Н. М. Скороход Історія економіки та


НазваН. М. Скороход Історія економіки та
Сторінка1/18
Дата14.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Л.С. Бацманова

О.Ю.Омельченко

Н.М. Скороход
Історія економіки та

історія економічних вчень


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ
Навчально-методичний посібник

до семінарів та організації самостійної роботи

для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання

Луганськ

Альма - матер”

2009
УДК 330.8 (075.8)

ББК 65.02 я 73

Е 45
Навчально-методичний посібник з історії економіки та історії економічних вчень до семінарів та організації самостійної роботи для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання/ Л.С. Бацманова, О.Ю. Омельченко, Н.М.Скороход, – Луганськ: Альма-матер, 2009. – 82 с.
В навчально-методичному посібнику з історії економіки та історії економічних вчень запропоновані плани семінарських занять з дисципліни та питання до самоконтролю, завдання та тести до них, питання до контрольних модульних робіт, теми рефератів, список рекомендованої літератури, а також короткий словник історико-економічних термінів.
Рецензенти:

Золотов А.Ф., канд. ек. наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Луганського національного університету імені Тараса Шевченко

Рекомендовано науково-методичною радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - пр. № від
© Колектив авторів, 2009

© Альма-Матер, 2009

ЗМІСТ


Семінар 1. Особливості підходів до періодизації суспільного процесу 5

Семінар 2. Особливості розвитку феодальної економіки в Західній Європі та перехід до індустріального суспільства 7

Семінар 3. Становлення і розвиток економіки в Західній Європі та США в епоху вільної конкуренції (XVI11 - XIX ст.) 9

Семінар 4. Особливості становлення і розвитку економіки в країнах Західної Європи, США і Японії (XIX - XX ст.) 12

Семінар 5. Становлення і розвиток Російської держави економіки Київської Русі 15

Семінар 6. Особливості господарського розвитку України в ХІХ – початку ХХ ст. 17

Семінар 7. Економічні ідеї меркантилізму та класична школа політичної економії 20

Семінар 8. Посткласичні економічні теорії ХІХ сторіччя 24

Семінар 9. Марксистська класична і сучасна економічна школа 26

Семінар 10-11. Західноєвропейська та американська економічна думка кінця ХІХ – початку ХХ ст. 29

Семінар 12. Економічне вчення Дж.М.Кейнса та неокейнсіанство 33

Семінар 13. Радянська та пострадянська школи економічної теорії 37

Семінар 14. Українська школа економічної теорії 39

Питання до контрольно-модульної роботи №1 41

Питання до контрольно-модульної роботи №2 43

Короткий словник історико-економічних термінів 47

Лауреати нобелівської премії з економіки 111

Рекомендована література до курсу 114


Семінар 1. Особливості підходів до періодизації суспільного процесуПлан

 1. Спосіб виробництва: його складові і місце в суспільній системі.

 2. Історичні типи виробництва (синтез формаційного і цивілізаційного підходів).

а) первісне суспільство;

б) рабовласницька і феодальна економіка;

в) капіталістична економіка, її характеристика;

г) комуністичний тип виробництва.

3. Особливості типів виробництва в сучасному суспільстві (товарне виробництво, ринкова економіка, змішана економіка, постіндустріальне суспільство).
Основні поняття:

економічна система, соціально-економічна система, спосіб виробництва, економічний спосіб виробництва, технологічний спосіб виробництва, продуктивні сили, виробничі відносини, формаційний підхід, цивілізаційний підхід, постіндустріальне суспільство.
Питання для самоконтролю:

 1. Предмет і метод історії економіки та економічних вчень. Особливості періодизації,і класифікації історії економіки та економічних вчень.

 2. Завдання економічної історії і історії економічних вчень на сучасному етапі.

 3. У чому полягає суть економічної системи?

 4. Назвіть основні елементи економічної системи.

 5. Що ви розумієте під структурою економічної системи?

 6. Охарактеризуйте основні ознаки тоталітарної та демократичної економічних систем.

 7. Назвіть основні елементи розвитку сучасних продуктивних сил.

 8. Які основні ознаки властиві людині економічній та людині соціальній?

 9. Охарактеризуйте основні форми суспільного розподілу праці.

 10. У чому суть технологічного способу виробництва та його основні етапи розвитку.

 11. У чому суть суспільного способу виробництва?

 12. Покажіть основні особливості етапів розвитку капіталістичної системи.

 13. Назвіть найважливіші критерії класифікації економічних систем.

 14. У чому полягають особливості цивілізаційного і формаційного підходів в періодизації суспільного виробництва?


Тести

1. Перехід від родової до сусідської общини відбувся у добу:

а) кам'яного віку; б) мідного віку;

в) залізного віку; г) бронзового.

2. До споживчого господарства належить:

а) рибальство; б) землеробство;

в) ремесло; г) скотарство.

3. До країн античного рабства належить:

а) Стародавній Єгипет; б) Китай;

в) Стародавній Рим; г) Стародавня Індія.
4. Перехід від привласнюючих форм господарства до виробляючих має назву:

а) виробнича революція; б) неолітична революція;

в) промислова революція; г) господарська революція.

5. Політика держави, спрямована на самозабезпечення країни, має назву:

а) автаркія; б) меркантилізм;

в) монополія; г) протекціонізм.

6. Господарство, що задовольняє свої потреби виключно за рахунок власного виробництва, називається:

а) виробниче; б) натуральне;

в) цехове; г) індустріальне

7. Як в Стародавній Греції називалися окремі держави, центром яких було місто, оточене муром:

а) імперія; б) пекуліум;

в) поліс; в) колонія.
Практичне завдання: складіть порівняльну таблицю особливостей різних типів виробництва (товарне, ринкова економіка, змішана економіка, постіндустріальне суспільство).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
Скороход Оксана Вікторівна “Правове регулювання банківської діяльності в
Розділ 1 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Реферат з економіки на тему: 2012 р
Українська гривня – це не тільки грошовий знак, а й наша історія, та наш, загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм....
1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні...
Ого поселення, а також історію його предків, від найдавніших ча­сів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та...
Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
У 2009/10 н р учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ,...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка