«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси підприємства» для спеціальностей


Скачати 471.24 Kb.
Назва«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси підприємства» для спеціальностей
Сторінка4/9
Дата17.05.2013
Розмір471.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.2 Бюджет продаж


Цей бюджет розробляється на основі прогнозу продаж, цін на продукцію підприємства і коефіцієнтів інкасації.

Бюджет продаж поєднує інформацію про обсяги реалізації, ціни й, відповідно, про валові доходи від операційної діяльності. Він є відправною точкою всього процесу бюджетування і найбільш спірним моментом. Термін «план продаж» необхідно відрізняти від терміна «прогноз продаж». Останній термін відображає оцінку, пророкування, що згодом може стати, а може й не стати бюджетом продаж. Прогноз перетворюється в бюджет продаж, якщо допускається його реальність. Прогнози, що застосовуються в бюджетній системі, мають уточнюватися в міру актуалізації планів і появи нової інформації

Для підприємств, що працюють у ринкових умовах, такі показники, як ціна й обсяг продаж, мають вирішальне значення. Показник обсягу продаж визначає величину прибутку, необхідну виробничу потужність, потрібні виробничі ресурси.

Загальна схема короткострокового прогнозу обсягу продаж представлена на рис. 4.2.

Рисунок 4.2 – Загальна схема короткострокового прогнозу обсягу продаж продукції підприємстваНа основі короткострокових прогнозів приймаються тактичні рішення відносно програми маркетингу, маневрування обмеженими ресурсами, завантаженням устаткування тощо.

Складність остаточного розрахунку бюджету продаж викликана тим, що обсяг попиту на продукцію підприємства визначається не тільки виробничими можливостями, але й факторами кон'юнктури ринку:

– діяльністю конкурентів;

– загальним положенням на національному й світовому ринках;

– політикою ціноутворення;

– сезонними коливаннями попиту й поставок;

– обсягом платоспроможного попиту;

– результативністю реклами;

– якістю продукції тощо.

З врахуванням прогнозу обсягу продаж відділ маркетингу уточнює програму продаж за окремими видами продукції й одиничні ціни. На цій основі розробляється бюджет продаж і графік надходження грошей від клієнтів. Розрахунок бюджету продаж (комерційного бюджету) у спрощеному варіанті полягає в множенні запланованого обсягу продажів на одиничну ціну кожного товару. При складанні графіка надходження грошей від клієнтів ураховуються форми й умови розрахунків за продану продукцію (пункт 3 завдання), а також коефіцієнти інкасації грошей, що зазначені в завданні на виконання курсової роботи.

У загальному випадку коефіцієнт інкасації виражає відсоток очікуваного надходження грошей від продаж поточного місяця стосовно загальної суми валового доходу того періоду, коли відповідно до діючого законодавства продукція була визнана реалізованою.
Кінк=ΔДЗt×100%/ Bt-n, (4.1)
де ΔДЗt зміна (зниження) дебіторської заборгованості в поточному місяці;

Bt-n валовий доход від реалізації продукції в момент часу t-n.

У випадку залучення кредиту над ним необхідний контроль для того, щоб запобігти зайвому збільшенню дебіторської заборгованості, що приводить до зниження припливу коштів. У цьому випадку єдиним способом тримати ситуацію під спостереженням є правильний вибір і застосування системи контролю оплати рахунків до одержання.

Зразки розрахунків бюджету продаж і графіка надходження грошей від клієнтів дивися в таблицях В.–2.1.1 і В.–2.1.2 додатка В.

4.3 Бюджет виробництва


Бюджет виробництва визначає номенклатуру й обсяг виробництва продукції в бюджетному періоді. Він виходить із бюджету продаж, враховує виробничі потужності, збільшення або зменшення товарних запасів готової продукції на складі, а також можливості й доцільність закупівлі частини продукції на стороні.

Виробничий відділ пристосовує програму виробництва до завдань з обсягу продаж, приймаючи до уваги зміну початкових і кінцевих запасів готової продукції на складі й у незавершеному виробництві. Бюджет виробництва показує, скільки продукції або послуг необхідно виробити, щоб забезпечити запланований обсяг продаж й необхідний рівень запасів.

За умовою завдання залишки незавершеного виробництва залишаються незмінними протягом усього періоду. Тому в розрахунках бюджету виробництва рекомендується використати формулу (4.2).
ТПi = РПі +ЗКі - ЗПі , (4.2)
де ТПi – плановий обсяг виробництва товарної продукції i-го виду в натуральному вимірі;

РПі – плановий обсяг реалізації продукції в натуральному вимірі;

ЗКі – кінцеві залишки готової продукції на складі в натуральному вираженні (у штуках);

ЗПі – початкові залишки готової продукції на складі, штук.

Розробку виробничого бюджету варто здійснювати за формою таблиці В.–2.2 Додатка В.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси...
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту” за дисципліною “Фінанси підприємства” зі спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108...
1. Визначення та економічна сутність фінансів
Дуже часто фінанси асоціюються з рухом грошових коштів, але фінанси – це не гроші. Проте матеріально-речовою формою фінансів завжди...
Тема: Поняття та функції фінансів торговельного підприємства Мета
Фінанси підприємницьких структур – це економічні відносини, що пов'язані з формуванням та розподілом грошових надходжень, утворенням...
ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Фінанси вивчають рух грошових коштів і за своїм змістом є грошовими відносинами (рис. 1)
Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві....
Задача Визначити чистий рух грошових коштів і скласти звіт про рух грошових коштів підприємства прямим та непрямим методами
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів...
Кошторис надходжень та витрат грошових коштів Фонду охорони навколишнього...
Розробка проектної документації та капремонт зливового колектору (берегоукріплення в районі оголовку). 716,8
Конспект лекцій з дисципліни: «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
Грошей, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи підприємства. З руху грошей починається та ним завершується...
№5 АНАЛ
Методика розрахунку мінімальної необхідної суми грошових коштів для підприємства
ТЕМА: Облік грошових коштів
Мета заняття: вивчити процес обліку грошових коштів у касі, їх документальне оформлення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка