіалу Білгородського державного національного дослідницького університету

Пути повышения инновационной активности предприятия
Терещенко О.О., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Динаміка виробництва та цін: сучасні тенденції та перспективи. Кавова продукція
Трішина Т.В., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Міжнародні рикни: досвід подолання кризи
Халова Т.С., Ербаєва Р.Р., студенти Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Інтелектуальний потенціал сучасної України
Хілько А.В., студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Динаміка виробництва та цін органічно безпечної продукції: сучасні тенденції та перспективи
Чайковський Я.Р., студент Університет ім.Марії Кюрі-Складовської в Любліні

Методологічний плюралізм як філософічна підстава до розуміння економічної теорії Василя Леотьева
Черкас П.П., студентка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Україна на ринку озброєння: становище і проблеми
Чепелюк М.С., студентка Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Особливості функціонування фондового ринку в посткризових умовах
Шара В.І., студентка Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського

Фінансова система України у посткризовий період
Шевченко С.В., студентка Старооскольського філіалу Білгородського державного національного дослідницького університету

Объем и распределение инвестиций как основа экономического развития страны
Шикашам А.А., студент Київського Національного торговельно-економічного університету

Парадокс Леонтьєва та його актуальність в сучасному світі

19 квітня 2013 р.

10.00 – 11.30

Панельні засідання
Економічні теорії: синергетичний, інституційний,

еволюційний та цивілізаційний підходи

(до 20-річчя присудження Нобелівської премії

Д. Норте і Р. Фогелю)
Зала Нобелівських лауреатів з економіки

Модератор: доктор економічних наук, професор А.А. Ткач
Доповіді:
Kuznetsova S., Doctor of economics, full professor of Alfred Nobel University, Andreenko M., student of Alfred Nobel University, Ilchenko O., student of Alfred Nobel University

The investment attractiveness of the grain market in Ukraine: major players and trading partners, recent trends and mid-term outlook
Lyashko D.Yu., PhD in Economics, Associate Professor, Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

Components of the increasing revenue strategy in the system of enterprise value management
Азарян О.М., доктор економічних наук, професор Донецького національного університету економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Біленька Ю.О., аспірант Макіївського економіко-гуманітарного інституту

Концептуальні основи державного регулювання національної економіки через сектор природних монополій
Білоцерківець В.В., кандидат економічних наук, доцент Національної металургійної академії України

Роль держави в активізації розвитку авангардної економіки: демпфер чи протагоніст?

  1   2

Схожі:

Старший викладач Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
П. Й. АТАМАС, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ для вступу на...
Програма випробувань зі світової літератури для вступу на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за напрямом...
1. Розвиток країн Європи та Америки в період кризи індустріального...
ВсесвітнЬОЇ історіЇ НА навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра...
ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ)
Звільнити від сплати за навчання протягом першого курсу абітурієнтів,...
Спеціальна соціально-орієнтована пропозиція до 20-річчя Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля!
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
Наукові праці за 2011-2012 навчальний рік
Бюлетень міжнародного нобелевського економічного форуму «Світова економіка ХХI століття: цикли та кризи» – Вип. 1(4), 2011 р. – С....
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» Кафедра...
Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), свідоцтво №704
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка