Донецький національний університет економіки


НазваДонецький національний університет економіки
Сторінка4/9
Дата07.04.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 3. Інформаційні технології у фінансах. Дерево рішень
Лабораторна робота №3

Тема: Використання електронних таблиць для аналізу інвестицій за допомогою «Дерева рішень».

Мета: навчитись виконувати аналіз інвестиційних проектів за допомогою засобів табличного процесора Microsoft Excel.

Програмне забезпечення: операційна система Windows, табличний процесор Microsoft Excel.
Завдання

 1. Вивчити теоретичний матеріал за темою.

 2. Виконати приклад практичного завдання «Застосування дерева рішень для аналізу інвестицій».

 3. Виконати завдання за темою лабораторної роботи у відповідності з індивідуальним варіантом.

 4. Оформити звіт по лабораторній роботі, в якому повинні бути наступні складові:

  • титульний лист;

  • роздруківка дерева рішень для оцінки ризиків проекту;

  • роздруківки табличних документів у вигляді з даними і в формульному вигляді;

  • роздруківка висновків за результатами виконання завдання.


Визначення дерева рішень

Дерева рішень звичайно використовують для аналізу ризиків проектів, що мають доступне для огляду або розумне число варіантів розвитку. Вони особливо корисні в ситуаціях, коли рішення, прийняті в момент часу t = n, сильно залежать від рішень, прийнятих раніше, і у свою чергу визначають сценарії подальшого розвитку подій.

Дерево рішень має вид навантаженого графа, вершини його представляють ключові ситуації, у яких виникає необхідність вибору, а дуги (гілки дерева) – різні події (рішення, наслідки, операції), що можуть мати місце в ситуації, обумовленою вершиною. Кожній дузі (гілці) дерева можуть бути приписані числові характеристики (навантаження), наприклад, величина платежу й імовірність його здійснення. У загальному випадку використання даного методу припускає виконання наступних етапів:

 1. Для кожного моменту часу t визначають проблему і всі можливі варіанти подальших подій.

 2. Відкладають на дереві відповідні проблемі вершину і вихідні з її дуги.

 3. Кожній вихідній дузі приписують її грошову і імовірнісну оцінку.

 4. Виходячи зі значень усіх вершин і дуг розраховують ймовірне значення критерію NPV.

 5. Проводять аналіз імовірнісних розподілів отриманих результатів.


Приклад застосування «Дерева рішень» для аналізу інвестицій
Розглядається дворічний проект, що вимагає початкових вкладень в обсязі 200000 ден. од. Згідно з експертними оцінками приток коштів від реалізації проекту в першому році становитиме:

80 000$ с імовірністю 0,3

110 000$ с імовірністю 0,4

150 000$ с імовірністю 0,3

Притоки коштів у 2 році залежать від результатів, отриманих в 1 році (таблиця 1.1). Норма дисконту дорівнює 12%.

Побудувати дерево рішень для оцінки ризиків проекту.
Таблиця 1.1 - Розподіл ймовірностей потоку платежів

CF11=80000, P11=0,3

CF12=110000, P12=0,4

CF13=80000, P13=0,3

CF2i

P2i

CF2i

P2i

CF2i

P2i

40000

0,2

130000

0,3

160000

0,1

100000

0,6

150000

0,4

200000

0,8

150000

0,2

160000

0,3

240000

0,1


Приклад дерева рішень наведено на рисунку 1.11
Технологія використання дерева рішень

 1. Завантажити табличний процесор Microsoft Excel.

 2. На Листі 1 ввести вхідні дані і підготувати таблицю для розв'язання задачі (рисунок 1.12).

Прийняті позначення:

CF1i, CF2i - притоки грошових коштів від реалізації проекту в першому і в другому році проекту;

P1i, P2i - ймовірності настання події в першому і в другому році проекту;

Pi - спільні ймовірності 2 подій, тобто ймовірності того, що станеться і подія 1, і подія 2;

NPVi - прибуток від проекту.

 1. Прибуток від проекту розраховується двома способами:

1 спосіб

Прибуток від проекту розраховується по формулі:

В нашому випадку прибуток від проекту розраховується по формулі:

Р
исунок 1.11 – Дерево рішень


Рисунок 1.12 – Введення вхідних даних в таблицю

2 спосіб

Прибуток від проекту можна розрахувати за допомогою фінансової функції ЧПС() за формулою:Структура функції:

=ЧПС(ставка; значение1; значение2; ...),

де ставка - ставка дисконтування за один період;

значение1, значение2, ... - це від 1 до 29 аргументів, що представляють витрати і доходи.

Функція ЧПС() повертає величину чистої приведеної вартості інвестиції, використовуючи ставку дисконтування, а також вартості майбутніх виплат (від'ємні значення) і надходжень (позитивні значення):

 • Значение1, значение2, ... повинні бути рівномірно розподілені в часі, виплати повинні здійснюватися в кінці кожного періоду;

 • Функція ЧПС() використовує порядок аргументів значение1, значение2, ... для визначення порядку надходжень і платежів.
 1. Виконання розрахунків в електронній таблиці дивись на рисунку 1.13, а таблицю з підсумковими даними на рисунку 1.14.

 2. Зробимо висновки на підставі отриманих результатів


Всього в дереві рішень 9 шляхів, 3 з них мають негативний результат. Загальне середньозважене на ймовірність значення NPV = 19036,99 (сумарна очікувана NPV) є позитивною величиною, отже, проект в цілому можна прийняти. У загальному випадку перевагу слід віддавати проектам з більшою очікуваної NPV.

Рисунок 1.13 – Таблиця в формульному вигляді


Рисунок 1.14 – Таблиця з розрахунковими даними
При аналізі дерева рішень видно, що чим більше років триває інвестиційний проект, тим більше на нього впливають різні фактори і вірогідність успішної реалізації проекту падає. Це падіння викликане:

a) коефіцієнтом дисконту;

b) ймовірністю настання події.

Нехай проект триває 5 років, імовірність (кожен шлях дерева рішень) = 0,9. Тоді ймовірність через 5 років = 0,59 (= 0,95)

Дуже корисним і доречним тут може виявитися жартівна порада: «Дерева рішень подібні виноградній лозі - продуктивні тільки в тому випадку, якщо їх ретельно і регулярно підрізати».

Контрольні питання

 1. Дайте визначення дерева рішень.

 2. Для чого використовують метод «Дерево рішень»?

 3. Перерахуйте основні етапи використання методу «Дерево рішень».

 4. Опишіть технологію використання методу «Дерево рішень».

 5. Розкажіть про функцію ЧПС(): до якої категорії відноситься; призначення функції; структура функції.

Індивідуальні завдання за темою «Використання електронних таблиць

для аналізу інвестицій за допомогою «Дерева рішень»»
Варіант 1

У торговельного підприємства є можливість проінвестувати дворічний проект, який потребує первинних вкладень в обсязі 150 000 ум. од. Згідно з експертними оцінками надходження грошових коштів від реалізації проекту в першому році складе:

120 000 ум. од. з імовірністю 0,7

180 000 ум. од. з імовірністю 0,3

Надходження грошових коштів у другому році залежать від результатів, отриманих в першому році (таблиця 1). Норма дисконту дорівнює 16 %.

Побудувати дерево рішень для оцінки ризиків проекту.

Таблиця 1. Розподіл імовірності потоку платежів

CF11=120 000, Р11 = 0,7

CF11=180 000, Р11 = 0,3

CF2i

P2i

CF2i

P2i

50 000

0,1

90 000

0,2

75 000

0,2

100 000

0,3

90 000

0,3

150 000

0,1

130 000

0,2

175 000

0,3

150 000

0,2

200 000

0,1


Варіант 2

Проектна організація вирішила проінвестувати дворічний проект, який потребує первинних вкладень в обсязі 275 000 ум. од. Згідно з експертними оцінками надходження грошових коштів від реалізації проекту в першому році складе:

110 000 ум. од. з імовірністю 0,2

195 000 ум. од. з імовірністю 0,3

300 000 ум. од. з імовірністю 0,2

450 000 ум. од. з імовірністю 0,3

Надходження грошових коштів у другому році залежать від результатів, отриманих в першому році (таблиця. 1). Норма дисконту дорівнює 13 %.

Побудувати дерево рішень для оцінки ризиків проекту.

Таблиця 1. Розподіл імовірності потоку платежів

CF11=110 000,

Р11 = 0,2

CF11=195 000,

Р11 = 0,3

CF11=300 000,

Р11 = 0,2

CF11=450 000, Р11 = 0,3

CF2i

P2i

CF2i

P2i

CF2i

P2i

CF2i

P2i

130 000

0,3

229 000

0,5

129 000

0,3

200 000

0,4

275 000

0,4

230 000

0,4

230 000

0,5

300 000

0,5

200 000

0,3

250 000

0,1

250 000

0,2

500 000

0,1

Варіант 3

У торговельного підприємства є можливість проінвестувати дворічний проект, який потребує первинних вкладень в обсязі 550 000 ум. од. Згідно з експертними оцінками надходження грошових коштів від реалізації проекту в першому році складе:

500 000 ум. од. з імовірністю 0,4

450 000 ум. од. з імовірністю 0,5

900 000 ум. од. з імовірністю 0,1

Надходження грошових коштів у другому році залежать від результатів, отриманих в першому році (таблиця. 1). Норма дисконту дорівнює 20 %.

Побудувати дерево рішень для оцінки ризиків проекту.

Таблиця 1. Розподіл імовірності потоку платежів

CF11=500 000, Р11 = 0,4

CF11=450 000, Р11 = 0,5

CF11=900 000, Р11 = 0,1

CF2i

P2i

CF2i

P2i

CF2i

P2i

400 000

0,4

400 000

0,2

800 000

0,3

250 000

0,3

600 000

0,5

750 000

0,3

300 000

0,2

740 000

0,2

500 000

0,3

350 000

0,1

810 000

0,1

560 000

0,1


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» ДО 20-річчя Дніпропетровського...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки
Навіть в США дослідженням цієї проблеми почали займатися лише в 80-90-х роках, а в Україні і того пізніше. Про інтерес до цієї проблеми...
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет...
Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах
Цієї курсової роботи не є новою в українській літературі, окремими...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІНАУКИУКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ІСТОРІЇУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ...
ДОНЕЦЬКИЙ
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 6 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 232
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Рецензенти: Валюх З. О., д філол н., проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Григор’єва О. О., к філол н., доц....
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Три ВНЗ Львівщини : Львівський державний університет фізичної культури...
Підведені підсумки XXVII літньої Всесвітньої універсіади, яка проходила з 6 по 17 липня 2013 року в російському місті Казані та Х1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка