ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку і аудиту


НазваДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку і аудиту
Сторінка3/8
Дата17.03.2013
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ«АУДИТ»


ВАРІАНТ І

НАПРЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ: ВНУТРІШНІЙ АУДИТ


ЗМІСТстор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ПЛАНУВАННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
1.1.

Організаційна побудова служби внутрішнього аудиту
1.2.

Завдання, джерела проведення аудиту, методичні прийоми, складання плану та програми
1.3.

Законодавчі акти та нормативна база проведення аудиту


РОЗДІЛ 2. ОСНОВНИЙ ЕТАП ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ’ЄКТА
2.1.

Перевірка додержання облікової політики та нормативно-правової бази підприємством
2.2.

Аналітичні дослідження в аудиті
2.3.

Методика проведення аудиту об’єкта дослідження
2.4.

Використання ЕОМ в процесі аудиту


РОЗДІЛ 3. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ДОСЬЄ АУДИТОРА
3.1.

Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
3.2.

Рекомендації аудитора за результатами перевірки

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВАРІАНТ ІІ

НАПРЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ: АУДИТ

ЗМІСТстор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП


РОЗДІЛ 1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП АУДИТУ ТА ПРОЦЕДУРА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З ФІРМОЮ-ЗАМОВНИКОМ
1.1.

Процедура укладання договору з фірмою-клієнтом в процесі надання аудиторських послуг
1.2.

Завдання, джерела проведення аудиту, методичні прийоми, складання плану і програми
1.3.

Законодавчі акти та нормативна база проведення аудиту


РОЗДІЛ 2. ОСНОВНИЙ ЕТАП ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ’ЄКТА
2.1.

Перевірка додержання облікової політики та нормативно-правової бази підприємством
2.2.

Оцінка системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю
2.3.

Методика проведення аудиту об’єкта дослідження
2.4.

Використання ЕОМ в процесі аудиту


РОЗДІЛ 3. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ДОСЬЄ АУДИТОРА
3.1.

Аудиторський звіт та висновок аудитора
3.2.

Рекомендації та розробки аудитора згідно умов договору

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
  1. ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ«АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


ВАРІАНТ І

(НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ І РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ»)


ЗМІСТстор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП


РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1.

Основні засоби як економічна категорія, їх класифікація і оцінка
1.2.

Огляд літературних джерел та наукових розробок з питання методики аналізу наявності і руху основних засобів
1.3.

Джерела аналізу та обґрунтування методичних прийомів дослідження


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ І РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1.

Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами, їх складу і структури
2.2.

Аналіз руху основній засобів
2.3.

Аналіз впливу структури та показників руху основних засобів на ефективність їх використання


РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ НАЯВНОСТІ І РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВАРІАНТ ІІ

(НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»)

ЗМІСТстор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА ОСНОВА АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
1.1.

Економічна сутність та класифікація дебіторської заборгованості
1.2.

Огляд літературних джерел та наукових розробок з питання методики аналізу дебіторської заборгованості
1.3.

Джерела аналізу та обґрунтування методичних прийомів дослідження


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1.

Аналіз стану, складу, структури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства
2.2.

Оцінка якості та ліквідності дебіторської заборгованості
2.3.

Аналіз впливу дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства та результати його діяльності


РОЗДІЛ 3. Управління дебіторською заборгованістю з метою оптимізації її рівня

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

5.ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ
5.1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ЗА ДИСЦИПЛІНАМИ

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – 1,2»
Бухгалтерський облік

 1. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні

 2. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління підприємством

 3. Концептуальна основа фінансового обліку


Грошові кошти

 1. Облік касових операцій в національній та іноземній валюті

 2. Облік грошових коштів та документів в касі підприємства в національній валюті

 3. Облік грошових коштів та документів в касі в іноземній валюті

 4. Облік розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами

 5. Облік грошових коштів на рахунку банку в національній валюті

 6. Облік грошових коштів на рахунку банку в іноземній валюті


Основні засоби, нематеріальні активи, ін.

 1. Облік капітальних інвестицій

 2. Облік біологічних активів та їх зносу

 3. Облік надходження основних засобів

 4. Облік вибуття основних засобів

 5. Облік руху основних засобів

 6. Економічна сутність основних засобів, облік їх переоцінки та нестач

 7. Облік та методика нарахування амортизації (зносу) основних засобів

 8. Облік операційної оренди необоротних активів

 9. Облік фінансової оренди необоротних активів

 10. Обік ремонтів, реконструкції та модернізації основних засобів

 11. Облік інших необоротних активів

 12. Облік нематеріальних активів

 13. Облік та методика нарахування амортизації (зносу) необоротних активів


Запаси підприємства, виробничі запаси

 1. Облік надходження запасів підприємства

 2. Облік вибуття запасів підприємства

 3. Облік руху запасів підприємства

 4. Облік надходження виробничих запасів та розрахунків з постачальниками

 5. Облік вибуття виробничих запасів

 6. Облік палива та запчастин

 7. Облік руху виробничих запасів

 8. Облік надходження і вибуття малоцінних швидкозношуваних предметів

 9. Інвентаризація активів, капіталу і зобов’язань підприємства та відображення її результатів у бухгалтерському обліку

 10. Облік руху товарів підприємства

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
Останнє положення є найбільш актуальною проблемою розвитку вищої національної освіти. Для неї настав період активних пошуків таких...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Матеріали для підготовки до державного іспиту з педагогіки та психології (2009/2010 навчальний рік) для освітньо-кваліфікаційного...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб'єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти
Статья посвящена актуальной проблеме тестового контроля знаний студентов...
Навчальний заклад: Індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Оголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Місцезнаходження: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка