МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей


Скачати 464.23 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Сторінка2/5
Дата03.04.2013
Розмір464.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5

Порядок поточного оцінювання знань з дисципліниОцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю знань відбувається :

а) шляхом контролю систематичності та активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

б) шляхом виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) шляхом виконання 2 модульних завдань.

Контроль та оцінювання систематичності та активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни проводить викладач, що веде практичні заняття. Оцінюванню підлягають:

1) відповіді студентів та вирішення задач на практичних заняттях, які оцінюються відповідно 0; 2,5 або 5 балів кожне (при цьому викладач повинен спитати кожного студента не менше ніж 2 рази на протязі семестру за умови регулярного відвідування студентом практичних занять). Активна робота студента на практичних заняттях: доповнення, наведення власної точки зору по обговорюваним питанням та підготовка дискусійних, проблемних матеріалів з обговорюваних на практичних заняттях питань (максимальна оцінка 5 балів за роботу протягом одного заняття);

2) проведення письмових опитувань студентів з визначеної теми: максимальна оцінка – 5 балів.

3) наукова робота студента в позаучбовий час: участь у студентських конференціях, наукових гуртках, олімпіадах, друк власних наукових статей (максимальна оцінка 5 балів за кожну доповідь або статтю) по тематиці дисципліни “Місцеві фінанси”.

4) Участь у колоквіумах та дискусійних клубах (максимальна оцінка 5 балів).

Всі бали, що були набрані студентом протягом семестру за систематичність та активність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни сумуюються викладачем (загальна сума не може перевищувати 20 балів).

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на практичних заняттях і не набрав бажаної кількості балів, він може звернутись до викладача і на протязі семестру (не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії) відпрацювати пропущені практичні заняття, у формі, визначеній викладачем.

Модульний контроль з дисципліни “Місцеві фінанси” проводиться в 2 етапи.

На першому етапі контроль знань проводиться шляхом вирішення індивідуальних завдань. Індивідуальні завдання на першому етапі контролю включають в себе вирішення 5-ти тестових завдань та вирішення задачі. Результати першого етапу модульного контролю оцінюються так: вирішення тестових завдань: за кожний тест - 0 або 1 бал; правильність вирішення кожної задачі оцінюється: 0; 2,5 або 5 балів. Максимальна оцінка за перший модульний контроль - 10 балів.

На другому етапі контроль знань здійснюється шляхом вирішення підготовки доповіді. Доповідь оцінюється: 0; 5 або 10 балів. Максимальна оцінка за другий модульний контроль становить 10 балів.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на першому чи другому модульному контролі, він має право звернутись до викладача і написати відповідні контрольні завдання на протязі семестру, але не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (з урахуванням систематичності і активності роботи та виконання модульних завдань) оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів. Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості викладачем, що проводить практичні заняття.1.1. Тематичний план курсу
Модуль 1 «Теоретичні основи та засади організації місцевої фінансової системи»

Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури

Тема 2 Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів

Тема 3 Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Тема 4 Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування

Тема 5 Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

Модуль 2 «Система управління місцевими фінансами на регіональному урівні»

Тема 6 Міжбюджетні відносини та їх складові

Тема 7 Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні

Тема 8 Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

Тема 9 Фінанси житлово-комунального господарства

Тема 10 Особливості організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
Н. М. Скороход Історія економіки та
Навчально-методичний посібник з історії економіки та історії економічних вчень до семінарів та організації самостійної роботи для...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 0501. 02 “Комп’ютерні системи та мережі”
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка