Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві. Складання звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методами Задача 1


Скачати 156.35 Kb.
НазваТема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві. Складання звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методами Задача 1
Дата21.04.2013
Розмір156.35 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Задача
Практичне заняття № 1
Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві. Складання звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методами

Задача 1. Визначити чистий рух грошових коштів і скласти звіт про рух грошових коштів підприємства прямим та непрямим методами.

Прибуток до оподаткування за минулий рік – 3100 тис. грн. Протягом поточного року були здійснені такі операції (табл. 1.1):

Таблиця 1.1.

Операції підприємства протягом поточного року

Зміст операції

Сума, тис. грн.

Придбані товари (запасів на 1 січня поточного року не було)

2700

Реалізовані товари у кредит (собівартість реалізованих товарів 1600 тис. грн.)

4200

Надійшло від покупців

4000

Перераховано постачальникам за придбані товари

2861

Виплачена зарплата операційному персоналу

500

Виплачена зарплата адміністративному персоналу

450

Податкові платежі до позабюджетних фондів

200

Нарахована амортизація основних засобів

900

Сплачені різні витрати обігу (оренда, освітлення, опалення тощо)

150

Придбане та оплачено устаткування

950

Отримана позика

420

Сплачений податок на прибуток

70

Виплачені дивіденди

87

Розв’язання.

  1. Непрямий метод (табл. 1.2).

Таблиця 1.2.

Звіт про рух грошових коштів підприємства (розроблений непрямим методом)

Показники

Позитивний ГП

Негативний ГП

1

2

3

ГРОШОВІ ПОТОКИ ЗА ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІОСТЮЧистий прибуток підприємстваАмортизаційні відрахування по основних засобахАмортизаційні відрахування по нематеріальних активахЗміна суми дебіторської заборгованостіПрирістЗниженняЗміна суми запасів ТМЦПрирістЗниженняПродовження таблиці 1.2

1

2

3

Зміна суми кредиторської заборгованостіПрирістЗниженняЗміна суми резервного та інших страхових фондівПрирістЗниженняЗагальний об’єм грошових потоків за операційною діяльністюСума чистого грошового потоку за операційною діяльністю
ГРОШОВІ ПОТОКИ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮРеалізація основних засобівРеалізація нематеріальних активівРеалізація довгострокових фінансових інструментівПовторна реалізація раніше викуплених акційДивіденди (відсотки), одержані по довгострокових фінансових інструментахПридбання основних засобівПриріст незавершеного капітального будівництваПридбання нематеріальних активівПридбання довгострокових фінансових інструментівВикуп власних акційЗагальний об’єм грошових потоків за інвестиційною діяльністюСума чистого грошового потоку за інвестиційною діяльністю
ГРОШОВІ ПОТОКИ ЗА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮДодатково залучений із зовнішніх джерел власний акціонерний або пайовий капіталДодатково залучені довгострокові кредити, позикиДодатково залучені короткострокові кредити, позикиЗасоби, що поступили в порядку безвідплатного цільового фінансуванняВиплата основного боргу за довгостроковими кредитамиПогашення основного боргу за короткостроковими кредитамиДивіденди, сплачені власникам на вкладений капіталЗагальний об’єм грошових потоків за фінансовою діяльністюСума чистого грошового потоку за фінансовою діяльністю
ГРОШОВІ ПОТОКИ ПО ПІДПРИЄМСТВУ В ЦІЛОМУ1. Загальний об’єм грошових потоків по всіх видах господарської діяльності2. Сума чистого грошового потоку по всіх видах господарської діяльності
2. Прямий метод (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Звіт про рух грошових коштів підприємства

(розроблений прямим методом)

Показники

Позитивний ГП

Негативний ГП

1

2

3

ГРОШОВІ ПОТОКИ ЗА ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮГрошові кошти, одержані від реалізації продукціїІнші надходження грошових коштів в процесі операційної діяльностіВиплата грошових коштів за придбані сировина, матеріали і напівфабрикатиВиплата заробітної платні оперативному персоналуВиплата заробітної платні адміністративно–управлінському персоналуПодаткові платежі до бюджетуПодаткові платежі до позабюджетних фондівІнші виплати грошових коштів в процесі операційної діяльностіЗагальний об’єм грошових потоків за операційною діяльністюСума чистого грошового потоку за операційною діяльністю
ГРОШОВІ ПОТОКИ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮРеалізація основних засобівРеалізація нематеріальних активівРеалізація довгострокових фінансових інструментівПовторна реалізація раніше викуплених акційДивіденди (відсотки), одержані по довгострокових фінансових інструментахПридбання основних засобівПриріст незавершеного капітального будівництваПридбання нематеріальних активівПридбання довгострокових фінансових інструментівВикуп власних акційЗагальний об’єм грошових потоків за інвестиційною діяльністюСума чистого грошового потоку за інвестиційною діяльністю
ГРОШОВІ ПОТОКИ ЗА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮДодатково залучений із зовнішніх джерел власний акціонерний або пайовий капіталДодатково залучені довгострокові кредити, позикиДодатково залучені короткострокові кредити, позики
Продовження таблиці 1.3

1

2

3

Засоби, що поступили в порядку безвідплатного цільового фінансуванняВиплата основного боргу за довгостроковими кредитамиПогашення основного боргу за короткостроковими кредитамиДивіденди, сплачені власникам на вкладений капіталЗагальний об’єм грошових потоків за фінансовою діяльністюСума чистого грошового потоку за фінансовою діяльністю
ГРОШОВІ ПОТОКИ ПО ПІДПРИЄМСТВУ В ЦІЛОМУ1. Загальний об’єм грошових потоків по всіх видах господарської діяльності2. Сума чистого грошового потоку по всіх видах господарської діяльності

Задача 2. Визначить чистий рух коштів від інвестиційної діяльності підприємства, якщо за даними балансу довгострокові фінансові інвестиції зросли на 27,9 тис. грн, а поточні фінансові інвестиції – на 250 тис. грн. Також мало місце збільшення нематеріальних активів на 4,7 тис. грн. Для аналізу змін у складі капітальних і фінансових інвестицій є інформація з приміток до фінансових звітів підприємства за 200___ рік, тис. грн. (табл. 1.4, 1.5).

Таблиця 1.4

Примітки до балансу

1. Незавершене будівництво

Показники

На початок року

Надійшло

Вибуло

На кінець року

1. Будівельні роботи

306,1

659,0

750,7

214,4

2. Устаткування58,358,3

Разом

306,1

717,3

750,7

272,7
2. Основні засоби

Показники

Первісна вартість

Знос

Залишкова вартість

На початок року

5770,2

2448,5

3321,7

Надійшло

750,7750,7

Дооцінка

18511,6

7553,1

10958,5

Реалізовано

71,4

15,1

56,3

Нарахована амортизація105,1

105,1

На кінець року

24961,1

10091,6

14869,5

Таблиця 1.5

Примітки до звіту про фінансові результати

Інші доходи

Сума, тис. грн.

Виручка від реалізації основних засобів

117,5

Інші фінансові доходи

Сума, тис. грн.

Отримані відсотки від інвестицій у боргові цінні папери

18,7

Розв’язання.

Таблиця 1.6

Визначення грошового потоку від інвестиційної діяльності

Грошові потоки за інвестиційною діяльністю

Реалізація основних засобівРеалізація нематеріальних активівРеалізація довгострокових фінансових інструментівПовторна реалізація раніше викуплених акційДивіденди (відсотки), одержані по довгострокових фінансових інструментахПридбання основних засобівПриріст незавершеного капітального будівництваПридбання нематеріальних активівПридбання довгострокових фінансових інструментівВикуп власних акційЗагальний об’єм грошових потоків за інвестиційною діяльністюСума чистого грошового потоку за інвестиційною діяльністю
Схожі:

ТЕМА: Облік бухгалтерської звітності
...
Общество с ограниченной ответственностью
Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової звітності (що додається)...
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
Директор ТОВ “МАК “ЦептАудит”
ТОВ «ФК «Промінвест» станом на 31 грудня 2011 року, у складі Балансу станом на 31. 12. 2011 р., Звіту про фінансові результати, Звіту...
ТЕМА: Облік грошових коштів
Мета заняття: вивчити процес обліку грошових коштів у касі, їх документальне оформлення
ТЕМА: Облік грошових коштів
Мета заняття: вивчити процес обліку грошових коштів у касі, їх документальне оформлення
Показник
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Систематизація та виокремлення властивостей грошових потоків та формування...
Систематизовано та виокремлено властивості грошових потоків підприємства та сформовано сутність кожної із запропонованих властивостей...
ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка