Н. М. Скороход Історія економіки та


НазваН. М. Скороход Історія економіки та
Сторінка4/18
Дата14.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Семінар 5. Становлення і розвиток Російської держави економіки Київської РусіПлан

1. Особливості економічного розвитку Київської Русі:

а) формування феодалізму;

б) розвиток ремесла і торгівлі;

в) економічні причини феодальної роздробленості.

2. Еволюція аграрних відносин і мануфактурний період в російській промисловості.

3. Розвиток промисловості в Росії в кінці ХIХ століття. Промисловий підйом 90-х років ХIХ століття.
Основні поняття:

грошова рента, фольварк, ярмарок, кріпацтво, ремесло, мануфактура, «срібна гривня», індустріалізація, монополізація, імперіалізм.
Питання самоконтролю:

  1. Охарактеризуйте форми і особливості землеволодінь в Київській Русі в IХ – першій половині XIV ст.

  2. Категорії залежних селян в Київській Русі, їх характеристика.

  3. Назвіть економічні причини і покажіть наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.

  4. Проаналізуйте характер, форми внутрішньої та зовнішньої торгівлі Київської Русі.

  5. У чому полягає важлива особливість економічного розвитку Росії в період XV – XVII ст.?

  6. Охарактеризуйте основні причини промислового підйому 90-х рр. XIX століття в Росії.

  7. Покажіть особливості розвитку ринку в період промислового підйому в Росії.


Тести

  1. Основну частку сільського населення в XI-XII ст. в Росії становили:

а) смерди; б) рядовичи;

в) закупи; г) холопи.

2. Вотчина являє собою:

а) повне спадкове володіння;

б) умовне володіння;

в) землеволодіння на визначений термін;

г) неповне спадкове володіння.

3. При правленніякого князя Київської Русі була складена збірка законів "Руська правда":

а) Володимир Мономах; б) Олег;

б) Ярослав Мудрий; г) Ігор.

4. Сільська господарська громада східних слов'ян називалась:

а) вотчина; б) верв;

в) домен; г) град.

5. В якому році відбулося хрещення Русі?

а) 988; б) 962;

в) 882; г) 1019.

6. За якого князя відбулося хрещення Русі?

а) Ярослав Мудрий; б) Володимир Мономах;

в) Володимир; г) Олег.

7. Вільні селяни-общинники в Київській Русі, які займалися землеробством, працювали у власному дворищі, називалися:

а) смерди; б) холопи;

в) закупи; в) рядовичи.

8. Як називалися в Київській Русі люди, які відробляли позичені гроші, або наймалися на роботу, попередньо беручи плату; вони жили або у дворі пана, або у своєму власному господарстві?

а) рядовичи; б) закупи;

в) ізгої; в) смерди.

9. Створення єдиної централізованої російської держави призвело до того, що:

а) швидкими темпами йшов розвиток господарства та культури країни;

б) знизилась обороноздатність країни;

в) посилилася феодальна роздрібненість;

г) знизилося міжнародне значення країни.

10. Яка подія поклала початок кріпосному праву на Русі?

а) прийняття законів „Руська правда”;

б) татаро-монгольська навала;

в) видавництво збірки законів „Судебник”;

г) хрещення Русі.


Семінар 6. Особливості господарського розвитку України в ХІХ – початку ХХ ст.План

1. Економічна політика «військового комунізму» і НЕП. Індустріалізація та колективізація економіки країни.

2. Економічні реформи 50-60 рр., другої половини 80-х років ХХ століття та їх вплив на економічний розвиток.країни.

3. Участь України в світовому господарстві на сучасному етапі .його розвитку.
Основні поняття:

націоналізація, «військовий комунізм», НЕП, продрозкладка, продподаток, колективізація, індустріалізація, колгосп, грошова реформа, командна економіка, стагнація, роздержавлення, приватизація, «тіньова» економіка, інтеграція, ЕЕС.
Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає специфіка здійснення «політики військового комунізму» в Україні?

2. У чому суть нової економічної політики? Що зумовило її згортання?

3. Охарактеризуйте особливості і наслідки індустріалізації в Україні.

4. Покажіть вплив колективізації на стан сільського господарства.

5. Як грошова реформа 1947 року вплинула на життєвий рівень населення?

6. Назвіть причини і наслідки реорганізації управління промисловістю в 50-х – початку 60-х років ХХ ст.

7. Охарактеризуйте передумови, хід і наслідки господарської реформи 1965 року.

8. Покажіть основні напрями розвитку господарства України в другій половині 60-80-х років. Чим був обумовлений його стагнаційний характер господарства?

9. У чому виявилася диспропорційна розвитку радянської економіки та її витратний характер в 60-80-і роки ХХ століття?

10. Назвіть основні економічні причини розпаду СРСР

11. Яку економічну політику проводив український уряд в перші роки незалежності? Чим вона була обумовлена?

12. У чому суть грошової реформи, проведеної в Україні в 1996 році?

13. Назвіть основні чинники та наслідки зростання «тіньового» сектора української економіки та наслідки.

14. Що, на ваш погляд, заважає Україні подолати затяжну економічну кризу?

15. Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв'язки і обумовлені ними проблеми на сучасному етапі розвитку України.

16. Суть і структура ЕЕС.

17. Чим обумовлена необхідність вступу України в ЕЕС?
Тести

1. До складу яких країн входила Україна в період Першої світової війни?

а) Росії та Німеччини; в) Росії та Англії;

б) Росії та Австро-Угорщини; г) Росії та Польщі.

2. Матеріальне чи грошове відшкодування країні державою, що розв'язала війну, збитків, заподіяних державі, яка зазнала нападу, називається:

а) мораторій; в) рефінансування;

б) контрибуція; г) репарація.

3. Однією з характеристик політики "воєнного комунізму" являється:

а) скасування карткової системи розподілу продуктів;

б) націоналізація деяких земельних наділів;

в) держава не контролює виробництво;

г) націоналізація підприємств.

4. Згідно з "продрозкладкою":

а) селяни були зобов'язані здавати державі "лишки" зерна та інших продуктів;

б) було розпущено спеціальні продовольчі загони;

в) скасовано приватну власність на землю;

г) запроваджено загальну трудову повинність.

5. Політика "воєнного комунізму" не передбачала:

а) встановлення державної монополії на землю;

б) скасування загальної трудової повинності;

в) централізації розподілу сировини і готової продукції;

г) запровадження карткової системи розподілу продуктів.

6. Переведення значної частини національного господарства на виробництво товарів та послуг військового призначення це:

а) індустріалізація; в) мобілізація;

б) мілітаризація; г) інтеграція.

7. Метою грошової реформи 1947 р. було:

а) скорочення грошової маси, випущеної під час війни;

б) ліквідація приватної власності на землю;

в) примусове залучення селян до колгоспів;

г) поспішна індустріалізація.

8. Як називаються примусові грошові або натуральні стягнення з населення окупованої території, які проводять ворожі війська:

а) контрибуція; в) конфіскація;

б) репарація; г) реквізиція.

9. Колективізація сільського господарства на Україні проявлялася перш за все в:

а) поспішній індустріалізації;

б) примусовому залученню селян до колгоспів;

в) скороченню грошової маси, випущеної під час війни;

г) швидких темпах розвитку сільського господарства та легкої промисловості.

10. Примусове безплатне або оплачуване відчуження майна, що проводиться органами державної влади, називається:

а) колективізація; в) контрибуція;

б) репарація; г) експропріація.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
Скороход Оксана Вікторівна “Правове регулювання банківської діяльності в
Розділ 1 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Реферат з економіки на тему: 2012 р
Українська гривня – це не тільки грошовий знак, а й наша історія, та наш, загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм....
1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні...
Ого поселення, а також історію його предків, від найдавніших ча­сів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та...
Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
У 2009/10 н р учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ,...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка