Н. М. Скороход Історія економіки та


НазваН. М. Скороход Історія економіки та
Сторінка7/18
Дата14.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Семінар 9. Марксистська класична і сучасна економічна школаПлан

 1. К.Маркс і Ф.Енгельс про відносини праці і капіталу (по роботах К.Маркса «Капітал», «Убогість філософії», Ф.Енгельса «Положення робітничого класу в Англії»).

 2. Ленінський етап у розвитку марксизму. Значення економічних робіт В.І.Леніна післяжовтневого періоду («Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату», «Про продовольчий податок», «Про кооперацію»).

 3. Особливості розвитку марксизму в сучасних умовах.


Основні поняття:

марксизм, конкретна й абстрактна праця, функції грошей, товарний фетишизм, капітал, додаткова вартість, вартість товару «робоча сила», норма додаткової вартості, експлуатація, нагромадження капіталу, прибуток, норма прибутку, середня норма прибутку, ціна виробництва, земельна рента, ціна землі, два підрозділи сукупного продукту імперіалізм, монополізм, вивіз капіталу, націоналізація, кооперація, витрати виробництва, постійні та змінні витрати, органічна будова капіталу.
Питання до самоконтролю:

 1. Що є великим відкриттям К.Маркса?

 2. У чому суть двоїстого характеру праці, яка втілена в товарі? Чому сам К.Маркс так високо оцінював це своє відкриття?

 3. З чого складаються суспільно необхідні витрати праці по К.Марксу?

 4. Які фактори виробництва виділяє К.Маркс?

 5. Як К.Маркс визначає категорії «вартість», «Ціна виробництва», додаткова вартість», «продуктивна праця»?

 6. У чому різниця визначення вартості К.Маркса від попередніх визначень (А.Сміта, Д.Рікардо)?

 7. К.Маркс показує. Що додаткова вартість виробляється на основі закону вартості, в повної відповідальності до його вимог. Розкрийте взаємодію цих законів (вартості і додаткової вартості).

 8. Як К.Маркс визначає товар «робоча сила»?

 9. Дайте пояснення висловлювання «робоча сила виступає як товар»?

 10. Чому К.Маркс аналізує функції гроша у визначеній логічній послідовності?

 11. Чому К.Маркс не прийняв кількісної теорії гроша?

 12. Чому К.Маркс називає прибуток перетвореною формою доданої вартості?

 13. Який зміст вкладав К.Маркс у поняття «Органічні будова капіталу», норма експлуатації», «загальний закон капіталістичного нагромадження»?

 14. Які особливості теорії відтворення К.Маркса?

 15. Які види земляною ренти К.Маркс аналізує в «Капіталі»?

 16. Чим відрізняється трактування теорії заробітної плати у К.Маркса від її трактування в межах класичної школи?

 17. Що вважав Ф.Енгельс базою ринкових відносин?

 18. На могильній плиті К.Маркса вибито такі слова, які він написавши у 26 років: «Досі філософи тільки пояснювали світ. Завдання в тому, щоб змінити його». К.Маркс вірив у насильницьку революцію, що зруйнує капіталістичну систему, яка на його думку, експлуатує робітників. Чи існують нині певні економічні дефекти у суспільстві, які, на вашу думку, варто б усунути? Яким чином ви усували б їх?

 19. Пояснить суть висловлення К.Маркса: «Я дивлюся на розвиток економічної суспільної формації як на природно історичний процес, тому з мого погляду, менше, ніж з якого би то ні було іншого, окрему особу можна вважати відповідальною за ті умови, . продуктом яких у соціальному змісті вона залишається. Як би не піднімалася вона над ними суб’єктивно» (Маркс К., Енгельс Ф. - Тв. – Т.23. –С.8).

 20. При капіталізмі товарне виробництво стає загальним. У той же час Ленін В.І. висунув положення про підрив товарного виробництва монополіями і фінансовим капіталом. Як Ви можете пояснити цю думку?

 21. Мається точка зору, що між другим та третім томами «Капіталу» К.Маркса існує протиріччя. Як формулюється це протиріччя? Поясните свою точку зору по цьому питанню.

 22. Чому М. Туган-Барановського в економічної літературі називають «легальним марксистом»?


Задачі:

  1. На основі методології Марксу визначите змінний капітал та масу додаткової вартості. Відомо, що вартість продукції, яка зроблена на капіталістичному підприємстві дорівнює 900 тис. грош. од. Норма додаткової вартості – 200%. Вартість спожитих засобів виробництва – 600 тис. грош. од.

  2. Маркс К. відрізняв номінальну та реальну заробітну плату. Розрахуйте, як змінюється реальна заробітна плата, коли номінальна зростає на 30%, а вартість життя зростає на 60%?

  3. Відкриття органічної будови капіталу дозволило Марксу К. визначити нові категорії: середня норма прибутку, ціна виробництва, земельна рента та інш. Розрахуйте норму та масу прибутку, коли відомо, що величина авансованого капіталу складає 500 млн. грош. од. при його органічній будові 4:1, норма додаткової вартості дорівнює 150%.

  4. Маркс К. довів, що всі процеси в капіталістичної економіці трансформуються через ставку банківського відсотку (капіталізуються). Потім про це писав Дж.М.Кейнс. Визначте курс акції. Відомо, що номінальна ціна акції дорівнювала 100 грош. од., дивіденд, який сплачується по акціях, дорівнює 10 грош. од., норма банківського відсотку – 6%.

  5. Маркс К. розвиває теорію диференційної ренти Рікардо Д. Розв’яжіть задачу. У три однакових за розмірами, але різних за родючістю ділянки вкладені рівні капітали – по 5 тис. грош. од. Весь капітал споживається за один виробничий цикл. Середня норма прибутку складає 20%. На першій ділянці врожай склав 10 ц з 1га, на другій – 12 ц з 1 га, на третій – 15 ц з 1 га.

  6. Значущий вклад в теорію суспільного відтворення зробив Маркс К. Ним були розкрити умови пропорційності виробництва – умови реалізації продукту двох підрозділів. На основі приведених даних визначите величину чистого прибутку. Зроблені за рік предмети споживання склали 400 млрд. грош. од., засоби виробництва – 600 млрд. грош. од., 1/6 частка засобів виробництва призначена для розширення виробництва.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Схожі:

Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
Скороход Оксана Вікторівна “Правове регулювання банківської діяльності в
Розділ 1 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Реферат з економіки на тему: 2012 р
Українська гривня – це не тільки грошовий знак, а й наша історія, та наш, загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм....
1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні...
Ого поселення, а також історію його предків, від найдавніших ча­сів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та...
Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
У 2009/10 н р учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ,...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка