МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей


Скачати 464.23 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Сторінка5/5
Дата03.04.2013
Розмір464.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5

Основна література:

Закони, законодавчі акти

 1. Бюджетний кодекс України. – К.: Атіка, 2002. – 80 с.

 2. Бюджетне законодавство України: Зб. нормат. Актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

 3. Всесвітня декларація місцевого самоврядування // Місцеве та ре­гіональне самоврядування України. — К., 1994. — Вип. 1—2 (6—7). —
  С. 65—69.

 4. Декларация о принципах местного самоуправления в государствах — участниках Содружества: Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств // Вестн. Межпарламент. ассамблеи. — СПб., 1993. — № 1. — С. 160—164.

 5. Конституція України. — К.: Вікар, 1996. — 64 с.

 6. Про затвердження Бюджетної класифікації: Наказ Міністерства фінансів України від 3 груд. 1997 р. № 265.

 7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав. 1997 р. // Уряд. кур’єр. — 1997. — 14 черв.

 8. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 трав. 1993 р. № 56—93 // Голос України. — 1993.— 11 черв.

 9. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 1999 р. // Уряд. кур’єр. — 1999. — 15 трав. — № 89. — С. 5—7.


Підручники, навчально-методичні посібники

 1. Бюджетна система України: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид та ін. — К.: НІОС, 2000. — 400 с.

 2. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України. – К.: НІОС. - 2002. - 608 с.

 3. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) // Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: НІОС, 2000. — 381 с.

 4. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. — К.: Знання, 1999. — 487 с.

 5. Луніна І.О. Державні фінанси України уперехідний період. – Харків: Форт, 2000. - 296 с.

 6. Місцеві фінанси: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.


Додаткова література:

Закони, законодавчі акти

 1. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України від 23 груд. 1998 р.

 2. Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську дер­жавну адміністрацію: Указ Президента України від 21 серп. 1995 р. // Уряд. кур’єр. — 1995. — 29 серп.

 3. Положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевих позик / Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 48 від 13 жовтня 1997 р. // Уряд. кур’єр.— 1997. — 27 груд.

 4. Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичень, що проводяться органами місцевого самоврядування: Указ Президента України від 18 черв. 1998 р. // Галицькі контракти.— 1998.— № 26.

 5. Про заходи щодо упорядкування бюджетних видатків: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лют. 1998 р. № 191 // Зібр. законодавства України. — 1998. — № 6.

 6. Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Указ Президента України // Уряд. кур’єр. — 2000. — 31 трав.

 7. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від 4 берез. 1992р. // Зб. нормат. актів по реформуванню власності.— К.: Урожай, 1993.— С.4-23.

 8. Про столицю України — місто-герой Київ: Закон України
  від 15 січ. 1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. — 1999. — № 11.

 9. Хартія українських міст / Асоціація міст України. — К.: 1997. — 29 с.


Підручники, навчально-методичні посібники

 1. Бланкарт Шарль Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки: пер. з нім./ Ред. В.М. Федосов. – К.: Либідь, 2000. – 654с.

 2. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія/ Кол. авт.; За ред. проф. О.Ю. Оболенского. – Хмельницький: «Поділля», 2000.- 570 с.

 3. Єпіфанов А. О., Сало І. В. Регіональна економіка: Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. — К.: Наукова думка, 1999. — 343 с.

 4. Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, проблеми). — К.: Парламентське вид-во, 2000. — 232 с.

 5. Муниципальный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. Т. Т. Мо­ро­зовой. — М.: ЮНИТИ, 1997.— 263 с.

 6. Пасічник Ю. В. Бюджетна система: Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. — Черкаси: Відлуння, 1999. — 375 с.

 7. Юрій С. И., Бескид И. М. та ін. Державний бюджет України: Навч. посібник. — Тернопіль: УМДС, 1998. — 277 с.

 8. Местное финансирование в Европе / Изд. Совета Европы. — Б. м., 1997. — 158 с.

 9. Региональное развитие: опыт России и Европейского союза / Рук. авт. кол. и отв. ред. А. Г. Гранберг. — М.: Экономика, 2000. — 435 с.

 10. Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора: пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 854с.


1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
Н. М. Скороход Історія економіки та
Навчально-методичний посібник з історії економіки та історії економічних вчень до семінарів та організації самостійної роботи для...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 0501. 02 “Комп’ютерні системи та мережі”
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка