Донецький національний університет економіки


НазваДонецький національний університет економіки
Сторінка3/9
Дата07.04.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Варіант 6

 1. Побудуйте імітаційну модель ефективності грошового потоку підприємства. Визначте суму реінвестованих коштів, коефіцієнт ліквідності грошового потоку, коефіцієнт ефективності грошового потоку.

Назва показника

Значення показника

Діапазон суми надходжень підприємства (тис.грн)

3000 – 5000

Діапазон суми витрат(тис.грн)

1500 – 2500

Діапазон норми відрахувань на реінвестування

38% – 48%

Середнє значення чистого грошового потоку (тис.грн)

1500

Стандартне відхилення чистого грошового потоку (тис.грн)

300
 1. Сума надходжень підприємства складає 3 000 тис. грн., витрат – 1 500 тис. грн. Чистий грошовий потік дорівнює 1 500 тис. грн. На реінвестування прибутку спрямовано 48% від чистого грошового потоку.

  1. Визначте суму реінвестованих коштів, коефіцієнт ліквідності грошового потоку, коефіцієнт ефективності грошового потоку.

  2. Варіюючи значення суми витрат від 1000 тис.грн до 3500 тис.грн з кроком 500 тис.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте коефіцієнт ліквідності грошового потоку.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості рівня платоспроможності підприємства до величини витрат.


Варіант 7

 1. Побудуйте імітаційну модель прибутковості сервісного центру з ремонту офісної техніки. Розрахуйте загальний дохід, загальні витрати та прибуток сервісного центру, якщо відомо: діапазон зміни середньої вартості 1 ремонту: 30-120 у.о.; середніх витрат на комплектуючі і деталі для 1 ремонту: 10-100 у.о.; загальних адмінуправлінських витрат: 2000-5000 у.о. Стандартне відхилення кількості ремонтованої оргтехніки 50, середнє 200.

 2. Відомо, що сервісний центр займається ремонтом офісної техніки при наступних умовах:

Кількість ремонтованої в місяць офісної техніки

200

Середня вартість 1 ремонту

50 у.о.

Середні витрати на комплектуючі і деталі для 1 ремонту

20 у.о.

Загальні адмінуправлінські витрати

1000 у.о.
 1. Визначити загальний дохід і загальні витрати, а потім прибуток від ремонту офісної техніки.

 2. Варіюючи значення кількості ремонтованої в місяць офісної техніки від 150 до 300 штук з кроком 50 і, використовуючи таблицю підстановки, отримати значення прибутку.

 3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості прибутку до кількості ремонтованої в місяць офісної техніки.Варіант 8

 1. Підприємство підписало з банком договір овердрафту. Побудуйте імітаційну модель кредитних відносин клієнта з банком. Розрахуйте суму овердрафту та процентний платіж по ньому.

  Назва показника

  Значення показника

  % овердрафта

  25

  Діапазон залишків грошових коштів на рахунку (млн.грн)

  200 – 260

  Діапазон терміну надходження грошових коштів на рахунок (дн)

  10 – 13

  Середня сума документів до сплати (млн.грн)

  350

  Стандартне відхилення суми документів до сплати (млн.грн)

  60

 2. Залишок грошових коштів на рахунку клієнта в банку - 220 млн грн. У банк поступили документи на оплату клієнтом угоди на суму - 340 млн грн. Відсоток овердрафту становить 25% річних. Надходження грошових коштів на рахунок клієнта відбувається через кожні 12 днів після оплати зазначеної угоди.

  1. Визначити суму овердрафту.

  2. Варіюючи значення залишків грошових коштів на рахунку від 200 до 260 млн.грн з кроком 10 млн.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте процентній платіж по овердрафту.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості процентного платежу по кредиту до залишку грошових коштів на рахунку.

Варіант 9

 1. Банк «Форум» пропонує нову послугу для корпоративних клієнтів – факторинг. Підприємство уклало з банком угоду про надання факторингових операцій. Побудуйте імітаційну модель кредитних відносин клієнта з банком. Визначте ставку та суму плати за факторинг, якщо відомо:

  Назва показника

  Значення показника

  Ставка по кредиту

  21

  Діапазон терміну оборотності коштів в розрахунках з покупцями (дн)

  12 – 16

  Середня сума документів до сплати (тис.грн)

  360

  Стандартне відхилення суми документів до сплати (тис.грн)

  75

 2. Ставка по кредиту становить 21% річних. Середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцями 14 днів. Постачальником надані рахунки фактури на суму 345 тис.грн.

  1. Визначити ставку і суму оплати за факторинг.

  2. Варіюючи значення середнього терміну оборотності коштів у розрахунках з покупцями від 10 до 16 днів з кроком 1 день і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте процентній платіж по факторингу.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості процентного платежу по кредиту до середнього терміну оборотності коштів у розрахункахВаріант 10

 1. Побудуйте імітаційну модель ефективності інвестицій. Розрахуйте економічну рентабельність, диференціал фінансового важеля, плече фінансового важеля і ефект фінансового важеля, якщо відомо:

Назва показника

Значення показника

Діапазон суми прогнозованого прибутку від інвестицій (тис.грн)

250 – 350

Ставка податку на прибуток

20%

Діапазон величини ставки по кредиту у період інвестицій

10% – 16%

Діапазон суми інвестицій (млн.грн)

1,5 – 1,9

Середня сума позикових коштів (тис.грн)

550

Стандартне відхилення суми позикових коштів (тис.грн)

100
 1. В результаті інвестування засобів в розмірі 1,8 млн.грн передбачається отримання прибутку в розмірі 320 тис.грн. Ставка податку на прибуток становить 20%, ставка по кредитам банку в період інвестицій дорівнює 12%. Розрахувати економічну рентабельність, диференціал фінансового важеля, плече фінансового важеля і ефект фінансового важеля якщо сума позикових коштів становить 600 тис.грн.

  1. Визначити економічну рентабельність, диференціал фінансового важеля, плече фінансового важеля.

  2. Варіюючи значення суми позикових коштів від 350 до 650 тис.грн з кроком 50 тис.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте ефект фінансового важелю.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості показника ефекту фінансового важелю до суми позикових коштів.Варіант 11

 1. Побудуйте імітаційну модель розрахунків за векселями. Визначте ставку дисконту, яка буде використовуватись банком при обліку векселя у разі передачі його в банк для обліку через 30 днів з моменту оформлення, а також суму, яку підприємство отримає від банку за обліковий вексель, якщо відомо:

  Назва показника

  Значення показника

  Діапазон терміну погашення векселю (дн)

  75 – 100

  Діапазон величини ставки по кредитним операціям банку

  18% – 22%

  Середнє значення номінальної вартості векселю (тис.грн)

  950

  Стандартне відхилення номінальної вартості векселю (тис.грн)

  150

 2. Підприємство «Абсолют» реалізувало товар з відстрочкою платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 850 тис. грн. зі строком погашення 85 днів. Через 30 днів з моменту оформлення векселя підприємство передало його в банк для обліку. Процентна ставка за кредитними операціями комерційного банку складає 19%.

  1. Визначити ставку дисконту, яка буде використовуватись банком при обліку векселя, а також суму, яку підприємство отримає від банку за обліковий вексель.

  2. Варіюючи значення ставки по кредитним операціям комерційного банку від 18% до 24% з кроком 1% і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте суму, яку підприємство отримає від банку за обліковий вексель.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості суми облікового векселю до величини ставки по кредитним операціям


Варіант 12

 1. Побудуйте імітаційну модель ефективності інвестиційного проекту. Норма рентабельності інвестиційних витрат повинна бути не менше 68 відсотків. Визначте чистий прибуток інвестиційного проекту та оцініть його ефективність.

  Назва показника

  Значення показника

  Діапазон суми амортизаційних відрахувань

  4000 – 5000

  Діапазон суми інвестиційних витрат

  8500 – 12800

  Діапазон суми податкових виплат

  7500 – 8500

  Середнє значення прибутку від операцій (тис.грн)

  20220

  Стандартне відхилення прибутку від операцій (тис.грн)

  500

 2. Норма рентабельності інвестиційних витрат повинна складати не менше 68 відсотків. Підсумкові показники такі: прибуток від операцій – 20000 тис.грн; амортизаційні відрахування – 4847 тис.грн; інвестиційні витрати – 10390 тис.грн; податкові виплати – 9105 тис.грн.

  1. Визначте чистий прибуток інвестиційного проекту та оцініть його ефективність.

  2. Варіюючи значення суми інвестиційних витрат від 9000 тис.грн до 12000 тис.грн з кроком 500 тис.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте показник норми рентабельності інвестицій.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості норми рентабельності інвестицій до величини інвестиційних витрат.


Варіант 13

 1. Побудуйте імітаційну модель ефективності грошового потоку підприємства. Визначте суму реінвестованих коштів, коефіцієнт ліквідності грошового потоку, коефіцієнт ефективності грошового потоку.

  Назва показника

  Значення показника

  Діапазон суми надходжень підприємства (тис.грн)

  3500 – 5000

  Діапазон суми витрат(тис.грн)

  1800 – 3000

  Діапазон норми відрахувань на реінвестування

  38% – 52%

  Середнє значення чистого грошового потоку (тис.грн)

  1900

  Стандартне відхилення чистого грошового потоку (тис.грн)

  400

 2. Сума надходжень підприємства складає 4000 тис. грн., витрат – 2000 тис. грн. Чистий грошовий потік дорівнює 1 600 тис. грн. На реінвестування прибутку спрямовано 42% від чистого грошового потоку.

  1. Визначте суму реінвестованих коштів, коефіцієнт ліквідності грошового потоку, коефіцієнт ефективності грошового потоку.

  2. Варіюючи значення суми витрат від 1500 тис.грн до 4000 тис.грн з кроком 500 тис.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте коефіцієнт ліквідності грошового потоку.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості рівня платоспроможності підприємства до величини витрат.


Варіант 14

  1. Побудуйте імітаційну модель прибутковості сервісного центру з ремонту офісної техніки. Розрахуйте загальний дохід, загальні витрати та прибуток сервісного центру, якщо відомо: діапазон зміни середньої вартості 1 ремонту: 10-50 у.о.; середніх витрат на комплектуючі і деталі для 1 ремонту: 10-30 у.о.; загальних адмінуправлінських витрат: 1000-3000 у.о. Стандартне відхилення кількості ремонтованої оргтехніки 70, середнє 250.

  2. Відомо, що сервісний центр займається ремонтом офісної техніки при наступних умовах:

Кількість ремонтованої в місяць офісної техніки

250

Середня вартість 1 ремонту

30 у.о.

Середні витрати на комплектуючі і деталі для 1 ремонту

15 у.о.

Загальні адмінуправлінські витрати

1500 у.о.
 1. Визначити загальний дохід і загальні витрати, а потім прибуток від ремонту офісної техніки.

 2. Варіюючи значення середньої вартості 1 ремонту від 20 у.о. до 100 у.о. з кроком 10 і, використовуючи таблицю підстановки, отримати значення прибутку.

 3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості прибутку до середньої вартості 1 ремонту офісної техніки.


Варіант 15

 1. Підприємство уклало з банком договір овердрафту. Побудуйте імітаційну модель кредитних відносин клієнта з банком. Розрахуйте суму овердрафту та процентний платіж по ньому, якщо відомо.

  Назва показника

  Значення показника

  % овердрафта

  28

  Діапазон залишків грошових коштів на рахунку (млн.грн)

  240 – 300

  Діапазон терміну надходження грошових коштів на рахунок (дн)

  10 - 15

  Середня сума документів до сплати (млн.грн)

  400

  Стандартне відхилення суми документів до сплати (млн.грн)

  75

 2. Залишок грошових коштів на рахунку клієнта в банку - 265 млн грн. У банк поступили документи на оплату клієнтом угоди на суму - 400 млн грн. Відсоток овердрафту становить 28% річних. Надходження грошових коштів на рахунок клієнта відбувається через кожні 14 днів після оплати зазначеної угоди.

  1. Визначити суму овердрафту.

  2. Варіюючи значення залишків грошових коштів на рахунку від 200 до 300 млн.грн з кроком 20 млн.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте процентній платіж по овердрафту.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості процентного платежу по кредиту до залишку грошових коштів на рахунку.Варіант 16

 1. Банк «Форум» пропонує нову послугу для корпоративних клієнтів – факторинг. Підприємство уклало з банком угоду про надання факторингових операцій. Побудуйте імітаційну модель кредитних відносин клієнта з банком. Визначте ставку та суму плати за факторинг, якщо відомо:

  Назва показника

  Значення показника

  Ставка по кредиту

  22

  Діапазон терміну оборотності коштів в розрахунках з покупцями (дн)

  12 – 16

  Середня сума документів до сплати (тис.грн)

  380

  Стандартне відхилення суми документів до сплати (тис.грн)

  65

 2. Ставка по кредиту становить 22% річних. Середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцями 14 днів. Постачальником надані рахунки фактури на суму 450 тис.грн.

  1. Визначити ставку і суму оплати за факторинг.

  2. Варіюючи значення середнього терміну оборотності коштів у розрахунках з покупцями від 10 до 16 днів з кроком 1 день і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте процентній платіж по факторингу.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості процентного платежу по кредиту до середнього терміну оборотності коштів у розрахунках


Варіант 17

 1. Побудуйте імітаційну модель ефективності інвестицій. Розрахуйте економічну рентабельність, диференціал фінансового важеля, плече фінансового важеля і ефект фінансового важеля, якщо відомо:

  Назва показника

  Значення показника

  Діапазон суми прогнозованого прибутку від інвестицій (тис.грн)

  280 – 450

  Ставка податку на прибуток

  20%

  Діапазон величини ставки по кредиту у період інвестицій

  14% – 22%

  Діапазон суми інвестицій (млн.грн)

  1,5 – 2,6

  Середня сума позикових коштів (тис.грн)

  550

  Стандартне відхилення суми позикових коштів (тис.грн)

  100

 2. В результаті інвестування засобів в розмірі 2,5 млн.грн передбачається отримання прибутку в розмірі 420 тис.грн. Ставка податку на прибуток становить 20% ставка по кредитам банку в період інвестицій дорівнює 18%. Розрахувати економічну рентабельність, диференціал фінансового важеля, плече фінансового важеля і ефект фінансового важеля якщо сума позикових коштів становить 800 тис.грн.

  1. Визначити економічну рентабельність, диференціал фінансового важеля, плече фінансового важеля.

  2. Варіюючи значення суми позикових коштів від 600 до 850 тис.грн з кроком 50 тис.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте ефект фінансового важелю.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості показника ефекту фінансового важелю до розміру позикових коштів.


Варіант 18

 1. Побудуйте імітаційну модель розрахунків за векселями. Визначте ставку дисконту, яка буде використовуватись банком при обліку векселя у разі передачі його в банк для обліку через 40 днів з моменту оформлення, а також суму, яку підприємство отримає від банку за обліковий вексель, якщо відомо:

  Назва показника

  Значення показника

  Діапазон терміну погашення векселю (дн)

  75 – 85

  Діапазон величини ставки по кредитним операціям банку

  18% – 22%

  Середнє значення номінальної вартості векселю (тис.грн)

  1000

  Стандартне відхилення номінальної вартості векселю (тис.грн)

  200

 2. Підприємство «Абсолют» реалізувало товар з відстрочкою платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 1050 тис. грн. зі строком погашення 80 днів. Через 40 днів з моменту оформлення векселя підприємство передало його в банк для обліку. Процентна ставка за кредитними операціями комерційного банку складає 18%.

  1. Визначити ставку дисконту, яка буде використовуватись банком при обліку векселя, а також суму, яку підприємство отримає від банку за обліковий вексель.

  2. Варіюючи значення ставки по кредитним операціям комерційного банку від 16% до 22% з кроком 1% і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте суму, яку підприємство отримає від банку за обліковий вексель.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості суми облікового векселю до величини ставки по кредитним операціям


Варіант 19

  1. Побудуйте імітаційну модель прибутковості сервісного центру з ремонту офісної техніки. Розрахуйте загальний дохід, загальні витрати та прибуток сервісного центру, якщо відомо: діапазон зміни середньої вартості 1 ремонту: 30-120 у.о.; середніх витрат на комплектуючі і деталі для 1 ремонту: 10-100 у.о.; загальних адмінуправлінських витрат: 2300-2500 у.о. Стандартне відхилення кількості ремонтованої оргтехніки 40, середнє 150.

  2. Відомо, що сервісний центр займається ремонтом офісної техніки при наступних умовах:

Кількість ремонтованої в місяць офісної техніки

500

Середня вартість 1 ремонту

60 у.о.

Середні витрати на комплектуючі і деталі для 1 ремонту

30 у.о.

Загальні адмінуправлінські витрати

3000 у.о.
 1. Визначити загальний дохід і загальні витрати, а потім прибуток від ремонту офісної техніки.

 2. Варіюючи значення загальних адмінуправлінських витрат від 1000 у.о. до 3000 у.о. з кроком 50 і, використовуючи таблицю підстановки, отримати значення прибутку.

 3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості прибутку до загальних адмінуправлінських витрат.


Варіант 20

 1. Побудуйте імітаційну модель ефективності інвестиційного проекту. Норма рентабельності інвестиційних витрат повинна бути не менше 80 відсотків. Визначте чистий прибуток інвестиційного проекту та оцініть його ефективність.

  Назва показника

  Значення показника

  Діапазон суми амортизаційних відрахувань(тис.грн)

  4500 – 6000

  Діапазон суми інвестиційних витрат(тис.грн)

  9500 – 12800

  Діапазон суми податкових виплат(тис.грн)

  7500 – 8500

  Середнє значення прибутку від операцій (тис.грн)

  25000

  Стандартне відхилення прибутку від операцій (тис.грн)

  500

 2. Норма рентабельності інвестиційних витрат повинна складати не менше 80 відсотків. Підсумкові показники такі: прибуток від операцій – 25000 тис.грн; амортизаційні відрахування – 5640 тис.грн; інвестиційні витрати – 11100 тис.грн; податкові виплати – 9585 тис.грн.

  1. Визначте чистий прибуток інвестиційного проекту та оцініть його ефективність.

  2. Варіюючи значення суми інвестиційних витрат від 9000 тис.грн до 12000 тис.грн з кроком 500 тис.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте показник норми рентабельності інвестицій.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості норми рентабельності інвестицій до величини інвестиційних витрат.


Варіант 21

 1. Побудуйте імітаційну модель ефективності грошового потоку підприємства. Визначте суму реінвестованих коштів, коефіцієнт ліквідності грошового потоку, коефіцієнт ефективності грошового потоку.

Назва показника

Значення показника

Діапазон суми надходжень підприємства (тис.грн)

3500 – 5000

Діапазон суми витрат(тис.грн)

1800 – 2500

Діапазон норми відрахувань на реінвестування

40% – 48%

Середнє значення чистого грошового потоку (тис.грн)

2000

Стандартне відхилення чистого грошового потоку (тис.грн)

350
 1. Сума надходжень підприємства складає 3 000 тис. грн., витрат – 2000 тис. грн. Чистий грошовий потік дорівнює 2500 тис. грн. На реінвестування прибутку спрямовано 46% від чистого грошового потоку.

  1. Визначте суму реінвестованих коштів, коефіцієнт ліквідності грошового потоку, коефіцієнт ефективності грошового потоку.

  2. Варіюючи значення суми витрат від 1500 тис.грн до 4000 тис.грн з кроком 500 тис.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте коефіцієнт ліквідності грошового потоку.

  3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості рівня платоспроможності підприємства до величини витрат.


Варіант 22

   1. Побудуйте імітаційну модель розрахунків за векселями. Визначте ставку дисконту, яка буде використовуватись банком при обліку векселя у разі передачі його в банк для обліку через 35 днів з моменту оформлення, а також суму, яку підприємство отримає від банку за обліковий вексель, якщо відомо:

    Назва показника

    Значення показника

    Діапазон терміну погашення векселю (дн)

    65 – 75

    Діапазон величини ставки по кредитним операціям банку

    14% – 20%

    Середнє значення номінальної вартості векселю (тис.грн)

    850

    Стандартне відхилення номінальної вартості векселю (тис.грн)

    150

   2. Підприємство «Перспектива» реалізувало товар з відстрочкою платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 850 тис. грн. зі строком погашення 70 днів. Через 35 днів з моменту оформлення векселя підприємство передало його в банк для обліку. Процентна ставка за кредитними операціями комерційного банку складає 16%.

    1. Визначити ставку дисконту, яка буде використовуватись банком при обліку векселя, а також суму, яку підприємство отримає від банку за обліковий вексель.

    2. Варіюючи значення ставки по кредитним операціям комерційного банку від 18% до 24% з кроком 1% і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте суму, яку підприємство отримає від банку за обліковий вексель.

    3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості суми облікового векселю до величини ставки по кредитним операціям


Варіант 23

     1. Побудуйте імітаційну модель ефективності інвестицій. Розрахуйте економічну рентабельність, диференціал фінансового важеля, плече фінансового важеля і ефект фінансового важеля, якщо відомо:

      Назва показника

      Значення показника

      Діапазон суми прогнозованого прибутку від інвестицій (тис.грн)

      280 – 350

      Ставка податку на прибуток

      20%

      Діапазон величини ставки по кредиту у період інвестицій

      16% – 22%

      Діапазон суми інвестицій (млн.грн)

      1,8 – 2,4

      Середня сума позикових коштів (тис.грн)

      550

      Стандартне відхилення суми позикових коштів (тис.грн)

      100

     2. В результаті інвестування засобів в розмірі 2,5 млн.грн передбачається отримання прибутку в розмірі 370 тис.грн. Ставка податку на прибуток становить 20% ставка по кредитам банку в період інвестицій дорівнює 18%. Розрахувати економічну рентабельність, диференціал фінансового важеля, плече фінансового важеля і ефект фінансового важеля якщо сума позикових коштів становить 600 тис.грн.

      1. Визначити економічну рентабельність, диференціал фінансового важеля, плече фінансового важеля.

      2. Варіюючи значення суми позикових коштів від 500 до 750 тис.грн з кроком 50 тис.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте ефект фінансового важелю.

      3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості показника ефекту фінансового важелю до розміру позикових коштів.


Варіант 24

  1. Побудуйте імітаційну модель прибутковості сервісного центру з ремонту офісної техніки. Розрахуйте загальний дохід, загальні витрати та прибуток сервісного центру, якщо відомо: діапазон зміни середньої вартості 1 ремонту: 30-120 у.о.; середніх витрат на комплектуючі і деталі для 1 ремонту: 20-150 у.о.; загальних адмінуправлінських витрат: 2000-2500 у.о. Стандартне відхилення кількості ремонтованої оргтехніки 50, середнє 300.

  2. Відомо, що сервісний центр займається ремонтом офісної техніки при наступних умовах:

Кількість ремонтованої в місяць офісної техніки

300

Середня вартість 1 ремонту

70 у.о.

Середні витрати на комплектуючі і деталі для 1 ремонту

40 у.о.

Загальні адмінуправлінські витрати

2000 у.о.
 1. Визначити загальний дохід і загальні витрати, а потім прибуток від ремонту офісної техніки.

 2. Варіюючи значення середніх витрат на комплектуючі і деталі для 1 ремонту від 10 у.о. до 150 у.о. з кроком 10 і, використовуючи таблицю підстановки, отримати значення прибутку.

 3. На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості прибутку до середніх витрат на комплектуючі і деталі для 1 ремонту офісної техніки.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» ДО 20-річчя Дніпропетровського...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет економіки
Навіть в США дослідженням цієї проблеми почали займатися лише в 80-90-х роках, а в Україні і того пізніше. Про інтерес до цієї проблеми...
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет...
Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах
Цієї курсової роботи не є новою в українській літературі, окремими...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІНАУКИУКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ІСТОРІЇУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ...
ДОНЕЦЬКИЙ
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 6 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 232
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Рецензенти: Валюх З. О., д філол н., проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Григор’єва О. О., к філол н., доц....
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Три ВНЗ Львівщини : Львівський державний університет фізичної культури...
Підведені підсумки XXVII літньої Всесвітньої універсіади, яка проходила з 6 по 17 липня 2013 року в російському місті Казані та Х1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка