Н. М. Скороход Історія економіки та


НазваН. М. Скороход Історія економіки та
Сторінка10/18
Дата14.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Семінар 13. Радянська та пострадянська школи економічної теоріїПлан

 1. Економічні погляди М.І.Бухаріна, О.В.Чаянова, М.Д.Кондрат'єва.

 2. Проблемі планомірності в працях радянських економістів 30-70 рр. ХХ ст.

 3. Проблемі власності в працях економістів радянського та пострадянського періодів.


Основні поняття:

власність, планомірність, соціалізм, гроші, товар, закон вартості, «довгі хвилі в економіці», основний економічний закон соціалізму, планова економіка, «Державній капіталізм», еволюціонізм, роздержавлення, приватизація, економічна криза, економічний ріст, прогнозування економічного розвитку.
Питання до самоконтролю:

 1. Постаті та економічні ідеї Н.І.Бухаріна, І.В.Сталіна.

 2. Що включає організаційний план господарської діяльності сімейно-трудового селянського господарства за О.В.Чаяновім?

 3. Чи можливе взаємопоєднання «плану» та «ринку» в одній соціально-економічній системі?

 4. Шлях кардинального підвищення ефективності аграрного сектору О.В.Чаянов вбачав в розвитку кооперації. У чому, на його думку, переваги кооперативної форми власності?

 5. Чому кооперативні ідеї О.В.Чаянова не реалізувалися в Росії?

 6. Відомі великі досягнення О.В.Чаянова в теорії диференціальних оптимумів сільськогосподарських підприємств. У чому їх суть?

 7. Поєднання ринкових і планових принципів М.Д.Кондрат'єв вважав придатним для всієї економіки. Як ви це розумієте?

 8. Що є основою «великих циклів» Н.Д.Кондрат'єва?

 9. Які періоди коливань економічної активності виділяв М.Д.Кондрат'єв?

 10. Розкрійте методологію побудови планів у концепції М.Д.Кондрат'єва.


Семінар 14. Українська школа економічної теоріїПлан

 1. Ідеї марксизму в роботах українських економістів.

 2. Економічні школи М.І.Туган-Барановського, Є.С.Слуцького.

 3. Теоретичні основи досягнення добробуту в Україні.


Основні поняття:

держава загального добробуту, дефляція, стагфляція, гіперінфляція, перехідний період, депресія, ринковий соціалізм, проміжні товари, розбалансованість економіки інфляція попиту, тренд.
Питання до самоконтролю:

 1. Який тип господарювання, на вашу думку, можна впровадити в Україні?

 2. Якщо Україна прагне мати стабільні ціни (тобто невисоку інфляцію), чому б просто не видати закон про заборону зміни цін?

 3. Однією із проблем економіки Україні є створення розвиненого продовольчого ринку. Як, на вашу думку, можна вирішити це питання в ринкових умовах господарювання?

 4. Відомо, що зайнятості сприяє система соціального забезпечення. Що необхідно здійснити для її підтримки в Україні?

 5. Основне завдання в умовах переходу до змішаної ринкової економіки – добитися поєднання мікроефективності з макростабільністю. Як ви це розумієте?

 6. Як ви вважаєте, чи необхідно знову впроваджувати в економіку Україні систему плановості? Якщо так, то обґрунтуйте таку необхідність.Питання до контрольно-модульної роботи №1


 1. Предмет і метод історії економіки і економічних вчень. Особливості періодизації і класифікації історії економіки і економічних вчень.

 2. Завдання економічної історії і історії економічних вчень на сучасному етапі.

 3. суть економічної системи, її основні елементи та структура.

 4. Охарактеризуйте основні форми суспільного розподілу праці.

 5. Критерії класифікації економічних систем, історичні типи виробництва, особливості цивілізаційного і формаційного підходів в періодизації суспільного виробництва.

 6. Спосіб виробництва: його складові і місце в суспільній системі.

 7. Особливості типів виробництва в сучасному суспільстві (товарне виробництво, ринкова економіка, змішана економіка, постіндустріальне суспільство).

 8. Становлення і розвиток феодальної економіки в Західній Європі: Англії, Франції, Германії (VI- XV ст.)

 9. Розвиток європейських міст в епоху середньовіччя.

 10. Економічні причини і наслідки внутрішньої і зовнішньої торгівлі ХІ-XV ст. і її основні риси, головні райони та роль в розкладанні феодалізму.

 11. Економічні причини і наслідки Великих географічних відкриттів кінця ХV – XVIст.

 12. Становлення індустріального суспільства в країнах Західної Європи. Суть мануфактури, її основні ознаки і форми

 13. Особливості первинного накопичення капіталу. Промисловий переворот і його наслідки для економіки Англії.

 14. Особливості промислового перевороту і його наслідки для економіки Франції та Німеччини.

 15. Промисловий переворот в США і його особливості.

 16. Дайте характеристику головним рисам перехідного періоду від феодалізму до капіталізму. У чому полягають відмінності між феодальним і буржуазним правом власності на землю?

 17. Назвіть економічні причини громадянської війни в США. У чому полягає головна причина економічних успіхів США після громадянської війни?

 18. Особливості розвитку економіки країн Західної Європи і США в кінці ХІХ – початку ХХ ст.: процес індустріалізації.

 19. Економічні причини і наслідки Першої світової війни.

 20. Розвиток економіки США 1920-1930 років. «Велика депресія» в США. Суть «нового курсу» Д. Рузвельта

 21. Становлення економіки Японії і особливості її розвитку в ХХ ст.

 22. Основні досягнення науки, технології виробництва в останній третині ХIХ ст., їх наслідки. Процес індустріалізації.

 23. Які структурні зміни відбулися в економіці провідних країн Західної Європи в останній третині ХIХ – початку ХХ століття?

 24. Якими були передумови і наслідки створення монополістичних об'єднання? Назвіть основні форми монополій.

 25. Суть японського «економічного дива», його причини.

 26. Особливості економічного розвитку Київської Русі: формування феодалізму, форми і особливості землеволодінь, розвиток ремесла і торгівлі, економічні причини феодальної роздробленості.

 27. Еволюція аграрних відносин і мануфактурний період в російській промисловості.

 28. Розвиток промисловості в Росії в кінці ХIХ століття. Промисловий підйом 90-х років ХIХ століття.

 29. Економічна політика «військового комунізму» і НЕП. Індустріалізація і колективізація економіки країни. Особливості і наслідки індустріалізації в Україні

 30. Економічні реформи 50-60 рр., другої половини 80-х років ХХ століття і їх вплив на економічний розвиток.

 31. Економічна політика українського уряду в перші роки незалежності. Чинники зростання «тіньового» сектора української економіки і його наслідки

 32. Участь України в світовому господарстві на сучасному етапі.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Схожі:

Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
Скороход Оксана Вікторівна “Правове регулювання банківської діяльності в
Розділ 1 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Реферат з економіки на тему: 2012 р
Українська гривня – це не тільки грошовий знак, а й наша історія, та наш, загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм....
1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні...
Ого поселення, а також історію його предків, від найдавніших ча­сів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та...
Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
У 2009/10 н р учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ,...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2009/2010 навчальному році
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному ЗНЗ та кількості годин, виділених на вивчення...
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка