Н. М. Скороход Історія економіки та


НазваН. М. Скороход Історія економіки та
Сторінка2/18
Дата14.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Семінар 2. Особливості розвитку феодальної економіки в Західній Європі та перехід до індустріального суспільстваПлан

1. Становлення і розвиток феодальної економіки в Західній Європі:

а) основні риси феодальної економіки раннього феодалізму (VI-IX ст.);

б) особливості розвитку феодальної економіки в Англії, Франції, Германії в період ХІ-XV ст.

2. Розвиток європейських міст в епоху середньовіччя:

а) типи міст;

б) особливості організації праці.

3. Економічні причини і наслідки внутрішньої та зовнішньої торгівлі ХІ-XV ст. та їх роль у розпаді феодалізму:

а) особливості грошового обігу і розвитку фінансової системи;

б) економічні причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця ХV – XVI ст.
Основні поняття:

марки, алод, бенефіцій, феод, феодальна власність на землю, феодальні відносини, феодальна рента, натуральне господарство, комутація, гільдія, факторія, комунальна революція, міста-комуни, цех, торгові гільдії, політика меркантелізму, ярмарок, факторії, ганза, північний торговий шлях, географічний розподіл праці.
Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте особливості становлення феодального господарства в країнах Західної Європи.

2. Охарактеризуйте основні чинники розвитку і розквіту міст Західної Європи в ХІ-XV ст.

3. У чому полягають особливості цехового устрою середньовікового ремесла і його економічна доцільність в ХІ-XV ст.?

4. Охарактеризуйте основні риси, форми європейської торгівлі, її головні райони і торгові шляхи (північний, південний).

5. Проаналізуйте процес утворення національних ринків.

6. Назвіть економічні причини і три основні наслідки Великих географічних відкриттів.
Тести

1. Об’єднання ремісників однієї чи ряду професій в межах міста у спілки називається:

а) мануфактура; б) цех;

в) фабрика; г) завод.

2. Основною формою землеволодіння в середньовікову добу був: а) алод; б) бенефіцій;

в) феод; г) фільварок.

3. Визвольний рух жителів міст у Х-ХІІ ст. проти залежності від феодалів –власників міст, у результаті якого міста отримували повну чи часткову незалежність і самоврядування:-це: а)комунальна революція; б)реміснича революція;

в)буржуазна революція; г)цехова революція.

4. Система правових норм у Середньовікову добу, що встановлювала залежність селянина від феодала і неповну власність феодала на селянина, має назву:

а) магдебурзьке право; б) господарське право;

в) кріпосне право; г) феодальне право.

5. Земельне володіння, яке дарувалося королем в пожиттєве користування феодалам за несення військової або адміністративної служби, називається:

а) вотчина; б) бенефіцій;

в) алод; в) феод.

6. Система особистої залежності одних феодалів від інших, могутніших у Середньовіковій Європі називається:

а) колонат; б) васалітет;

в) диференціація; г) командація.


Семінар 3. Становлення і розвиток економіки в Західній Європі та США в епоху вільної конкуренції (XVI11 - XIX ст.)План

  1. 1. Особливості первинного накопичення капіталу. Промисловий переворот і його наслідки для економіки Англії.

  2. 2. Особливості промислового перевороту і його наслідки для економіки Франції та Німеччини.

  3. 3. Промисловий переворот в США і його особливості.


Основні поняття:

первинне накопичення капіталу, мануфактура, централізована і розсіяна мануфактура, промисловий переворот, фритредерство, фабрика, колонія, континентальна блокада, політика протекціонізму.
Питання для самоконтролю:

1. Дайте характеристику головним рисам перехідного періоду від феодалізму до капіталізму.

2. У чому полягають відмінності між феодальним і буржуазним правом власності на землю?

3. Назвіть умови первинного накопичення та покажіть відмінності між первинним накопиченням і первинним накопиченням капіталу.

4. Охарактеризуйте джерела первинного накопичення капіталу в Англії.

5. У чому суть мануфактури, її основні ознаки і форми?

6. Покажіть особливу роль кредиту в процесі первинного накопичення капіталу в Англії.

7. Охарактеризуйте наслідки аграрного перевороту в Англії з погляду створення передумов для індустріалізації сільського господарства і змін у сфері торгівлі, обміну та розподілу.

8. У чому полягають особливості американського шляху розвитку капіталізму в сільському господарстві в порівнянні з Англією?

9. У чому суть промислового перевороту? Порівняєте його особливості в Англії, Франції та Германії.

10. Порівняйте джерела первинного накопичення у Франції та Германії, охарактеризуйте особливості їх економічного розвитку.

11. Охарактеризуйте особливості умов і процесу (механізму) промислового перевороту в США в кінці XVIII в.

12. Назвіть економічні причини громадянської війни в США.

13.У чому полягає головна причина економічних успіхів США після громадянської війни?
Тести

1. Перепоною промислового перевороту у Німеччині було:

а) утворення Митного Союзу;

б) зростання мануфактурної промисловості;

в) економічна роздробленість;

г) можливість використання іноземної техніки.

2. Промисловому перевороту у Німеччині сприяло:

а) утворення Митного Союзу;

б) відсутність розвинених шляхів сполучення;

в) цехова система;

г) політична роздробленість.

3. Перехід від ручного ремісничого виробництва до великого машинного виробництва називається:

а) мілітаризація економіки;

б) промисловий переворот;

в) економічна інтеграція;

г) індустріалізація.

3. Загарбання якої-небудь країни або її частини іншою країною називається:

а) монополія; б) колонізація;

в) автаркія; в) внутрішня колонізація.

4. Причиною переходу до мануфактурного виробництва не являється:

а) технічні винаходи;

б) ріст попиту на товари;

в) власність феодала на землю;

г) розподіл праці між цехами.

5. Ввезення до Європи великої кількості золота та срібла з Америки призвело до:

а) первісного нагромадження капіталу;

б) революції цін;

в) промислового перевороту;

г) аграрного перевороту.

6. Політика, спрямована на нагромадження золота і срібла в країні шляхом обмеження вивозу їх та збільшення вивозу товарів, називається:

а) протекціонізм; б) патронат;

в) меркантилізм; в) мораторій.

7. Підприємство, засноване на ремісничій техніці, поділі праці, вільнонайманій робочій силі, називається:

а) цех; б) мануфактура;

в) фабрика; г) завод

8. Економічна політика держави, спрямована на захист національної промисловості й сільського господарства від іноземної конкуренції шляхом установлення великого заборонного мита на іноземні товари називається:

а) патронат; б) протекціонізм;

в) меркантилізм; г) мораторій.

9. Процес утворення в Англії великої земельної власності буржуазного типу за рахунок обезземелення селян має назву:

а) індустріалізація виробництва;

б) аграрний переворот;

в) революція цін;

г) первісне нагромадження

10. Англійська буржуазна революція не призвела до:

а) ліквідації феодальної власності на землю;

б) росту галузевого мануфактурного виробництва;

в) обмеження торгівлі та підприємництва;

г) отримання буржуазією доступу до влади.
Практичне завдання:

Зробіть порівняльну таблицю особливостей індустріального розвитку Англії, Німеччини, Франції і США (XVI – XVIII ст.).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
Скороход Оксана Вікторівна “Правове регулювання банківської діяльності в
Розділ 1 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Реферат з економіки на тему: 2012 р
Українська гривня – це не тільки грошовий знак, а й наша історія, та наш, загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм....
1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні...
Ого поселення, а також історію його предків, від найдавніших ча­сів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та...
Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
У 2009/10 н р учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ,...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка