Н. М. Скороход Історія економіки та


НазваН. М. Скороход Історія економіки та
Сторінка3/18
Дата14.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Семінар 4. Особливості становлення і розвитку економіки в країнах Західної Європи, США і Японії (XIX - XX ст.)План

1. Особливості розвитку економіки країн Західної Європи в кінці ХІХ – початку ХХ ст.:

а) процес індустріалізації в країнах Західної Європи (Англії, Франції, Германії)

б) економічні причини і наслідки Першої світової війни.

2. Розвиток економіки США 1920-1930 років. «Велика депресія» в США.

3. Становлення економіки Японії і особливості її розвитку в ХХст.
Основні поняття:

Капіталістичне виробництво, галузева спеціалізація, конкуренція, монополія, корпорація, державно-монополістичний капіталізм, державне регулювання, акціонерна власність, трест, синдикат, картель, концерн.
Питання для самоконтролю:

1. Назвіть основні досягнення науки,техніки, технологій виробництва в останній третині ХIХ ст., покажіть їх наслідки.

2. У чому полягає основний зміст процесу індустріалізації та його наслідки?

3. Які структурні зміни відбулися в економіці провідних країн Західної Європи в останній третині ХIХ – початку ХХ століття?

4. Якими були передумови і наслідки створення монополістичних об'єднання? Назвіть основні форми монополій.

5. Чому господарство сучасного «капіталістичного» світу не цілком відповідає марксистському визначенню капіталізму?

6. У чому суть «нового курсу» Д. Рузвельта?

7. Охарактеризуйте особливості японської революції Мейдзі, направленої проти феодалізму.

8. У чому полягає роль аграрної реформи у переході Японії на європейський шлях розвитку?

9. У чому ви бачите позитивну роль мілітаризації японської економіки?

10. У чому суть японського «економічного дива», його причини?
Тести

1. Політика Франції, яка була спрямована на закриття французьких та європейських ринків для англійських промислових товарів, називається:

а) монополістичний капіталізм; у) експансія;

б) континентальна блокада; г) фритредерство.

2. Генератор електричного струму винайшов:

а) Дж. Ват; у) Р.Дізель;

б) Т.Едісон; г) В.Сіменс.

3. Технічні та технологічні відкриття не сприяли:

а) підвищенню ефективності праці;

б) масовому виробництву товарів;

в) зниженню собівартості товарів;

г) підвищенню собівартості товарів.

4. Телеграф Морзе та швейна машина Зінгера були винайдені в:

а) Англії; у) США;

б) Франції; г) Німеччині.

5. Об’єднання декількох підприємств однієї галузі виробництва, учасники якого зберігають виробничу і комерційну самостійність і домовляються про частку шкіряного у загальному обсязі виробництва, ціни, ринку збуту худе, називається:

а) трест; у) картель;

б) синдикат; г) концерн.

6. Буржуазна революція в Японії 1868 р. і реформи “Мейдзі” (освіченого правління) сприяли:

а) становленню індустріального суспільства;

б) політичній роздробленості країни;

в) нерівності усіх підданих;

г) забороні іноземних інвестицій.

7. Закон про заборону монопольної змови, прийнятий у 1890 р. в США називався законом:

а) Моргана; у) Клейтона;

б) Шермана; г) Віндербільта.

8. Серйозними конкурентами Великобританії, яка першою стала на шлях промислового перевороту й індустріального розвитку, в останній третині ХІХ ст. стали

а) Німеччина і Росія; у) США і Франція;

б) Німеччина і США; г) США і Японія.

9. Об’єднання підприємств, в якому розподіл замовлень на купівлю сировини і реалізація продукції здійснюється через єдину збутову контору; учасники зберігають виробничу, але втрачають комерційну самостійність, називається:

а) концерн; у) синдикат;

б) трест; г) картель.

10. Сукупність національних господарств як макроекономічних механізмів, пов’язаних між собою міжнародними економічними відносинами в цілісну систему, називається:

а) світове господарство; у) міжнародний поділ праці;

б) світовий ринок; г) інтеграція господарства.

11. Для зовнішньої політики США кінця ХІХ ст. було характерний:

а) високі митні тарифи на ввіз готової продукції і повна свобода для ввезенню іноземних капіталів;

б) низькі митні тарифи на ввіз готової продукції і свобода для ввезенню іноземних капіталів;

в) низькі митні тарифи на ввіз готової продукції і обмеження ввезенню іноземних капіталів;

г) високі митні тарифи на ввіз готової продукції і обмеження ввезенню іноземних капіталів.

12. Форма організації торгівлі, постійно діючий ринок, де торгують цінними паперами, нерухомістю, великими партіями товару, називається:

а) ярмарків; у) торг;

б) біржа; г) трест.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
Скороход Оксана Вікторівна “Правове регулювання банківської діяльності в
Розділ 1 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Реферат з економіки на тему: 2012 р
Українська гривня – це не тільки грошовий знак, а й наша історія, та наш, загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм....
1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні...
Ого поселення, а також історію його предків, від найдавніших ча­сів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та...
Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
У 2009/10 н р учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ,...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка