Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році


Скачати 60.23 Kb.
НазваПро вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
Дата05.04.2013
Розмір60.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
У 2009/10 н. р. учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ, “Перун”, 2005 р.), а учні 10 – 11 класів за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи (Київ, “Шкільний світ”, 2001р.).

Звертаємо увагу на те, що програма для 9 класу 12-річної школи істотно доопрацьована, тому вчителеві варто користуватись програмою, розміщеною на сайті Міністерства, видрукуваною в журналі “Історія в школах України” (№7 за 2009 рік), а також виданою окремою брошурою видавництвом „Генеза” (2009 рік).

Для класів суспільно-гуманітарного профілю чинними є програми з історії України (журнал „Історія в школах України”, № 4, 2003), всесвітньої історії (журнал „Історія в школах України”, №2, 2002), а також видані окремою брошурою у видавництві „Педагогічна преса”, 2004 р.

Для класів інших профілів чинними є програми, опубліковані в пресі та видрукувані окремими брошурами (Київ, „Шкільний світ”, 2001 та „Педагогічна преса”, 2004).


Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу. Відповідні шрифтові позначення не є обов’язковою схемою поділу на уроки, а стосуються лише змісту. Вчитель на власний розсуд може обирати їх за теми уроків. Вчитель також має право довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без вилучення одних на користь інших. Районні та міські методичні кабінети не вповноважені регламентувати розподіл учителем навчальних годин у межах тем.

Вивчення всесвітньої історії та історії України доцільно синхронізувати. Проте, вчитель може організувати вивчення учнями програмового матеріалу зазначених двох курсів історії як послідовно, так і паралельно; планувати повторювально-узагальнювальні уроки після вивчення кожної теми, навіть якщо такі уроки не передбачені програмою.

Згідно Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І – ІІІ ступенів (наказ Міносвіти і науки №240 від 23.06.2000 р.) календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем безпосередньо у навчальних програмах. Можна користуватись також окремими брошурами, зробленими на основі програм із історії. На основі календарних планів вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Учнівські зошити з історії переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя ) виставлятись в журнал. При виставленні тематичних оцінок вчитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита.


Вивчення історії у 9 класі

Період з історії України, що буде вивчатись в 9 класі у новому навчальному році є чи не найскладнішим для осмислення учнів, порівняно з іншими періодами вітчизняної історії.


Адже основним його завданням є показати учням як з частини імперії з Малоросії на Сході та Рутенії на Заході витворюється Україна; чим концепт України відрізняється від концепту Малоросії; в чому полягає революційність діяльності української еліти ХІХ ст.; чому ми повинні стверджувати, що досягнення українського руху були насправді більшими, ніж цього можна було сподіватися, враховуючи реалії суспільно-національного розкладу сил.

Учням треба пояснити поняття „нація”, „національна ідея”, „національна свідомість”, „менталітет”. Саме з метою реалізації цих завдань до змісту програми було включено теми №1 „Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ століття” та №6 „Національна ідея і заходи для досягнення державної окремішності в другій половині ХІХ століття. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху”.

Також вимагають пояснення вчителя такі тези:

  • чому етнографія і фольклор у цей період вважається політичними науками і що давали вони для ідейного наповнення суспільно-політичних постулатів кирило-мефодіївців та їх наступників;

  • чим українець нового часу ментально відрізнявся від староукраїнця кінця ХУІІІ ст.;

  • чим ідеологія старшинської верстви Катерининсько-Олександрівських часів відрізнялася від ідейних постулатів українських різночинців – інтелігенції середини ХІХ ст.;

  • чому саме народницька, демократична ідеологія запанувала в умах новонародженої української інтелектуальної еліти 1830 – 1850-х рр.;

  • які були провідні суспільні ідеї українських демократів-народників на противагу польській і російській державним ідеологіям тощо.

Розглядаючи економічний розвиток України вчителю краще не просто констатувати збільшені промислові показники української економіки у порівнянні з минулими десятиліттями, розглядати економіку як складову всеросійського економічного ринку, але дивитися на господарство крізь призму питання: чи існувала українська буржуазія, підприємництво з ідеологією окремішності. Чи капітал в Україні мислив національними категоріями і в якій мірі. Кого з підприємців ХІХ ст. ми можемо назвати саме українськими підприємцями. Найцікавішими прикладами для нас є порівняння діяльності родини Симеренків із родинами Харитоненків і Терещенків, дідича Є.Чикаленка і поміщика М.Родзянка та ін.

У розділах культури важливо не механічно перерахувати культурні здобутки в царині літератури, науки чи мистецтва, а конкретно провести логічні лінії між розвитком культури і суспільними потребами доби. Наприклад, у ділянці архітектури нас цікавлять не стільки традиційні для того часу форми і їхні творці, а мистецтво, яке породжувалося новими суспільними запитами. Наприклад, постання українського модерну – як мистецької ремінісценції українського руху. Такий її творець як Василь Кричевський встиг збудувати незрівнянно менше за посткласициста Володимира Ніколаєва, але його споруди – Полтавський земський музей і школа С.Ф.Грушевського були нові концептуальні будови нового часу і нас цікавлять більше, ніж понурий єпархіальний стиль споруд В.Ніколаєва. І ці концептуальні моменти варто донести до учня. Творцями нового стилю були П.Альошин, І.Левинський, М.Дьяченко і Ю.Лукомський. І хоч їхні праці мають менш зовнішньо яскраве вираження, ніж будівлі В.Городецького чи Г.Лєдоховського, школяреві важливо запам’ятати внесок у мистецтво творців національного модерну.

У останні роки міжнародними організаціями, зокрема, Радою Європи велика увага приділяється питанням полікультурності. Проблема “свій-чужий” стояла на порядку денному на перших етапах українського підручникотворення, коли українці бажали самоствердитися як українська нація. У сучасних умовах завдання вчителя перенести акцент на спільне, на те, що нас об’єднує, незалежно від етнічного походження. Культурна різноманітність потрібна і для того, щоб осягнути власний історичний розвиток. Ключовими для шкільного вчителя історії видаються такі питання, як культурно-історичний образ, національна самоідентифікація, культурна різноманітність.

Відповідно до програми укладено підручники з історії. За результатами конкурсу в загальноосвітніх навчальних закладах країни будуть використовуватися три підручники для учнів 9 класу: Струкевича О.К.; Турченка Ф.Г. та Мороко В.М.; Реєнта О.П. та Малія О.В.

Курс всесвітньої історії, що буде вивчатись у 9 класі охоплює кінець XVIII – ХІХ ст. – період нової історії, що став часом докорінного оновлення старого світу, добою утвердження і перемоги у передових країнах Європи і США індустріального суспільства, швидкого й інтенсивного розвитку світової цивілізації, коли матеріальний і духовний прогрес людства виявлявся особливо яскраво.

Враховуючи кількість годин (35 год/1год. тиж.) і насиченість курсу навчальним матеріалом, рекомендуємо учителям використовувати різні форми роботи на уроках, не обмежуватися усними чи тільки письмовими видами робіт. Доцільно у цьому випадку зорієнтувати учня на ведення нотаток: невеличких конспектів у вигляді алгоритмів та планів відповіді, хронологічних та синхроністичних таблиць, логічних схем, історичних словників та ін.

За результатами конкурсу підручників для 9 класу в загальноосвітніх навчальних закладах країни будуть використовуватися три підручники, автори Ладиченко Т.В. та Осмоловський С.О.; Бердичевський Я.М., Щупак І.Я., Морозова Л.В.; Гісем О. та Мартинюк О.О.

Нові можливості у вивченні історії відкривають новітні інформаційні технології. На уроках історії України та всесвітньої історії продовжується процес використання педагогічного програмного забезпечення, яке дає широку можливість вчителю для використання вже готових розробок уроку, організацію роботи з картографічними базами даних, текстовою документальною джерельною базою історичних курсів, візуалізацією історичного процесу засобами фото- та відеодокументів, тестовими завданнями. Програмове забезпечення може використовуватися під час роботи на уроці, підготовки міні-проектів, власних презентацій учнів та вчителів. Необхідно зазначити, що Інтернет-ресурси дають можливість для розповсюдження, обміну практичним педагогічним досвідом між вчителями, школами, що працюють в рамках проектної діяльності.

Основним в плані методичної допомоги є сайт ОІПОПП http://oipopp.ed-sp.net/, де міститься інформація про програмні вимоги у викладанні навчальних предметів, інструктивні листи, методичні поради тощо.

Схожі:

Методичний лист про вивчення фізичної культури у 2009/2010 навчальному році
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 05. 02. 2009...
Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2009 – 2010 навчальному році
У 2009 – 2010 н р у 5 – 6 класі продовжується вивчення предмета „Етика”. Наголошуємо, що цей курс є обов’язковим і не може бути заміненим...
Про вивчення історії у 2008/2009 навчальному році
України доцільно синхронізувати. Проте, вчитель може організувати вивчення учнями програмового матеріалу зазначених двох курсів історії...
Про вивчення правознавства у 2009 – 2010 навчальному році
Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між вчителем і учнями в навчальному процесі, за умов спеціально спрямованої...
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
Про вивчення математики у 2009-2010 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005 р та у науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Н. Й. Бунечко Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної...
Щорічно в цій порі ми традиційно збираємося з вами для підбиття підсумків та визначення пріоритетних завдань
НАКА З
Про участь аматорських колективів професійно-технічних навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році в обласних культурно-виховних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка