МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей


Скачати 464.23 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Сторінка4/5
Дата03.04.2013
Розмір464.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури

 1. Роль місцевих фінансів у реалізації регіональної соціальної політики і зміцненні економічної самостійності адміністративно-територіальних одиниць.

 2. Формування земств в українських землях в кінці ХІХ на початку ХХ століття і їх вплив на розвиток місцевих фінансів.

 3. Значення місцевих фінансових інститутів у формуванні фінансової бази місцевого самоврядування.

 4. Характеристика основних законодавчих документів, які регламентують функціонування місцевих фінансів в Україні.

 5. Фінансові проблеми громади населеного пункту, в якому ви проживаєте та шляхи їх вирішення.

 6. Значення місцевих Рад народних депутатів в Радянському Союзі у вирішенні питань економічного та соціального спрямування.

 7. Адміністративно-територіальна реформа в Україні та її вплив на розвиток місцевих фінансів в країні.

 8. Характеристика основних теорій місцевого самоврядування.

 9. Характеристика основних функцій місцевих фінансів та їх вплив на розвиток демократичних перетворень в суспільстві.


Тема 2 Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів

 1. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

 2. Соціально-економічні передумови виникнення та функціонування інституту місцевих бюджетів в Україні.

 3. Спільні та відмінні ознаки між Бюджетним кодексом України і Законом «Про бюджетну систему України».

 4. Методи планування місцевих бюджетів.


Тема 3 Фінансові ресурси місцевого самоврядування

 1. Основні завдання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні.

 2. Фінансова політика на місцевому рівні, її складові та процеси реалізації.

 3. Організація здійснення фінансової політики органами місцевого самоврядування.

 4. Механізм реалізації фінансової політики місцевого та регіонального розвитку.

 5. Регіональна фінансова політика у зарубіжних країнах.


Тема 4 Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування

 1. Роль і значення місцевих запозичень у складі доходів місцевих бюджетів.

 2. Вплив малого бізнесу на формування фінансової бази місцевих бюджетів.

 3. Роль благодійних, спонсорських внесків і пожертвувань у власних доходах місцевих органів влади.

 4. Роль податкових і неподаткових надходжень у формуванні доходів місцевих бюджетів у Радянському Союзі.

 5. Позитивні риси та недоліки вітчизняної системи місцевого оподаткування в Україні.

 6. Еволюція місцевого оподаткування в Україні та за кордоном.


Тема 5 Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

 1. Проблеми виконання видаткової частини місцевих бюджетів і їх вирішення.

 2. Спільні та відмінні риси фактичних і касових видатків місцевих бюджетів.

 3. Механізм перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів розпорядникам і одержувачам коштів для здійснення видатків.

 4. Нові підходи у плануванні видатків місцевих бюджетів згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 5. Економічна сутність і значення видатків місцевих бюджетів у забезпеченні справедливого перерозподілу фінансових ресурсів.


Тема 6 Міжбюджетні відносини та їх складові

 1. Роль і значення міжбюджетних відносин у функціонуванні бюджетної системи України.

 2. Форми руху фінансових ресурсів у процесі здійснення міжбюджетних відносин.

 3. Особливості реалізації фінансового вирівнювання в Україні.

 4. Регіональні відмінності у формуванні доходів і фінансуванні видатків місцевих бюджетів в Україні та їх причини.

 5. Зарубіжний досвід і вітчизняна практика надання бюджетних трансфертів.

 6. Проблеми міжбюджетних відносин в Україні та їх вирішення


Тема 7 Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні

 1. Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.

 2. Порядок підготовки і розгляду звітів про виконання місцевих бюджетів.

 3. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

 4. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу.

 5. Характеристика розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

 6. Характеристика основних складових системи управління місцевими фінансами.

 7. Місцеві фінансові органи в зарубіжних країнах.

 8. Характеристика казначейської моделі касового виконання місцевих бюджетів та доцільності її запровадження в Україні.

 9. Фінансовий контроль на місцевому рівні.

 10. Функції органів Державного казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів.


Тема 8 Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

 1. Становлення та розвиток інституту комунальної власності в Україні.

 2. Комунальні підприємства та особливості їх функціонування в Україні.

 3. Характеристика принципів корпоративного управління в галузі комунального господарства.

 4. Особливості фінансової діяльності комунальних транспортних підприємств.

 5. Роль і значення комунального господарства у формуванні місцевих бюджетів.

 6. Характеристика суб’єктів господарювання комунального сектору економіки.

 7. Основні напрями реформування інституту комунальної власності в Україні.

 8. Вплив приватизаційних процесів на стан комунальної власності в Україні.


Тема 9 Фінанси житлово-комунального господарства

 1. Характеристика житлово-комунального господарства територіальної громади, в якій ви проживаєте.

 2. Регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги.

 3. Прибуток підприємств і організацій житлово-комунального комплексу та розрахунок його обсягів.

 4. Склад і структура доходів комунальних транспортних підприємств.

 5. Роль комунальних платежів у формуванні фінансових ресурсів житлового господарства.


Тема 10 Особливості організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах

1. Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.

2. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах.

3. Фінансове вирівнювання за кордоном.

4. Місцеві позики за кордоном.
Питання для підготовки до заліку

 1. Сутність місцевих фінансів і причини їх появи

 2. Місцеві фінанси як система, її складові.

 3. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів.

 4. Функції місцевих фінансів, принципи їх організації.

 5. Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної економіки.

 6. Територіальна громада як суб’єкт економічної та фінансової діяльності.

 7. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.

 8. Фінансовий механізм як система реалізації фінансової політики місцевих органів влади.

 9. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики на місцевому рівні.

 10. Теоретичні та організаційні засади місцевого самоврядування.

 11. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування.

 12. Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції України.

 13. Регіональна фінансова політика у зарубіжних країнах.

 14. Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні та її вплив на виконання бюджетної політики.

 15. Європейська хартія про місцеве самоврядування.

 16. Всесвітня декларація місцевого самоврядування.

 17. Декларація про принципи місцевого самоврядування в країнах СНД.

 18. Європейська хартія міст.

 19. Європейська декларація прав міст.

 20. Структура системи місцевих фінансових інститутів.

 21. Поняття самостійності місцевого бюджету та його роль в економічній системі країни.

 22. Сутність місцевих бюджетів, їх ознаки, особливості та значення для формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

 23. Склад доходів місцевих бюджетів.

 24. Власні доходи місцевих бюджетів, особливості їх формування.

 25. Закріплені доходи місцевих бюджетів.

 26. Видатки місцевих бюджетів, основи їх формування.

 27. Місцеві фінансові ресурси, їх склад, характеристика.

 28. Загальний і спеціальний фонди місцевих бюджетів.

 29. Форми та види місцевих податків і зборів в Україні.

 30. Основні недоліки місцевого оподаткування та напрями його реформування в Україні.

 31. Поняття комунальної власності, її ознаки.

 32. Особливості реалізації права комунальної власності в Україні.

 33. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту.

 34. Місцеві позики та їх розвиток в Україні.

 35. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту.

 36. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.

 37. Бюджетні трансферти як метод бюджетного регулювання.

 38. Цілі та завдання державної регіональної фінансової політики.

 39. Бюджетне регулювання, його цілі та методи.

 40. Депресивні території, їх групи, статус визначення. Форми державної підтримки регіонів з метою стимулювання розвитку депресивних територій.

 41. Сутність фінансового вирівнювання його форми та методи.

 42. Складання, затвердження і виконання місцевого бюджету.

 43. Банківська, казначейська та змішана системи виконання видаткової частини місцевих бюджетів, їх переваги та недоліки.

 44. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження.

 45. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу.

 46. Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.

 47. Види місцевих фінансових органів, їх завдання та функції.

 48. Механізм реалізації нової політики місцевого та регіонального розвитку.

 49. Структура місцевих бюджетів.

 50. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів.

 51. Основні групи доходів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

 52. Методи планування місцевих бюджетів.

 53. Склад і структура видатків місцевих бюджетів.

 54. Кошторисне планування видатків установ, які утримуються з місцевих бюджетів.

 55. Програмно-цільовий метод бюджетного планування, його переваги.

 56. Поняття та концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин.

 57. Система управління місцевими фінансами, характеристика її складових.

 58. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів.

 59. Місцеві фінансові органи в зарубіжних країнах.

 60. Фінансовий контроль на місцевому рівні.

 61. Характеристика основних законодавчих документів, які регламентують функціонування місцевих фінансів в Україні.

 62. Адміністративно-територіальна реформа в Україні та її вплив на розвиток місцевих фінансів в країні.

 63. Характеристика основних теорій місцевого самоврядування.

 64. Основні завдання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні.

 65. Організація здійснення фінансової політики органами місцевого самоврядування.

 66. Регіональна фінансова політика у зарубіжних країнах.

 67. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

 68. Соціально-економічні передумови виникнення та функціонування інституту місцевих бюджетів в Україні.

 69. Роль і значення місцевих запозичень у складі доходів місцевих бюджетів.

 70. Вплив малого бізнесу на формування фінансової бази місцевих бюджетів.

 71. Роль благодійних, спонсорських внесків і пожертвувань у власних доходах місцевих органів влади.

 72. Роль податкових і неподаткових надходжень у формуванні доходів місцевих бюджетів у Радянському Союзі.

 73. Спільні та відмінні риси фактичних і касових видатків місцевих бюджетів.

 74. Роль і значення міжбюджетних відносин у функціонуванні бюджетної системи України.

 75. Форми руху фінансових ресурсів у процесі здійснення міжбюджетних відносин.

 76. Особливості реалізації фінансового вирівнювання в Україні.

 77. Регіональні відмінності у формуванні доходів і фінансуванні видатків місцевих бюджетів в Україні та їх причини.

 78. Зарубіжний досвід і вітчизняна практика надання бюджетних трансфертів.

 79. Порядок підготовки і розгляду звітів про виконання місцевих бюджетів.

 80. Характеристика розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

 81. Роль і значення комунального господарства у формуванні місцевих бюджетів.

 82. Характеристика суб’єктів господарювання комунального сектору економіки.

 83. Основні напрями реформування інституту комунальної власності в Україні.

 84. Вплив приватизаційних процесів на стан комунальної власності в Україні.

 85. Комунальні підприємства та особливості їх функціонування в Україні.

 86. Характеристика принципів корпоративного управління в галузі комунального господарства.

 87. Особливості фінансової діяльності комунальних транспортних підприємств.

 88. Характеристика житлово-комунального господарства територіальної громади, в якій ви проживаєте.

 89. Тарифи на житлово-комунальні послуги та їх регулювання.

 90. Прибуток підприємств і організацій житлово-комунального комплексу та розрахунок його обсягів.

 91. Склад і структура доходів комунальних транспортних підприємств.

92. Комунальні платежі та їх роль у формуванні фінансових ресурсів житлового господарства.

93. Фінансові ресурси підприємств місцевого господарства.

94. Фінансове планування в комунальних підприємствах.

95. Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності.

96. Комунальні підприємства, їх види, ознаки та напрями діяльності в Україні.

97. Сучасні проблеми розвитку комунального сектору.

98. Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств.
Питання для підготовки до іспиту


 1. Сутність місцевих фінансів і причини їх появи

 2. Місцеві фінанси як система, її складові.

 3. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг.

 4. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів.

 5. Функції місцевих фінансів, принципи їх організації.

 6. Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної економіки.

 7. Територіальна громада як суб’єкт економічної та фінансової діяльності.

 8. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.

 9. Фінансовий механізм як система реалізації фінансової політики місцевих органів влади.

 10. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики на місцевому рівні.

 11. Теоретичні та організаційні засади місцевого самоврядування.

 12. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування.

 13. Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції України.

 14. Регіональна фінансова політика у зарубіжних країнах.

 15. Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні та її вплив на виконання бюджетної політики.

 16. Європейська хартія про місцеве самоврядування.

 17. Всесвітня декларація місцевого самоврядування.

 18. Декларація про принципи місцевого самоврядування в країнах СНД.

 19. Європейська хартія міст.

 20. Європейська декларація прав міст.

 21. Структура системи місцевих фінансових інститутів.

 22. Поняття самостійності місцевого бюджету та його роль в економічній системі країни.

 23. Сутність місцевих бюджетів, їх ознаки, особливості та значення для формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

 24. Склад доходів місцевих бюджетів.

 25. Проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів.

 26. Власні доходи місцевих бюджетів, особливості їх формування.

 27. Закріплені доходи місцевих бюджетів.

 28. Видатки місцевих бюджетів, основи їх формування.

 29. Місцеві фінансові ресурси, їх склад, характеристика.

 30. Загальний і спеціальний фонди місцевих бюджетів.

 31. Проблеми формування місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення.

 32. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів.

 33. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів.

 34. Форми та види місцевих податків і зборів в Україні.

 35. Основні недоліки місцевого оподаткування та напрями його реформування в Україні.

 36. Поняття комунальної власності, її ознаки.

 37. Особливості реалізації права комунальної власності в Україні.

 38. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту.

 39. Місцеві позики та їх розвиток в Україні.

 40. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту.

 41. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.

 42. Бюджетні трансферти як метод бюджетного регулювання.

 43. Розподіл трансфертів між місцевими бюджетами України.

 44. Цілі та завдання державної регіональної фінансової політики.

 45. Бюджетне регулювання, його цілі та методи.

 46. Депресивні території, їх групи, статус визначення. Форми державної підтримки регіонів з метою стимулювання розвитку депресивних територій.

 47. Сутність фінансового вирівнювання його форми та методи.

 48. Складання, затвердження і виконання місцевого бюджету.

 49. Виконання місцевих бюджетів за видатками.

 50. Банківська, казначейська та змішана системи виконання видаткової частини місцевих бюджетів, їх переваги та недоліки.

 51. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження.

 52. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу.

 53. Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.

 54. Види місцевих фінансових органів, їх завдання та функції.

 55. Механізм реалізації нової політики місцевого та регіонального розвитку.

 56. Принципи бюджетного устрою відповідно до Бюджетного кодексу.

 57. Структура місцевих бюджетів.

 58. Проблеми формування місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення.

 59. Поточний бюджет і бюджет розвитку.

 60. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів.

 61. Основні групи доходів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

 62. Методи планування місцевих бюджетів.

 63. Склад і структура видатків місцевих бюджетів.

 64. Кошторисне планування видатків установ, які утримуються з місцевих бюджетів.

 65. Програмно-цільовий метод бюджетного планування, його переваги.

 66. Поняття та концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин.

 67. Система управління місцевими фінансами, характеристика її складових.

 68. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів.

 69. Інструменти організації міжбюджетних взаємовідносин в Україні.

 70. Формування науки про місцеві фінанси.

 71. Місцеві фінансові органи в зарубіжних країнах.

 72. Характеристика казначейської моделі касового виконання місцевих бюджетів та доцільності її запровадження в Україні.

 73. Фінансовий контроль на місцевому рівні.

 74. Функції органів Державного казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів.

 75. Роль місцевих фінансів у реалізації регіональної соціальної політики і зміцненні економічної самостійності адміністративно-територіальних одиниць.

 76. Формування земств в українських землях в кінці ХІХ на початку ХХ століття і їх вплив на розвиток місцевих фінансів.

 77. Значення місцевих фінансових інститутів у формуванні фінансової бази місцевого самоврядування.

 78. Характеристика основних законодавчих документів, які регламентують функціонування місцевих фінансів в Україні.

 79. Значення місцевих Рад народних депутатів в Радянському Союзі у вирішенні питань економічного та соціального спрямування.

 80. Адміністративно-територіальна реформа в Україні та її вплив на розвиток місцевих фінансів в країні.

 81. Характеристика основних теорій місцевого самоврядування.

 82. Характеристика основних функцій місцевих фінансів та їх вплив на розвиток демократичних перетворень в суспільстві.

 83. Основні завдання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні.

 84. Фінансова політика на місцевому рівні, її складові та процеси реалізації.

 85. Організація здійснення фінансової політики органами місцевого самоврядування.

 86. Регіональна фінансова політика у зарубіжних країнах.

 87. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

 88. Соціально-економічні передумови виникнення та функціонування інституту місцевих бюджетів в Україні.

 89. Спільні та відмінні ознаки між Бюджетним кодексом України і Законом «Про бюджетну систему України».

 90. Роль і значення місцевих запозичень у складі доходів місцевих бюджетів.

 91. Вплив малого бізнесу на формування фінансової бази місцевих бюджетів.

 92. Роль благодійних, спонсорських внесків і пожертвувань у власних доходах місцевих органів влади.

 93. Роль податкових і неподаткових надходжень у формуванні доходів місцевих бюджетів у Радянському Союзі.

 94. Еволюція місцевого оподаткування в Україні та за кордоном.

 95. Спільні та відмінні риси фактичних і касових видатків місцевих бюджетів.

 96. Механізм перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів розпорядникам і одержувачам коштів для здійснення видатків.

 97. Нові підходи у плануванні видатків місцевих бюджетів згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 98. Економічна сутність і значення видатків місцевих бюджетів у забезпеченні справедливого перерозподілу фінансових ресурсів.

 99. Роль і значення міжбюджетних відносин у функціонуванні бюджетної системи України.

 100. Форми руху фінансових ресурсів у процесі здійснення міжбюджетних відносин.

 101. Особливості реалізації фінансового вирівнювання в Україні.

 102. Регіональні відмінності у формуванні доходів і фінансуванні видатків місцевих бюджетів в Україні та їх причини.

 103. Зарубіжний досвід і вітчизняна практика надання бюджетних трансфертів.

 104. Проблеми міжбюджетних відносин в Україні та їх вирішення

 105. Порядок підготовки і розгляду звітів про виконання місцевих бюджетів.

 106. Характеристика розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

 107. Роль і значення комунального господарства у формуванні місцевих бюджетів.

 108. Характеристика суб’єктів господарювання комунального сектору економіки.

 109. Основні напрями реформування інституту комунальної власності в Україні.

 110. Вплив приватизаційних процесів на стан комунальної власності в Україні.

 111. Становлення та розвиток інституту комунальної власності в Україні.

 112. Комунальні підприємства та особливості їх функціонування в Україні.

 113. Характеристика принципів корпоративного управління в галузі комунального господарства.

 114. Особливості фінансової діяльності комунальних транспортних підприємств.

 115. Характеристика житлово-комунального господарства територіальної громади, в якій ви проживаєте.

 116. Тарифи на житлово-комунальні послуги та їх регулювання.

 117. Прибуток підприємств і організацій житлово-комунального комплексу та розрахунок його обсягів.

 118. Склад і структура доходів комунальних транспортних підприємств.

 119. Комунальні платежі та їх роль у формуванні фінансових ресурсів житлового господарства.

 120. Фінансові ресурси підприємств місцевого господарства.

 121. Фінансове планування в комунальних підприємствах.

 122. Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності.

 123. Комунальні підприємства, їх види, ознаки та напрями діяльності в Україні.

 124. Сучасні проблеми розвитку комунального сектору.

 125. Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств.

1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
Н. М. Скороход Історія економіки та
Навчально-методичний посібник з історії економіки та історії економічних вчень до семінарів та організації самостійної роботи для...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності...
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 0501. 02 “Комп’ютерні системи та мережі”
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка