Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 «Будівництво»


Скачати 391.74 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 «Будівництво»
Сторінка2/3
Дата20.03.2013
Розмір391.74 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3
Тема 4 Основи господарського права України

Питання:

 1. Поняття, предмет і методи господарського права. Господарський кодекс України.

 2. Суб’єкти господарських правовідносин. 3. Порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання. Ліцензування та патентування видів господарської діяльності.

 3. Реорганізація та ліквідація суб’єкта господарювання. Процедура банкрутства суб’єктів господарювання.

 4. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин в суді.

Завдання 1

Статутом ТОВ Допомога, засновниками якого є пенсіонер Криштальов В.Л. та ветеран Великої Вітчизняної війни Підпалий Н.Г. передбачені такі види діяльності: торгівельна та посередницька діяльність, виплата та доставка пенсій, маркетингові послуги, грошова допомога малозабезпеченим громадянам, надання всіх видів рекламних послуг, постачання природного та скрапленого газу, надання туристичних послуг, виробництво, постачання та передача електроенергії.

Чи всі з названих видів діяльності можуть здійснюватись зазначеним ТОВ? Дайте відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

Завдання 2

ПАТ НДІгазбуд у зв’язку зі зміною місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив ЗАТ в перереєстрації, мотивуючи своє рішення тим, що вона (перереєстрація) суперечить чинному законодавству України.

1. Чи є правомірною відмова реєструючого органу? Обгрунтуйте свою відповідь.

2. В яких випадках здійснюється перереєстрація суб’єкта підприємницької діяльності?

Завдання 3

Державне авіабудівне підприємство, не маючи можливості (через відсутність необхідних коштів) протягом останнього півріччя розплатитися з своїми кредиторами, а також у зв'язку з відмовою міністерства, до відання якого входило це підприємство, надати останньому фінансову допомогу, звернулося до господарського суду з заявою про порушення відносно підприємств справи про банкрутство. До заяви були додані: копії установчих документів підприємства, балансовий звіт за останній фінансово-господарський рік, перелік кредиторів підприємства.

1. Який сенс підприємству-боржнику виступати ініціатором порушення відносно себе справи про банкрутство?

2. Які фактичні підстави для порушення справи про банкрутство?

3. Які документи в цьому разі мають бути подані разом з заявою?

4. Які судові процедури можуть бути застосовані до підприємства-боржника?

5. Які особливості провадження у справі про визнання банкрутом державного підприємства?

Завдання 4

ВАТ "Експорт" звернулося до господарського суду з заявою про визнання ТОВ "Сервіс" банкрутом, оскільки згідно з актом звірки проведених розрахунків заборгованість останнього в розмірі 24000 гривень не була сплачена протягом трьох місяців.

1. Яку ухвалу має винести господарський суд?

2. Які умови встановлені для порушення провадження у справі про банкрутство? Обгрунтуйте свою відповідь.

Завдання 5

На підставі відповіді на претензію з визнанням заявлених претензійних вимог ТОВ "Світ" надіслало розпорядження до банку про безспірне списання з ЗАТ "Енерго" грошової суми у розмірі 35350 грн. Оскільки через чотири місяці після прийняття банком розпорядження про безспірне списання грошових коштів боржник був не в змозі виконати свої грошові зобов'язання, ТОВ "Світ" звернулося з заявою до господарського суду про визнання боржника (ЗАТ "Енерго") банкрутом. Ухвалою господарського суду заявнику було відмовлено у порушенні провадження у справі про банкрутство.

1. Чи відповідає зазначена ухвала вимогам законодавства України?

2. Які умови порушення провадження у справі про банкрутство? Дайте аргументовану відповідь
Завдання 6

Мирову угоду підписано зі сторони боржника арбітражним керуючим, зі сторони кредиторів-кредитором, який має найбільшу кількість голосів у комітеті кредиторів.

1. Чи належними особами підписано мирову угоду?

2. В яких випадках і на яких стадіях провадження у справі про банкрутство можливе укладення мирової угоди?

3. Назвіть сторони мирової угоди та осіб, які вправі її підписувати.

Список рекомендованої літератури

 1. Закон України від 15 травня 2003р. „ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ” // ВВР України. – 2003. - № 31 – 32. – ст.263.

 2. Закон України від 19 вересня 1991р. “Про господарські товариства” // ВВРУ –1991. -№ 49. – Ст. 682.

 3. Закон України від 1 червня 2000р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Урядовий кур’єр. - 2000. – 2 серпня.

 4. Господарський кодекс України : Офіційне видання. – К., 2007.

 5. Господарське право України: Навч. Посібник/ Н. А. Саніахметова. – К.: А. С. К., 2006.- С.49-87.

 6. Бондаренко В., Семиволос А. Продажа имущества предприятий – банкротов в новом законодательстве о банкротстве // Бизнес – 1999. – 27 сентября.

 7. Джунь В. Про необхідність розширення кола реорганізаційних процедур інституту неспроможності // Право України – 2007. - №2 – С. 10-14.

 8. Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності // Право України – 2007. - №4 – С. 88-89.

 9. Логинов К. О банкротстве // Бизнес – 2006. – 27 сентября.

 10. Федоровский В. Що призводить до банкрутства? // Діло. – 2005. - №18. – С. 11-12.

Модуль 2

Основи сімейного, трудового, екологічного та

кримінального права України

Тема 5 Основи сімейного права України

Питання:

 1. Загальна характеристика Сімейного кодексу України. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання.

 2. Умови і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.

 3. Майнові та особисті немайнові права подружжя.

 4. Взаємні права і обов’язки батьків і дітей. Позбавлення батьківських прав.

 5. Опіка і піклування.

Завдання 1

Громадянин Н. після авіакатастрофи, в яку він потрапив, частково втратив розум і за рішенням суду був визнаний недієздатним. Але через 5 років він вийшов з лікарні, почав працювати, ще через рік одружився. Дружину він повідомив про рішення суду, але в ДОРАЦСі про це нічого не сказав. Два роки по тому суд повернув дієздатність Н. Але ще через три роки дружина звернулася з позовом до суду при визнання шлюбу недійсним, мотивуючи це недієздатністю Н. при його укладенні. Яке рішення має прийняти суд?
Завдання 2

Одружившись, Р. на вимогу майбутнього чоловіка О. дала йому розписку, згідно з якою вона зобов’язалася протягом сімейного життя не вступати на навчання чи роботу. Але після трьох років сімейного життя Р. виявила бажання вступити до вищого навчального закладу, О. заперечував, посилаючись на зобов’язання. Виник конфлікт. Хто правий у цій ситуації?
Завдання 3

Після розлучення громадянки Т. із своїм колишнім чоловіком Р., у них виник конфлікт. Р. вимагав, щоб колишня дружина змінила своє прізвище на дошлюбне, але Т. не погоджувалася. Конфлікт затягнувся і набув нової сили через два роки, коли Т. взяла новий шлюб і вирішила змінити прізвище сина, що жив з нею, на прізвище нового чоловіка, яке взяла собі і вона. Але Р. не дав згоди на це. Як вирішити цей конфлікт?
Завдання 4

Після припинення шлюбу громадянки В. з громадянином Ш. за рішенням суду Ш. повинен був виплачувати на двох своїх неповнолітніх дітей аліменти. Але невдовзі по тому Ш. почав часто змінювати місце роботи, влаштовувався працювати таким чином, щоб основний доход мати на роботі за сумісництвом, намагаючись зменшити аліменти. Внаслідок цього розмір аліментів постійно зменшувався і був недостатній для утримання дітей. Що можна порадити В., щоб вийти з цього становища?
Завдання 5

Навчаючись на п’ятому курсі університету, киянин Л. одружився з однокурсницею Р., яка приїхала на навчання із Закарпаття. Батьки Л. дали згоду на шлюб, а батьки нареченої на весілля не приїхали, пояснюючи це транспортними складностями. Після реєстрації шлюбу Р. було прописано у квартирі чоловіка, але вона майже не бувала тут. Постійні сварки з Л. та його батьками, відмова брати участь у веденні домашніх справ призвели до швидкого погіршення відносин. Уже через сім місяців постало питання про неможливість сімейного життя. Що можна порадити чоловіку-невдасі, щоб вийти із складної ситуації з найменшими втратами, адже Р. вимагає поділу майна та житлової площі?
Завдання 6

Одружившись, Р. на вимогу майбутнього чоловіка О. дала йому розписку, згідно з якою вона зобов’язалася протягом сімейного життя не вступати на навчання чи роботу. Але після трьох років сімейного життя Р. виявила бажання вступити до вищого навчального закладу, О. заперечував, посилаючись на зобов’язання. Виник конфлікт. Хто правий у цій ситуації?

Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1996. – № 30.

 2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III // Відомості Верховної Ради, 2002, N 21-22, ст. 135.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. − К.: Істина, 2003.

 4. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 5. Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004

 1. Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.


Тема 6 Основи трудового права України

Питання:

 1. Трудові правовідносини. Поняття, сторони і зміст трудового договору.

 2. Колективний договір.

 3. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу.

 4. Робочий час і час відпочинку.

 5. Поняття і правове регулювання оплати праці.

 6. Трудова дисципліна.

 7. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів

Завдання 1

Визначте, в яких із наведених випадків винний буде притягнутий до матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Чи можливе притягнення до інших видів відповідальності? Посилайтеся на норми чинного законодавства.

а) громадянин Р., працюючи на токарному верстаті, втратив пильність і внаслідок цього припустився браку в деталі;

б) громадянка П., працює кухарем ресторану. Внаслідок раптового вимикання електромережі зіпсовано їжу, що готувалася на електроплиті;

в) громадянка С. запізнилась на роботу.

Завдання 2

16-річний лаборант С. влаштувався на роботу в серпні. У березні він звернувся до директора заводу з проханням надати йому двотижневу відпустку для поїздки до родичів разом з батьками, які отримали відпустку на іншому підприємстві. Адміністрація відмовила йому, пояснюючи це, по-перше, виробничими обставинами та, по-друге, тим, що він відпрацював на підприємстві менше одинадцяти місяців. Але С. не погодився з аргументами адміністрації.

Дайте оцінку діям сторін. Розв’яжіть ситуаційне завдання посилаючись на норми чинного законодавства.

Завдання 3

Громадянин Ю. Працював викладачем у торгово-економічному інституті. На запрошення керівництва заводу “Електрон” він вирішив перейти на завод керівником наукової групи. Перехід на завод за погодженням з адміністрацією інституту проводився у порядку переведення. Але коли Ю. Звільнився з інституту та прийшов до відділу кадрів заводу, йому було відмовлено в прийнятті на роботу. Як пояснив директор заводу, за час оформлення переводу було знайдено кваліфікованішого працівника.

Як діяти громадянинові Ю., чи порушено закон?

Завдання 4

17-річний М. працює у вагонному депо слюсарем. Депо забезпечує ремонт вагонів електропотягів і працює в три зміни: перша зміна з 7 до 16 години, друга – з 16 до 24 годин та третя – з 0 до 7 годин. У зв’язку з виробничою необхідністю майстер запропонував М. погодився на це.

Чи відповідають дії майстра вимогам закону?

Завдання 5

Після закінчення середньої школи С. почала працювати в майстерні секретарем. Але через півтора місяця у зв’язку із вступом до інституту звільнилася з роботи. Адміністрація відмовила видати трудову книжку, пояснюючи це тим, що “робота мала для неї випадковий та тимчасовий характер”. Чи відповідають дії адміністрації вимогам законодавства?
Завдання 6

Громадянин Ю. працював викладачем у торгово-економічному інституті. На запрошення керівництва заводу “Електрон” він вирішив перейти на завод керівником наукової групи. Перехід на завод за погодженням з адміністрацією інституту проводився у порядку переведення. Але коли Ю. звільнився з інституту та прийшов до відділу кадрів заводу, йому було відмолено в прийнятті на роботу. Як пояснив директор заводу, за час оформлення переводу було знайдено кваліфікованішого працівника. Як діяти громадянинові Ю., чи порушено закон?

Список рекомендованої літератури

 1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (змін. і доп.). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

 2. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 170.

 3. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 4. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.

 5. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Х.: Консум, 2000.– 480 с.

 6. Правознавство: Підручник/ А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 792 с.

 7. Правовий статус та інституційний характер служб зайнятості зарубіжних країн / Н. Зезека // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 88-91

 8. Міжнародно-правові аспекти захисту трудових прав Віл-інфікованих та хворих на СНІД осіб / Ірина Шашкова-Журавель // Юридична Україна. – 2008. - № 7. – С. 102-105

 9. Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав-членів Європейського Союзу / В. Костюк // Довідник кадровика. – 2008. - № 7. – С. 17

 10. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів / М. Грекова // Право України. – 2008. - № 4. – С. 50-53

 11. Міжнародний досвід колективної договірної роботи / С. Кострюков // Юридична Україна. - 2008 - № 2. – С. 56-60

 12. Європейська соціальна модель та вдосконалення прав найманих працівників за умов глобалізації / М. Золимер // Профспілки України. – 2007. - № 10. – С. 35-36

 13. Трудові та профспілкові права в контексті глобалізації економіки / С. М. Мигаль // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. - № 8. – С. 26-29

 14. Поняття та класифікація трудових гарантій / Н. Кохан // Юридична Україна. – 2006. № 12. – С. 61-66

 15. Європейська політика зайнятості / М. Ларін // Юридичний вісник України. – 2006. – 22-28 квіт. (№ 16). – С. 11

 16. Поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин / В. І. Щербина // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 37-43

 17. Структура службово-трудових правовідносин / М. І. Іншин // Трудове право України. – 2006. - № 1. – С. 26-31

 18. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту / Г. Угрюмова // Право України. – 2006. - № 1. – С. 40-43

 19. Вирішення конфліктів у соціально-трудових відносинах: [Трудові спори] / Г. Осовий // Справочник кадровика. – 2005. - № 9. – С. 84-86

1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка