Протокол №221 від 16. 12. 2010 р


Скачати 42.55 Kb.
НазваПротокол №221 від 16. 12. 2010 р
Дата17.07.2013
Розмір42.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Протокол № 221 від 16.12.2010 р.

оцінки пропозицій конкурсних торгів1 Замовник:

1.1 Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02070812


Головний розпорядник коштів: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00027677


1.2 Місцезнаходження: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500

1.3 Відповідальний за проведення торгів:

Прізвище, ім'я, по батькові: Дмитрієв Валерій Юрійович

Посада: Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та перспективного розвитку, голова комітету з конкурсних торгів

Номер телефону: 0629 44-66-45; Номер факсу: 0629 52-99-22;

Адреса електронної пошти: dmitriev@pstu.edu

  1. Інформація про предмет закупівлі: "Видання періодичні"(22.13.1)

3 Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" № 44 (432) від 01.11.2010 р., номер оголошення у бюлетені 40681

4 Проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) відбулося: 01.12.2010 р.; Час: 1315

5 Перелік пропозицій конкурсних торгів, допущених до процедури оцінки:

5.1 Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Ідея»;

5.2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика»;

6 Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів:

оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію "ціна". Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = Цmin / Цобчисл* 100, де

Б обчисл –кількість балів що обчислюється;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна тендерної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

Всі пропозиції учасників, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника за кількістю набраних балів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів (за його відсутності — заступник голови комітету з конкурсних торгів).

7 Оцінка пропозицій учасників:

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ініціали (для фізичної особи), ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів

Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки

(не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)

Примітка

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Ідея»

Ідентифікаційний код: 00128272

Ціна

178141,31 грн., в т.ч. ПДВ

(сто сімдесят вісім тисяч сто сорок одна грн., 31 коп.)

174195,45 : 178141,31 * 100 = = 97,8 балів

-

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика»

Ідентифікаційний код: 23700220

Ціна

174195,45 грн., в т.ч. ПДВ

(сто сімдесят чотири тисячі сто дев'яносто п'ять грн., 45 коп.)

100 балів

-

8 Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною):

Максимально можлива кількість балів — 100 присвоюється пропозиції конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика», ціна якого найвигідніша (найменша), а саме 174195,45 грн., в т.ч. ПДВ (сто сімдесят чотири тисячі сто дев'яносто п'ять грн., 45 коп.).

Визначивши загальну кількість балів по кожній пропозиції конкурсних торгів складено наступний рейтинг пропозицій конкурсних торгів учасників:

8.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика» - 100 балів;

8.2 Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Ідея» - 97,8 балів.

ВИРІШИЛИ:

- Переможцем конкурсних торгів стосовно закупівлі за кодом 22.13.1 "Видання періодичні", визнати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика» (ідентифікаційний код 23700220), що знаходиться за адресою: вул. Мала Житомирська, 11, офіс 2, м. Київ, 01001, телефон/ факс: (044) 278-00-24, пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною.

9 Члени комітету з конкурсних торгів:
Проректор з забезпечення науково-педагогічної діяльності

та адміністративно-господарської роботи,

член комітету з конкурсних торгів С.С. Греков
Провідний юрисконсульт, член комітету з конкурсних торгів Н.І. Курутіна
Провідний економіст, член комітету з конкурсних торгів Л.І. Малишева
Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення,

член комітету з конкурсних торгів О.Є. Абрамов
Спеціаліст з державних закупівель,

секретар комітету з конкурсних торгів Н.О. Обухова
Головний бухгалтер,

заступник голови комітету з конкурсних торгів К.П. Андрусенко

Схожі:

Хрестителівський навчально-виховний комплекс „Дошкільний навчальний...
Матеріали схвалено педагогічною радою Хрестителівського НВК Протокол №4 від 26. 03. 2010 ро
З конкурсних предметів
На підставі Правил прийому до Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова у 2010 році та рішення...
ПРОЕКТ
КП «ЖЕК-10» від 18. 02. 2010 №53, результати проведених громадських слухань щодо розгляду зазначених тарифів, рекомендації економічної...
УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
На підставі Правил прийому до Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету у...
ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АМБ-АУДИТ»
Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №0682, виданого рішенням...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Враховуючи звернення КП «Пічне господарство» від 05. 05. 2010 №057, приймаючи до уваги рекомендації економічної ради (протокол засідання...
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0027, видане рішенням Аудиторської Палати України №98 від 26. 01. 2001р., із продовженнями...
КОНЦЕПЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ Вступ
На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки від 20. 08. 2010 (протокол №8/1-2)
Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
КОНЦЕПЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ Вступ
На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки від 20. 08. 2010 (протокол №8/1-2)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка