ПЛАН-КОНСПЕКТ
Тема Нормативні документи регламентуючі організацію та діяльність органів дізнання в системі МНС України. Наказ МНС України від 18. 02. 04 №79 „Про затвердження і введеня вдію Інструкції та статистичного звіту пророботу органів дізнання”
План-конспект 165.19 Kb. 1 стр.
читати
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів
Автори: Верига Ю. А., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”, к е н
Методичні рекомендації 2.78 Mb. 31 стр.
читати
І. Ю. Кравченко АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ
Кравченко І. Ю., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к е н
Навчально-методичний посібник 1.39 Mb. 14 стр.
читати
«Компанія з управління активами «Система плюс» «Компанія з управління активами «Система плюс»
Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Система плюс» (далі по тексту – Товариство) за 2011 рік станом на 31. 12. 11 року
327.98 Kb. 4 стр.
читати
Календарний фонд часу, дні 365 – Свята, дні Календарний фонд часу, дні 365 – Свята, дні
Запланувати абсолютний та відносний баланс робочого часу 1-му робітнику по підприємству. Зробити аналіз балансу. Назвати методи та засоби, які застосовані при вирішенні задачі
Задача 368.99 Kb. 5 стр.
читати
1. ЗНАЧЕННЯ, ЗАДАЧІ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ
Обсяг реалізації (дохід) характеризує показник реалізованої продукції у діючих цінах. Виконання виробничої програми оцінюється щоденно (оперативний аналіз) та за звітні періоди місяць, квартал, півріччя, рік (періодичний аналіз)
52.82 Kb. 1 стр.
читати
Закон кількості грошей. Інфляція, її основні види та характеристика. Назвіть основні методи боротьби з інфляцією. Ринок та основні функції ринку. Структура ринку. Інфраструктура ринку. Надайте поняття категоріям «попит»
Визначте поняття матеріального та нематеріального виробництва, виробничої та невиробничої сфери діяльності людей
Закон 26.32 Kb. 1 стр.
читати
4. Визначення, декларування та погашення обсягу податкових зобов”язань
Визначення податкових зобов язань платником податків. Податкові декларації, їх види та терміни подання
266.87 Kb. 2 стр.
читати
Спрощеної системи оподаткування та ставок єдиного податку на 2012 рік
України від 2 грудня 2010 року №2755VІ (далі ПК), яка включена до Податкового Кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 4 листопада 2011 року N 4014-VI
1.2 Mb. 12 стр.
читати
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»
57.69 Kb. 1 стр.
читати
Звітність Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
350.02 Kb. 7 стр.
читати
7. Спрощена система оподаткування,обліку та звітності
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності
205.11 Kb. 1 стр.
читати
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Облік в галузях господарства Вступ
Зумовлено це значною специфікою окремих галу­зей економічної діяльності. Саме це і визначає необхідність вив­чення особливостей обліку в окремих галузях економіки, що практикується у більшості навчальних закладів при підготовці бакалаврів з обліку і аудиту
258.5 Kb. 1 стр.
читати
ТЕМА: Прикладні програми ОС Windows: графічний ре­дактор ТЕМА: Прикладні програми ОС Windows: графічний ре­дактор
Ищах прикладних програм, вивчити можливості графічного редактора Paint, найпростішого текстового редактора Блокнот, текстового редактора WordPad, програми Калькулятор, вико­ристовувати Таблицю символів, навчитись створювати і збе­рігати документи, засвоїти технологію OLE обміну даними між програмами
Указатель 82.46 Kb. 1 стр.
читати
Тема: Етапи роботи з ЕККА
Мета: познайомити учнів із основними принципами підготовки до роботи ЕККА та основними етапами роботи з ЕККА
55.34 Kb. 1 стр.
читати

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка

okbibl | osvita