«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси підприємства» для спеціальностей


Скачати 471.24 Kb.
Назва«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси підприємства» для спеціальностей
Сторінка2/9
Дата17.05.2013
Розмір471.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
Умовні скорочення


Слово (словосполучення)

Скорочення

Умови застосування

податок на додану вартість

ПДВ

у тексті

акцизний збір

АЗ

у тексті

гривня

грн.

при цифрах

копійка

коп.

при цифрах

рядок

р.

у таблицях

оборотні активи

ОА
поточні зобов’язання

ПЗ
початок

поч.

у таблицях

кінець

кін.

у таблицях

квартал

кв.
рік

р.
примітка

прим.
виробництво

вир.- во
сторінка

с.


Використання довільних скорочень і словосполучень не дозволяється.


ВСТУПБюджет – це фінансовий план надходження й витрат грошових ресурсів на період до одного року. Він є завершальним етапом процесу бюджетування, що оформляється системою часткових і синтетичних бюджетів.

Бюджет – це кількісне втілення плану, що характеризує доходи за певний період і витрати, які необхідно здійснити для досягнення заданих планом цілей. Цим визначається роль бюджету як основи для контролю й оцінки ефективності діяльності підприємства.

Мета бюджетування грошових коштів полягає у визначенні їх необхідного обсягу і періодів, коли у підприємства очікується нестача або надлишок грошових коштів порівняно з їх оптимальним залишком, щоб, з одного боку, уникнути кризових явищ, а з іншого – продуктивно використати наявні фінансові ресурси.

Результативність фінансового планування на підприємстві визначають наступні основні умови.

  1. Забезпечення достатньої точності прогнозу вихідних показників плану.

  2. Формування декількох альтернативних варіантів бюджету. На сьогодні не існує повністю формалізованих моделей розрахунку оптимального варіанта бюджету. Рішення приймається після вивчення декількох альтернатив на основі професійного досвіду й інтуїції менеджерів.

  3. Контроль над втіленням в життя фінансового плану.

Бюджети складаються як для структурних підрозділів, так і для підприємства у цілому. Окремі часткові бюджети зводяться в єдиний синтетичний бюджет, що називається ще головним або Master Budget.

Процес бюджетування на підприємстві поєднує роботу зі складання операційного, фінансового й загального бюджетів і має на меті також керівництво й контроль виконання бюджетних показників.

Бюджети мають велике розмаїття видів і форм. Окремі бюджети, що характеризують проміжні операції, можуть містити інформацію тільки про витрати (бюджети виробництва, закупівель сировини й матеріалів тощо) або про доходи (бюджет продаж), а зведені синтетичні бюджети (план з прибутку/ збитків, бюджет руху грошових коштів) показують як витрати, так і доходи організації.

Кожне підприємство вибирає самостійно конкретні форми й методи складання бюджету, а також встановлює бюджетні періоди . Традиційним вважається деталізація бюджету в розрізі 12 місяців. Найчастіше це не влаштовує фінансових менеджерів, і вони провадять більше детальне бюджетування з розбивкою місяця на тижні або декади.

Незважаючи на те, що бюджет не має стандартизованих форм, обумовлених державними органами, найбільш широко використовується структура формування загального бюджету з виділенням операційного й фінансового бюджетів.

До складу операційних бюджетів належать:

– бюджет продаж;

– бюджет виробництва;

– бюджет прямих витрат на матеріали;

– бюджет прямих витрат на оплату праці;

– бюджет накладних витрат (загальних виробничих, адміністративних і комерційних);

– план з прибутку.

До числа фінансових бюджетів відносяться:

– інвестиційний бюджет;

– бюджет руху грошових коштів;

– бюджетний баланс.

До початку процесу бюджетування розробляються (уточнюються) нормативи (стандарти) витрат виробничих ресурсів на одиницю продукції, а також стандарти загальних виробничих, комерційних й адміністративних витрат на майбутній період.

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення й систематизація наукових знань і практичних навичок студентів з питань поточного фінансового планування.

Мета й зміст курсової роботи визначають її наступні основні завдання:

– здобуття навичок пошуку й залучення інформації, необхідної для розробки бюджету грошових коштів;

– оволодіння методами розробки й аналізу бюджету грошових коштів;

– закріплення вмінь приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності й ризику, ситуаційний підхід до розробки альтернативних варіантів бюджету;

– освоєння методики розрахунків з використанням пакетів комп'ютерних прикладних програм;

– підготовка до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра.

Курсову роботу бажано виконувати на основі вихідних даних невеликого підприємства, організації або установи. У випадку відсутності реальних даних керівник може запропонувати студентові спрощений варіант вихідних даних для повного відпрацювання на умовному прикладі технології робіт з бюджетування. Вихідні дані для виконання курсової роботи представлені в додатку Б. Об'єктом курсової роботи може бути окремо взятий частковий або синтетичний бюджет, якщо обсяг робіт по імітаційному моделюванню й глибина рішення проблем є достатніми. Наприклад, як тема курсової роботи може бути обрана оптимізація витрат, обсягів виробництва й прибутку методами граничного аналізу на основі функції попиту. Це не виключає, а припускає розробку групою студентів комплексних курсових робіт з бюджетування. Перший варіант бюджету бажано розрахувати без використання комп'ютерної техніки. Для досить складних і трудомістких розрахунків по розробці альтернативних варіантів фінансового плану передбачається робота користувача в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel. Зразок побудови таблиць і розрахунку показників бюджету з використанням електронних таблиць Microsoft Excel представлений у додатку В.

При видачі завдання керівник роз'яснює мету й зміст роботи, визначає її приблизний обсяг, уточнює методику виконання окремих розділів роботи, дає вказівки з використання науково-методичної, довідкової й періодичної літератури.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси...
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси підприємства” зі спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108...
1. Визначення та економічна сутність фінансів
Дуже часто фінанси асоціюються з рухом грошових коштів, але фінанси – це не гроші. Проте матеріально-речовою формою фінансів завжди...
Тема: Поняття та функції фінансів торговельного підприємства Мета
Фінанси підприємницьких структур – це економічні відносини, що пов'язані з формуванням та розподілом грошових надходжень, утворенням...
ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Фінанси вивчають рух грошових коштів і за своїм змістом є грошовими відносинами (рис. 1)
Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві....
Задача Визначити чистий рух грошових коштів і скласти звіт про рух грошових коштів підприємства прямим та непрямим методами
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів...
Кошторис надходжень та витрат грошових коштів Фонду охорони навколишнього...
Розробка проектної документації та капремонт зливового колектору (берегоукріплення в районі оголовку). 716,8
Конспект лекцій з дисципліни: «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
Грошей, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи підприємства. З руху грошей починається та ним завершується...
№5 АНАЛ
Методика розрахунку мінімальної необхідної суми грошових коштів для підприємства
ТЕМА: Облік грошових коштів
Мета заняття: вивчити процес обліку грошових коштів у касі, їх документальне оформлення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка