ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ : Правознавство


Скачати 119.5 Kb.
НазваДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ : Правознавство
Дата02.04.2013
Розмір119.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Правознавство

ДИСЦИПЛІНА: Господарське право


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


 1. Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб'єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти.

 2. Порядок та особливості державної реєстрації юридичної особи.

 3. Поняття та функції господарського договору.

 4. Основні цілі та завдання законодавства про банкрутство.

 5. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.

 6. Поняття та особливості господарського договору.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2


 1. Відмінності між поняттям господарського права — як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни.

 2. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.

 3. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузі побутового обслуговування.

 4. Правове регулювання господарських відносин у гірничодобувній промисловості.

 5. Правове становище виконавчих органів акціонерного товариства

 6. Порядок державної реєстрації фізичної особи – підприємця.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3


 1. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення.

 2. Розкрийте специфіку господарсько-правових норм.

 3. Відповідальність за порушення законодавства про побутове обслуговування населення.

 4. Правове положення повного товариства.

 5. Порядок укладання господарських договорів.

 6. Підстави господарсько-правової відповідальності.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4


 1. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки.

 2. Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання.

 3. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності та порядок їх закріплення.

 4. Порядок створення публічного акціонерного товариства.

 5. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Характеристика рівнів та форм регулювання господарської діяльності.

 6. Господарсько-правова відповідальність: поняття та види.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5


 1. Правовий режим державного майна.

 2. Зміст попереднього договору та договору про наміри, їх порівняльна характеристика.

 3. Порядок заняття торговельною діяльністю і правилах торговель­ного обслуговування населення.

 4. Право господарського відання та оперативного управління.

 5. Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство.

 6. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин. Основи правового статусу суб'єктів господарювання.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6


 1. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин.

 2. Засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.

 3. Порівняння порядку укладання договорів за Цивільним кодексом і Господарським кодексом.

 4. Правове положення приватних підприємств.

 5. Правове регулювання господарських відносин у галузях торгівлі та побутового обслуговування.

 6. Види та організаційно-правові форми підприємств.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7


 1. Підстави скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 2. Компетенція установчих зборів акціонерного товариства.

 3. Наслідки порушення умов господарського договору.

 4. Правовий становище та особливості господарського товариства з одним учасником.

 5. Стадії укладання господарського договору.

 6. Штрафні санкції у господарському праві: поняття та види.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8


 1. Вертикальне та горизонтальне регулювання господарських відносин.

 2. Поняття та ознаки господарського договору.

 3. Оперативно-господарські санкції: поняття та види.

 4. Правове регулювання господарської діяльності з надання послуг поштового зв'язку.

 5. Поняття організаційно-правової форми підприємництва за законодавством України.

 6. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9


 1. Поняття, система та основні характеристики господарського законодавства.

 2. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.

 3. Основні права та обов'язки суб'єкта господарювання, їх коротка характеристика.

 4. Попередній договір за Цивільним та Господарським кодексами України.

 5. Види та зміст господарсько-правових санкцій.

 6. Корпоративні права як об’єкт господарських правовідносин.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10


 1. Умови здійснення підприємницької діяльності.

 2. Правовий статус майна фізичної особи-підприємця, що використовується ним для підприємницької діяльності.

 3. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.

 4. Форми господарсько-правової відповідальності, їх особливості.

 5. Укладення мирової угоди в процедурі банкрутства: порядок та правові наслідки.

 6. Поняття та місце державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11


 1. Поняття організаційно-правової форми підприємництва за законодавством України.

 2. Критерії класифікації суб'єктів господарським правовідносин.

 3. Поняття підприємництва та його основні ознаки: теоретичний та законодавчий підходи.

 4. Порівняльна правова характеристика правового становища товариства з обмеженою відповідальністю із товариством з додатковою відповідальністю.

 5. Порядок та правові засади зміни місцезнаходження суб’єкта підприємницької діяльності.

 6. Порівняння правового становища повного та товариства з додатковою відповідальністю.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12


 1. Господарські правовідносини: поняття і види.

 2. Державні та комунальні унітарні підприємства.

 3. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

 4. Правове регулювання орендних відносин.

 5. Особливості забезпечення суб'єктів господарювання аграрної сфери засобами виробництва.

 6. Поняття, ознаки та особливості зовнішньоекономічної діяльності.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13


 1. Загальна характеристика та система законодавства про будівельну діяльність.

 2. Поняття, права та обов’язки вкладників у командитному товаристві.

 3. Правова характеристика порушень у сфері законодавства про захист економічної конкуренції.

 4. Правові засади регулювання ринку зерна.

 5. Державний нагляд і контроль у сфері забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

 6. Захист прав суб’єктів господарювання.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14


 1. Поняття та предмет господарського права: теоретичний та законодавчий підходи.

 2. Установчі документи суб’єкта господарювання.

 3. Компетенція загальних зборів акціонерного товариства.

 4. Загальна характеристика засобів державного регулювання господарських відносин.

 5. Підстави визнання боржника банкрутом.

 6. Правила встановлення ціни в господарському договорі.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15


 1. Особливості комерційного посередництва як виду господарської діяльності.

 2. Правове регулювання господарських відносин у харчовій промисловості.

 3. Загальні правові засади господарювання у нафтогазовому комплексі.

 4. Поняття та методи регулювання господарського права.

 5. Ліцензування окремих видів господарської діяльності.

 6. Джерела формування та склад майна господарської організації/підприємства.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16


 1. Обмеження в підприємницькій діяльності.

 2. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності: теоретичний та законодавчий підходи.

 3. Правовий статус акціонерного товариства.

 4. Договірні об'єднання підприємств.

 5. Порядок і форма укладення господарського договору.

 6. Загальна характеристика стадій господарського договору


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17


 1. Правове положення приватного акціонерного товариства.

 2. Поняття та особливості економічної конкуренції.

 3. Правова характеристика приватного підприємства.

 4. Підстави для порушення справи про банкрутство.

 5. Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

 6. Порівняльний аналіз повного та командитного товариства..


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18


 1. Поняття „господарська діяльність” та її ознаки за чинним законодавством України.

 2. Поняття та види акціонерних товариств, їх характеристика.

 3. Здійснення права на підприємницьку діяльність фізичною особою.

 4. Функції та істотні умови господарського договору.

 5. Поняття та види підприємств за законодавством України.

 6. Документи, що подаються для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19


 1. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин.

 2. Поняття та види кредитно-фінансових операцій в господарській діяльності.

 3. Порядок зміни та розірвання господарського договору.

 4. Поняття та ознаки концесійної діяльності. Відмінність понять “комерційна концесія”, “концесія” та “концесійна діяльність”.

 5. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

 6. Збори та комітет кредиторів у справах про банкрутство.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20


 1. Правове регулювання господарських відносин в аграрній сфері.

 2. Поняття та види установчих документів господарських товариств.

 3. Правове регулювання комерційної концесії в Україні, поняття та ознаки.

 4. Роль держави в діяльності суб'єктів господарювання.

 5. Поняття і правове становище об’єднань підприємств.

 6. Майно у сфері господарювання як об’єкт господарських правовідносин.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21


 1. Основні елементи господарських правовідносин, їх особливості.

 2. Концесійна діяльність в Україні та юридична природа концесійного договору.

 3. Правове положення приватних підприємств.

 4. Правове регулювання господарських відносин у галузях торгівлі та побутового обслуговування.

 5. Види та організаційно-правові форми підприємств.

 6. Вертикальне та горизонтальне регулювання господарських відносин.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22


 1. Поняття та класифікація господарської діяльності, критерії її класифікації.

 2. Особливості правового становища окремих видів підприємств.

 3. Підстави скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 4. Наслідки порушення умов господарського договору.

 5. Штрафні санкції у господарському праві: поняття та види.

 6. Правовий становище та особливості господарського товариства з одним учасником.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23


 1. Стадії укладання господарського договору.

 2. Поняття та ознаки господарського договору.

 3. Оперативно-господарські санкції: поняття та види.

 4. Укладення мирової угоди в процедурі банкрутства: порядок та правові наслідки.

 5. Корпоративні права як об’єкт господарських правовідносин.

 6. Поняття організаційно-правової форми підприємництва за законодавством України.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24


 1. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.

 2. Правове регулювання господарських відносин у галузі зв’язку.

 3. Основні права та обов'язки суб'єкта господарювання, їх коротка характеристика.

 4. Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин.

 5. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види.

 6. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25


 1. Поняття, система та основні характеристики господарського законодавства.

 2. Правовий статус майна фізичної особи-підприємця, що використовується ним для підприємницької діяльності.

 3. Зміст та особливості підрядних контрактів у будівельній діяльності.

 4. Поняття та місце державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 5. Правове регулювання лізингових відносин.

 6. Способи та порядок припинення господарського договору.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26


 1. Поняття підприємництва та його основні ознаки: теоретичний та законодавчий підходи.

 2. Санація підприємства як судова процедура справи про банкрутство.

 3. Порівняння правового становища повного та товариства з додатковою відповідальністю.

 4. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.

 5. Співвідношення понять “неплатоспроможність”, “неспроможність” та “банкрутство”.

 6. Поняття, ознаки та особливості зовнішньоекономічної діяльності.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27


 1. Порівняльна правова характеристика правового становища товариства з обмеженою відповідальністю із товариством з додатковою відповідальністю.

 2. Особливості правового режиму публічних форм власності.

 3. Особливості забезпечення суб'єктів господарювання аграрної сфери засобами виробництва.

 4. Державні та комунальні унітарні підприємства.

 5. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

 6. Правова характеристика порушень у сфері законодавства про захист економічної конкуренції.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28


 1. Підстави виникнення та припинення господарських зобов’язань.

 2. Правове регулювання орендних відносин.

 3. Правові засади регулювання ринку зерна.

 4. Установчі документи суб’єкта господарювання.

 5. Правове регулювання господарських відносин у галузі будівельної діяльності.

 6. Правові засади господарської діяльності в аграрній сфері.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29


 1. Загальна характеристика засобів державного регулювання господарських відносин.

 2. Правила встановлення ціни в господарському договорі.

 3. Особливості комерційного посередництва як виду господарської діяльності.

 4. Господарські правовідносини: поняття і види.

 5. Поняття, права та обов’язки вкладників у командитному товаристві.

 6. Правове регулювання господарських відносин у харчовій промисловості.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30


 1. Поняття та методи регулювання господарського права.

 2. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

 3. Ліцензування окремих видів господарської діяльності.

 4. Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання.

 5. Правовий статус акціонерного товариства.

 6. Особливості правового регулювання господарських відносин у вугільній промисловості.

Затверджено на засіданні кафедри правового регулювання економіки

Протокол №8 від 07.03.2011

Екзаменатор Ю.В. Журик

Зав. кафедри В.Ф. Опришко

Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Матеріали для підготовки до державного іспиту з педагогіки та психології (2009/2010 навчальний рік) для освітньо-кваліфікаційного...
ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима...
Вкажіть, чому фірма з більш низьким рівнем змінних витрат може бути зацікавлена в зниженні ціни
Щодо працевлаштування випускників 9-Б класу
Роменський коледж державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»
ДВНЗ «КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Імені В. Гетьмана» КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Поняття базису n – вимірного векторного простору. Розкладання вектора за базисом
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Оголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка