Н. М. Скороход Історія економіки та


НазваН. М. Скороход Історія економіки та
Сторінка11/18
Дата14.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Питання до контрольно-модульної роботи №2


 1. Меркантилізм як перший напрямок економічної думки.

 2. Погляди фізіократів. Роль Ф.Кене у виникненні, становленні і розвитку школи фізіократів.

 3. Теорія поділу праці, вартості, грошей і доходів А.Сміта (по роботі «Дослідження про природу і причину багатства народів»).

 4. Теорія вартості, заробітної плати, прибутку, ренти Д. Рікардо (по роботі «Засади політичної економії і оподаткування»).

 5. Чи міг би Аристотель досліджувати двоїстий зміст товару?

 6. Які школи економічної теорії можна віднести до класичного напряму? Чому?

 7. Загальна характеристика посткласичної політекономії.

 8. Економічні погляди отця і сина Дж. Мілля і Дж. Ст. Мілля. Трактування категорій «вартість», «продуктивна праця», «заробітна плата», «рента», «закони виробництва», «закони розподілу»; доктрина соціальних реформ.

 9. Теорія «чинників виробництва» Ж.-Б.Сэя.

 10. «Закон народонаселення» Т. Мальтуса. Які основні ідеї книги Т. Мальтуса «Дослідження законів народонаселення» і в чому їх значення для економічної науки? Суть теорії «третіх осіб» Т. Мальтуса.

 11. К.Маркс і Ф.Енгельс про відносини праці і капіталу (по роботах К.Маркса «Капітал», «Убогість філософії», Ф.Енгельса «Положення робітничого класу в Англії»).

 12. Ленінський етап у розвитку марксизму. Значення економічних робіт В.І.Леніна післяжовтневого періоду («Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату», «Про продовольчий податок», «Про кооперацію»).

 13. Особливості розвитку марксизму в сучасних умовах.

 14. Як К.Маркс визначає категорії «вартість», «Ціна виробництва», додаткова вартість», «продуктивна праця»?У чому різниця визначення вартості К.Маркса від попередніх визначень (А.Сміта, Д.Рікардо)?

 15. Перший етап маржинальної революції та його основні представники.

 16. Теорія ціни А.Маршалла.

 17. Історичні умови виникнення математичної школи. Її основні теорії (модель Л.Вальраса, модель В.Леонтьєва).

 18. Виникнення неолібералізму. Його основні напрямки (німецька і французька школи, американський монетарізм).

 19. Кейнсіанство і неокейнсіанство.

 20. Неоінстітуціоналізм і його місце в сучасній економічній науці.

 21. Кейнсіанство – переворот в економічній теорії ХХ ст.

 22. Теорія ефективного попиту та теорія мультиплікатора.

 23. Основні напрямки кейнсіанства: різне та спільне.

 24. Особливості ортодоксального кейнсіанства (Дж.Хікс, А.Філіпс).

 25. Особливості неокейнсіанства (Р.Харрод, Е.Домар, Е.Хансен).

 26. Особливості лівого кейнсіанства (Н.Калдор, П.Сраффа, Дж.Робінсон).

 27. Особливості Посткейнсіанство (П.Девідсон, Р.Клауєр, Х.Мінські).

 28. Нова кембріджська школа (У.Годлі, К.Куттс, М.Фрезерстон).

 29. Економічні погляди М.І.Бухаріна, О.В.Чаянова, М.Д.Кондрат'єва, І.В.Сталіна.

 30. Проблемі планомірності в працях радянських економістів 30-70 рр. ХХ ст.

 31. Проблемі власності в працях економістів радянського та пострадянського періодів.

 32. Чи можливе взаємопоєднання «плану» та «ринку» в одній соціально-економічній системі?

 33. Ідеї марксизму в роботах українських економістів.

 34. Економічні школи М.І.Туган-Барановського, Є.С.Слуцького.

 35. Теоретичні основи досягнення добробуту в Україні.


Теми рефератів

 1. Основні форми і напрямки розвитку міжнародних економічних відносин в 50-60-х рр. ХХ ст.

 2. Економічний розвиток провідних країн світу в 30-ті роки ХХ ст.

 3. Колоніальна система господарства і становище залежних країн наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.

 4. Торгівля України в умовах переходу до ринкової економіки.

 5. Проблеми соціально-економічного реформування української економіки в перші роки незалежності.

 6. Новий етап економічного розвитку в розвинутих країнах Західної Європи і США в 60-90-х рр. ХХ ст.

 7. Економічний розвиток країн Африки.

 8. Мануфактурний період та промисловий переворот в Росії (XVII – XIX ст.).

 9. Вплив першої світової війни на економіку України.

 10. Відбудова народного господарства України після Другої світової війни.

 11. Економічний розвиток країн Східної Європи (1945 – 1990 рр.).

 12. Проблеми і труднощі економічного розвитку України на сучасному етапі.

 13. Особливості феодального господарства Росії (ХV – XVII ст.).

 14. Основні центри виробництва і фінансового життя: США, Західна Європа, Японія (60-90 рр. ХХ ст.).

 15. Світова економічна інтеграція у др. пол. ХХ – на поч. ХХІ ст. Європейський Союз.

 16. Економічний розвиток провідних країн світу на сучасному етапі.

 17. Місце економіки України в економічному потенціалі СРСР.

 18. Причини прискореного розвитку економіки Німеччини, “економічне диво” 50-60-х рр. ХХ ст.

 19. Особливості японської моделі економічного розвитку у післявоєнний період. Причини “економічного дива” Японії в 50-60 рр. ХХ ст.

 20. Господарство воюючих країн в роки Другої світової війни.

 21. Становлення державного соціалізму в СРСР: революційні перетворення, політика “воєнного комунізму”

 22. Світове господарство і економічне суперництво в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст.

 23. Реформи в країнах Східної Європи (1991 – 2000 рр.).

 24. Перспективи та тенденції розвитку ринкових зв’язків України з сусідніми державами Європи та провідними країнами світу.

 25. Світова економічна криза в 1929 – 33 рр.

 26. Первісне нагромадження капіталу та його шляхи: історія і сучасність.

 27. Суть промислового перевороту в. Його значення в становленні капіталістичного господарства.

 28. проблеми переходу до постіндустріального суспільства в країнах з розвинутою ринковою економікою на прикладі США та країн Західної Європи (Німеччина, Фінляндія, Швеція).

 29. Теорія послуг Фредеріка Бастіа.

 30. Теорія продуктивної праці Дж.Ст. Міллю, її особливості відносно теорії Сміту.

 31. Капітал, вартість, гроші в системі поглядів Дж.Ст.Миллю.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Схожі:

Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
Скороход Оксана Вікторівна “Правове регулювання банківської діяльності в
Розділ 1 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Реферат з економіки на тему: 2012 р
Українська гривня – це не тільки грошовий знак, а й наша історія, та наш, загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм....
1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні...
Ого поселення, а також історію його предків, від найдавніших ча­сів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та...
Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
У 2009/10 н р учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ,...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка