«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси підприємства» для спеціальностей


Скачати 471.24 Kb.
Назва«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси підприємства» для спеціальностей
Сторінка9/9
Дата17.05.2013
Розмір471.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ВИСНОВКИ


У заключній частині необхідно навести висновки й рекомендації за результатами бюджетування і аналізом фінансових коефіцієнтів. Насамперед, слід зазначити, чи є підприємство прибутковим або збитковим. Далі варто зробити висновки щодо графіка руху грошових коштів. За результатами розрахунку бюджету руху грошових коштів необхідно пояснити розбіжність між величиною заробленого прибутку і збалансованістю грошових коштів підприємства, а також зробити висновки:

- про доцільність використання грошових коштів;

- про здатність чи нездатність підприємства забезпечити перевищення надходження грошей над їх видатками і про стабільність цього перевищення протягом аналізованого періоду;

- про те, чи є потреба в залученні кредитних ресурсів і на яких відрізках календарного періоду.

Зведену характеристику тенденцій основних фінансово-економічних коефіцієнтів слід представити за формою табл. 5.4 із пропозиціями щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів і забезпечення стабільного фінансового стану.

Таблиця 5.4 – Результати аналізу основних фінансово-економічних показників


Показник

Нормативне значення

За розрахунками

Вис-

новки

Поч. кв.

Кін. кв.

1. Коефіцієнт покриття, Кп

1,5-3


2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, Кабсол_лікв

>0,2


3 Робочий капітал, Рк

>0


4 Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

>0,1-0,3


5 Коефіцієнт автономії

>0,5


6 Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

>0,

збільшення


7 Час одного обороту оборотних коштів, днів

<365,

зменшення


8 Період обороту дебіторської заборгованості, днів

9 Період обороту кредиторської заборгованості, днів

<365
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Яка мета розробки графіка руху грошових коштів і прогнозного балансу?

 2. Як плануються надходження коштів від господарської діяльності?

 3. Які види виплат на господарську діяльність плануються?

 4. Вкажіть джерела вихідних даних для планування різного роду виплат.

 5. Коротко поясніть необхідність розробки валідного (надійного) прогнозу обсягу продаж для об’єктивного планування фінансових результатів підприємства.

 6. Прагнучи компенсувати недостатню надійність прогнозу продажів, багато фірм застосовують метод «гнучких бюджетів». Поясніть, як Ви б рекомендували використати метод гнучких бюджетів в поточній роботі підприємства. Переваги і недоліки цього методу.

 7. При якому щомісячному розподілі заданого Вам квартального обсягу продаж виникне необхідність у залученні банківського кредиту?

 8. Яка на сьогодні середня ставка короткострокового банківського кредиту?

 9. Що Ви розумієте під фінансовою рівновагою підприємства?

 10. Які три методи поточного фінансового планування Ви знаєте?

 11. Наскільки збільшилися за аналізований період власні оборотні кошти (робочий капітал)?

 12. Які фактори впливають на приріст потреби в оборотних коштах?

 13. Які джерела фінансування приросту потреби в оборотних коштах може використати підприємство?

 14. Як впливає дивідендна політика на зміну потреби у фінансових ресурсах?

 15. Охарактеризуйте додаткові витрати й ризики, пов'язані з нестачею (надлишком) оборотних коштів?

 16. Чи є сприятливим збільшення залишку грошових коштів у бюджеті руху грошових коштів і в складеному Вами балансі?

 17. Яким, на Вашу думку, має бути оптимальний залишок коштів?

 18. Чому дорівнює потенціал самофінансування в розробленому Вами бюджеті?

 19. Як розраховані коефіцієнти рентабельності? Які заходи варто започаткувати для підвищення прибутковості?

 20. Яка динаміка показників ліквідності?

 21. Як можна охарактеризувати поточний рівень ліквідності?

 22. Чи є у підприємства за вашими розрахунками внутрішні джерела поповнення грошових коштів?

 23. За рахунок чого підприємство фінансує операційну діяльність?

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». – ВВР, 1995, N 4, ст. 28 із змінами та доповненнями.

 2. Бень Т.Г., Довбня С.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємства// Фінанси України, 2000.– №7. – С. 48-55

 3. Білик М. Д. Бюджетування в системі фінансового планування// Фінанси України. – 2003. – №3. – С. 97-100.

 4. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

 5. Вінниченко Н.М. Оцінка ризику в бюджетуванні// Фінанси України. – 2003. – №7. – С. 90-95.

 6. Ковтун С. Бюджетирование на современных предприятиях или как эффективно управлять финансами. – Х.: Фактор, 2005. – 340 с.

 7. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – Харків: Фактор, 2003. – 148 с.

 8. Мірошник О.Г. Методи бюджетного планування// Фінанси України. – №12. – 2003. – С. 37 -40.

 9. Попов В.М., Ляпунов С.И., Воронова Т.А. Бизнес фирмы и бюджетирование денежных потоков. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 400 с.

 10. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2001.– 288 с.

 11. Савчук В.П. Управление прибылью и бюджетирование /: М.: Бином, 2005. – 442 с.

 12. Хруцкий В.Е, Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 400 с.

 13. Щиборц К.В. Бюджетная деятельность промышленных предприятий России. – М.: Дело и сервис, 2001. – 544 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси...
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси підприємства” зі спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108...
1. Визначення та економічна сутність фінансів
Дуже часто фінанси асоціюються з рухом грошових коштів, але фінанси – це не гроші. Проте матеріально-речовою формою фінансів завжди...
Тема: Поняття та функції фінансів торговельного підприємства Мета
Фінанси підприємницьких структур – це економічні відносини, що пов'язані з формуванням та розподілом грошових надходжень, утворенням...
ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Фінанси вивчають рух грошових коштів і за своїм змістом є грошовими відносинами (рис. 1)
Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві....
Задача Визначити чистий рух грошових коштів і скласти звіт про рух грошових коштів підприємства прямим та непрямим методами
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів...
Кошторис надходжень та витрат грошових коштів Фонду охорони навколишнього...
Розробка проектної документації та капремонт зливового колектору (берегоукріплення в районі оголовку). 716,8
Конспект лекцій з дисципліни: «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
Грошей, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи підприємства. З руху грошей починається та ним завершується...
№5 АНАЛ
Методика розрахунку мінімальної необхідної суми грошових коштів для підприємства
ТЕМА: Облік грошових коштів
Мета заняття: вивчити процес обліку грошових коштів у касі, їх документальне оформлення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка