Донецький національний університет економіки


Скачати 29.05 Kb.
НазваДонецький національний університет економіки
Дата25.03.2013
Розмір29.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
УДК 658.012.32

Інна Віталіївна Сіменко

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ

Важливим напрямком подальшого розвитку економічного аналізу повинен стати аналіз організаційної культури підприємства. Питання організаційної культури є відносно новим та мало вивченим в нашій країні та за кордоном. Навіть в США дослідженням цієї проблеми почали займатися лише в 80-90-х роках, а в Україні і того пізніше. Про інтерес до цієї проблеми свідчать запроси керівників та спеціалістів, а також реальні замовлення організацій на виконання дослідницьких проектів.

Зв’язок між культурою та успіхом організації досліджували відомі вчені: О.С. Віханський, А.І. Наумов, Д. Коттер, Д. Бескет, Л. Аргоут, Д. Руссо, К. Шольтс, Є. Шейн, Т. Пітерс, Р. Уотерман і ін.

Однак, питання аналітичної оцінки організаційної культури, її впливу на ефективність діяльності суб’єкта господарювання залишаються не достатньо вирішеними.

Ціль статті – освітити роль організаційної культури, значення її аналізу для підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання.

Культуру можна визначити як набір базових цінностей, впевнень, негласних погоджень та норм, що поділяються всіма членами організації. Це свого роду система спільних цінностей та пропозицій про те, що і як робиться на підприємстві, що пізнається менеджерами та іншими співробітниками організації по мірі того, як їм доводиться стикатися з зовнішніми та внутрішніми проблемами. Корпоративна культура - це основний компонент в досягненні організаційних цілей, підвищення ефективності організації та управління інноваціями.

Результати діяльності будь-якого підприємства необхідно зв’язувати з його організаційною культурою, тому що вона є важливішім системостворюючим фактором всієї виробничо-фінансової діяльності суб’єкта господарювання. Тільки та організаційна культура впливає на результати діяльності підприємства, що підтримує його цілі, має широке охоплення працівників і знаходить у їхніх серцях гарячий відгук.

Організаційна культура та її основні компоненти можуть бути не чітко виражені та документально оформлені, але за відсутності певних інструкцій визначать спосіб дій та взаємодій людей і в значній мірі впливати на хід виконання роботи і на характер життєдіяльності організації.

Корпоративна культура може як допомагати організації, створюючи обстановку, що сприяє підвищенню продуктивності та впровадженню нового, так і працювати проти організації, створюючи бар’єри, що перешкоджають розробленню та реалізації корпоративної стратегії.

Підхід до аналізу організаційної культури повинен ґрунтуватися на свідомому й планомірному впливі на організаційну культуру з метою визначення її активних властивостей при динамічній зміні середовища функціонування, сприйнятливості науково-технічного прогресу, підвищенні продуктивності праці й ефективності господарювання, рішенні завдань соціального розвитку колективу, підвищенні конкурентоспроможності суб'єкта господарювання.

Для діагностики організаційної культури слід використовувати евристичні методи економічного аналізу, насамперед, метод контрольних питань, анкетування, інтерв’ювання, бальної оцінки. Можливо за результатами аналізу рівня культури вдатися до методу провідних ланок і вузьких місць. Саме він дозволить виявити «слабкі», але значимі ланки, і намітити шляхи підвищення рівня культури там, де це найбільше необхідно.

Складність аналітичної оцінки організаційної культури підприємства полягає в проблемі її кількісного виміру, відносності показників, які її вимірюють. Для рішення цієї проблеми необхідно використовувати еталоні, яким повинні відповідати основні компоненти організаційної культури.

Серед основних показників, що характеризують стан організаційної культури на підприємстві є ступінь конфліктності, ступінь документалізації культури, ступінь креативності, рівень спільності кадрів управління, ступінь узгодженості дій персоналу.

Питання аналізу організаційної культури в компаніях на сьогоднішній день є актуальним і його актуальність буде зростати по мірі просунення українських компаній на світовому ринку.

Схожі:

Донецький національний університет економіки
Змістовий модуль 1 "Засоби для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері фінансів"
«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» ДО 20-річчя Дніпропетровського...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет...
Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах
Цієї курсової роботи не є новою в українській літературі, окремими...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІНАУКИУКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ІСТОРІЇУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ...
ДОНЕЦЬКИЙ
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 6 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 232
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Рецензенти: Валюх З. О., д філол н., проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Григор’єва О. О., к філол н., доц....
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Три ВНЗ Львівщини : Львівський державний університет фізичної культури...
Підведені підсумки XXVII літньої Всесвітньої універсіади, яка проходила з 6 по 17 липня 2013 року в російському місті Казані та Х1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка