1 Подходы к управлению организациями 31 Контрольные вопросы 35


Назва1 Подходы к управлению организациями 31 Контрольные вопросы 35
Сторінка1/42
Дата14.03.2013
Розмір6.42 Mb.
ТипКонтрольные вопросы
bibl.com.ua > Економіка > Контрольные вопросы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра менеджменту і маркетингу

См. Стр. 21

КрушкІн Є.Д. доктор економічних наук, професор, академік транспортної академії України

УДК 330(075.8)

Теорія організації

Крушкін Є.Д. Теорія організації. Навчальнії посібник. г. Одеса: ОДАУ, Економічний факультет. Кафедра «Менеджменту й маркетингу». 2012 р. - 480 с.

У навчальному посібніку розглянута: теорія організації, її місце в системі наук, еволюція поглядів на її сутність і структуру, формування організаційних структур, функціонування, адаптація їх до ринку, інтеграційні процеси, реорганізація й ефективність організаційних змін, перспективні тенденції розвитку організацій.

У роботі організація (підприємство) досліджується як структура, що функціонує за законами ринкової економіки. Розходження цих структур полягає в наступному: організація - виконує роботи й робить послуги, які реалізує на ринку як товар; підприємство - провадить вироби, товари, виконує роботи й робить послуги, які реалізує на ринку як товар.

Для науковців, викладачів, студентів і аспірантів економічних вузів, працівників органів виконавчої й законодавців влади, керівників підприємств, співробітників органів місцевого самоврядування, а також для всіх тих, хто цікавиться актуальними проблемами організації й керування.

2012

Зміст 2

Введение 6
Раздел I. Организация и системное управление этой структурой 8
Глава 1. Специфика структуры современной организацией 8

1.1.Теорія організації і її місце в системі наукових знань 8

    1. Розвиток організаторської й організаційно-управлінської думки 16

1.3. Введение в теорию организации 20

1.4. Понятие и сущность экономических организаций 24

1.5. Внутренняя логика организации 29

1.6. Подходы к управлению организациями 31

Контрольные вопросы 35
Глава 2. Системный подход как метод управления 35

2.1. Організація як система 35

2.2. Становление системного подхода 43

2.3. Базовые понятия системного подхода 47

2.4. Три описания систем 54

2.5. Сущность системного подхода 54

Контрольные вопросы 59
Глава 3. Основополагающие законы организаций 60

3.1. Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях 60

3.2. Закон синергии 63

33. Закон самосохранения 67

3.4. Закон развития 69

3.5. Законы организации второго уровня 71

3.5.6. Закон єдності аналізу й синтезу 74

3.7. Закон композиції й пропорційності 74

3.8. Специфічні закони соціальної організації 75

3.9. Принципи організації 76

3.10. Сутність проектування організаційних систем 87

Контрольные вопросы 90
Глава 4. Системы и модели систем 91

4.1. Моделирование и определение системы 91

4.2. Модель «Черного ящика» 94.

43. Модель состава 96

4.43.Модель структуры 97

4.5. Модель структурной схемы 99

4.6. Классификация систем 101

4.7. Типы способов управления и регулирования 104

Контрольные вопросы 107
Глава 5. Анализ систем 108

5.1. Анализ и синтез систем 108

5.2. Модели систем как основания декомпозиции 110

5.3. Агрегирование и эмерджентность систем 112

5.4. Система методов анализа 114

5.5.4. Етапи системного аналізу 117

Контрольные вопросы 123
Глава 6. Метод SWOT-анализа 124

6.1. Внешняя среда и адаптация системы 124

6.2. SWOT-анализ 124

6.3. Процедура оценки сильных и слабых сторон 126

64. PEST-анализ 128

6.5. ПРиМ-анализ 131

Контрольные вопросы 133
Раздел II. Классификация систем управления 134
Глава 7. Организация как социально-экономическая система 134

7.1. Типология организаций 134

7.2. Характеристика организации как системы 138

7.3. Социальные и социально-экономические системы 140

7.3.4. Соціальна організація 146

7.5. Господарські організації 150

7.6. Організація й керування 164

Контрольные вопросы 178
Глава 8. Организационные структуры управления 178

8.1. Системный подход к анализу организации 178

8.2. Характеристика и классификация организационных структур 182

8.3 Классификация организаций по способу взаимодействия с человеком 196

Контрольные вопросы 203
Глава 9. Система организационно-правовых форм управления 204

9.1. Структурные схемы управления собственностью в России 204

9.2. Модель структуры государственного управления экономикой 206

9.3. Модель муниципального самоуправления 212

9.4. Институциональная система управления организациями 214

Контрольные вопросы 220
Глава 10. Корпоративное управление организациями 221

10.1. Слияния, поглощения и присоединения организаций 221

10.2. Классификация организаций по способу их объединения 230

10.3. Многонациональные и глобальные корпорации 245

Контрольные вопросы 250
Раздел III. Проблемы и цели управления организациями 251
Глава 11. Развитие организации 251

11.1.Моделиорганизационного развития 251

112. Развитие организации 253

1112. Цикл развития организаций 255

11.4.Развитие организации в условиях неопределенности 262

Контрольные вопросы 268
Глава 12. Системный анализ при проблемно-целевом управлении 268

организацией

12.1. Проблемная ситуация 268

12.2. Моделирование проблемной ситуации 276

12.3. Анализ проблемной ситуации 279

12.4. Целеобразование в организациях 283

12.5. Построение «Дерева целей» 285

12.6. Стратегическая система целей 286

Контрольные вопросы 290
Глава 13. Оценка эффективности развития организации 291

13.1. Сущность эффективности управления организацией 291

132. Организационная эффективность 300

13.3. Методы оценки стратегии развития 305

Контрольные вопросы 310
Глава 14. Проблемы стратегического развития организации 311

14.1. Достоинства и недостатки стратегии как явления 314

14.2. Проблемы определения стратегии организации 314

14.3. Проблемы реализации стратегии организации 325

Контрольные вопросы 329
Глава 15. Організаційна культура. 330
Глава 16. Суб'єкти організаторської діяльності 340
Глава 17. Антикризове керування 346

17.1. Основного складового ринкового оточення організації 346

17.2. Можливості ринку й конкуренція 353

17.3.Структурування вибору дій у ринковій ситуації 358

Додаток 1. Переваги й недоліки організаційних

структур керування 362


Додаток 2. Оптимизация доходов организации (предприятия) 368

Додаток 3. Экономическая эффективность управления производством 378

Додаток 4. Визначення економічного ефекту систем керування 390

Додаток5. Расчет основных показателей экономической эффективности 393

Додаток 6. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 399

Додаток 7. Оценка использования активов предприятия в анализе

эффективности его деятельности 405

Додаток 8. Экономическая безопасность деятельности предприятия 412

Додаток 9. Финансовая стабильность предприятия, ее оценка 416

Додаток 10. Расчет чистой прибыли предприятия 418

Додаток 11. Розрахунок рентабельності виробництва в умовах

ринкової економіки 420

Додаток 12. Форми організації підприємств 430

Контрольні питання «Теорія організації» 408

Методика вибору питань (зі списку контрольних питань навчальної

дисципліни ) 410

Завдання 411

Критерії оцінювання знань і вмінь студента (курсанта) 467

Тлумачний словарь 469

Литература 475
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Хозяйственное право»
Предмет, метод господарського права, його співвідношення з іншими галузями права.(Предмет, метод хозяйственного права, его соотношение...
Вопросы к экзамену по Интернете-технологиям (1 курс)
Поняття електронних грошей та цифрового гаманця. Характеристика різних видів цифрових карток
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы гражданского образования...
Анотація. В статті розглядаються питання громадянської освіти осіб з обмеженими можливостями
Тема „ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ Й ГОЛОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ”
Басейн Ф. В. О развитии взглядов на предмет психологии //Вопросы психологии, 1971. N4. С. 101-113
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка