ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку і аудиту


НазваДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку і аудиту
Сторінка8/8
Дата17.03.2013
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

ТОВАРНА НАКЛАДНА N _10____

від "__8_" лютого__ 2011_ р.


Через кого ______Романенко В.М.______
Кому __ПП Романенко В.М.___________
Платник ___________________________________
П.І.Б., реквізити
Відправник __________________________________

За довіреністю _№______від _______________
_________________________________________
виданої _____________________________________

П.І.Б., реквізитиПор. N

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна без ПДВ

Сума без ПДВ

1

Крупа пшенична

кг

40,00

1,6667

66,67Всього

66,67

Транспортні витрати


Податок на додану вартість

13,33

Разом

80,00
Відпущено на суму ___________________Вісімдесят __ грн. _00_коп.

прописом

Керівник

_________
підпис

_Марениченко М.О._
прізвище, ім'я та по батькові

Відпустив

_________
підпис

____Василенко О.Д.___
прізвище, ім'я та по батькові

Головний
бухгалтер


_________
підпис


___Ємельянова З.Д.__
прізвище, ім'я та по батькові

Отримав

_________
підпис

____Романенко В.М.__
прізвище, ім'я та по батькові

М. П.

Додаток Е

Приклад оформлення рисунку і посилання на нього по тексту

Заробітна плата є частиною національного доходу, яка призначена для особистої потреби робітників та службовців, а також є одним з елементів виробничих витрат підприємства. Складові частини фонду оплати праці наведено на рис. 1.2.


Рис. 1.2. Склад фонду оплати праці
Особливе місце в системі оплати праці посідає мінімальна заробітна плата, що являє собою законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. ….
Зверніть увагу: номер і назва рисунка пишеться з абзацу!

Додаток Ж

Зразок оформлення формул та посилань на них по тексту
Послідовність визначення фінансових результатів від реалізації продукції підприємства проілюструємо за допомогою формул.

  1. Визначення чистого доходу від реалізації продукції, формула 1.2.


. (1.2)
де  чистий дохід грн.;

 дохід від реалізації продукції, грн.;

 податок на додану вартість, грн.;

 акцизний збір, грн.; інші витрати, грн.

  1. Розрахунок валового прибутку (збитку), формула 1.3.


 (1.3)
де валовий прибуток (збиток), грн.;

дохід від реалізації продукції,грн.;

 собівартість реалізації продукції, грн.

  1. Визначення собівартості реалізованої продукції, формула 1.4.


 (1.4)
де  

 залишок готової продукції на початок звітного періоду, грн.;

 собівартість продукції, виробленої за звітний період, грн.;

 залишок готової продукції напри кінець звітного періоду, грн.
Зверніть увагу,

  1. на відступи

  2. формули подаються з абзацу за допомогою редактору формул!

Додаток З

Зразки посилань на літературні джерела і додатки

Зразки оформлення посилань на літературу по тексту
Об’єкт обліку «оплата праці» означає зобов’язання роботодавця оплатити, надати винагороду за працю згідно з певними правовідносинами, здійснивши всі необхідні для цього розрахунки податків і платежів відповідно до норм чинного законодавства, а отже включає розрахунки із заробітної плати за відповідними системами оплати праці й усіх трудових гарантій і компенсацій працівникам, що працюють за трудовим договором, а також розрахунки за винагородою за цивільно-правовими договорами та авторськими гонорарами [2, с. 6].

К.Р. Макконел і С.Л. Брю визначають заробітну плату як «ціну, сплачену за використання праці. Хоч на практиці заробітна плата може прийняти форму премій, гонорарів, комісійних винагород, місячних окладів ми будемо застосовувати термін «заробітна плата» для означення ставки заробітної плати за одиницю часу – за годину, день, і т.д. [3]. Такої ж думки дотримується і Г.Н. Климко, В.П. Несторенко [4, с. 417].
Зразки оформлення посилань на додатки по тексту
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції установлюється підприємством самостійно залежно від специфіки певного виробництва (Додаток А).

Крім товарно-транспортної накладної при реалізації продукції на сторону виписується товарна накладна (форма № ВЗСГ-7), яка наведена в додатку Д.

Додаток И
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра обліку і аудиту


________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

курс ______група_______спеціальність 603050901

___________________форми навчання

(денна, заочна, ФПО)

ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на матеріалах____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Робота виконана

студенткою (ом) _________ курсу

спеціальності 603050901

обліково-економічного факультету

_____________________________

_____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)
м. Кривий Ріг

20__ р.

Підписано до друку____________________2011 р. Формат 60х90/16

Ум. друк. арк. _____________________ Замовлення № ___________

50000 м. Кривий Ріг, вул. К. Маркса, 64

Тираж____________________________________________________

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ»

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
Останнє положення є найбільш актуальною проблемою розвитку вищої національної освіти. Для неї настав період активних пошуків таких...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Матеріали для підготовки до державного іспиту з педагогіки та психології (2009/2010 навчальний рік) для освітньо-кваліфікаційного...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб'єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти
Статья посвящена актуальной проблеме тестового контроля знаний студентов...
Навчальний заклад: Індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Оголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Місцезнаходження: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка